Anadolu AöfAöfAöf Çocuk Gelişimi Ön LisansÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı-8

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Soruları Final Deneme Sınavı-8

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Aşağıdakilerden hangisi erken çocukluk döneminde değerlendirmenin amaçlarından biri değildir?

Cevap : b. Akademik başarıyı değerlendirme

#2. Çocuğun başarılı ya da başarısız olduğu ya da güçlü ya da zayıf olduğu alanlara yönelik bilgiler bu bilgiler değerlendirmede aşağıdaki başlıklardan hangisi altında ele alınır?

Cevap : b. Başarıya yönelik bilgiler

#3. Bebeklik dönemi refleksleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : b. Refleksler bilinçli davranışlardır.

#4. Aşağıdakilerden hangisi ince motor becerilerin gelişimini destekleyen etkinliklerden biridir?

Cevap : c. Bir şekli taşırmadan boyamak

#5. Ergenlik dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : a. Ergenin kendini yetersiz görmek, çok düş kurmak, gibi sağlığa ilişkin kaygıları vardır.


#6. Standart performans testleri kaç grupta incelenir?

Cevap : a. 2

#7. Anaokulundan 12. Sınıfa kadar kullanılan ve 21aşamadan oluşan test aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. California Başarı Testi

#8. Araştırmada materyal olarak 2 mavi üçgen, 2 yeşil dikdörtgen, 1 yeşil yarım yuvarlak, 3 yeşil yuvarlak, 4 renklendirilmiş çubuk (sarı-kırmızı-mavi-yeşil), 5 kırmızı blok, bir gösterici çubuğunun kullanıldığı test aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Erken Öğrenme Becerileri Değerlendirme Aracı

#9. Sosyal uyum, sosyal uyumsuzluk ve sınırlı sayıda sosyal uyum olmak üzere 3 alt boyutu bulunan beceri testi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği

#10. Aşağıdakilerden hangisi Vineland Sosyal Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği’nin alt boyutlarından biri değildir?

Cevap : a. Duygusal beceriler


#11. Gelişimsel değerlendirme sonuçlarına göre çocuğa özgü hazırlanan program aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: d. Bireyselleştirilmiş eğitim programı

#12. 3. “Özel gereksinimli çocukların toplumsal yaşama adaptasyonu için gerçekleştirilecek etkinliklerde yaşamın içinden uygulamalar yapılmalıdır” ilkesini gerçekleştirmeye yardımcı olan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: d. Konuya olan ihtiyacı örneklerle anlatmak

#13. Özel gereksinimli çocukların kaynak oda uygulaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap: b. Kaynak oda çocuğun akranları ile oyun oynaması içindir.

#14. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel değerlendirme sonucunda çocuk gelişimciye düşen rollerden biri değildir?

Cevap: a. Gelişimsel değerlendirmeyi yaparken, anne babayı değerlendirme dışında tutmak

#15. Gelişimi risk altında olan çocuk grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: c. Prematür doğan çocuklar


#16. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun fiziksel gelişimini etkileyen ve çocuğu tanıma çalışmalarında belirlenebilecek öncelikli özelliklerden biri değildir?

Cevap : b. Çocuğa ait özel alan

#17. Aşağıdakilerden hangisi çocuğa sağlanan bilişsel ve dilsel uyarıcılar ile ilgili ev ortamında gözlenebilecek özelliklerden biri değildir?

Cevap : e. Müze ziyareti sıklığı

#18. Aşağıdakilerden hangisi ev ziyaretlerinden beklenen yararın elde edilebilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

Cevap : c. Basit ikramların kabul edilmemesi

#19. Aşağıdakilerden hangisi aile ile yapılan görüşmelerde sergilenebilecek olumlu iletişim becerilerinden biri değildir?

Cevap : c. Koşullu kabul

#20. Gelişimsel değerlendirmenin yaş aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: a. 0-18


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı-8

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Soruları Final Deneme Sınavı-8

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri

Ünite -8

Gelişimsel Değerlendirmede Etik ve Uygulama Standartları

1. Gelişimsel değerlendirmenin yaş aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

a. 0-18
b. 6-12
c. 12-18
d. 18-24
e. 18-36

Cevap: a. 0-18

2. Gelişimsel değerlendirme ekibinde yer alan aşağıdaki uzmanlardan hangisi tıp fakültesi mezunudur?

a. Psikolog
b. Pediatrist
c. Çocuk gelişimi uzmanı
d. Fizyoterapist
e. Dil ve konuşma terapisti

Cevap: b. Pediatrist

3. Bireyin doğru ile yanlışı ayırt edebilme becerisine ne ad verilir?

a. Etik
b. Etik ilke
c. Ahlak
d. Hukuk
e. Etik standart

Cevap: c. Ahlak

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi etik ile ahlak arasındaki farkı en iyi şekilde açıklar?

a. Etik; durağan, ahlak; değişkendir.
b. Etik; yazılı, ahlak; sözlüdür.
c. Etik; bilimsel, ahlak; edebidir.
d. Etik; evrensel, ahlak; yereldir.
e. Etik; topluma, ahlak; hukuka dayanır.

Cevap: d. Etik; evrensel, ahlak; yereldir.

5. Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkelerin ve uygulama standartlarının oluşturulmasında görev alan Türkiye’deki meslek örgütlerinden biridir?

a. Dünya Sağlık Örgütü
b. Amerikan Eğitim Araştırmaları Birliği
c. Özel Gereksinimli Çocuklar Konseyi
d. Ulusal Çocuk Gelişimi Derneği
e. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği

Cevap: e. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği

6. Aşağıdakilerden hangisi bireyin self-determinasyon hakkına dayalı etik ilkelerden biridir?

a. Özerklik
b. Yardım zorunluluğu
c. Adalet
d. Gizlilik
e. Dürüstlük

Cevap: e. Dürüstlük

7. Aşağıdakilerden hangisi gizlilik ilkesinin ihlal edilebileceği durumlardan biri değildir?

a. Yasal zorunluluk
b. Bireyin kendine zarar verme olasılığı
c. Bireyin başkalarına zarar verme olasılığı
d. Çocuğun akrabalarının bilgi istemesi
e. Bilgilerin eğitimsel amaçlı kullanılması

Cevap: d. Çocuğun akrabalarının bilgi istemesi

8. Dürüstlük ilkesi uygulamasını değerlendiren bir kişinin aşağıdaki duygulardan hangisini yaratması beklenir?

a. Kızgınlık
b. Fedakârlık
c. Güven
d. Bağlanma
e. İtaat

Cevap: c. Güven

9. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel değerlendirmede bir uygulama standardı olan, profesyonel ilişki kurulmasında etkili faktörlerden biri değildir?

a. Aileyi bilgilendirme
b. Dinleme becerilerini kullanma
c. Dürüst davranma
d. Değerlendirme adayı ile sosyal ilişki kurma
e. Gizliliği sağlama

Cevap: b. Dinleme becerilerini kullanma

10. Disiplinler arası yaklaşımın mesleki uygulamadaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ekip çalışması
b. Bireysel uygulama
c. Test uygulaması
d. Disipliner yaklaşım
e. Çocuk değerlendirme

Cevap: a . Ekip çalışması

Aöf Çocuk Gelişimi 2. Sınıf Bahar Döenmi Dersleri

Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme
Gelişimsel Değerlendirme Süreci
Etik
Etik İlkeler
Ahlak
Hukuk
Uygulama Standartları
Değerlendirme Aracı
Uzman
Çocuk
Aile

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!