auzefÇocuk GelişimiErken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2023 Bütünleme Soruları

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2023 Bütünleme Soruları

#1. "Uygulanan bir drama oyunu öğretmen tarafından ..... bulunup yeniden tekrarlatılmaz." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) yetersiz

#2. Öğretmen çocuklarla iletişimi sırasında ses tonuyla neyi gerçekleştirebilir?

Cevap : E) Çocuklara atmosferi yaşatabilir.

#3. Özellikle küçük çocuklarla drama çalışılırken öğretmenin etkinliğe yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Cevap : C) Öğretmenin oyunda yer alması

#4. Yaratıcılıkla ilgili tartışma düzeyi hangisidir?

Cevap : D) Geliştirme

#5. Drama oyunu sonunda yapılan değerlendirme tartışması aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

Cevap : D) Sözel etkileşim

#6. Nesneleri başka nesnelerin yerine koyabilme niteliğini aşağıdaki ifadelerden hangisi tanımlar?

Cevap : A) Nesnelerle sembolleştirme

#7. Aşağıdakilerden hangisi çocuklardaki yaratıcılığı engelleyen nedenler arasında sayılamaz?

Cevap : C) Kendini serbest bırakmak

#8. Tanımsal düzey soruları niçin önemlidir?

Cevap : D) Hareketlerin anlamlarını sembolik olarak ifade etme

#9. Sessizlik özellikle hangi drama çalışmaları sırasında önemlidir?

Cevap : C) Rahatlama çalışmaları

#10. İç ve dış göçler çocukları hangi yönden zorlayabilir?

Cevap : B) Göç edilen koşullara uyumsuzluk

#11. Öğretmenin oyunun nasıl oynanacağını tarif etmesi dramaya katılan çocuğun hangi yeteneğiyle ilişkilidir?

Cevap : B) Yönerge anlama

#12. Kendilerini bir grubun önünde ifade etmekten çekinen çocuklar için uygun görülen drama tekniği hangisidir?

Cevap : A) Kukla draması

#13. Eğitici drama çocuğun hangi alandaki gelişimini hedeflemez?

Cevap : B) Rekabete dayanıklı

#14. Bir öğretmen yeni drama örnekleri geliştirirken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?

Cevap : C) Çocukların hazırlık düzeylerine

#15. Daha çok kendiliğinden başlayan, eğitsel amaçları belirgin olmayan, sonucun önemli olduğu, plansız çocuk etkinlikleri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Çocuk oyunu

#16. Okul sisteminde grup süreçlerine yer veren eğitim yaklaşımı hangisidir?

Cevap : E) Hümanist

#17. Rahatlama çalışmalarında başvurulabilecek eğitici drama tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Zihinde canlandırma

#18. Çocuklar korkak-cesur, şişman-zayıf gibi rolleri canlandırırken yapılan eğitimin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap : C) Kavram eğitimi

#19. Çocuğun duygusal gelişiminin zihinsel gelişimi kadar önemli olduğunu söyleyen Montessori'nin bu görüşüne göre öğretmenin hangi yaklaşımı önem kazanır?

Cevap : B) Sevgisini gösterme

#20. Drama oyunu sırasında çocukların malzeme olarak kendilerini kullandıkları drama örneklerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Beden doğaçlaması

#21. "Müzeler gibi yerlerde drama uygulamaları ..... ortam sağlayarak uygun ..... yaratmaya yardımcı olur." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) çok boyutlu, zemin

#22. Montessori'ye göre nasıl bir çevre eğitici çevredir?

Cevap : B) Gelişmeye açık yaşayan bir çevre

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2023 Bütünleme Soruları

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2023 Bütünleme Soruları, Cevapları ve Açıklamaları

1- Rahatlama çalışmalarında başvurulabilecek eğitici drama tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanal algılama
B) Algısal sembolleştirme
C) Bedende yolculuk
D) Derin dinleme
E) Zihinde canlandırma

Cevap : E) Zihinde canlandırma

Rahatlama çalışmalarında başvurulabilecek eğitici drama tekniği, zihinde canlandırmadır. Zihinde canlandırma, çocukların hayal gücünü kullanarak bir olayı, durumu veya ortamı zihinlerinde canlandırmalarını içerir. Bu teknik, stresin azaltılması ve çocukların duygusal dengesinin sağlanması için kullanılır.

2- İç ve dış göçler çocukları hangi yönden zorlayabilir?

A) Ekonomik belirsizlik
B) Göç edilen koşullara uyumsuzluk
C) Ailenin kararsız
D) Yeni ortamların benzersizliği
E) Eski yaşantılara özlem

Cevap : B) Göç edilen koşullara uyumsuzluk

İç ve dış göçler çocukları, göç edilen koşullara uyumsuzluk açısından zorlayabilir. Göç edilen yeni ortam, çocuklar için alışkın olmadıkları koşullar ve yaşam tarzı değişiklikleri içerebilir, bu da uyum sürecini zorlaştırabilir.

3- “Uygulanan bir drama oyunu öğretmen tarafından ….. bulunup yeniden tekrarlatılmaz.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) yetersiz
B) geçersiz
C) renksiz
D) dengesiz
E) ilişkisiz

Cevap : A) yetersiz

“Uygulanan bir drama oyunu öğretmen tarafından yetersiz bulunup yeniden tekrarlatılmaz.” Bu cümledeki boşluğa “yetersiz” kelimesi getirilmelidir. Buradaki anlam, drama oyununun öğretmen tarafından uygun bulunmadığı veya beklenen sonucu vermediği durumlarda, tekrar tekrar uygulanmayacağıdır.

4- Öğretmen çocuklarla iletişimi sırasında ses tonuyla neyi gerçekleştirebilir?

A) Grupta rekabeti yükseltebilir.
B) Ödüllerin etkisini arttırabilir.
C) Karşılaştırmalar canlandırabilir.
D) Oyu hızlandırabilir.
E) Çocuklara atmosferi yaşatabilir.

Cevap : E) Çocuklara atmosferi yaşatabilir.

Öğretmen, çocuklarla iletişimi sırasında ses tonuyla çocuklara atmosferi yaşatabilir. Ses tonu, drama oyunları sırasında duygusal durumu ve atmosferi etkilemede önemli bir araçtır ve çocuklara oyunun geçtiği ortamı daha iyi hissettirebilir.

5- Aşağıdakilerden hangisi çocuklardaki yaratıcılığı engelleyen nedenler arasında sayılamaz?

A) Başarısızlık korkusu
B) Hayallere fazla yer vermemek
C) Kendini serbest bırakmak
D) Kaynakları algılayamamak
E) Oyun oynama isteksizliği

Cevap : C) Kendini serbest bırakmak

Çocuklardaki yaratıcılığı engelleyen nedenler arasında “kendini serbest bırakmak” yer almaz. Kendini serbest bırakmak, yaratıcılığın gelişimine ve ifadesine katkıda bulunurken, diğer seçenekler (başarısızlık korkusu, hayallere fazla yer vermemek, kaynakları algılayamamak, oyun oynama isteksizliği) yaratıcılığı olumsuz etkileyebilir.

6- “Müzeler gibi yerlerde drama uygulamaları ….. ortam sağlayarak uygun ….. yaratmaya yardımcı olur.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) renkli, kavram
B) çok boyutlu, zemin
C) hayali, öğren
D) gerçek, atmosfer
E) geniş, boyut

Cevap : B) çok boyutlu, zemin

“Müzeler gibi yerlerde drama uygulamaları çok boyutlu bir zemin sağlayarak uygun atmosfer yaratmaya yardımcı olur.” Bu cümledeki boşluklara “çok boyutlu” ve “zemin” kelimeleri getirilmelidir. Müzeler gibi yerler, drama çalışmaları için pek çok materyal ve mekan sağlar ve bu da çok boyutlu bir deneyim ve zemin yaratmada yardımcı olur.

7- Öğretmenin oyunun nasıl oynanacağını tarif etmesi dramaya katılan çocuğun hangi yeteneğiyle ilişkilidir?

A) Soru sorma
B) Yönerge anlama
C) Gözlemle öğrenme
D) Zihin canlandırma
E) Hareket etme

Cevap : B) Yönerge anlama

Öğretmenin oyunun nasıl oynanacağını tarif etmesi, çocuğun “yönerge anlama” yeteneğiyle ilişkilidir. Drama çalışmaları sırasında öğretmenin talimatlarını doğru şekilde anlamak, çocukların oyunu etkili bir şekilde takip etmelerini sağlar.

8- Okul sisteminde grup süreçlerine yer veren eğitim yaklaşımı hangisidir?

A) Bilişsel
B) Tümdengelim
C) Davranışçı
D) Tümevarım
E) Hümanist

Cevap : E) Hümanist

Okul sisteminde grup süreçlerine yer veren eğitim yaklaşımı, “hümanist” yaklaşımdır. Hümanist yaklaşım, öğrenci merkezli bir öğretim anlayışıdır ve öğrencilerin bireysel gelişimlerini önemserken grup içinde de işbirliği ve iletişimi teşvik eder.

9- Çocuğun duygusal gelişiminin zihinsel gelişimi kadar önemli olduğunu söyleyen Montessori’nin bu görüşüne göre öğretmenin hangi yaklaşımı önem kazanır?

A) Yardımcı olma
B) Sevgisini gösterme
C) Bilgisini öne çıkarma
D) Eşitlikçi olma
E) Önyargısız olma

Cevap : B) Sevgisini gösterme

Montessori’ye göre çocuğun duygusal gelişiminin zihinsel gelişimi kadar önemli olduğu düşüncesi, öğretmenin “sevgisini gösterme” yaklaşımını önem kazanmasını sağlar. Montessori eğitiminde sevgi dolu bir ortam, çocukların güvenli ve mutlu hissetmelerine ve daha iyi öğrenmelerine yardımcı olur.

10- Montessori’ye göre nasıl bir çevre eğitici çevredir?

A) Serin bir çevre
B) Gelişmeye açık yaşayan bir çevre
C) Malzemelerle dolu bir çevre
D) Farklı Köşelerin olduğu çevre
E) Kalabalık olmayan bir çevre

Cevap : B) Gelişmeye açık yaşayan bir çevre

Montessori’ye göre eğitici bir çevre, “gelişmeye açık yaşayan bir çevre” olarak nitelendirilir. Bu çevre, çocukların kendi hızlarında ve ilgi alanlarına uygun olarak keşfetmelerine ve öğrenmelerine olanak tanır.

11- Nesneleri başka nesnelerin yerine koyabilme niteliğini aşağıdaki ifadelerden hangisi tanımlar?

A) Nesnelerle sembolleştirme
B) Nesneleri kategorileme
C) Nesnelerle özdeşim
D) Hareketlerle sembolleştirme
E) Zihinde tasarımlama

Cevap : A) Nesnelerle sembolleştirme

Nesneleri başka nesnelerin yerine koyabilme niteliği “nesnelerle sembolleştirme” olarak tanımlanır. Bu, çocukların nesneleri sembolik olarak kullanarak farklı durumları veya olayları canlandırmalarını ifade eder.

12- Tanımsal düzey soruları niçin önemlidir?

A) Duyguları erteleyebilme
B) Tümdengelim çıkarımlaması yapma
C) Tarif etme becerisinin gelişmesi
D) Hareketlerin anlamlarını sembolik olarak ifade etme
E) Uslamlama becerisinin gelişmesi

Cevap : D) Hareketlerin anlamlarını sembolik olarak ifade etme

Tanımsal düzey soruları, drama oyunlarında yapılan hareketlerin anlamlarını sembolik olarak ifade etme becerisini geliştirir. Bu tür sorular, çocukların hareketlerini neden yaptıklarını açıklamalarını ve sembolik anlam kazandırmalarını sağlar.

13- Drama oyunu sırasında çocukların malzeme olarak kendilerini kullandıkları drama örneklerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sembolik drama
B) Öz denetim
C) Kendilik değeri
D) Kendiliğinden katılım
E) Beden doğaçlaması

Cevap : E) Beden doğaçlaması

Drama oyunu sırasında çocukların kendilerini malzeme olarak kullandıkları örnekler “beden doğaçlaması” olarak adlandırılır. Bu, çocukların bedenlerini ve hareketlerini kullanarak oyunun içindeki karakterleri veya durumları canlandırmalarını içerir.

14- Drama oyunu sonunda yapılan değerlendirme tartışması aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

A) Nesnelerle düşünme
B) Sembolik imgeleme
C) Derin anlama
D) Sözel etkileşim
E) Sabırla izleme

Cevap : D) Sözel etkileşim

Drama oyunu sonunda yapılan değerlendirme tartışması, “sözel etkileşim” ile ilişkilidir. Bu değerlendirme sırasında çocuklar, deneyimlerini ve duygularını sözel olarak ifade ederler ve diğer çocukların deneyimlerini anlamak ve empati kurmak için iletişim kurarlar.

15- Sessizlik özellikle hangi drama çalışmaları sırasında önemlidir?

A) Duyusal çalışmalar
B) Gözlem çalışmaları
C) Rahatlama çalışmaları
D) Süreli çalışmalar
E) Etkileşim çalışmaları

Cevap : C) Rahatlama çalışmaları

Sessizlik, özellikle “rahatlama çalışmaları” sırasında önemlidir. Rahatlama çalışmaları sırasında sessizlik, çocukların sakinleşmesine ve iç huzura ulaşmalarına yardımcı olur.

16- Yaratıcılıkla ilgili tartışma düzeyi hangisidir?

A) Bilişsel
B) Tanımsal
C) Zihinde canlandırma
D) Geliştirme
E) Duygusal

Cevap : D) Geliştirme

Yaratıcılıkla ilgili tartışma düzeyi “geliştirme”dir. Geliştirme düzeyinde, çocuklar yaratıcılıklarını daha derinlemesine keşfeder ve yaratıcı düşünce süreçlerini daha karmaşık bir şekilde uygulama eğilimindedirler.

17- Eğitici drama çocuğun hangi alandaki gelişimini hedeflemez?

A) Zihinsel alan
B) Rekabete dayanıklı
C) Duygusal alan
D) Bedensel alan
E) Sosyal alan

Cevap : B) Rekabete dayanıklı

Eğitici drama çocuğun “rekabete dayanıklı” olmasını hedeflemez. Eğitici drama, çocukların zihinsel, duygusal, bedensel ve sosyal alanlardaki gelişimini desteklemeyi amaçlar, rekabete dayanıklı olmaları değil.

18- Kendilerini bir grubun önünde ifade etmekten çekinen çocuklar için uygun görülen drama tekniği hangisidir?

A) Kukla draması
B) Doğaçlama
C) Olay canlandırma
D) Resim yapma
E) Öykü yaratma

Cevap : A) Kukla draması

Kendilerini bir grubun önünde ifade etmekten çekinen çocuklar için uygun görülen drama tekniği “kukla draması”dır. Kukla draması, çocukların duygusal veya sosyal engelleri aşmalarına ve iç dünyalarını daha rahat ifade etmelerine yardımcı olabilir.

19- Daha çok kendiliğinden başlayan, eğitsel amaçları belirgin olmayan, sonucun önemli olduğu, plansız çocuk etkinlikleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Drama
B) Dans
C) Tiyatro
D) Sosyodrama
E) Çocuk oyunu

Cevap : E) Çocuk oyunu

Daha çok kendiliğinden başlayan, eğitsel amaçları belirgin olmayan, sonucun önemli olduğu, plansız çocuk etkinlikleri “çocuk oyunu” olarak adlandırılır. Bu tür etkinliklerde çocuklar özgürce oyun oynar ve yaratıcılıklarını serbestçe kullanabilirler.

20- Bir öğretmen yeni drama örnekleri geliştirirken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?

A) Renkli dekorlar bulmaya
B) Çocukların rahat etmesine
C) Çocukların hazırlık düzeylerine
D) Uygun ödüller belirlemeye
E) Seyircilere duyuru yapmaya

Cevap : C) Çocukların hazırlık düzeylerine

Bir öğretmen yeni drama örnekleri geliştirirken dikkat etmesi gereken şey, çocukların hazırlık düzeylerine uygun olmasıdır. Drama çalışmaları çocukların gelişim düzeylerine göre tasarlanmalı ve uygulanmalıdır.

21- Özellikle küçük çocuklarla drama çalışılırken öğretmenin etkinliğe yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Öğretme becerisi
B) Öğretmen bilgeliği
C) Öğretmenin oyunda yer alması
D) Öğretmenin sınırlandırılması
E) Öğretmenin rekabeti körüklemesi

Cevap : C) Öğretmenin oyunda yer alması

Özellikle küçük çocuklarla drama çalışılırken öğretmenin etkinliğe yaklaşımı “öğretmenin oyunda yer alması” şeklinde olmalıdır. Öğretmenin oyunda aktif rol alması, çocuklar için güvenli ve destekleyici bir ortam oluşturur ve katılımı teşvik eder.

22- Çocuklar korkak-cesur, şişman-zayıf gibi rolleri canlandırırken yapılan eğitimin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Tanışma eğitimi
B) Yaratıcılık eğitimi
C) Kavram eğitimi
D) Rahatlama eğitimi
E) İletişim eğitimi

Cevap : C) Kavram eğitimi

Çocuklar korkak-cesur, şişman-zayıf gibi rolleri canlandırırken yapılan eğitimin amacı “kavram eğitimi” olabilir. Bu tür roller, çocukların farklı kavramları ve karşıtlıkları anlamalarına yardımcı olabilir.

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2023 Bütünleme Soruları, Cevapları ve Açıklamaları

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!