auzefEgzersiz ve Spor BilimleriSpor Anatomisi

Spor Anatomisi Ünite -6

Spor Anatomisi Ünite -6

Solunum Sistemi

#1. Sol ve sağ burun boşlukları hangi duvarı ortaklaşa kullanılır?

Cevap : B) Medial duvar

#2. İnspirasyon sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap : C) Soluk alma

#3. Konkalar burun boşluğunun hangi duvarında bulunurlar?

Cevap : D) Lateral duvar

#4. Aşağıdaki kemiklerden hangisinde sinüs bulunmaz?

Cevap : E) Zigomatik kemik

#5. Larinksten giren havanın izlediği havayolları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

Cevap : E) Trakea – ana bronş – lober bronş

#6. Aşağıdakilerden hangisi burnun işlevlerinden değildir?

Cevap : D) Asid-baz dengesinin ayarlanmasına yardım etme

#7. Aşağıdakilerden hangisi larinksin görevlerinden değildir?

Cevap : A) Yutma refleksini başlatmak

#8. Akciğerlerde toplam kaç adet lob vardır?

Cevap : C) 5

#9. Akciğerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Akciğerden kalbe dönen venlerde oksijeni az kan bulunur

#10. İki akciğerdeki alveollerin toplam yüzeyi yaklaşık kaç metrekaredir?

Cevap : E) 140

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Spor Anatomisi Ünite -6 Solunum Sistemi

Solunum Sistemi

1. İnspirasyon sözcüğünün anlamı nedir?

A) Burun tıkanıklığı
B) Soluk verme
C) Soluk alma
D) Diafragmanın gevşemesi
E) Soluk tutma

Cevap : C) Soluk alma

2. Aşağıdakilerden hangisi burnun işlevlerinden değildir?

A) Koku alma
B) Solunan havayı filtreleme
C) Solunan havayı nemlendirme
D) Asid-baz dengesinin ayarlanmasına yardım etme
E) Solunan havayı ısıtma

Cevap : D) Asid-baz dengesinin ayarlanmasına yardım etme

3. Sol ve sağ burun boşlukları hangi duvarı ortaklaşa kullanılır?

A) Alt duvar
B) Medial duvar
C) Üst duvar
D) Lateral duvar
E) Alt ve lateral duvarlar

Cevap : B) Medial duvar

4. Konkalar burun boşluğunun hangi duvarında bulunurlar?

A) Alt duvar
B) Medial duvar
C) Üst duvar
D) Lateral duvar
E) Alt ve medial duvarlar

Cevap : D) Lateral duvar

5. Aşağıdaki kemiklerden hangisinde sinüs bulunmaz?

A) Frontal kemike
B) Sfenoid kemik
C) Etmoid kemik
D) Maksilla
E) Zigomatik kemik

Cevap : E) Zigomatik kemik

6. Aşağıdakilerden hangisi larinksin görevlerinden değildir?

A) Yutma refleksini başlatmak
B) Hava geçişini engellemek
C) Hava geçişine izin vermek
D) Sesin oluşumuna katılmak
E) Havayoluna gıdaların kaçmasını engellemek

Cevap : A) Yutma refleksini başlatmak

7. Larinksten giren havanın izlediği havayolları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A) Lober bronş – ana bronş – trakea
B) Lober bronş – trakea – ana bronş
C) Ana bronş – lober bronş – trakea
D) Trakea – lober bronş – ana bronş
E) Trakea – ana bronş – lober bronş

Cevap : E) Trakea – ana bronş – lober bronş

8. İki akciğerdeki alveollerin toplam yüzeyi yaklaşık kaç metrekaredir?

A) 40
B) 70
C) 90
D) 110
E) 140

Cevap : E) 140

9. Akciğerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Akciğerden kalbe dönen venlerde oksijeni az kan bulunur
B) Diafragmanın üstüne oturur
C) Toraks duvarının iç yüzü ile çok yakın komşuluk gösterir
D) Apeksi göğüs kafesinin girişinin üzerine uzanır
E) Kalp ile komşudur

Cevap : A) Akciğerden kalbe dönen venlerde oksijeni az kan bulunur

10. Akciğerlerde toplam kaç adet lob vardır?

A) 2
B) 3
C) 5
D) 7
E) 8

Cevap : C) 5

Almanya'da Furbol : Bundesliga, Almanya'da Furbol Auzef Egzersiz Ve Spor Birimleri Telegram Grubu, Almanya'da Furbol : Bundesliga

Öğrenci Dostu

LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!