auzefDavranış BilimleriSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Davranış Bilimleri 2023 Vize Soruları

Davranış Bilimleri 2023 Vize Soruları

#1. Dil sürçmeleri, sakarlıklar, rüyalar gibi olguları inceleyen ve ilk kapsamlaı kişilik çalışmasını ortaya koyan ekol aşağıdakilerden hangidir?

Cevap : D) Psikodinamik

#2. Korkuların koşullama yoluyla öğrenilmesini araştıran araştırmacı kimdir?

Cevap : B) Watson

#3. Sayısal loto oynayan bir birey, kaç kolon doldurduktan sonra ikramiye kazanacağını bilmez. Bu durumda ne tür bir pekiştirme tarifesinden söz edilir?

Cevap : A) Değişken oranlı pekiştirme

#4. Yukarıda ki görsel hangi Gestalt prensibi ile ilgilidir?

Cevap : A) Şekil zemin ilişkisi

#5. Gestalt kelimesinin anlamı nedir?

Cevap : E) Form

#6. Sonucunda ödül olan davranışlar tekrarlanır, ceza olanlardan ise kaçınılır. Müdürü tarafından azarlanmamak için raporunu zamanında teslim etmeyi öğrenen bir çalışan kaçıyordur. Yukarıdaki durum hangi öğrenme kuramı ile açıklanabilir?

Cevap : B) Edimsel koşullama

#7. Davranış bilimleri tarafından aktarılan bilgiler hangi yolla üretilme gayretinde olmuştur?

Cevap : B) Yoruma dayalı tüme varım

#8. Aşağıdakilerden hangisi temel duygulardan biri olarak kabul edilmez?

Cevap : E) Tiksinti

#9. Dış dünyadaki uyaran bombardımanına maruz kalan bireylerin, duyum süreçlerini aşağıdakilerden hangisi takip eder?

Cevap : E) Anlamlandırma

#10. Aşağıdakilerden hangisi davranış bilimlerinin çalışma şeklini tanımlayan anahtar kavramlardan değildir?

Cevap : C) Senaryo üretme

#11. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel öğrenme kuramlarından biridir?

Cevap : B) Tollman’ın Gizli Öğrenme Deneyi

#12. I. Sıcak yüzey II. korna sesi III. Niyet Yukarıda verilen sosyal hayatta karşılaştığımız çeşitli fenomenlerin hangisi veya hangileri “fiziksel uyaranların” doğru kombinasyonunu oluşturur?

Cevap : C) I ve II

#13. Sadece gözleme dayalı olan davranışlara odaklanan ve zihni çalışmayı reddeden psikoloji ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Gestalt

#14. Dünyayı detaylar halinde değil bir büyün olarak algıladığımızı ortaya koyan algılama prensipleri, algılamanın aşağıdaki hangi aşaması ile ilgilidir?

Cevap : C) Dikkat

#15. Duyusal bellekte birkaç saniye tutulabilen bilgi, kısa süreli belleğe aktarıldığında bu bellek biriminde kaç saniye tutulabilir?

Cevap : A) 30 saniye

#16. Bilinçli zihin tarafından reddedilen ve kişinin tarafı olarak anılan, sağlıklı bir bütünleşme için kabul edilmesi Jung tarafından önerilen benlik hangi isimle alınır?

Cevap : B) Gölge

#17. Bayan Rosemary kaldığı oteldeki yan odadan gelen piyano seslerini gürültü olarak isimlendirmişti. Bu gürültüden rahatsız olmuş ve şikayette bulunmuştu. Ancak şikayeti sonucu değişen bir şey olmamıştı. Bayanın deyimiyle gürültü devam etti. Otel müdürü bu gürültüyü yapanın ünlü bir piyanist olduğu bilgisini verdiğinde ise Bayan Rosemary’nin duruma yüklediği anlam değişti. Duruma yüklenen anlamın değişmesi, aşağıdakilerden hangisinin değişmesine işaret eder?

Cevap : A) Bayan Rosemary’nin algısı

#18. Davranışçı psikologlar için aşağıda verilen görüşlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Sadece gözleme tabi olan eylemler davranış kapsamında ele alınır.

#19. Hayatla olan sağlıksız etkileşimin getirisinde aşağılık hissi yerini üstünlük kompleksine bırakacak ve birey kendisini başkalrından üstün görerek sosyalleşecektir. Topluma katkı üstünlük hissini pekiştirmek için sunulacaktır. Sadece kendi çıkarlarını tatmin etmek temel motivasyon kaynağıdır. Yukarıda verilen bilgiler hangi araştırmacı tarafından öne sürüldü?

Cevap : B) Adler

#20. Aşağıda verilen davranış örneklerinden hangisi tamamen genetik kökenli değildir?

Cevap : D) Bir çocuğun bisiklet sürmesi

#21. Duygular bedene çeşitli yüz mimikleri ve beden hareketleri ile yansır. Aşağıdakilerden hangisi öfke duygusunun en yaygın belirtisidir?

Cevap : B) Kaş çatma

#22. Dış dünyadaki uyarılara verilen tepki ve/veya uyaran olmaksızın geçilen eylemler hangi seçenekteki kavramı yansıtır?

Cevap : B) Davranış

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Davranış Bilimleri 2023 Vize Soruları

Davranış Bilimleri 2023 Vize Soruları

 

1. Bayan Rosemary kaldığı oteldeki yan odadan gelen piyano seslerini gürültü olarak isimlendirmişti. Bu gürültüden rahatsız olmuş ve şikayette bulunmuştu. Ancak şikayeti sonucu değişen bir şey olmamıştı. Bayanın deyimiyle gürültü devam etti. Otel müdürü bu gürültüyü yapanın ünlü bir piyanist olduğu bilgisini verdiğinde ise Bayan Rosemary’nin duruma yüklediği anlam değişti.
Duruma yüklenen anlamın değişmesi, aşağıdakilerden hangisinin değişmesine işaret eder?

A) Bayan Rosemary’nin algısı
B) Bayan Rosemary’nin bellek süreçleri
C) Byan Rosemary’nin duyguları
D) Bayan Rosmary’nin motivasyonu
E) Bayan Rosemary’nin kişiliği

Cevap : A) Bayan Rosemary’nin algısı

2. Sonucunda ödül olan davranışlar tekrarlanır, ceza olanlardan ise kaçınılır. Müdürü tarafından azarlanmamak için raporunu zamanında teslim etmeyi öğrenen bir çalışan kaçıyordur.
Yukarıdaki durum hangi öğrenme kuramı ile açıklanabilir?

A) Sosyal öğrenme
B) Edimsel koşullama
C) Gizli öğrenme
D) İçgörü oluşturma
E) Klasik koşullama

Cevap : B) Edimsel koşullama

3. Sadece gözleme dayalı olan davranışlara odaklanan ve zihni çalışmayı reddeden psikoloji ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Psikodinamik
B) İnsancıl
C) Gestalt
D) Bilişsel
E) Davranışçı

Cevap : C) Gestalt

4. Davranışçı psikologlar için aşağıda verilen görüşlerden hangisi yanlıştır?

A) Sadece gözleme tabi olan eylemler davranış kapsamında ele alınır.
B) Bilinçaltı güdüler davranışı yönlendiren gizli unsurlardır.
C) Davranışı etki ve tepki kapsamında incelerler.
D) Zihin bir kara kutudur, iç yapısı gözleme alınamaz.
E) İnsan dış dünya etkilerine tepki verem edilgen bir konumdadır.

Cevap : A) Sadece gözleme tabi olan eylemler davranış kapsamında ele alınır.

5. Dil sürçmeleri, sakarlıklar, rüyalar gibi olguları inceleyen ve ilk kapsamlaı kişilik çalışmasını ortaya koyan ekol aşağıdakilerden hangidir?

A) Davranışçı
B) Biyolojik
C) Evrimsel
D) Psikodinamik
E) İnsancıl

Cevap : D) Psikodinamik

6. I. Sıcak yüzey
II. korna sesi
III. Niyet
Yukarıda verilen sosyal hayatta karşılaştığımız çeşitli fenomenlerin hangisi veya hangileri “fiziksel uyaranların” doğru kombinasyonunu oluşturur?

A) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
D) Yalnız I
E) Yalnız III

Cevap : C) I ve II

7. Sayısal loto oynayan bir birey, kaç kolon doldurduktan sonra ikramiye kazanacağını bilmez. Bu durumda ne tür bir pekiştirme tarifesinden söz edilir?

A) Değişken oranlı pekiştirme
B) Sürekli pekiştirme
C) Kısmi aralıklı pekiştirme
D) Değişken aralıklı pekiştirme
E) Kısmi aranlı pekiştirme

Cevap : A) Değişken oranlı pekiştirme

8. Davranış bilimleri tarafından aktarılan bilgiler hangi yolla üretilme gayretinde olmuştur?

A) Hipotetik senaryo geliştirme
B) Yoruma dayalı tüme varım
C) Yoruma dayalı tümden gelim
D) Bilimsel araştırma
E) Gözleme dayalı olmayan argümanlar

Cevap : B) Yoruma dayalı tüme varım

9. Dünyayı detaylar halinde değil bir büyün olarak algıladığımızı ortaya koyan algılama prensipleri, algılamanın aşağıdaki hangi aşaması ile ilgilidir?

A) Duyum
B) Yargılama
C) Dikkat
D) Düzenleme
E) Seçme

Cevap : C) Dikkat

10. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel öğrenme kuramlarından biridir?

A) Watson’un Bebek Albert Deneyi
B) Tollman’ın Gizli Öğrenme Deneyi
C) Edimsel Koşullanma
D) Klasik koşullanma
E) Davranış değiştirme

Cevap : B) Tollman’ın Gizli Öğrenme Deneyi

11. Duyusal bellekte birkaç saniye tutulabilen bilgi, kısa süreli belleğe aktarıldığında bu bellek biriminde kaç saniye tutulabilir?

A) 30 saniye
B) 60 saniye
C) 20 saniye
D) 80 saniye
E) 10 saniye

Cevap : A) 30 saniye

12. Korkuların koşullama yoluyla öğrenilmesini araştıran araştırmacı kimdir?

A) Bandura
B) Watson
C) Pavlov
D) Skinner
E) Wundt

Cevap : B) Watson

13. Bilinçli zihin tarafından reddedilen ve kişinin tarafı olarak anılan, sağlıklı bir bütünleşme için kabul edilmesi Jung tarafından önerilen benlik hangi isimle alınır?

A) İdeal
B) Gölge
C) Sahte
D) Uyumsuz
E) Öz

Cevap : B) Gölge

14. Hayatla olan sağlıksız etkileşimin getirisinde aşağılık hissi yerini üstünlük kompleksine bırakacak ve birey kendisini başkalrından üstün görerek sosyalleşecektir. Topluma katkı üstünlük hissini pekiştirmek için sunulacaktır. Sadece kendi çıkarlarını tatmin etmek temel motivasyon kaynağıdır.
Yukarıda verilen bilgiler hangi araştırmacı tarafından öne sürüldü?

A) Jung
B) Adler
C) Freud
D) Wundt
E) Watson

Cevap : B) Adler

15. Dış dünyadaki uyarılara verilen tepki ve/veya uyaran olmaksızın geçilen eylemler hangi seçenekteki kavramı yansıtır?

A) Aksiyon
B) Davranış
C) Düşünce
D) Niyet
E) Duygu

Cevap : B) Davranış

16. Aşağıdakilerden hangisi temel duygulardan biri olarak kabul edilmez?

A) Utanç
B) Mutluluk
C) Şaşkınlık
D) Korku
E) Tiksinti

Cevap : E) Tiksinti

17. Duygular bedene çeşitli yüz mimikleri ve beden hareketleri ile yansır. Aşağıdakilerden hangisi öfke duygusunun en yaygın belirtisidir?

A) Koşma
B) Kaş çatma
C) Gülümseme
D) Ağlama
E) Zıplama

Cevap : B) Kaş çatma

18. Dış dünyadaki uyaran bombardımanına maruz kalan bireylerin, duyum süreçlerini aşağıdakilerden hangisi takip eder?

A) Bellek
B) Yargılama
C) Alternatif oluşturma
D) Dikkat verme
E) Anlamlandırma

Cevap : E) Anlamlandırma

19. Aşağıdakilerden hangisi davranış bilimlerinin çalışma şeklini tanımlayan anahtar kavramlardan değildir?

A) Hipotez geliştirme
B) Gözlem
C) Senaryo üretme
D) Analiz etme
E) Veri toplama

Cevap : C) Senaryo üretme

20. Aşağıda verilen davranış örneklerinden hangisi tamamen genetik kökenli değildir?

A) Horozların ayaklarıyla toprağı eşelemesi
B) At yavrusunun doğduktan kısa süre sonra yürümesi
C) Kedi yavrusunun doğar doğmaz miyav sesi çıkarması
D) Bir çocuğun bisiklet sürmesi
E) İnsan yavrusunun doğar doğmaz ağlama sesi çıkarması

Cevap : D) Bir çocuğun bisiklet sürmesi

21. davranış bilimleri 21. soru-min
Yukarıda ki görsel hangi Gestalt prensibi ile ilgilidir?

A) Şekil zemin ilişkisi
B) İyi süreklilik
C) Tamamlama
D) Yakınlık
E) Devamlılık

Cevap : A) Şekil zemin ilişkisi

22. Gestalt kelimesinin anlamı nedir?

A) Alternatif
B) Tamamlık
C) Bütünlük
D) Detay
E) Form

Cevap : E) Form

Davranış Bilimleri 2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!