Anadolu AöfAöfAöf Çocuk Gelişimi Ön LisansÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı-7

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme soruları

#1. Çocuklar için eğitsel kararlar vermede en sık kullanılan araçlardan biri olan ve çocukların bir grup içindeki başarısını karşılaştırmak için kullanılan test türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e. Standart başarı testleri

#2. Aşağıdaki belgelerden hangisinin Gelişim Değerlendirme ve İzlem Dosyasında yer alması gerekmez?

Cevap : a. Kan ve idrar tahlil sonuçları

#3. Aşağıdakilerden hangisi aile ile yapılan görüşmelerde sergilenebilecek olumlu iletişim becerilerinden biri değildir?

Cevap : c. Koşullu kabul

#4. Kaynaştırma programına alınan okul öncesi eğitimdeki bir özel gereksinimli çocuğun etkinlik sonrası becerilerini değerlendirmede, öğretmen aşağıdakilerden hangisini hedeflemez?

Cevap: a. Çocuğun becerisini sınıftaki diğer çocuklarla karşılaştırmak

#5. Özel gereksinimli bir çocuğun kaynaştırma programından yararlandığı bir sınıf ortamında öğretmenin anlatacağı konu ile ilgili yapacağı düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: c. Konuyu çeşitli yöntem ve tekniklerle anlatma


#6. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel olarak çocukların değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

Cevap: c. Değerlendirme ölçütlerini çocuğa göre değiştirmek

#7. 2-12 yaş aralığındaki çocukların dil gelişimini ölçmeyi amaçlayan test aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Peabody

#8. Aşağıdakilerden hangisi standart beceri testlerinden biri değildir?

Cevap : a. Stanford

#9. Aşağıdakilerin hangisi ilkokul döneminin gelişim görevlerinden biri değildir?

Cevap : c. Ahlaki yargılar açısından yetişkin düzeyinde olmak

#10. Aşağıdakilerden hangisi ev ziyaretlerinden beklenen yararın elde edilebilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

Cevap : c. Basit ikramların kabul edilmemesi


#11. Standart testler ile iligili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : a. Geçerlik ve güvenirlikleri saptanmıştır.

#12. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel değerlendirme sonuçlarının yorumlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

Cevap: b. Bütün çocukların aynı becerilerde aynı performansları sağlamasını beklemek

#13. Sınıflarında kaynaştırma programını yürüten öğretmenlerin aşağıdaki konulardan hangisi hakkında mevcut bilgi birikimini geliştirmesi beklenmez?

Cevap: e. Gelişimsel tanı ve değerlendirme araçlarını kullanabilme

#14. Müdahale uygulamaları için kullanılan testler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Tanı testleri

#15. Çocuğu tanıma ve değerlendirme yöntemleri kullanılarak çocuğa ait aşağıdaki bilgilerden hangisi elde edilemez?

Cevap : c. Kromozom yapısına yönelik


#16. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun fiziksel gelişimini etkileyen ve çocuğu tanıma çalışmalarında belirlenebilecek öncelikli özelliklerden biri değildir?

Cevap : b. Çocuğa ait özel alan

#17. Amaç ve hedeflerle başlangıç-bitiş ve devam eden noktalarda ilişkiler kurmaya yarayan süreç aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d. Değerlendirme

#18. 1-3 yaş dönem çocuğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e. Çocukların negatif davranışları kişiliklerinden kaynaklanmaktadır.

#19. Gelişimsel değerlendirmenin yaş aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: a. 0-18

#20. Aşağıdakilerden hangisi çocuğa sağlanan bilişsel ve dilsel uyarıcılar ile ilgili ev ortamında gözlenebilecek özelliklerden biri değildir?

Cevap : e. Müze ziyareti sıklığı


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -7

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Final Deneme Sınavı -7

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme soruları

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme soruları

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri

Ünite -7

Gelişimsel Tanı ve Değerlendirmede Uzman-Aile İş Birliği

1. Aşağıdakilerden hangisi çocuk gelişimini etkileyen risk faktörlerinden biri değildir?

a. Ailede yoksulluk
b. Madde kullanımı
c. Aile içi şiddet
d. Olumsuz disiplin
e. Düzenli bakım veren bir yetişkin

Cevap : e. Düzenli bakım veren bir yetişkin

2. Aşağıdakilerden hangisi Bronfenbrenner’e göre çocuğun gelişiminde etkili olan ilk sistemde (mikrosistem) yer alan unsurlardan biri değildir?

a. Anne-baba
b. Kardeşler
c. Akranlar
d. Uzak akrabalar
e. Yakın akrabalar

Cevap : d. Uzak akrabalar

3. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun fiziksel gelişimini etkileyen ve çocuğu tanıma çalışmalarında belirlenebilecek öncelikli özelliklerden biri değildir?

a. Uyku
b. Çocuğa ait özel alan
c. Sağlık
d. Ailede yoksulluk
e. Beslenme

Cevap : b. Çocuğa ait özel alan

4. Baumrind’e göre anne baba tutumlarından en sağlıklı olanı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yetkeli
b. Yetkeci
c. Serbest
d. Otoriter
e. Bağımlı

Cevap : a. Yetkeli

5. Aşağıdakilerden hangisi çocuğa sağlanan bilişsel ve dilsel uyarıcılar ile ilgili ev ortamında gözlenebilecek özelliklerden biri değildir?

a. Yapboz
b. Kalem
c. Boya
d. Kitaplar
e. Müze ziyareti sıklığı

Cevap : e. Müze ziyareti sıklığı

6. Aşağıdakilerden hangisi ailede sosyal destek kapsamında belirlenebilecek özelliklerden biri değildir?

a. Ailenin arkadaş ziyaretleri
b. Çocuğun arkadaşları
c. Misafirler
d. Çocuğun bakımını destekleyen kişiler
e. Akraba ziyaretleri

Cevap : b. Çocuğun arkadaşları

7. Aşağıdakilerden hangisi ev ziyaretlerinden beklenen yararın elde edilebilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

a. Planlı yapılması
b. Amaca uygun gerçekleştirilmesi
c. Basit ikramların kabul edilmemesi
d. Ziyaret süresinin 30-60 dakika arasında olması
e. Aileye ziyaretin içeriği konusunda önceden bilgi verilmesi

Cevap : c. Basit ikramların kabul edilmemesi

8. Aynı anda birçok kişiden bilgi alınmasını sağlama kolaylığı ve zaman açısından ekonomik olması gibi nedenlerle çocuğu tanıma çalışmaları kapsamında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

a. Gözlem
b. Anket
c. Görüşme
d. Sohbet
e. Ev ziyareti

Cevap : b. Anket

9. Aşağıdakilerden hangisi aile ile yapılan görüşmelerde sergilenebilecek olumlu iletişim becerilerinden biri değildir?

a. İçtenlik
b. Koşulsuz olumlu ilgi
c. Koşullu kabul
d. Empatik anlayış
e. Etkin dinleme

Cevap : c. Koşullu kabul

10. Aşağıdakilerden hangisi erken eğitim sürecine dayalı aile merkezli felsefenin altında yatan temel varsayımlardan biri değildir?

a. Çocuğu en iyi bilen ailedir.
b. Aile çocuğun geleceğiyle ilgili kararlar alabilir.
c. Aile uzman arasında işbirliğine dönük bir güven ilişkisi gereklidir.
d. Amaçların belirlenmesinde uzmanın öncelikleri esastır.
e. Ailenin farklı özelliklerine saygı esastır.

Cevap : d. Amaçların belirlenmesinde uzmanın öncelikleri esastır.

Açıköğretim Çocuk Gelişimi Sınav Sorualrı

ÇGE202U Gelişimsel Tanı Ve Değerlendirme Yöntemleri Ünite -7
Gelişimsel Tanı ve Değerlendirmede Uzman-Aile İş Birliği
– Aileyi Tanıma
– Ev Ziyaretleri
– Aile Görüşmeleri
– Gözlem
– Aile ile İş Birliği

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!