Anadolu AöfAöfAöf Çocuk Gelişimi Ön LisansÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -3

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -3

#1. Baumrind’e göre anne baba tutumlarından en sağlıklı olanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Yetkeli

#2. Aşağıdakilerden hangisi erken eğitim sürecine dayalı aile merkezli felsefenin altında yatan temel varsayımlardan biri değildir?

Cevap : d. Amaçların belirlenmesinde uzmanın öncelikleri esastır.

#3. Kaynaştırma programına alınan okul öncesi eğitimdeki bir özel gereksinimli çocuğun etkinlik sonrası becerilerini değerlendirmede, öğretmen aşağıdakilerden hangisini hedeflemez?

Cevap: a. Çocuğun becerisini sınıftaki diğer çocuklarla karşılaştırmak

#4. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel değerlendirme sonuçlarının yorumlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

Cevap: b. Bütün çocukların aynı becerilerde aynı performansları sağlamasını beklemek

#5. Bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile yeterli ve yetersiz yönlerinin, bireysel özelliklerinin ve ilgilerinin belirlenmesi amacıyla tıbbî, psiko-sosyal ve eğitim alanlarında yapılan değerlendirme sürecine ne ad verilir?

Cevap : a. Tanılama


#6. Aynı anda birçok kişiden bilgi alınmasını sağlama kolaylığı ve zaman açısından ekonomik olması gibi nedenlerle çocuğu tanıma çalışmaları kapsamında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Anket

#7. Obez olma riski taşıyan çocukların doğru beslenme davranışları geliştirmesine yönelik erken eğitim çözümleri getirmeyi amaçlayan program aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Healty Start

#8. Dünya’da uygulanan aşağıdaki programlardan hangisi Türkiye’de de uygulanmaktadır?

Cevap : c. Portage

#9. Sınıflarında kaynaştırma programını yürüten öğretmenlerin aşağıdaki konulardan hangisi hakkında mevcut bilgi birikimini geliştirmesi beklenmez?

Cevap: e. Gelişimsel tanı ve değerlendirme araçlarını kullanabilme

#10. şağıdakilerden hangisi Bronfenbrenner’e göre çocuğun gelişiminde etkili olan ilk sistemde (mikrosistem) yer alan unsurlardan biri değildir?

Cevap : d. Uzak akrabalar


#11. Özel gereksinimli bir çocuğun kaynaştırma programından yararlandığı bir sınıf ortamında öğretmenin anlatacağı konu ile ilgili yapacağı düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: c. Konuyu çeşitli yöntem ve tekniklerle anlatma

#12. Aşağıdakilerden hangisi ailede sosyal destek kapsamında belirlenebilecek özelliklerden biri değildir?

Cevap : b. Çocuğun arkadaşları

#13. Tanılamanın çok yönlü yapıldığı, tanısı yapılan kişinin sadece tek bir gelişim aşaması değil tüm gelişim aşamalarının gelişim öykülerinin alındığı ve hepsinin bir arada değerlendirildiği ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Bütünlük

#14. Aşağıdaki bilgi kaynaklarından hangisi “Birey ile İlgili Kayıtlar” kategorisinde yer almaz?

Cevap : a. Bireyin kendisi ile yapılan konuşmalar

#15. Ali 8 yaşında ilkokula devam eden bir çocuktur. Ali’nin dil becerileri kapsamlı olarak değerlendirildiğinde sözel olmayan zekâ puanlarının normal sınırlar arasında olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Ali’de anatomik, nörolojik, fiziksel ya da zihinsel herhangi bir problem de bulunmamaktadır. Buna rağmen Ali’nin dil becerilerine ilişkin önemli derecede güçlükler sergilediği görülmektedir. Yukarıdaki bilgilere göre Ali’nin durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Cevap : b. Özgül dil bozukluğu


#16. Aşağıdakilerden hangisi tanılama ilkelerinden biri değildir?

Cevap : e. Tanılamanın beş yaşında yapılması

#17. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel olarak çocukların değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

Cevap: c. Değerlendirme ölçütlerini çocuğa göre değiştirmek

#18. Aşağıdaki tanı gruplarından hangisinde önemli olan kriterlerden biri zekâ testi ve başarı testi puan arasındaki standart puan farkıdır?

Cevap : d. Özgül öğrenme güçlüğü

#19. Aşağıdakilerden hangisi üstün yetenekli çocukları tanılamada kullanılan test gruplarından biri değildir?

Cevap : e. Doğa yeteneği testleri

#20. İşitme ve ses yolu kullanılarak dil, dişler, dudaklar, damak, yumuşak damak, çene ve ses telleri aracılığıyla aynı kodu kullanan kişilere duyguların ve düşüncelerin sözel olarak aktarılmasına ne ad verilir?

Cevap : c. Konuşma


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -3

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -3

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -3

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -3

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri

Ünite -3

Özel Gereksinimli Çocuklarda Tanı ve Değerlendirme

1. Aşağıdakilerden hangisi dilin bileşenlerinden biri değildir?

a. Anlambilim
b. Sesbilgisi
c. Söz dizimi
d. Konuşma
e. Biçimbilim

Cevap : d. Konuşma

2. Ali 8 yaşında ilkokula devam eden bir çocuktur. Ali’nin dil becerileri kapsamlı olarak değerlendirildiğinde sözel olmayan zekâ puanlarının normal sınırlar arasında olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Ali’de anatomik, nörolojik, fiziksel ya da zihinsel herhangi bir problem de bulunmamaktadır. Buna rağmen Ali’nin dil becerilerine ilişkin önemli derecede güçlükler sergilediği görülmektedir. Yukarıdaki bilgilere göre Ali’nin durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

a. Otizm spektrum bozukluğu
b. Özgül dil bozukluğu
c. Zihinsel yetersizlik
d. Travmatik Beyin Hasarı
e. İşitme Kaybı

Cevap : b. Özgül dil bozukluğu

3. Norm bağımlı değerlendirmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Bireyin belirli bir ya da birden fazla alandaki becerilerini aynı yaş grubundaki diğer kişilerin beceri düzeyleri ile karşılaştırır.
b. Eğitim programlarının oluşturulmasını sağlar.
c. Eğitim hedeflerini gösterir.
d. Değerlendirme sırasında mutlaka becerinin öğretimini de yapar.
e. Çocuğun günlük dil kullanımını çok iyi tanımlar.

Cevap : a. Bireyin belirli bir ya da birden fazla alandaki becerilerini aynı yaş grubundaki diğer kişilerin beceri düzeyleri ile karşılaştırır.

4. İşitme ve ses yolu kullanılarak dil, dişler, dudaklar, damak, yumuşak damak, çene ve ses telleri aracılığıyla aynı kodu kullanan kişilere duyguların ve düşüncelerin sözel olarak aktarılmasına ne ad verilir?

a. Artikülasyon
b. Biçimbilim
c. Konuşma
d. Rezonans
e. Akıcılık

Cevap : c. Konuşma

5. Aşağıdakilerden hangisi akıcılık bozukluklarından biridir?

a. Artikülasyon bozukluğu
b. Zihinsel yetersizlik
c. Kekemelik
d. Ses bozukluğu
e. Özgül dil bozukluğu

Cevap : c. Kekemelik

6. Aşağıdakilerden hangisi tanılama ilkelerinden biri değildir?

a. Tanılamada görevli profesyonelin kendi alanında yeterli bilgiye sahip olması
b. Tanılamanın çok yönlü ele alınması
c. Tanılama sürecinde aile görüşlerinin alınması
d. Tanılamada kullanılacak değerlendirme araçları, teknikler, yöntemlerde çeşitliliğin esas alınması
e. Tanılamanın beş yaşında yapılması

Cevap : e. Tanılamanın beş yaşında yapılması

7. Dünya üzerindeki tüm insanların çoğunluğunun sahip olduğu ve ortalama olarak tabir edilen zekâ katsayısı aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

a. 80-100
b. 85-115
c. 100-110
d. 120-130
e. 145-160

Cevap : b. 85-115

8. Aşağıdakilerden hangisi üstün yetenekli çocukları tanılamada kullanılan test gruplarından biri değildir?

a. Standart testler
b. Yaratıcılık testleri
c. Kritik düşünme testleri
d. Resim-müzik gibi alanlar için özel testler
e. Doğa yeteneği testleri

Cevap : e. Doğa yeteneği testleri

9. Güncel yaklaşımda üstün yetenekli olmanın derecelerini anlatmak için aşağıdaki sıralamalardan hangisi daha çok kullanılmaktadır?

a. Üstün-Çok üstün-Dahi
b. Hafif-Orta-İleri
c. Az-Orta-Yüksek
d. Normal-Üstün-Dahi
e. Hafif-Yüksek-Çok Yüksek

Cevap : b. Hafif-Orta-İleri

10. Aşağıdaki tanı gruplarından hangisinde önemli olan kriterlerden biri zekâ testi ve başarı testi puan arasındaki standart puan farkıdır?

a. Zihinsel engellilik
b. Dil ve konuşma bozukluğu
c. Otizm spektrum bozukluğu
d. Özgül öğrenme güçlüğü
e. İşitme engelli

Cevap : d. Özgül öğrenme güçlüğü

Aöf Çocuk Gelişimi 2. Sınıf Bahar Dönemi Sınav Soruları

 

– Özel Gereksinimli Çocuk
– Tanılama
– Gelişimsel Değerlendirme

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!