Anadolu AöfAöfAöf Çocuk Gelişimi Ön LisansÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -2

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -2

#1. Aşağıdakilerden hangisi izleme sürecinin amaçlarından biri değildir?

Cevap : d. Öğretmenin kalitesini belirlemek

#2. Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkelerin ve uygulama standartlarının oluşturulmasında görev alan Türkiye’deki meslek örgütlerinden biridir?

Cevap: e. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği

#3. Aşağıdakilerden hangisi çocuk gelişimini etkileyen risk faktörlerinden biri değildir?

Cevap : e. Düzenli bakım veren bir yetişkin

#4. Çocuğu tanıma ve değerlendirme yöntemleri kullanılarak çocuğa ait aşağıdaki bilgilerden hangisi elde edilemez?

Cevap : c. Kromozom yapısına yönelik

#5. Aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmış bir kısa dönemli hedef ifadesidir?

Cevap : b. Ayşe, kendisinden ayakkabısını giymesi istendiğinde 4 denemenin 3’ünde uygun şekilde giyer.


#6. Standart performans testleri kaç grupta incelenir?

Cevap : a. 2

#7. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel değerlendirmede bir uygulama standardı olan, profesyonel ilişki kurulmasında etkili faktörlerden biri değildir?

Cevap: b. Dinleme becerilerini kullanma

#8. Amaç ve hedeflerle başlangıç-bitiş ve devam eden noktalarda ilişkiler kurmaya yarayan süreç aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Değerlendirme

#9. Aşağıdakilerden hangisi kısa dönemli hedef yazımının temel ilkelerinden biri değildir?

Cevap : e. Materya

#10. Bireyin doğru ile yanlışı ayırt edebilme becerisine ne ad verilir?

Cevap: c. Ahlak


#11. Sosyal uyum, sosyal uyumsuzluk ve sınırlı sayıda sosyal uyum olmak üzere 3 alt boyutu bulunan beceri testi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği

#12. Aşağıdakilerin hangisi ilkokul döneminin gelişim görevlerinden biri değildir?

Cevap : c. Ahlaki yargılar açısından yetişkin düzeyinde olmak

#13. Araştırmada materyal olarak 2 mavi üçgen, 2 yeşil dikdörtgen, 1 yeşil yarım yuvarlak, 3 yeşil yuvarlak, 4 renklendirilmiş çubuk (sarı-kırmızı-mavi-yeşil), 5 kırmızı blok, bir gösterici çubuğunun kullanıldığı test aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Erken Öğrenme Becerileri Değerlendirme Aracı

#14. Aşağıdakilerden hangisi Vineland Sosyal Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği’nin alt boyutlarından biri değildir?

Cevap : a. Duygusal beceriler

#15. Bep ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e. Rehberlik araştırma merkezlerindeki uzmanlar tarafından hazırlanır.


#16. 1-3 yaş dönem çocuğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e. Çocukların negatif davranışları kişiliklerinden kaynaklanmaktadır.

#17. Aşağıdaki belgelerden hangisinin Gelişim Değerlendirme ve İzlem Dosyasında yer alması gerekmez?

Cevap : a. Kan ve idrar tahlil sonuçları

#18. Aşağıdakilerden hangisi gizlilik ilkesinin ihlal edilebileceği durumlardan biri değildir?

Cevap: d. Çocuğun akrabalarının bilgi istemesi

#19. Aşağıdakilerden hangisi BEP’in içeriğinde yer almaz?

Cevap : b. Okuldaki sınıf mevcudu ile öğretmen sayısı

#20. Anaokulundan 12. Sınıfa kadar kullanılan ve 21aşamadan oluşan test aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. California Başarı Testi


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -2

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -2

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -2

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -2

 

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri

Ünite -2

0-18 Yaş Çocuk Gelişimi ve Gelişim İlkeleri ile Çocuk Gelişiminde Tanı ve Değerlendirmenin Yeri, Önemi ve Amaçları

1. Amaç ve hedeflerle başlangıç-bitiş ve devam eden noktalarda ilişkiler kurmaya yarayan süreç aşağıdakilerden hangisidir?

a. Gözlem
b. Vaka kaydı
c. Portfolyo
d. Değerlendirme
e. İletişim

Cevap : d. Değerlendirme

2. Aşağıdakilerden hangisi erken çocukluk döneminde değerlendirmenin amaçlarından biri değildir?

a. Tarama amaçlı değerlendirme
b. Akademik başarıyı değerlendirme
c. Öğretim amaçlı değerlendirme
d. Tanı amaçlı değerlendirme
e. Program değerlendirme

Cevap : b. Akademik başarıyı değerlendirme

3. Çocuğu tanıma ve değerlendirme yöntemleri kullanılarak çocuğa ait aşağıdaki bilgilerden hangisi elde edilemez?

a. Gelişim alanlarına yönelik
b. Yeteneklerine yönelik
c. Kromozom yapısına yönelik
d. Başarısına yönelik
e. Ailesine yönelik

Cevap : c. Kromozom yapısına yönelik

4. Çocuğun başarılı ya da başarısız olduğu ya da güçlü ya da zayıf olduğu alanlara yönelik bilgiler bu bilgiler değerlendirmede aşağıdaki başlıklardan hangisi altında ele alınır?

a. İlgi ve tutumlara yönelik bilgiler
b. Başarıya yönelik bilgiler
c. Sağlık durumuna yönelik bilgiler
d. Fiziksel gelişimine yönelik bilgiler
e. Kimliğine yönelik bilgiler

Cevap : b. Başarıya yönelik bilgiler

5. Aşağıdaki belgelerden hangisinin Gelişim Değerlendirme ve İzlem Dosyasında yer alması gerekmez?

a. Kan ve idrar tahlil sonuçları
b. Çocuğu tanıtacak bilgiler
c. Çocukla ilgili yapılan gözleme dayalı rapor
d. Çocuğun ailesi ve yaşadığı çevre hakkında bilgiler
e. Çocuğun ilgi alanlarına yönelik bilgiler

Cevap : a. Kan ve idrar tahlil sonuçları

6. Bebeklik dönemi refleksleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Reflekslerin birçoğu sonradan ortadan kalkar ya da değişir.
b. Refleksler bilinçli davranışlardır.
c. Bebeklerin reflekslerinin çoğu kendini koruma ve hayatta kalabilmeye yöneliktir.
d. Zamanla refleksler bilinçli hareketlere dönüşür.
e. Bebekler yaklaşık bir aya kadar kollarının altından, dik pozisyonda tutulduklarında adımlarlar.

Cevap : b. Refleksler bilinçli davranışlardır.

7. 1-3 yaş dönem çocuğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Bu dönemde çocuklar sıklıkla sınırlarını test ederler.
b. Çocuklar en çok bu dönemde cezalandırılmaktadırlar.
c. Kuralları anlamakta zorluk çekerler.
d. Kelime hazineleri kısıtlıdır.
e. Çocukların negatif davranışları kişiliklerinden kaynaklanmaktadır.

Cevap : e. Çocukların negatif davranışları kişiliklerinden kaynaklanmaktadır.

8. Aşağıdakilerden hangisi ince motor becerilerin gelişimini destekleyen etkinliklerden biridir?

a. Bisiklet sürmek
b. Top oynamak
c. Bir şekli taşırmadan boyamak
d. Kaydıraktan kaymak
e. İp atlamak

Cevap : c. Bir şekli taşırmadan boyamak

9. Aşağıdakilerin hangisi ilkokul döneminin gelişim görevlerinden biri değildir?

a. Değerleri ve vicdan anlayışını geliştirme
b. Okuma, yazma ve hesap yapma gibi temel okul becerilerini geliştirmek
c. Ahlaki yargılar açısından yetişkin düzeyinde olmak
d. Akranlarıyla olumlu ilişkiler geliştirmek
e. Kendi iradesi ile bir şeye girişmek, yönlendirmek ve sonlandırmak anlamında bağımsız olmak

Cevap : c. Ahlaki yargılar açısından yetişkin düzeyinde olmak

10. Ergenlik dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Ergenin kendini yetersiz görmek, çok düş kurmak, gibi sağlığa ilişkin kaygıları vardır.
b. Ergenin ne zaman hangi tepkiyi göstereceği kestirilemez.
c. Duyguları anlık olarak bile değişkenlik gösterebilir.
d. Erken fiziksel olgunlaşma, erkek ergenin hem cinsleriyle ilişkilerinde güvenilir biri olarak algılanmasına yardım edebilir.
e. Bu dönemde çalışma düzeni bozulur, derslere ilgi azalır.

Cevap : a. Ergenin kendini yetersiz görmek, çok düş kurmak, gibi sağlığa ilişkin kaygıları vardır.

Aöf Çocuk Gelişimi 2. Sınıf Bahar Döenmi Vize Soruları

– Gelişim
– Büyüme
– Kalıtım
– Kritik Dönem
– Temel Güven Duygusu
– İnce Motor Beceriler
– Kaba Motor Beceriler
– Erken ve Geç Olgunlaşma
– Gelişimsel Tanı
– Gelişim Değerlendirme
– Gelişimsel İzlem

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!