auzefEgzersiz ve Spor BilimleriSpor Anatomisi

Spor Anatomisi Ünite -7

Spor Anatomisi Ünite -7

Sinir Sistemi

#1. Medulla spinalis’in Türkçe karşılığı nedir?

Cevap : C) Omurilik

#2. Bir spinal sinirin oluşmasını sağlayan sinir liflerinin çıktığı medulla spinalis bölgesinin ne ad verilir?

Cevap : D) Segment

#3. Uyluğun ön bölümü hangi pleksustan gelen sinirlerce uyarılır?

Cevap : C) Lumbar pleksus

#4. Torakal ve sakral spinal sinirler toplam kaç çifttir?

Cevap : E) 17

#5. Ekstremite kaslarının hareketini başlatmaktan sorumlu yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Frontal lob

#6. Uyluk ve bacağın arka bölgeleri pleksustan gelen sinirlerce uyarılır?

Cevap : D) Sakral pleksus

#7. Plexus brachialis hangi spinal sinirler tarafından oluşturulur?

Cevap : E) C5-T1

#8. Merkezi sinir sistemini oluşturan yapılar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

Cevap : B) Omurilik ve beyin

#9. Medulla spinalis’in servikal bölümünden kaç çift spinal sinir çıkar?

Cevap : C) 8

#10. Sinir hücresinin en uzun uzantısının adı nedir?

Cevap : A) Akson

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Spor Anatomisi Ünite -7 Sinir Sistemi

Sinir Sistemi

1. Sinir hücresinin en uzun uzantısının adı nedir?

A) Akson
B) Dendrit
C) Nöron
D) Miyelin
E) Cerebrum

Cevap : A) Akson

2. Medulla spinalis’in Türkçe karşılığı nedir?

A) Omurga
B) Omur
C) Omurilik
D) Beyin
E) Beyincik

Cevap : C) Omurilik

3. Merkezi sinir sistemini oluşturan yapılar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak
gösterilmiştir?

A) Beyin ve kafa çiftleri
B) Omurilik ve beyin
C) Beyin ve spinal sinirler
D) Kafa çiftleri ve spinal sinirler
E) Omurilik ve kafa çiftleri

Cevap : B) Omurilik ve beyin

4. Bir spinal sinirin oluşmasını sağlayan sinir liflerinin çıktığı medulla spinalis bölgesinin ne ad verilir?

A) Substantia alba
B) Substantia grisea
C) Korteks
D) Segment
E) Pleksus

Cevap : D) Segment

5. Medulla spinalis’in servikal bölümünden kaç çift spinal sinir çıkar?

A) 5
B) 7
C) 8
D) 10
E) 12

Cevap : C) 8

6. Torakal ve sakral spinal sinirler toplam kaç çifttir?

A) 20
B) 10
C) 19
D) 12
E) 17

Cevap : E) 17

7. Plexus brachialis hangi spinal sinirler tarafından oluşturulur?

A) Sadece C1-C4
B) Sadece C5-C6
C) Sadece C8-T1
D) Sadece C6-C7
E) C5-T1

Cevap : E) C5-T1

8. Uyluğun ön bölümü hangi pleksustan gelen sinirlerce uyarılır?

A) Servikal pleksus
B) Brakial pleksus
C) Lumbar pleksus
D) Sakral pleksus
E) Koksigeal pleksus

Cevap : C) Lumbar pleksus

9. Uyluk ve bacağın arka bölgeleri pleksustan gelen sinirlerce uyarılır?

A) Servikal pleksus
B) Brakial pleksus
C) Lumbar pleksus
D) Sakral pleksus
E) Koksigeal pleksus

Cevap : D) Sakral pleksus

10. Ekstremite kaslarının hareketini başlatmaktan sorumlu yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beyincik
B) Frontal lob
C) Parietal lob
D) Oksipital lob
E) Temporal lob

Cevap : B) Frontal lob

Almanya'da Furbol : Bundesliga, Almanya'da Furbol Auzef Egzersiz Ve Spor Birimleri Telegram Grubu, Almanya'da Furbol : Bundesliga

Öğrenci Dostu

LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!