Açık LiseTürk Dili

545- Türk Dili ve Edebiyatı – 5 2023 Deneme Sınavı

545- Türk Dili ve Edebiyatı – 5 2023 Deneme Sınavı

#1. Hangi anlatım biçimi kullanılarak aşağıdaki metin yazılmıştır? Yazları serin ve nemli, kışları ılıman geçen bu bölgede doğa her daim canlıdır. Rengarenk çiçekler baharda toprakla buluşurken, kışın kar taneleri her yeri beyaza bürür. Dağlar uzaklarda gizemli bir siluet oluştururken, vadiler ahenkle dans eder. Bu metinde hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?

Cevap: B) Betimleme

Metin, çevrenin görüntüsel detaylarını açıklayarak okuyucuya bir yerin görünümünü aktardığı için betimleme anlatım biçimi kullanılmıştır.

#2. — Adın nedir senin oğlum? — Hasan. — Hasan, dinle. Zararlı sen çıkacaksın bütün bu hiddetle. Benim de yandı içim anlayınca derdinizi... Fakat baban sana ısmarlayıp da gitti sizi. O, bunca yıl çalışıp alnının teriyle seni Nasıl büyüttü? Bugün, sen de kendi kardeşini, Yetim bırakmayarak besleyip büyütmelisin. — Küfeyle, öyle mi? Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?

Cevap : A) Manzum hikâye

Bu metin, bir öğüt veya ders verme amacı güden, içerisinde ahlaki veya toplumsal bir mesaj barındıran manzum bir hikayeye örnektir. Manzum hikayelerde genellikle öğretici bir anlam bulunur.

#3. Aşağıdaki yazarlardan hangisine ait eserler arasında "Rübâb-ı Şikeste" bulunmaz?

Cevap: B) Ahmet Mithat Efendi

“Rübâb-ı Şikeste” Namık Kemal’e aittir. Diğer yazarlar da kendi eserleri ile tanınmışlardır.

#4. şağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

Cevap : A) Bir akşamüstü, ovayı güçlükle geçtikten sonra çorak bir tepeye çıktı.

Doğru cümle şu şekildedir: “Bir akşamüstü, ovayı güçlükle geçtikten sonra çorak bir tepeye çıktı.” Diğer cümlelerde yazım hataları bulunmaktadır. Doğru cümlede yazım ve dil kurallarına uygun bir ifade kullanılmıştır.

#5. Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan fosil yakıtların gelecekte tükenecek olması ve çevreye etkileri nedeniyle tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elektrik enerjisi üretilmesi üzerine çalışmalar devam etmektedir. Ülkemizde elektrik enerjisi üretiminde çoğunlukla hidrolik kaynaklar ile linyit, doğal gaz, kömür gibi termik kaynaklar kullanılmaktadır. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?

Cevap : C) Makale

Bu parça, bir konuyu detaylı bir şekilde açıklayan makale tarzında yazılmıştır. Makaleler genellikle belirli bir konuda bilgi verme, açıklama yapma amacı güder.


#6. Aşağıdaki parça hangi metin türüne örnektir? Caz müziği, özgür ruhu ve yaratıcılığı simgeler. Ritmin akışına kapıldığınızda, adeta dans ettiğinizi hissedersiniz. Melodiler, duygularınızı en derinlerden yüzeye çıkarır. Caz müziği, tıpkı hayat gibi, bazen sakin ve hüzünlü, bazen coşkulu ve enerjik olabilir. İşte bu nedenle caz, her daim dinleyicilerin ruhunu okşayan bir tınıdır. Hangi metin türüne örnektir?

Cevap: B) Deneme

Metin, yazarın kişisel düşüncelerini, izlenimlerini ve görüşlerini ifade ettiği bir deneme metni özelliklerini taşımaktadır.

#7. Geçer boş sokaktan, hayâlet gibi, Şitâbân u pûşîde-ser bir sabî. O dem leyl-i yâdımda, solgun, tebâh, Sürür bir kadın bir ridâ-yı siyâh. Öter gûş-ı ruhumda boş bir enîn, Boğuk bir tezâd-ı sükûn u tanîn Bu dizeler dil ve üslup özellikleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?

Cevap : D) Tevfik Fikret

Bu dize Tevfik Fikret’e ait olabilir. Tevfik Fikret’in şiirlerinde dilin ve üslubun önemli bir yeri vardır. Bu dizelerdeki dil ve üslup özellikleri, Tevfik Fikret’in tarzına uygun görünmektedir.

#8. Safran süsengiller familyasından çiğdemin akrabası olan bir bitkiden çıkarılıyor. Ağustos ve ekim aylarında soğan olarak ekiliyor. Sonbaharda ise çiçek açıyor. 20-30 santimetreye kadar boy atabiliyor. Safranın ana maddesi olan, bitkinin tam ortasında uç veren kırmızımsı turuncu tepeciklerin güneş doğmadan önce toplanması gerekiyor. Rüzgâra karşı korunmuş güney yamaçlarda yetişen safran nemli havayı sevmiyor ve kuru, güneşli havalarda çiçek açıyor. Biraz kireçli ve killi topraklarda safrandan daha iyi verim alınıyor. Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

Cevap : D) Açıklama

Bu soruda verilen parçada, bir bitkinin safran üretimi hakkında açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklama tarzıyla yazılan metinlerde genellikle nesnel ve bilimsel bir dil kullanılır. Verilen bilgilerin amacı okuyucuya bir konuyu ayrıntılı ve açık bir şekilde anlatmaktır. Bu nedenle doğru cevap “D) Açıklama” olarak belirlenmiştir.

#9. Aşağıdaki metin hangi hikaye türünün özelliklerini taşımaktadır? Kasabanın en ünlü marangozu, yıllardır tek başına çalışıyordu. Bir gün yanına bir çırak alarak ona mesleğini öğretmeye karar verdi. Çırak, zamanla marangozluğu öğrenip ustasını gururlandırdı. Bu metinde hangi hikaye türünün özellikleri bulunmaktadır?

Cevap: D) Öğretici hikaye

Metin, bir öğretici mesajı içeren, genellikle bir ders verme amacını taşıyan öğretici hikaye türünün özelliklerini taşımaktadır.

#10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım hatası bulunmamaktadır?

Cevap: A) Gelecek hafta sonu sinemaya gitmeyi düşünüyorum.

Bu cümlede yazım hatası bulunmamaktadır. Diğer cümlelerde “ekmek” kelimesi “ekmeği,” “kitabınızı” kelimesi “kitabınızı nereden,” ve “gelecekler” kelimesi “gelecekler” şeklinde düzeltilmelidir.


#11. Bu kocaman yeryüzünde bulutları benden çok seven kişiyi gösterin hadi ( ) Bulutlardan daha güzel bir şey var mıdır ( ) Bulutlar gözü avutan oyunlardır ( ) çocukluk çağımdan bu yana, benim sevgili dostlarımdır ( ) Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) (!) (?) (,) (.)

Parçada yer alan noktalama işaretleri sırasıyla “(!) (?) (,) (.)” şeklindedir. Bu noktalama işaretleri parçadaki cümlelerin ifade biçimine uygun olarak kullanılmıştır.

#12. Üzüntülerimiz, günlük hayattaki görevlerimizi hakkıyla yerine getirmemizi engelliyor. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisine yer verilmemiştir?

Cevap : D) Dolaylı tümleç

Cümlede yer alan ögeler sırasıyla şunlardır: Özne – “Üzüntülerimiz”, Yüklem – “engelliyor”, Nesne – Yok, Dolaylı Tümleç – “günlük hayattaki görevlerimizi hakkıyla yerine getirmemizi”. Bu cümlede dolaylı tümleç kullanılmamıştır.

#13. Bir kelime deyip geçmeyiniz. Düşünüyorum: Artık lügat kitaplarında beyaz kâğıdın kefenlediği bu ölü kelimeyi nasıl diriltsek? Acaba belediye bu kelime için bir fiyat listesi yapmaz mı? Hiç olmazsa çarşıda pazarda canımız istediği zaman listeye bakar, parasını verir ve içimizin özlediği bu üç heceli sözü duyarız! Haaa! Affedersiniz, deminden beri, yana yakıla hasretini çektiğim bu kelimenin ne olduğunu söylemedim, değil mi? Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?

Cevap : C) Sohbet

Bu parça, yazarın düşüncelerini ve hayal gücünü serbestçe ifade ettiği bir sohbet tarzındadır. Sohbetlerde yazar, okuyucuya samimi bir şekilde seslenir ve farklı konuları ele alabilir.

#14. Baba, ben gidip İzmir’de çalışayım. Bak, köyün yarısı gitti; İzmir’de çok iş varmış. Fabrikalarda adamına göre yarım lira yevmiye bile veriyorlarmış. Kışın burada kalıp yük olacağıma, gidip ekmeğimi ararım; harman zamanında yine gelir, tarlada çalışırım, demişti. İhtiyar babası aklı ermediği ve fakirlikten söz söyleyemez, fikir ortaya atamaz hâle geldiği için “Peki.” dedi ve on sekiz yaşındaki delikanlı, bundan evvel İzmir’e gidip gelenlerden akıl danışmaya gitti. Bu parça ağırlıklı olarak aşağıdakilerden hangisinin özelliklerini taşımaktadır?

Cevap : D) Toplumcu gerçekçi hikâye

Bu parça, toplumun içinde bulunduğu durumu ve bireylerin yaşam tercihlerini ele alan bir hikayeyi anlatmaktadır. Karakterlerin duygusal ve düşünsel çatışmaları, toplumsal etkileşimleri ve yaşam koşulları üzerinden toplumcu gerçekçi hikaye tarzının özelliklerini taşır.

#15. Aşağıdaki eserlerden hangisi Namık Kemal’e ait değildir?

Cevap : A) Rübâb-ı Şikeste

Namık Kemal’e ait olmayan eser “Rübâb-ı Şikeste”dir. Diğer eserler Namık Kemal’in yazdığı eserler arasındadır.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

545- Türk Dili ve Edebiyatı – 5 2023 Deneme Sınavı

Açıköğretim Lisesi Sınav Soruları
Aol Sına Soruları
Lise çıkmış sorular
Açık Lise 2023 Soruları

545- Türk Dili ve Edebiyatı – 5 2023 Deneme Sınavı

Açıköğretim Lisesi Sınav Soruları
Aol Sına Soruları
Lise çıkmış sorular
Açık Lise 2023 Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

545- Türk Dili ve Edebiyatı – 5 2023 Deneme Sınavı

1- Hangi anlatım biçimi kullanılarak aşağıdaki metin yazılmıştır?
Yazları serin ve nemli, kışları ılıman geçen bu bölgede doğa her daim canlıdır. Rengarenk çiçekler baharda toprakla buluşurken, kışın kar taneleri her yeri beyaza bürür. Dağlar uzaklarda gizemli bir siluet oluştururken, vadiler ahenkle dans eder. Bu metinde hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?

A) Tartışma
B) Betimleme
C) Öyküleme
D) Açıklama

Cevap: B) Betimleme

Metin, çevrenin görüntüsel detaylarını açıklayarak okuyucuya bir yerin görünümünü aktardığı için betimleme anlatım biçimi kullanılmıştır.

2- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım hatası bulunmamaktadır?

A) Gelecek hafta sonu sinemaya gitmeyi düşünüyorum.
B) Ekmek almak için markete uğramam gerekiyor.
C) Kitabınızı nerede buldunuz?
D) Arabası olmayanlar toplantıya nasıl gelecekler?

Cevap: A) Gelecek hafta sonu sinemaya gitmeyi düşünüyorum.

Bu cümlede yazım hatası bulunmamaktadır. Diğer cümlelerde “ekmek” kelimesi “ekmeği,” “kitabınızı” kelimesi “kitabınızı nereden,” ve “gelecekler” kelimesi “gelecekler” şeklinde düzeltilmelidir.

3- Aşağıdaki metin hangi hikaye türünün özelliklerini taşımaktadır?
Kasabanın en ünlü marangozu, yıllardır tek başına çalışıyordu. Bir gün yanına bir çırak alarak ona mesleğini öğretmeye karar verdi. Çırak, zamanla marangozluğu öğrenip ustasını gururlandırdı. Bu metinde hangi hikaye türünün özellikleri bulunmaktadır?

A) Komedi hikayesi
B) Bireysel iç çatışmayı anlatan hikaye
C) Macera hikayesi
D) Öğretici hikaye

Cevap: D) Öğretici hikaye

Metin, bir öğretici mesajı içeren, genellikle bir ders verme amacını taşıyan öğretici hikaye türünün özelliklerini taşımaktadır.

4- Aşağıdaki parça hangi metin türüne örnektir?
Caz müziği, özgür ruhu ve yaratıcılığı simgeler. Ritmin akışına kapıldığınızda, adeta dans ettiğinizi hissedersiniz. Melodiler, duygularınızı en derinlerden yüzeye çıkarır. Caz müziği, tıpkı hayat gibi, bazen sakin ve hüzünlü, bazen coşkulu ve enerjik olabilir. İşte bu nedenle caz, her daim dinleyicilerin ruhunu okşayan bir tınıdır. Hangi metin türüne örnektir?

A) Eleştiri
B) Deneme
C) İnceleme
D) Anı

Cevap: B) Deneme

Metin, yazarın kişisel düşüncelerini, izlenimlerini ve görüşlerini ifade ettiği bir deneme metni özelliklerini taşımaktadır.

5- Aşağıdaki yazarlardan hangisine ait eserler arasında “Rübâb-ı Şikeste” bulunmaz?

A) Namık Kemal
B) Ahmet Mithat Efendi
C) Ziya Paşa
D) Recaizade Mahmut Ekrem

Cevap: B) Ahmet Mithat Efendi

“Rübâb-ı Şikeste” Namık Kemal’e aittir. Diğer yazarlar da kendi eserleri ile tanınmışlardır.

6- Safran süsengiller familyasından çiğdemin akrabası olan bir bitkiden çıkarılıyor. Ağustos ve ekim aylarında soğan olarak ekiliyor. Sonbaharda ise çiçek açıyor. 20-30 santimetreye kadar boy atabiliyor. Safranın ana maddesi olan, bitkinin tam ortasında uç veren kırmızımsı turuncu tepeciklerin güneş doğmadan önce toplanması gerekiyor. Rüzgâra karşı korunmuş güney yamaçlarda yetişen safran nemli havayı sevmiyor ve kuru, güneşli havalarda çiçek açıyor. Biraz kireçli ve killi topraklarda safrandan daha iyi verim alınıyor.
Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

A) Tartışma
B) Öyküleme
C) Betimleme
D) Açıklama

Cevap : D) Açıklama

Bu soruda verilen parçada, bir bitkinin safran üretimi hakkında açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklama tarzıyla yazılan metinlerde genellikle nesnel ve bilimsel bir dil kullanılır. Verilen bilgilerin amacı okuyucuya bir konuyu ayrıntılı ve açık bir şekilde anlatmaktır. Bu nedenle doğru cevap “D) Açıklama” olarak belirlenmiştir.

7- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Bir akşamüstü, ovayı güçlükle geçtikten sonra çorak bir tepeye çıktı.
B) Demekki zavallı gemimiz bunlardan birine bindirmiş, parçalanmıştı.
C) 2012 haziranı onun hatırında silinmez izler bırakıp geçmişti.
D) Tahtaları birbirine sürtsekde ateşi yakamayacağız.

Cevap : A) Bir akşamüstü, ovayı güçlükle geçtikten sonra çorak bir tepeye çıktı.

Doğru cümle şu şekildedir: “Bir akşamüstü, ovayı güçlükle geçtikten sonra çorak bir tepeye çıktı.” Diğer cümlelerde yazım hataları bulunmaktadır. Doğru cümlede yazım ve dil kurallarına uygun bir ifade kullanılmıştır.

8- Baba, ben gidip İzmir’de çalışayım. Bak, köyün yarısı gitti; İzmir’de çok iş varmış. Fabrikalarda adamına göre yarım lira yevmiye bile veriyorlarmış. Kışın burada kalıp yük olacağıma, gidip ekmeğimi ararım; harman zamanında yine gelir, tarlada çalışırım, demişti. İhtiyar babası aklı ermediği ve fakirlikten söz söyleyemez, fikir ortaya atamaz hâle geldiği için “Peki.” dedi ve on sekiz yaşındaki delikanlı, bundan evvel İzmir’e gidip gelenlerden akıl danışmaya gitti.
Bu parça ağırlıklı olarak aşağıdakilerden hangisinin özelliklerini taşımaktadır?

A) Millî-dinî duyarlıkları yansıtan hikâye
B) Modernist hikâye
C) Bireyin iç dünyasını esas alan hikâye
D) Toplumcu gerçekçi hikâye

Cevap : D) Toplumcu gerçekçi hikâye

Bu parça, toplumun içinde bulunduğu durumu ve bireylerin yaşam tercihlerini ele alan bir hikayeyi anlatmaktadır. Karakterlerin duygusal ve düşünsel çatışmaları, toplumsal etkileşimleri ve yaşam koşulları üzerinden toplumcu gerçekçi hikaye tarzının özelliklerini taşır.

9-
— Adın nedir senin oğlum?
— Hasan.
— Hasan, dinle. Zararlı sen çıkacaksın bütün bu hiddetle.
Benim de yandı içim anlayınca derdinizi…
Fakat baban sana ısmarlayıp da gitti sizi.
O, bunca yıl çalışıp alnının teriyle seni
Nasıl büyüttü? Bugün, sen de kendi kardeşini,
Yetim bırakmayarak besleyip büyütmelisin.
— Küfeyle, öyle mi?
Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?

A) Manzum hikâye
B) Mensur şiir
C) Tiyatro
D) Fabl

Cevap : A) Manzum hikâye

Bu metin, bir öğüt veya ders verme amacı güden, içerisinde ahlaki veya toplumsal bir mesaj barındıran manzum bir hikayeye örnektir. Manzum hikayelerde genellikle öğretici bir anlam bulunur.

10- Geçer boş sokaktan, hayâlet gibi,
Şitâbân u pûşîde-ser bir sabî.
O dem leyl-i yâdımda, solgun, tebâh,
Sürür bir kadın bir ridâ-yı siyâh.
Öter gûş-ı ruhumda boş bir enîn,
Boğuk bir tezâd-ı sükûn u tanîn
Bu dizeler dil ve üslup özellikleri göz
önünde bulundurulduğunda aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Orhan Veli Kanık
C) Cahit Sıtkı Tarancı
D) Tevfik Fikret

Cevap : D) Tevfik Fikret

Bu dize Tevfik Fikret’e ait olabilir. Tevfik Fikret’in şiirlerinde dilin ve üslubun önemli bir yeri vardır. Bu dizelerdeki dil ve üslup özellikleri, Tevfik Fikret’in tarzına uygun görünmektedir.

11- Aşağıdaki eserlerden hangisi Namık Kemal’e ait değildir?

A) Rübâb-ı Şikeste
B) Vaveylâ
C) Hilâl-i Osmanî
D) Hürriyet Kasidesi

Cevap : A) Rübâb-ı Şikeste

Namık Kemal’e ait olmayan eser “Rübâb-ı Şikeste”dir. Diğer eserler Namık Kemal’in yazdığı eserler arasındadır.

12- Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan fosil yakıtların gelecekte tükenecek olması ve çevreye etkileri nedeniyle tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elektrik enerjisi üretilmesi üzerine çalışmalar devam etmektedir. Ülkemizde elektrik enerjisi üretiminde çoğunlukla hidrolik kaynaklar ile linyit, doğal gaz, kömür gibi termik kaynaklar kullanılmaktadır.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?

A) Hatıra
B) Sohbet
C) Makale
D) Deneme

Cevap : C) Makale

Bu parça, bir konuyu detaylı bir şekilde açıklayan makale tarzında yazılmıştır. Makaleler genellikle belirli bir konuda bilgi verme, açıklama yapma amacı güder.

13- Bu kocaman yeryüzünde bulutları benden çok seven kişiyi gösterin hadi ( ) Bulutlardan daha güzel bir şey var mıdır ( ) Bulutlar gözü avutan oyunlardır ( ) çocukluk çağımdan bu yana, benim sevgili dostlarımdır ( )
Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (;) (?) (,) (!)
B) (!) (?) (,) (.)
C) (!) (,) (;) (.)
D) (!) (,) (,) (.)

Cevap : B) (!) (?) (,) (.)

Parçada yer alan noktalama işaretleri sırasıyla “(!) (?) (,) (.)” şeklindedir. Bu noktalama işaretleri parçadaki cümlelerin ifade biçimine uygun olarak kullanılmıştır.

14- Bir kelime deyip geçmeyiniz. Düşünüyorum: Artık lügat kitaplarında beyaz kâğıdın kefenlediği bu ölü kelimeyi nasıl diriltsek? Acaba belediye bu kelime için bir fiyat listesi yapmaz mı? Hiç olmazsa çarşıda pazarda canımız istediği zaman listeye bakar, parasını verir ve içimizin özlediği bu üç heceli sözü duyarız! Haaa! Affedersiniz, deminden beri, yana yakıla hasretini çektiğim bu kelimenin ne olduğunu söylemedim, değil mi?
Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?

A) Makale
B) Biyografi
C) Sohbet
D) Hatıra

Cevap : C) Sohbet

Bu parça, yazarın düşüncelerini ve hayal gücünü serbestçe ifade ettiği bir sohbet tarzındadır. Sohbetlerde yazar, okuyucuya samimi bir şekilde seslenir ve farklı konuları ele alabilir.

15- Üzüntülerimiz, günlük hayattaki görevlerimizi hakkıyla yerine getirmemizi engelliyor.
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Özne
B) Nesne
C) Yüklem
D) Dolaylı tümleç

Cevap : D) Dolaylı tümleç

Cümlede yer alan ögeler sırasıyla şunlardır: Özne – “Üzüntülerimiz”, Yüklem – “engelliyor”, Nesne – Yok, Dolaylı Tümleç – “günlük hayattaki görevlerimizi hakkıyla yerine getirmemizi”. Bu cümlede dolaylı tümleç kullanılmamıştır.

545- Türk Dili ve Edebiyatı – 5 2023 Deneme Sınavı

Açıköğretim Lisesi Sınav Soruları
Aol Sına Soruları
Lise çıkmış sorular
Açık Lise 2023 Soruları

Açık Lise Çıkmış Sorular

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!