auzefÇocuk GelişimiÇocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık 2021 Vize Soruları -2

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık 2021 Vize Soruları -2

#1. Çocukların yaratıcılıkta kullandıkları çeşitli simgeler bulunmaktadır. Bu simgelerle ilgili en uygun tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Duyuları aracılığıyla kazandıkları işaretlerdir.

#2. Burhan karşılaştığı her sorunun cevabının doğada bulunan canlılarda olduğunu düşünüp onları gözlemleyerek o canlıların özelliklerine göre çözmeyi amaçlamaktadır. Bu durumda Burhan, hangi düşünme tekniğini kullanmaktadır?

Cevap : D) Doğrudan analoji

#3. “Burcu Öğretmen çocukluk yıllarında oynadığı oyunlardan esinlenerek kendi öğrencilerine yeni ve farklı etkinlikler tasarlayabilmektedir.” Bu açıklama hangi kurama uygun gelmektedir?

Cevap : C) Çağrışım

#4. Yaratıcılık kuramları aracılığıyla aşağıdakilerden hangisini görmek mümkündür?

Cevap : A) Bilim insanlarının aynı bilgiyi farklı bakış açısıyla değerlendirmeleri

#5. SCAMPER tekniğini kullanan bir kişi bir cam şişeyle ilgili kirler üretmeyi amaçlamaktadır. Cam şişeyi başka bir nesneymiş gibi düşündüğünde bu tekniğin hangi aşamasını gerçekleştiriyordur?

Cevap : D) Yer değiştirme

#6. Bir grubun hızlıca bir konu üzerinde karar verip çözüme ulaşmasını temel alan ve oylamaya dayanan bir çeşit beyin fırtınası olan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Nominal grup

#7. Görsel sanat çalışmalarında çocukların yaratıcılıklarını ifade etmelerinde çeşitli materyallerle duyuları kullanmaları önemlidir. Bu süreçte de görsel dilini genişletmesi beklenir. Aşağıdakilerden hangisi görsel dilin gelişiminde ön planda yer almamaktadır?

Cevap : A) Sorgulama yapma

#8. Yaratıcı sorun çözmede açıklama, dönüştürme ve uygulama aşamalarının temel alındığı süreçsel uygulamada her aşamanın ilk adımında ortak bir durum yer almaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) İnceleme

#9. Ali kendi seçtiği materyalle başarı sağlayana kadar çalışmanın desteklendiği bir anaokulunda eğitim almaktadır. Bu anaokulu çocuklar başarı gösterdiğinde kendi materyalleriyle geliştirdiği çalışmanın çocuklar için pekiştireç olduğu görüşünü de savunmaktadır. Bu durumda bu anaokulunun benimsediği eğitim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Montessori

#10. Meryem Öğretmen, öğrencilerinin yaratıcılığını desteklemek amacıyla sınıfa rastgele çeşitli nesneler getirir ve çocukların bunlar arasında ilişki kurarak kirler üretmesini ister. Meryem Öğretmenin uyguladığı bu teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Odaklanmış nesne

#11. Çalışmalarında resimleri kullanarak bilinçaltının yaratıcılıktaki rolünü ortaya koymayı amaçlayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Jung

#12. I. Öğrenci merkezlidir. II. Dersi zevkli hale getirir. III. Sorumluluk geliştirir IV. Grup içi tartışmaları destekler Yukarıda yer alan katkılar hangi teknikte ön plana çıkmaktadır?

Cevap : D) Beyin fırtınası

#13. “Her fikir var olan başka bir kirden doğar” felsefesi hangi tekniğin felsefesidir?

Cevap : C) Scamper

#14. Bir çocuğun çağrışımlar aracılığıyla oluşturduğu “mecaz” aşağıdakilerden hangisine dayalı olarak oluşamaz?

Cevap : E) Çevrenin sorgusuna

#15. Rudolf Steiner’ın felsefesine göre okul öncesi öğretmenlerinin yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Yaptıkları ve söylediklerine dikkat etmek

#16. Yaratıcılık basit bir zekâ fonksiyonu olarak görülmemekte ve belirli bir zekâ düzeyinde olması gerekliliği savunulmaktadır. Yaratıcılıkta zekâ düzeyinin en az kaç olması beklenmektedir?

Cevap : E) 120

#17. Bir çocuğun zihinsel gelişiminde ve imgelerin oluşumunda çeşitli aşamalar bulunmaktadır. Piaget bu süreçte imgelerin simgesel işlemler ve …………. İle ortaya çıktığını savunmaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) taklit

#18. İnsancıl kuramın yaratıcılığı ele alış şekli aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : D) Bireyin potansiyelini ortaya koyma gücüne odaklanmak

#19. Montessori yaklaşımında çocukların yaratıcılıklarını destekleyen en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Çocuğun deneyimleyerek öğrenmesi

#20. Beril Öğretmen, sanatın ve el işlerinin ağırlıkta olduğu ve bir etkinlikten diğerine geçerken müziğin kullanıldığı bir eğitim kurumunda işe başlayacaktır. Bu sebeple sanatsal beceri konusunda da kendini geliştirmesi istenmektedir. Bu durumda Beril Öğretmen hangi kurucunun yaklaşımını benimseyen bir okulda işe başlayacaktır?

Cevap : A) Steiner

#21. Ayşe günlük hayatında karşılaştığı sorunları hızlıca çözüme kavuşturma becerisine sahiptir. Ayşe’nin sahip olduğu düşünme becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Pratik

#22. Hasan, anaokulunda her gün sabah geldiğinde etkinliklere geçmeden önce öğretmeni rehberliğinde arkadaşlarıyla birlikte gün içinde yapmak istediklerini planlanlar, gün sonunda da yaptıklarını değerlendirerek özgün çalışmalar gerçekleştirir. Bu uygulama süreci göz önünde bulundurulduğunda Hasan’ın eğitim aldığı anaokulunun benimsediği yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) High scope

#23. Okul öncesi çocukları için yaratıcı sorun çözme yöntemleri daha basit olmalıdır. Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Okuma yazma bilmemeleri

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık 2021 Vize Soruları -2

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık 2021 Vize Soruları -2

1- Ayşe günlük hayatında karşılaştığı sorunları hızlıca çözüme kavuşturma becerisine sahiptir. Ayşe’nin sahip olduğu düşünme becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çözümleyici
B) Pratik
C) Analitik
D) Eleştirici
E) Yaratıcı

Cevap : B) Pratik

2- Bir çocuğun zihinsel gelişiminde ve imgelerin oluşumunda çeşitli aşamalar bulunmaktadır. Piaget bu süreçte imgelerin simgesel işlemler ve …………. İle ortaya çıktığını savunmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) simge
B) yardım
C) iş birliği
D) sembol
E) taklit

Cevap : E) taklit

3- Rudolf Steiner’ın felsefesine göre okul öncesi öğretmenlerinin yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bedensel hareketliliği baskılamak
B) Yaptıkları ve söylediklerine dikkat etmek
C) Kendilerini resim konusunda geliştirmek
D) Tek tip belirgin bir program uygulamak
E) Akademik bilgiyle çocukları donatmak

Cevap : B) Yaptıkları ve söylediklerine dikkat etmek

4- Yaratıcı sorun çözmede açıklama, dönüştürme ve uygulama aşamalarının temel alındığı süreçsel uygulamada her aşamanın ilk adımında ortak bir durum yer almaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üretme
B) Çözümleme
C) Zorlama
D) Fark etme
E) İnceleme

Cevap : E) İnceleme

5- Bir grubun hızlıca bir konu üzerinde karar verip çözüme ulaşmasını temel alan ve oylamaya dayanan bir çeşit beyin fırtınası olan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Matriks
B) Ardışık kirlerle resim yapma
C) Fikir yazımı
D) Nominal grup
E) Analoji

Cevap : D) Nominal grup

6- Ali kendi seçtiği materyalle başarı sağlayana kadar çalışmanın desteklendiği bir anaokulunda eğitim almaktadır. Bu anaokulu çocuklar başarı gösterdiğinde kendi materyalleriyle geliştirdiği çalışmanın çocuklar için pekiştireç olduğu görüşünü de savunmaktadır.
Bu durumda bu anaokulunun benimsediği eğitim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Waldorf
B) Reggio Emilia
C) Eklektik
D) Montessori
E) High Scope

Cevap : D) Montessori

7- Bir çocuğun çağrışımlar aracılığıyla oluşturduğu “mecaz” aşağıdakilerden hangisine dayalı olarak oluşamaz?

A) Çocuğun coşkusuna
B) Çocuğun duygularına
C) Çocuğun yaşantısına
D) Çevrenin anlatımına
E) Çevrenin sorgusuna

Cevap : E) Çevrenin sorgusuna

8- Görsel sanat çalışmalarında çocukların yaratıcılıklarını ifade etmelerinde çeşitli materyallerle duyuları kullanmaları önemlidir. Bu süreçte de görsel dilini genişletmesi beklenir. Aşağıdakilerden hangisi görsel dilin gelişiminde ön planda yer almamaktadır?

A) Sorgulama yapma
B) Denemeler yapma
C) İnceleme yapma
D) Araştırma yapma
E) Dokunmayı kullanma

Cevap : A) Sorgulama yapma

9- Çalışmalarında resimleri kullanarak bilinçaltının yaratıcılıktaki rolünü ortaya koymayı amaçlayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kubie
B) Jung
C) Freud
D) Kris
E) Maslow

Cevap : B) Jung

10- Okul öncesi çocukları için yaratıcı sorun çözme yöntemleri daha basit olmalıdır. Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeterince düşünememeleri
B) Fikir üretmede kısıtlı kalmaları
C) Okuma yazma bilmemeleri
D) Becerilerinin çok üstün olması
E) Oyun oynamayı sevmeler

Cevap : C) Okuma yazma bilmemeleri

11- İnsancıl kuramın yaratıcılığı ele alış şekli aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Bireyde stres oluşturan sorunu yeniden yapılandırmak
B) Yaratıcılığı düşük olan bireyleri ortaya çıkarmak
C) Bireyin davranışlarının kaynağı olarak bilinçaltını incelemek
D) Bireyin potansiyelini ortaya koyma gücüne odaklanmak
E) Bireyin farklı zekâ türleri ile kendini ifade ettiğini savunmak

Cevap : D) Bireyin potansiyelini ortaya koyma gücüne odaklanmak

12- Yaratıcılık basit bir zekâ fonksiyonu olarak görülmemekte ve belirli bir zekâ düzeyinde olması gerekliliği savunulmaktadır. Yaratıcılıkta zekâ düzeyinin en az kaç olması beklenmektedir?

A) 100
B) 90
C) 110
D) 130
E) 120

Cevap : E) 120

13- SCAMPER tekniğini kullanan bir kişi bir cam şişeyle ilgili kirler üretmeyi amaçlamaktadır. Cam şişeyi başka bir nesneymiş gibi düşündüğünde bu tekniğin hangi aşamasını gerçekleştiriyordur?

A) Yok etme
B) Küçültme
C) Birleştirme
D) Yer değiştirme
E) Uyarlama

Cevap : D) Yer değiştirme

14- Hasan, anaokulunda her gün sabah geldiğinde etkinliklere geçmeden önce öğretmeni rehberliğinde arkadaşlarıyla birlikte gün içinde yapmak istediklerini planlanlar, gün sonunda da yaptıklarını değerlendirerek özgün çalışmalar gerçekleştirir.
Bu uygulama süreci göz önünde bulundurulduğunda Hasan’ın eğitim aldığı anaokulunun benimsediği yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pikler
B) High scope
C) Waldorf
D) Reggio Emilia
E) Montessori

Cevap : B) High scope

15- I. Öğrenci merkezlidir.
II. Dersi zevkli hale getirir.
III. Sorumluluk geliştirir
IV. Grup içi tartışmaları destekler
Yukarıda yer alan katkılar hangi teknikte ön plana çıkmaktadır?

A) Ardışık fikirlerle resim yapma
B) Matrik
C) Analoji
D) Beyin fırtınası
E) SCAMPER

Cevap : D) Beyin fırtınası

16- Burhan karşılaştığı her sorunun cevabının doğada bulunan canlılarda olduğunu düşünüp onları gözlemleyerek o canlıların özelliklerine göre çözmeyi amaçlamaktadır.
Bu durumda Burhan, hangi düşünme tekniğini kullanmaktadır?

A) Fantastik analoji
B) Kişisel analoji
C) Matriks tekniği
D) Doğrudan analoji
E) Odaklanmış nesne tekniği

Cevap : D) Doğrudan analoji

17- “Her fikir var olan başka bir kirden doğar” felsefesi hangi tekniğin felsefesidir?

A) Nominal grup
B) Analoji
C) Scamper
D) Beyin fırtınası
E) Matriks

Cevap : C) Scamper

18- Montessori yaklaşımında çocukların yaratıcılıklarını destekleyen en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuğun seçme imkânınının olması
B) Sınıfta kural ve düzenin olması
C) Çocuğun tek başına çalışma şansı
D) Çocuğun deneyimleyerek öğrenmesi
E) Sınıf düzeninin çocuklara göre olması

Cevap : D) Çocuğun deneyimleyerek öğrenmesi

19- Çocukların yaratıcılıkta kullandıkları çeşitli simgeler bulunmaktadır. Bu simgelerle ilgili en uygun tanım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Benimseyip özümsedikleri sembollerdir.
B) Duyuları aracılığıyla kazandıkları işaretlerdir.
C) Görüp duyarak edindikleri deneyimlerdir.
D) Zihinde yer etmiş varsayımlardır.
E) Dokunup tadarak seçim yaptıkları durumlardır

Cevap : B) Duyuları aracılığıyla kazandıkları işaretlerdir.

20- Beril Öğretmen, sanatın ve el işlerinin ağırlıkta olduğu ve bir etkinlikten diğerine geçerken müziğin kullanıldığı bir eğitim kurumunda işe başlayacaktır. Bu sebeple sanatsal beceri konusunda da kendini geliştirmesi istenmektedir. Bu durumda Beril Öğretmen hangi kurucunun yaklaşımını benimseyen bir okulda işe başlayacaktır?

A) Steiner
B) Froebel
C) Malaguzzi
D) Montessori
E) Weikart

Cevap : A) Steiner

21- Yaratıcılık kuramları aracılığıyla aşağıdakilerden hangisini görmek mümkündür?

A) Bilim insanlarının aynı bilgiyi farklı bakış açısıyla değerlendirmeleri
B) Yaratıcılığın soyut temellerinin yapılandırılarak oluşturulması
C) Mantıksal bakış açısıyla yaratıcılığın tek boyutta değerlendirilmesi
D) Tek bir yönden sağlam bir tanımlama yapılmasının sağlanması
E) Gözlemler sonucu ulaşılan net bilgilerin ortaya konması

Cevap : A) Bilim insanlarının aynı bilgiyi farklı bakış açısıyla değerlendirmeleri

22- Meryem Öğretmen, öğrencilerinin yaratıcılığını desteklemek amacıyla sınıfa rastgele çeşitli nesneler getirir ve çocukların bunlar arasında ilişki kurarak kirler üretmesini ister. Meryem Öğretmenin uyguladığı bu teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Matriks
B) Odaklanmış nesne
C) Fikir yazımı
D) Analoji
E) Nominal grup

Cevap : B) Odaklanmış nesne

23- “Burcu Öğretmen çocukluk yıllarında oynadığı oyunlardan esinlenerek kendi öğrencilerine yeni ve farklı etkinlikler tasarlayabilmektedir.”
Bu açıklama hangi kurama uygun gelmektedir?

A) Algısal
B) Psikanalitik
C) Çağrışım
D) İnsancıl
E) Gestalt

Cevap : C) Çağrışım

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min
telegram çocuk gelişimi

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık 2021 Vize Soruları -2

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!