auzefÇocuk GelişimiÇocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık 2023 Final Soruları

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık 2023 Final Soruları

#1. Çocukların sanat eleştirisi becerilerini desteklemek amacıyla aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun görülmemektedir?

Cevap : D) Birbirlerinin resimlerini eleştirmeleri

#2. Arda dört yaşına yeni girmiş bir çocuktur. Evde bulduğu kalemle bazı kağıtların üzerine kocaman bir daire ve bu daireden uzayan çizgi şeklinde uzuvlar ekleyerek çizdiği resmi annesine hediye eder. Annesi ne çizdiğini sorduğunda "seni" diye yanıt verir. Bu çizime göre Arda'nın hangi çizim döneminde olduğu söylenebilir?

Cevap : B) Şematizm

#3. Bir okulda çocukların sistematik olarak problem çözme ve yaratıcı kirler üretmelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardaki temel amaç aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Cevap : D) Üstün yetenekli çocukların ayırt edilerek tanımlanması

#4. Yasemin öğretmen bir kitapta çocukların doğayı ve çevrelerini korumayı öğrenmelerinde sanatsal etkinliklerin etkili olabileceğini okumuş ve bu amaçla da öğrencileri için sanat eğitimi programını genişleterek uygulamaya başlamıştır. Yasemin öğretmenin uyguladığı sanat eğitimi çevreyi korumada aşağıdakilerin hangisi aracılığıyla etki oluşturur?

Cevap : A) Estetik duyarlılık kazandırarak

#5. Erel kalemi daha etkili biçimde kullanmaya başladıkça, daireler çizmeye başlamış, ardında da bunların içlerinden dışarı doğru uzayan çizgiler ve çarpılar eklemeyi başarmıştır. Bu durumda Erel'in çizimleri aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?

Cevap : A) Mandala

#6. Yaratıcılığı yüksek 14 yaşında bir çocuk olan Burcu'dan değerlendirilme amacıyla gittiği kurumda önüne getirilen gerçek hayata dair durumların betimlendiği siyah-beyaz çizimlere yönelik sorulara cevap vermesi istenmiştir. Burcu'nun cevaplandırdığı ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) PEPSI

#7. Yaratıcılığı güçlendiren ve destekleyen bazı durum ve özellikler bulunmaktadır. Diğer taraftan yaratıcılığın gelişmesine engel olan baskınlık göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık engelleri arasında yer almaktadır?

Cevap : D) Rutinlik

#8. Burcu öğretmen yeni atandığı anaokulununun sanat merkezinde eksiklikler saptamıştır. Bu nedenle de sınıfında birden çok duyu alanına hitap edebilecek materyaller belirlemiştir. Burcu Öğretmenin bu amaçla tercih edebileceği materyaller aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap : D) Artık materyaller

#9. Ayla sanat alanında çalışmalar yapan bir annedir ve çocuğuyla sanat eserleri üzerine sohbet etmek amacıyla sorular sormayı tercih etmektedir. Bir gün Fikret Mualla'nın resimlerine çocuğuyla birlikte bakarken çocuğuna; "Resimde ne anlatılmak isteniyor olabilir? Resimdeki çocukla konuşabilsen ona neler söylerdin?" tarzında sorular sorar. Bu sorular hangi eleştiri türüne örnektir?

Cevap : D) Yorumlama aşaması

#10. Yaratıcılık testleri çocuk ve yetişkinlerde birçok özelliği ölçüp değerlendirerek yaratıcılığın anlaşılmasını sağlayabilmektedir. Bu özellikler arasında bilişsel işlemler de yer almaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu testlerin ölçtüğü bilişsel işlemlerden değildir?

Cevap : C) Farklı nesne ve durumları analiz etme

#11. High Scope uygulamalarında olumlu yetişkin-çocuk iletişimi ile öğretmenlerin sağlıklı iletişimi sürdürmeleri için gerçekleştirmeleri beklenen unsur hangisidir?

Cevap : B) Çocukların eylemlerine göre iletişimi şekillendirmek

#12. Ayşe'ye yaratıcılığını değerlendirmek için insan tiplerini değerlendirmesi, çeşitli şekillerle nesneler yapması ve gizlenmiş hareri bulması gibi alt testler içeren bir test verilmiştir. Bu testler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Guilford bataryası

#13. Görsel sanatların çocuklarda görsel düşünmeyi desteklediği görüşünü savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Gardner

#14. Okul öncesi dönemdeki çocukların yaratıcılığını değerlendirmek amacıyla bir ölçme aracı tasarlamak isteyen bir araştırmacı aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

Cevap : E) Oyunlaştırıcı etkinliklerle sorular hazırlama

#15. Genel olarak eğitimsel yaklaşımlarda yaygın olarak kullanılan görsel yaklaşım nedeniyle diğer duyuların kullanılmasıyla da yaratıcılığın ortaya konabileceği durumunun gözden kaçırılabileceği düşüncesiyle oluşturulan yaratıcılık testi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Seslerle ve Kelimelerle Yaratıcı Düşünme

#16. Beril'e öğretmeni bir düşünme oyunu ilişkiler oynayacaklarını söyler ve kendisine birbiriyle ilişkisi olan üç kelime söyleyerek bunlar ile anlamlı barındıran kelimeler bulmasını ister. Oyununda gerçekleştirilen duruma yönelik geliştirilmiş olan yaratıcı düşünme testi hangisidir?

Cevap : A) Uzak Çağrışımlar Testi

#17. Beyza'nın öğretmeni tahtaya yazdığı bir problem durumuna ilişkin beyin fırtınası yapmalarını istemiştir. Bu süreç boyunca çocuklara akıllarına gelen her tür cevabı verebileceklerini belirtmiştir. Öğretmenin Beyza ve arkadaşlarına verdiği bu yönerge beyin fırtınasının hangi unsurudur?

Cevap : B) Serbest ortam

#18. İnsancıl kuramın yaratıcılığı ele alış şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru sunulmuştur?

Cevap : D) Bireyin potansiyelini ortaya koyma gücüne odaklanmak

#19. Ali ve Aral aileleriyle birlikte bir sanat galerisini gezmeye gitmişlerdir. Bu gezi sonrasında çeşitli deneyimler edinmeleri beklenir, çocukların ancak bu deneyimlerden hangisinin öncelikli olarak gelişmesi beklenemez?

Cevap : E) El-göz koordinasyonu

#20. Çocukların günlük etkinliklerde yaptığı görsel sanat çalışmaları ile ilgili çalışmaların ayrıca değerlendirilmelerini sağlamak amacıyla ortaya konulan sanat eserlerinin eleştirisinde çocuklara hangisine özgü sorular sorulmamalıdır?

Cevap : D) Gözlemleme

#21. Bir eğitimci kendisine çizdiği resmi gösteren öğrencisine "Çok etkileyici bir resim olmuş, ama kedilerin dört ayağını da çizmelisin" şeklinde bir tepki vererek çocuğun resmi nasıl yapması gerektiğini vurgularsa, bu hangi yaklaşıma ait bir tepkidir?

Cevap : A) Düzeltici yaklaşım

#22. Cemil Öğretmen anaokulundaki çocuklarla görsel sanat uygulamaları planlarken büyük ve küçük grup çalışmalarını dengeli dağıtmaktadır. Çoğunlukla büyük grup çalışması öncesinde bireysel ve küçük gruplarla bazı yaratıcı sanat çalışmaları planlamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalar içerisinde yer almamaktadır?

Cevap : B) Sınırlandırılmış alanlarda hareket

#23. Bir araştırmacı yaratıcılığa dayalı bir eğitim programının etkilerini ölçmektedir. Bu süreçte değerlendirme yaparken çocuklara kazandırılan bilgileri ölçmede yetersiz kaldığını fark etmiştir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini yapması önerilebilir?

Cevap : A) Özgün sorularla yaratıcılığın doğasını anlamaya çalışmak

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık 2023 Final Soruları

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık 2023 Final Soruları

1- Burcu öğretmen yeni atandığı anaokulununun sanat merkezinde eksiklikler saptamıştır. Bu nedenle de sınıfında birden çok duyu alanına hitap edebilecek materyaller belirlemiştir. Burcu Öğretmenin bu amaçla tercih edebileceği materyaller aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Fırçalar
B) Boyalar
C) Kâğıtlar
D) Artık materyaller
E) Yoğurma malzemeleri

Cevap : D) Artık materyaller

2- Okul öncesi dönemdeki çocukların yaratıcılığını değerlendirmek amacıyla bir ölçme aracı tasarlamak isteyen bir araştırmacı aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

A) Müzik ve sanata yönelik sorular hazırlama
B) Başarılı ürünlerin değerlendirilmesine odaklanma
C) Bilimsel ve bütünsel düşünceyi birleştiren sorular sorma
D) Okuduğunu anlamaya yönelik sorular belirleme
E) Oyunlaştırıcı etkinliklerle sorular hazırlama

Cevap : E) Oyunlaştırıcı etkinliklerle sorular hazırlama

3- Beril’e öğretmeni bir düşünme oyunu ilişkiler oynayacaklarını söyler ve kendisine birbiriyle ilişkisi olan üç kelime söyleyerek bunlar ile anlamlı barındıran kelimeler bulmasını ister. Oyununda gerçekleştirilen duruma yönelik geliştirilmiş olan yaratıcı düşünme testi hangisidir?

A) Uzak Çağrışımlar Testi
B) Wallach Kogan Testi
C) Guilford Bataryası
D) Torrance Yaratıcı Düşünme Testi
E) Purdue Problem Çözme Envanteri

Cevap : A) Uzak Çağrışımlar Testi

4- Çocukların günlük etkinliklerde yaptığı görsel sanat çalışmaları ile ilgili çalışmaların ayrıca değerlendirilmelerini sağlamak amacıyla ortaya konulan sanat eserlerinin eleştirisinde çocuklara hangisine özgü sorular sorulmamalıdır?

A) Çözümleme
B) Yargı
C) Yorumlama
D) Gözlemleme
E) Tanımlama

Cevap : D) Gözlemleme

5- Bir eğitimci kendisine çizdiği resmi gösteren öğrencisine “Çok etkileyici bir resim olmuş, ama kedilerin dört ayağını da çizmelisin” şeklinde bir tepki vererek çocuğun resmi nasıl yapması gerektiğini vurgularsa, bu hangi yaklaşıma ait bir tepkidir?

A) Düzeltici yaklaşım
B) Değer verici yaklaşım
C) Kontrolcü yaklaşım
D) Merak edici yaklaşım
E) İzleyici yaklaşım

Cevap : A) Düzeltici yaklaşım

6- Yasemin öğretmen bir kitapta çocukların doğayı ve çevrelerini korumayı öğrenmelerinde sanatsal etkinliklerin etkili olabileceğini okumuş ve bu amaçla da öğrencileri için sanat eğitimi programını genişleterek uygulamaya başlamıştır. Yasemin öğretmenin uyguladığı sanat eğitimi çevreyi korumada aşağıdakilerin hangisi aracılığıyla etki oluşturur?

A) Estetik duyarlılık kazandırarak
B) Resim yapmayı öğreterek
C) Resim tekniklerini öğreterek
D) Zihinsel kapasiteyi geliştirerek
E) Görsel algıyı geliştirerek

Cevap : A) Estetik duyarlılık kazandırarak

7- Cemil Öğretmen anaokulundaki çocuklarla görsel sanat uygulamaları planlarken büyük ve küçük grup çalışmalarını dengeli dağıtmaktadır. Çoğunlukla büyük grup çalışması öncesinde bireysel ve küçük gruplarla bazı yaratıcı sanat çalışmaları planlamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalar içerisinde yer almamaktadır?

A) Özgürce uygulamalar gerçekleştirme
B) Sınırlandırılmış alanlarda hareket
C) İşbirliğiyle çalışma alıştırmaları
D) Sanat materyallerini tanıma
E) Temel yöntemlerle pratik yapma

Cevap : B) Sınırlandırılmış alanlarda hareket

8- Yaratıcılığı yüksek 14 yaşında bir çocuk olan Burcu’dan değerlendirilme amacıyla gittiği kurumda önüne getirilen gerçek hayata dair durumların betimlendiği siyah-beyaz çizimlere yönelik sorulara cevap vermesi istenmiştir. Burcu’nun cevaplandırdığı ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Wallach Kogan Testi
B) PEPSI
C) TYDT
D) Uzak Çağrışımlar Testi
E) Guilford Bataryası

Cevap : B) PEPSI

9- Erel kalemi daha etkili biçimde kullanmaya başladıkça, daireler çizmeye başlamış, ardında da bunların içlerinden dışarı doğru uzayan çizgiler ve çarpılar eklemeyi başarmıştır. Bu durumda Erel’in çizimleri aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?

A) Mandala
B) Spiralleştirme
C) Kubizm
D) Karalama
E) Sembolleştirme

Cevap : A) Mandala

10- Ayla sanat alanında çalışmalar yapan bir annedir ve çocuğuyla sanat eserleri üzerine sohbet etmek amacıyla sorular sormayı tercih etmektedir. Bir gün Fikret Mualla’nın resimlerine çocuğuyla birlikte bakarken çocuğuna; “Resimde ne anlatılmak isteniyor olabilir? Resimdeki çocukla konuşabilsen ona neler söylerdin?” tarzında sorular sorar. Bu sorular hangi eleştiri türüne örnektir?

A) Planlama aşaması
B) İnceleme aşaması
C) Uygulama aşaması
D) Yorumlama aşaması
E) Değerlendirme aşaması

Cevap : D) Yorumlama aşaması

11- Ali ve Aral aileleriyle birlikte bir sanat galerisini gezmeye gitmişlerdir. Bu gezi sonrasında çeşitli deneyimler edinmeleri beklenir, çocukların ancak bu deneyimlerden hangisinin öncelikli olarak gelişmesi beklenemez?

A) Hayal gücü
B) Mantık
C) Beğeni duygusu
D) Gözlem becerisi
E) El-göz koordinasyonu

Cevap : E) El-göz koordinasyonu

12- Bir araştırmacı yaratıcılığa dayalı bir eğitim programının etkilerini ölçmektedir. Bu süreçte değerlendirme yaparken çocuklara kazandırılan bilgileri ölçmede yetersiz kaldığını fark etmiştir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini yapması önerilebilir?

A) Özgün sorularla yaratıcılığın doğasını anlamaya çalışmak
B) Programın güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmek
C) Yaratıcılığa dayalı programları çeşitlendirmek
D) Çocukların belirli cevaplara göre özelliklerini ortaya koymak
E) Yaratıcılık becerisi yüksek çocukları tespit etmek

Cevap : A) Özgün sorularla yaratıcılığın doğasını anlamaya çalışmak

13- Ayşe’ye yaratıcılığını değerlendirmek için insan tiplerini değerlendirmesi, çeşitli şekillerle nesneler yapması ve gizlenmiş hareri bulması gibi alt testler içeren bir test verilmiştir. Bu testler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Wallach Kogan testi
B) Kelimelerle yaratıcı düşünme
C) Myers-Briggs tip göstergesi
D) Torrance yaratıcı düşünme testi
E) Guilford bataryası

Cevap : E) Guilford bataryası

14- Çocukların sanat eleştirisi becerilerini desteklemek amacıyla aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun görülmemektedir?

A) Sanatçılarla birlikte çalışmalar planlamaları
B) Müze ve galeri gezileri
C) Sanat atölyelerine gitmeleri
D) Birbirlerinin resimlerini eleştirmeleri
E) Sanatçıların sınıfa davet edilmesi

Cevap : D) Birbirlerinin resimlerini eleştirmeleri

15- Bir okulda çocukların sistematik olarak problem çözme ve yaratıcı kirler üretmelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardaki temel amaç aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Yaratıcılığın geliştirilmesinin çocukluk döneminden başlaması
B) Başarılı biçimde sorun çözme sürecinin gerçekleşmesi
C) Daha çok kir üretilmesinin önünün açılması
D) Üstün yetenekli çocukların ayırt edilerek tanımlanması
E) Çocukların daha çok düşünmeye yöneltilmesi

Cevap : D) Üstün yetenekli çocukların ayırt edilerek tanımlanması

16- High Scope uygulamalarında olumlu yetişkin-çocuk iletişimi ile öğretmenlerin sağlıklı iletişimi sürdürmeleri için gerçekleştirmeleri beklenen unsur hangisidir?

A) Çocukların düşünce ve eylemlerini yönetip denetlemek
B) Çocukların eylemlerine göre iletişimi şekillendirmek
C) Malzemelerle teması azaltıp iletişime odaklanmak
D) Çocuklara malzemeleri seçme ve kullanma şansı vermek
E) Çocukların uygun dil ile kendini ifade etmesini sağlamak

Cevap : B) Çocukların eylemlerine göre iletişimi şekillendirmek

17- Yaratıcılığı güçlendiren ve destekleyen bazı durum ve özellikler bulunmaktadır. Diğer taraftan yaratıcılığın gelişmesine engel olan baskınlık göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık engelleri arasında yer almaktadır?

A) Risk alma
B) Oyun oynama
C) Öz güven
D) Rutinlik
E) Özgürlük

Cevap : D) Rutinlik

18- Arda dört yaşına yeni girmiş bir çocuktur. Evde bulduğu kalemle bazı kağıtların üzerine kocaman bir daire ve bu daireden uzayan çizgi şeklinde uzuvlar ekleyerek çizdiği resmi annesine hediye eder. Annesi ne çizdiğini sorduğunda “seni” diye yanıt verir. Bu çizime göre Arda’nın hangi çizim döneminde olduğu söylenebilir?

A) Gerçeklik
B) Şematizm
C) Transparanlık
D) Sembolizm
E) Karalama

Cevap : B) Şematizm

19- Beyza’nın öğretmeni tahtaya yazdığı bir problem durumuna ilişkin beyin fırtınası yapmalarını istemiştir. Bu süreç boyunca çocuklara akıllarına gelen her tür cevabı verebileceklerini belirtmiştir. Öğretmenin Beyza ve arkadaşlarına verdiği bu yönerge beyin fırtınasının hangi unsurudur?

A) Çaprazlama
B) Serbest ortam
C) Geliştirme
D) Değerlendirmenin sona bırakılması
E) Miktar

Cevap : B) Serbest ortam

20- Görsel sanatların çocuklarda görsel düşünmeyi desteklediği görüşünü savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Montessori
B) Maslow
C) Gardner
D) Freud
E) Piaget

Cevap : C) Gardner

21- İnsancıl kuramın yaratıcılığı ele alış şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru sunulmuştur?

A) Yaratıcılığı düşük olan bireyleri ortaya çıkarmak
B) Bireyde stres oluşturan sorunu yeniden yapılandırmak
C) Bireyin davranışlarının kaynağı olarak bilinçaltını incelemek
D) Bireyin potansiyelini ortaya koyma gücüne odaklanmak
E) Bireyin farklı zeka türleri ile kendini ifade ettiğini savunmak

Cevap : D) Bireyin potansiyelini ortaya koyma gücüne odaklanmak

22- Genel olarak eğitimsel yaklaşımlarda yaygın olarak kullanılan görsel yaklaşım nedeniyle diğer duyuların kullanılmasıyla da yaratıcılığın ortaya konabileceği durumunun gözden kaçırılabileceği düşüncesiyle oluşturulan yaratıcılık testi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sınıf Ortamı Gözlem Formu
B) Seslerle ve Kelimelerle Yaratıcı Düşünme
C) Guilford Bataryası
D) Yaratıcılık Potansiyelini Değerlendirme Testi
E) Uzak Çağrışımlar Testi

Cevap : B) Seslerle ve Kelimelerle Yaratıcı Düşünme

23- Yaratıcılık testleri çocuk ve yetişkinlerde birçok özelliği ölçüp değerlendirerek yaratıcılığın anlaşılmasını sağlayabilmektedir. Bu özellikler arasında bilişsel işlemler de yer almaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu testlerin ölçtüğü bilişsel işlemlerden değildir?

A) Birden çok fikir üzerinde aynı anda çalışma
B) Farklı düşünme biçimlerini birleştirme
C) Farklı nesne ve durumları analiz etme
D) Çeşitli durum ya da nesneler arasında bağlantı kurma
E) Olay ya da duruma ilişkin geniş sınıflamalar yapma

Cevap : C) Farklı nesne ve durumları analiz etme

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min
telegram çocuk gelişimi

Çocukluk Döneminde Sanat Ve Yaratıcılık 2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!