auzefÇocuk GelişimiÇocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık 2021 Vize Soruları -1

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık 2021 Vize Soruları -1

#1. Orhan ailesi ile yeni bir şehre taşınarak yepyeni bir okula başlamıştır. Ailesinin endişesine rağmen yeni ortama hızlı biçimde uyum sağlamayı başarmıştır. Bu durumda Orhan’ın sergilediği özellik hangi yaratıcılık bileşenidir?

Cevap : B) Esneklik

#2. Yaratıcılıkla ilgili beynin incelendiği çalışmalarda beynin önemli bir kısmının etkilendiği görülmüştür. Ancak özellikle bir kısmın daha da baskın olduğu görülmüştür. Bu kısım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Frontal lob

#3. Beyin fırtınasında düşüncelerin kalitesinden ziyade çeşitliliğinin ön planda olduğu unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Miktar

#4. Yaratıcılıkta zihinsel beceri gerekmektedir. Bu alan hangi organ ile ilişkilidir?

Cevap : C) Beyin

#5. Issız bir adaya düşen bir kazazede buradan kurtulmak için yapması gerekenleri düşünerek dinlenmeye çekildiğinde bir anda aklına gelen kirle kurtuluşu için gerekli yolu bulur. Bu kişinin yaşadığı yaratıcılık süreci aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Aydınlanma

#6. Çocukların sanat icra ederken kendilerini duygu ve düşünce ile ifade etmelerinde ve deneyimlerini aktarmalarında aşağıdakilerden hangisini somutlaştırma amacıyla üretmeleri gerekir?

Cevap : A) Sembol

#7. Bir okulda çocukların sistematik olarak sorun çözme ve yaratıcı kirler üretmelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardaki temel amaç aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Cevap : D) Üstün yetenekli çocukların ayırt edilerek tanımlanması

#8. Ali karşılaştığı her yeni sorunda duruma uyum sağlayıp çözüme odaklanmayı beceren biridir. Bu durumda Ali hangi yaratıcılık bileşenine sahiptir?

Cevap : C) Esneklik

#9. Yaratıcı kişilerle ilgili yapılan gözlemsel çalışmalar, sosyal beceri yönünden aşağıdakilerden hangi sonucu ortaya koymuştur?

Cevap : D) Kendilerinden büyük ya da küçüklerle arkadaşlık etme

#10. I. Estetik algılama II. Kültürel özellikleri aktarma III. Kalıplaşmış ifade IV. Yaratıcı ifade Sanat eğitimi için bir öğretmenin planlamada dikkate alması gereken bazı unsurlar bulunmaktadır. Etkili bir sanat eğitimi için yukarıda verilen hangi unsur/unsurların ele alınması gerekir?

Cevap : D) I, II ve IV

#11. “Peynir” kelimesine “beyaz, süt, kaşar” cevapları veren bir kişi çağrışımsal kurama göre nasıl cevaplar vermektedir?

Cevap : A) Yakınsak

#12. Emin eline aldığı bir kitapta yaratıcılık becerisine yönelik olarak “yaratıcı düşünme” kavramının yerine başka bir kavramın kullanıldığını görmüştür. Bu kavram aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Cevap : B) Tekrarlı düşünme

#13. Beş yaşındaki Ali oyunlarında daha çok açık alanda çamur ve dokunma duyusuna hitap eden materyallerle tasarımlar yapmayı tercih etmektedir. Bu durumda Ali’nin yaratıcılık potansiyeline ilişkin aşağıdakilerden hangisi düşünülebilir?

Cevap : E) Bedensel zekâsının baskın olduğu

#14. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık sürecinde etkili olan ve bir bireyde olması gereken özelliklerden biri değildir?

Cevap : B) Sosyal beceri

#15. I. Katılımlı yazışma II. İlk fikir yazımı III. Analiz ve raporlaştırma IV. Grubun oluşturulması Yukarıda karışık sırada verilmiş olan fikir yazımı tekniğinin aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralamayla verilmektedir?

Cevap : A) IV, II, I, III

#16. Yaratıcılığı güçlendiren ve destekleyen bazı durum ve özellikler bulunmaktadır. Diğer taraftan yaratıcılığın gelişmesine engel olan durumlar da baskınlık göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık engelleri arasında yer almaktadır?

Cevap : E) Rutinlik

#17. Aşağıdakilerden hangisi Montessori eğitiminin amaçları arasında yer almaz?

Cevap : B) Merakın bastırılması

#18. Çocuklarda yaratıcı potansiyeli desteklemeye dönük olarak oyun aracılığıyla yeni bağlantılar kurmak için gerçekleştirilen çalışmalarda temel olan eylem süreci aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Keşifte bulunma

#19. Bir okul felsefe olarak öğrencilerinin gerçekleştirdikleri etkinliklerde yaratıcılık terimi yerine üretken düşünce kavramını kullandıklarını ifade etmektedir. Bu durumda bu okulun benimsediği yaratıcılık kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Gestalt

#20. Etkin öğrenme anlayışına göre çocukların kullandıkları malzemeler ve etkinliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : E) Malzemelerle çok az düzeyde temas etmesi

#21. "Etkin öğrenme" kavramı hangi eğitim yaklaşımının temel felsefesini oluşturmaktadır?

Cevap : D) High Scope

#22. Beyza’nın öğretmeni tahtaya yazdığı bir sorun durumuna ilişkin beyin fırtınası yapmalarını istemiştir. Bu süreç boyunca çocuklara akıllarına gelen her tür cevabı verebileceklerini vurgulamıştır. Öğretmenin Beyza ve arkadaşlarına verdikleri bu yönerge beyin fırtınasının hangi unsurudur?

Cevap : D) Serbest ortam

#23. Reggio Emilia yaklaşımının prensiplerini uygulayan bir eğitimci günlük tutarak çocukların çalışmalarını kayıt altına almaktadır. Bu durumda bu eğitimci aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır?

Cevap : B) Dokümantasyon

#24. Nesrin Öğretmen sınıfındaki çocukların oynamaları için yeterli oyuncak olmadığını düşünerek artık materyallerden oyuncaklar tasarlamayı düşünmüştür. Bu durumda Nesrin Öğretmen hangi yaratıcılık derecesinde davranış sergilemektedir?

Cevap : D) Mini yaratıcılık

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık 2021 Vize Soruları -1

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık 2021 Vize Soruları -1

1- Etkin öğrenme anlayışına göre çocukların kullandıkları malzemeler ve etkinliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yetişkin ve akran desteği olması
B) Yeterli sayıda malzeme olması
C) Çocukların malzemeleri seçme imkânı olması
D) Uygun dil ile kendini ifade etmesi
E) Malzemelerle çok az düzeyde temas etmesi

Cevap : E) Malzemelerle çok az düzeyde temas etmesi

2- I. Estetik algılama
II. Kültürel özellikleri aktarma
III. Kalıplaşmış ifade
IV. Yaratıcı ifade
Sanat eğitimi için bir öğretmenin planlamada dikkate alması gereken bazı unsurlar bulunmaktadır. Etkili bir sanat eğitimi için yukarıda verilen hangi unsur/unsurların ele alınması gerekir?

A) Sadece I
B) Sadece IV
C) I ve II
D) I, II ve IV
E) I, II, III

Cevap : D) I, II ve IV

3- Orhan ailesi ile yeni bir şehre taşınarak yepyeni bir okula başlamıştır. Ailesinin endişesine rağmen yeni ortama hızlı biçimde uyum sağlamayı başarmıştır. Bu durumda Orhan’ın sergilediği özellik hangi yaratıcılık bileşenidir?

A) Akıcılık
B) Esneklik
C) Ayrıntılandırma
C) Özgünlük
E) Uyumluluk

Cevap : B) Esneklik

4- Yaratıcılığı güçlendiren ve destekleyen bazı durum ve özellikler bulunmaktadır. Diğer taraftan yaratıcılığın gelişmesine engel olan durumlar da baskınlık göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık engelleri arasında yer almaktadır?

A) Özgürlük
B) Risk alma
C) Öz güven
D) Oyun oynama
E) Rutinlik

Cevap : E) Rutinlik

5- Beyin fırtınasında düşüncelerin kalitesinden ziyade çeşitliliğinin ön planda olduğu unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geliştirme
B) Serbest ortam
C) Miktar
D) Değerlendirmenin sona bırakılması
E) Çaprazlama

Cevap : C) Miktar

6- I. Katılımlı yazışma
II. İlk fikir yazımı
III. Analiz ve raporlaştırma
IV. Grubun oluşturulması
Yukarıda karışık sırada verilmiş olan fikir yazımı tekniğinin aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralamayla verilmektedir?

A) IV, II, I, III
B) I, IV, III, II
C) IV, I, II, III
D) I, IV, II, III
E) II, I, IV, III

Cevap : A) IV, II, I, III

7- Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık sürecinde etkili olan ve bir bireyde olması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Motivasyon
B) Sosyal beceri
C) Düşünme tarzı
D) Zihinsel beceri
E) Kişilik özelliği

Cevap : B) Sosyal beceri

8- Yaratıcılıkla ilgili beynin incelendiği çalışmalarda beynin önemli bir kısmının etkilendiği görülmüştür. Ancak özellikle bir kısmın daha da baskın olduğu görülmüştür. Bu kısım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oksipital lob
B) Serebellum
C) Parietal lob
D) Serebrum
E) Frontal lob

Cevap : E) Frontal lob

9- Emin eline aldığı bir kitapta yaratıcılık becerisine yönelik olarak “yaratıcı düşünme” kavramının yerine başka bir kavramın kullanıldığını görmüştür. Bu kavram aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Yaratıcı düşünme
B) Tekrarlı düşünme
C) Yaratıcı öğrenme
D) İhtimalli düşünme
E) Yaratıcı sorun çözme

Cevap : B) Tekrarlı düşünme

10- Beş yaşındaki Ali oyunlarında daha çok açık alanda çamur ve dokunma duyusuna hitap eden materyallerle tasarımlar yapmayı tercih etmektedir. Bu durumda Ali’nin yaratıcılık potansiyeline ilişkin aşağıdakilerden hangisi düşünülebilir?

A) Çağrışımlarla üretimini gerçekleştirdiği
B) Sorun çözmekten hoşlandığı
C) Ritmik zekâsını kullandığı
D) Sosyal becerisinin yüksek olduğu
E) Bedensel zekâsının baskın olduğu

Cevap : E) Bedensel zekâsının baskın olduğu

11- Yaratıcılıkta zihinsel beceri gerekmektedir. Bu alan hangi organ ile ilişkilidir?

A) Kulak
B) Dil
C) Beyin
D) Kalp
E) Göz

Cevap : C) Beyin

12- Reggio Emilia yaklaşımının prensiplerini uygulayan bir eğitimci günlük tutarak çocukların çalışmalarını kayıt altına almaktadır. Bu durumda bu eğitimci aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır?

A) Çevrenin rolünü kullanma
B) Dokümantasyon
C) Proje yaklaşımlı uygulama
D) Küçük öğrenimler gerçekleştirme
E) Keyif alarak öğretme

Cevap : B) Dokümantasyon

13- “Peynir” kelimesine “beyaz, süt, kaşar” cevapları veren bir kişi çağrışımsal kurama göre nasıl cevaplar vermektedir?

A) Yakınsak
B) Doğru
C) Yaratıcı
D) Üretici
E) Iraksak

Cevap : A) Yakınsak

14- Bir okul felsefe olarak öğrencilerinin gerçekleştirdikleri etkinliklerde yaratıcılık terimi yerine üretken düşünce kavramını kullandıklarını ifade etmektedir. Bu durumda bu okulun benimsediği yaratıcılık kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gestalt
B) İnsancıl
C) Psikanalitik
D) Çağrışımsal
E) Çoklu zekâ

Cevap : A) Gestalt

15- Beyza’nın öğretmeni tahtaya yazdığı bir sorun durumuna ilişkin beyin fırtınası yapmalarını istemiştir. Bu süreç boyunca çocuklara akıllarına gelen her tür cevabı verebileceklerini vurgulamıştır. Öğretmenin Beyza ve arkadaşlarına verdikleri bu yönerge beyin fırtınasının hangi unsurudur?

A) Geliştirme
B) Miktar
C) Değerlendirmenin sona bırakılması
D) Serbest ortam
E) Çaprazlama

Cevap : D) Serbest ortam

16- Bir okulda çocukların sistematik olarak sorun çözme ve yaratıcı kirler üretmelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardaki temel amaç aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Çocukların daha çok düşünmeye yöneltilmesi
B) Daha çok kir üretilmesinin önünün açılması
C) Başarılı biçimde sorun çözme sürecinin gerçekleşmesi
D) Üstün yetenekli çocukların ayırt edilerek tanımlanması
E) Yaratıcılığın geliştirilmesine çocukluk döneminde başlanması

Cevap : D) Üstün yetenekli çocukların ayırt edilerek tanımlanması

17- “Etkin öğrenme” kavramı hangi eğitim yaklaşımının temel felsefesini oluşturmaktadır?

A) Head Start
B) Reggio Emilia
C) Waldorf
D) High Scope
E) Montessori

Cevap : D) High Scope

18- Ali karşılaştığı her yeni sorunda duruma uyum sağlayıp çözüme odaklanmayı beceren biridir. Bu durumda Ali hangi yaratıcılık bileşenine sahiptir?

A) Yaratıcılık
B) Ayrıntıcılık
C) Esneklik
D) Orijinallik
E) Akıcılık

Cevap : C) Esneklik

19- Yaratıcı kişilerle ilgili yapılan gözlemsel çalışmalar, sosyal beceri yönünden aşağıdakilerden hangi sonucu ortaya koymuştur?

A) Anne ve babalarına aşırı bağlılık gösterme
B) Hayal etmek yerine gerçekliğin önemine inanma
C) Kardeşleri ile ortak çalışmalar yapmayı tercih etme
D) Kendilerinden büyük ya da küçüklerle arkadaşlık etme
E) Yaşıtlarıyla zaman geçirmekten keyif alma

Cevap : D) Kendilerinden büyük ya da küçüklerle arkadaşlık etme

20- Nesrin Öğretmen sınıfındaki çocukların oynamaları için yeterli oyuncak olmadığını düşünerek artık materyallerden oyuncaklar tasarlamayı düşünmüştür. Bu durumda Nesrin Öğretmen hangi yaratıcılık derecesinde davranış sergilemektedir?

A) Gelişmiş yaratıcılık
B) Ortalama yaratıcılık
C) Büyük yaratıcılık
D) Mini yaratıcılık
E) Küçük yaratıcılık

Cevap : D) Mini yaratıcılık

21- Çocuklarda yaratıcı potansiyeli desteklemeye dönük olarak oyun aracılığıyla yeni bağlantılar kurmak için gerçekleştirilen çalışmalarda temel olan eylem süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilgi verme
B) Oyun kurma
C) Duyu kullanma
D) Keşifte bulunma
E) Farkındalık oluşturma

Cevap : D) Keşifte bulunma

22- Issız bir adaya düşen bir kazazede buradan kurtulmak için yapması gerekenleri düşünerek dinlenmeye çekildiğinde bir anda aklına gelen kirle kurtuluşu için gerekli yolu bulur. Bu kişinin yaşadığı yaratıcılık süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçekleme
B) Kuluçka
C) Hazırlık
D) Doğrulama
E) Aydınlanma

Cevap : E) Aydınlanma

23- Çocukların sanat icra ederken kendilerini duygu ve düşünce ile ifade etmelerinde ve deneyimlerini aktarmalarında aşağıdakilerden hangisini somutlaştırma amacıyla üretmeleri gerekir?

A) Sembol
B) Araç-gereç
C) Renk
D) Duygu
E) Teknik

Cevap : A) Sembol

24- Aşağıdakilerden hangisi Montessori eğitiminin amaçları arasında yer almaz?

A) Okula karşı olumlu tutum
B) Merakın bastırılması
C) İç güvenin geliştirilmesi
D) Gelişimi sürdürme
E) Düzen duygusunun gelişimi

Cevap : B) Merakın bastırılması

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans
telegram çocuk gelişimi

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık 2021 Vize Soruları -1

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!