Açık LiseTürk Dili

547- Türk Dili ve Edebiyatı – 7 2023 Deneme Sınavı

547- Türk Dili ve Edebiyatı – 7 2023 Deneme Sınavı

#1. Aşağıdaki dörtlükte hangi edebi sanat kullanılmıştır? "Bir gül goncası gibi / Açıldı gençliğim, gülümsedi çiçek"

Cevap: D) Teşbih

Teşbih, bir şeyi benzetme yoluyla anlatma sanatıdır. Bu dörtlükte gençliğin gül goncasına benzetilmesiyle teşbih kullanılmıştır.

#2. Serinliği ayaza çalan sonbahar gecesi tertemizdi ( ) akasyaların tohum keselerinde ( ) doktorun pek bildiği ve o kadar da sevdiği şarkısını mırıldanıyordu ( ) Her yıl tekrarlanmaya başlayan şarkının şu tek mısralık şiirini aklından geçirdi ( ) “Bugün hazan, önümüz kış ve akıbet belli.” Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) (;) (,) (.) (:)

Açıklama: Bu soruda, yay ayraçla gösterilen noktalama işaretlerinin doğru kullanımı istenmektedir.

#3. Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası Türk hikâyeciliğinin genel özelliklerinden biridir?

Cevap : A) Postmodernizmin anlatım imkanlarından yararlanılmıştır.

Açıklama: Bu soruda, 1980 sonrası Türk hikâyeciliğinin postmodernizmin anlatım imkanlarından yararlandığı vurgulanmaktadır.

#4. "Toplumsal eleştirileri mizahi bir dille sunan, sıradan insanların günlük hayatını anlatan öykü türü aşağıdakilerden hangisidir?"

Cevap: C) Hikaye

Hikaye, genellikle kısa ve mizahi bir dille toplumsal eleştirileri yansıtan ve sıradan insanların yaşantılarını konu alan bir öykü türüdür.

#5. ------, okuyucuyu, kahramanın iç dünyasıyla karşı karşıya getiren bir yöntemdir. Yöntemin uygulandığı bölümlerde anlatıcının varlığı ortadan kalkar. Bu tekniğin kullanıldığı eserlerde dil, konuşma diline daha yakındır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) İç konuşma (iç monolog)

Açıklama: Bu soruda, iç konuşma tekniğinin tanımı yapılmış ve doğru cevap belirtilmiştir.


#6. "Bu romanın başkarakteri, iç dünyasını okuyucuya aktarırken kullanılan bir yöntem olan _____ sayesinde derin düşüncelerini paylaşıyor." Boşluğa aşağıdaki terimlerden hangisi gelmelidir?

Cevap: A) Monolog

Monolog, bir karakterin iç düşüncelerini, duygularını ve düşündüklerini doğrudan okuyucuya aktardığı anlatım tekniğidir.

#7. Şiirde ölçü ve uyağa karşı çıkılmalı, şiir dilinde şairanelikten kaçınılmalı, edebî sanatlara başvurulmamalıdır. Görülen ve hissedilen şeyler herkesin kullandığı kelimelerle anlatılmalı, şiirde parça ve mısra güzelliğinden daha çok bütün güzelliği önemsenmeli; ahenk konusunda, mısracı ve musikici görüşler benimsenmemelidir. Böyle söyleyen bir sanatçı aşağıdaki anlayışlardan hangisini benimsemiştir?

Cevap : A) Garip

Açıklama: Bu soruda, verilen açıklamalardan yola çıkarak hangi sanatçının anlayışını benimsediğini bulmanız istenmektedir

#8. "Geriye dönüş", bir eserde geçmişe ait olayları anlatma yöntemidir. Hangi eserlerde bu yöntem sıkça kullanılır ve anlatıcının varlığı bu bölümlerde genellikle ortadan kalkar?

Cevap: D) Postmodern romanlarda

Geriye dönüş tekniği, postmodern romanlarda sıkça kullanılan bir anlatım özelliğidir. Bu yöntemde geçmişe dair olaylar ve anılar anlatılırken anlatıcının varlığı azalabilir.

#9. Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. __Delikanlı çağımızdaki cevher,__ Yalvarmak, yakarmak nafile bugün, Gözünün yaşına bakmadan gider. Altı çizili dizedeki edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) İstiare

Açıklama: Bu soruda, altı çizili dizedeki edebi sanatın “istiare” olduğu belirtilmiştir.

#10. Ankara’da doğdu. Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Muhasebecilik, çevirmenlik yaptı. Üniversite yıllarında çeşitli dergilerde yayımlanan şiir ve yazılarıyla tanındı. Benlik, varoluş sorunu, Doğu-Batı çatışması, aşk, aile gibi soyut ve bireysel temalı ilk şiirlerinden sonra kendine has bir şiir diliyle imgeli, kapalı, dinî-tasavvufi (içe dönük) şiirler yazdı. Eserlerinden bazıları: İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller... Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Cahit Zarifoğlu

Açıklama: Bu soruda verilen bilgilerden yola çıkarak doğru sanatçının adını bulmanız istenmektedir.


#11. Amacı varlık, evren, ahlak, bilgi ve estetik gibi konularda sistematik bir düşünce ortaya koymak olan ------- ile edebiyat birbirinden bağımsız düşünülemez. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki bilim dallarından hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) felsefe

Açıklama: Bu soruda, amacı felsefenin belirli konularda düşünsel bir çerçeve oluşturmak olduğu ve edebiyatla aralarında bir bağlantı olduğu vurgulanmaktadır.

#12. Ey karanlıklar içinde nur gibi parlayan yıldız! Ey _Ayşe_(I) kız! Sen bu nefis _Şaheseri_(II) nasıl meydana getirdin? Mektep, _Üstat_(III) görmeden nasıl en büyük _Fransız_(IV) ressamı olan IVVato ile imtihan meydanına girdin ve aynı şeref mevkini kazandın? Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangilerinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yazım yanlışı vardır?

Cevap : B) II ve III

Açıklama: Bu soruda, “Ayşe”, “Şaheser”, “Üstat” ve “Fransız” sözcüklerinin büyük harfle yazılması gerektiği belirtilmektedir.

#13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nicel anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?

Cevap : D) Sahadaki on bir adam tüm Türkiye’yi gururlandırdı.

Açıklama: Bu soruda, cümlelerde geçen sözcüklerin anlamına dikkat ederek hangi cümlenin nicel anlamda bir sözcük içerdiğini bulmanız istenmektedir.

#14. Aşağıdakilerden hangisi "Garip Akımı"nın özelliklerinden biridir?

Cevap: D) Yeni ve sıradışı bir dil kullanımı

Garip Akımı, geleneksel kurallara karşı çıkarak yeni ve sıradışı bir dil kullanımını benimsemiştir.

#15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çember”sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

Cevap : B) Yeterli kaynağı bulamazsa ekonomisi kötüye giden şirketin bu çemberden çıkması güç görünüyor.

Açıklama: Bu soruda, “çember” kelimesinin mecaz anlamda kullanıldığı ve bir durumun içinden çıkmakta zorluk yaşandığı anlatılmaktadır.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

547- Türk Dili ve Edebiyatı – 7 2023 Deneme Sınavı
AÖL Soruları

547- Türk Dili ve Edebiyatı – 7 2023 Deneme Sınavı
AÖL Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

547- Türk Dili ve Edebiyatı – 7 2023 Deneme Sınavı

1- “Geriye dönüş”, bir eserde geçmişe ait olayları anlatma yöntemidir. Hangi eserlerde bu yöntem sıkça kullanılır ve anlatıcının varlığı bu bölümlerde genellikle ortadan kalkar?

A) Klasik romanlarda
B) Destanlarda
C) Tiyatro oyunlarında
D) Postmodern romanlarda

Cevap: D) Postmodern romanlarda

Geriye dönüş tekniği, postmodern romanlarda sıkça kullanılan bir anlatım özelliğidir. Bu yöntemde geçmişe dair olaylar ve anılar anlatılırken anlatıcının varlığı azalabilir.

2- Aşağıdaki dörtlükte hangi edebi sanat kullanılmıştır?

“Bir gül goncası gibi / Açıldı gençliğim, gülümsedi çiçek”

A) Tezat
B) Kinaye
C) İstiare
D) Teşbih

Cevap: D) Teşbih

Teşbih, bir şeyi benzetme yoluyla anlatma sanatıdır. Bu dörtlükte gençliğin gül goncasına benzetilmesiyle teşbih kullanılmıştır.

3- Aşağıdakilerden hangisi “Garip Akımı”nın özelliklerinden biridir?

A) Anlamın açık ve kolay anlaşılır olması
B) Geleneksel şiir kurallarına sıkı sıkıya bağlılık
C) Doğa ve aşk temalarının işlenmesi
D) Yeni ve sıradışı bir dil kullanımı

Cevap: D) Yeni ve sıradışı bir dil kullanımı

Garip Akımı, geleneksel kurallara karşı çıkarak yeni ve sıradışı bir dil kullanımını benimsemiştir.

4- “Bu romanın başkarakteri, iç dünyasını okuyucuya aktarırken kullanılan bir yöntem olan _____ sayesinde derin düşüncelerini paylaşıyor.” Boşluğa aşağıdaki terimlerden hangisi gelmelidir?

A) Monolog
B) Epilog
C) Epifani
D) İç çatışma

Cevap: A) Monolog

Monolog, bir karakterin iç düşüncelerini, duygularını ve düşündüklerini doğrudan okuyucuya aktardığı anlatım tekniğidir.

5- “Toplumsal eleştirileri mizahi bir dille sunan, sıradan insanların günlük hayatını anlatan öykü türü aşağıdakilerden hangisidir?”

A) Destan
B) Roman
C) Hikaye
D) Masal

Cevap: C) Hikaye

Hikaye, genellikle kısa ve mizahi bir dille toplumsal eleştirileri yansıtan ve sıradan insanların yaşantılarını konu alan bir öykü türüdür.

6- Amacı varlık, evren, ahlak, bilgi ve estetik gibi konularda sistematik bir düşünce ortaya koymak olan ——- ile edebiyat birbirinden bağımsız düşünülemez.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki bilim dallarından hangisi getirilmelidir?

A) tarih
B) sosyoloji
C) psikoloji
D) felsefe

Cevap : D) felsefe

Açıklama: Bu soruda, amacı felsefenin belirli konularda düşünsel bir çerçeve oluşturmak olduğu ve edebiyatla aralarında bir bağlantı olduğu vurgulanmaktadır.

7- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çember”sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) 60´lı yıllarda bu sokaklar, çember çeviren çocukların kahkahalarıyla çınlardı.
B) Yeterli kaynağı bulamazsa ekonomisi kötüye giden şirketin bu çemberden çıkması güç görünüyor.
C) Öğretmenimiz, konuyu anlatmaya başlamadan önce tahtaya bir çember çizdi.
D) Köyü gören dağın tepesine çıkınca çiçek oyalı çemberini çıkarıp rüzgâra tuttu.

Cevap : B) Yeterli kaynağı bulamazsa ekonomisi kötüye giden şirketin bu çemberden çıkması güç görünüyor.

Açıklama: Bu soruda, “çember” kelimesinin mecaz anlamda kullanıldığı ve bir durumun içinden çıkmakta zorluk yaşandığı anlatılmaktadır.

8- Ey karanlıklar içinde nur gibi parlayan yıldız! Ey _Ayşe_(I) kız! Sen bu nefis _Şaheseri_(II) nasıl meydana getirdin? Mektep, _Üstat_(III) görmeden nasıl en büyük _Fransız_(IV) ressamı olan IVVato ile imtihan meydanına girdin ve aynı şeref mevkini kazandın?
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangilerinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yazım yanlışı vardır?

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) IV ve V

Cevap : B) II ve III

Açıklama: Bu soruda, “Ayşe”, “Şaheser”, “Üstat” ve “Fransız” sözcüklerinin büyük harfle yazılması gerektiği belirtilmektedir.

9- Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası Türk hikâyeciliğinin genel özelliklerinden biridir?

A) Postmodernizmin anlatım imkanlarından yararlanılmıştır.
B) Toplumsal konular işlenmiştir.
C) Gerçekçi bir dil kullanılmıştır.
D) Ortak bir sanat anlayışıyla hareket edilmiştir.

Cevap : A) Postmodernizmin anlatım imkanlarından yararlanılmıştır.

Açıklama: Bu soruda, 1980 sonrası Türk hikâyeciliğinin postmodernizmin anlatım imkanlarından yararlandığı vurgulanmaktadır.

10- ——-, okuyucuyu, kahramanın iç dünyasıyla karşı karşıya getiren bir yöntemdir. Yöntemin uygulandığı bölümlerde anlatıcının varlığı ortadan kalkar. Bu tekniğin kullanıldığı eserlerde dil, konuşma diline daha yakındır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Geriye dönüş
B) İç konuşma (iç monolog)
C) Diyalog
D) Özetleme

Cevap : B) İç konuşma (iç monolog)

Açıklama: Bu soruda, iç konuşma tekniğinin tanımı yapılmış ve doğru cevap belirtilmiştir.

11- Serinliği ayaza çalan sonbahar gecesi tertemizdi ( ) akasyaların tohum keselerinde ( ) doktorun pek bildiği ve o kadar da sevdiği şarkısını mırıldanıyordu ( ) Her yıl tekrarlanmaya başlayan şarkının şu tek mısralık şiirini aklından geçirdi ( ) “Bugün hazan, önümüz kış ve akıbet belli.”
Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (,) (,) (.) (.)
B) (;) (,) (,) (.)
C) (;) (,) (.) (:)
D) (,) (;) (,) (:)

Cevap : C) (;) (,) (.) (:)

Açıklama: Bu soruda, yay ayraçla gösterilen noktalama işaretlerinin doğru kullanımı istenmektedir.

12- Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder.
Dante gibi ortasındayız ömrün.
__Delikanlı çağımızdaki cevher,__
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,
Gözünün yaşına bakmadan gider.
Altı çizili dizedeki edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kinaye
B) Telmih
C) İstifham
D) İstiare

Cevap : D) İstiare

Açıklama: Bu soruda, altı çizili dizedeki edebi sanatın “istiare” olduğu belirtilmiştir.

13- Şiirde ölçü ve uyağa karşı çıkılmalı, şiir dilinde şairanelikten kaçınılmalı, edebî sanatlara başvurulmamalıdır. Görülen ve hissedilen şeyler herkesin kullandığı kelimelerle anlatılmalı, şiirde parça ve mısra güzelliğinden daha çok bütün güzelliği önemsenmeli; ahenk konusunda, mısracı ve musikici görüşler benimsenmemelidir.
Böyle söyleyen bir sanatçı aşağıdaki anlayışlardan hangisini benimsemiştir?

A) Garip
B) II. Yeni
C) Saf (öz) şiir
D) Halk şiiri

Cevap : A) Garip

Açıklama: Bu soruda, verilen açıklamalardan yola çıkarak hangi sanatçının anlayışını benimsediğini bulmanız istenmektedir

14- Ankara’da doğdu. Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Muhasebecilik, çevirmenlik yaptı. Üniversite yıllarında çeşitli dergilerde yayımlanan şiir ve yazılarıyla tanındı. Benlik, varoluş sorunu, Doğu-Batı çatışması, aşk, aile gibi soyut ve bireysel temalı ilk şiirlerinden sonra kendine has bir şiir diliyle imgeli, kapalı, dinî-tasavvufi (içe dönük) şiirler yazdı. Eserlerinden bazıları: İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller…
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsmet Özel
B) Sezai Karakoç
C) Cahit Zarifoğlu
D) Erdem Bayazıt

Cevap : C) Cahit Zarifoğlu

Açıklama: Bu soruda verilen bilgilerden yola çıkarak doğru sanatçının adını bulmanız istenmektedir.

15- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nicel anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?

A) Uslan artık deli gönül, bak gelip geçiyor ömür.
B) Gönlüm, bahar yeli gibi köy köy dolaşsam, diyor.
C) Karamsarlık çimen gibidir, bastığın her yerde biter.
D) Sahadaki on bir adam tüm Türkiye’yi gururlandırdı.

Cevap : D) Sahadaki on bir adam tüm Türkiye’yi gururlandırdı.

Açıklama: Bu soruda, cümlelerde geçen sözcüklerin anlamına dikkat ederek hangi cümlenin nicel anlamda bir sözcük içerdiğini bulmanız istenmektedir.

547- Türk Dili ve Edebiyatı – 7 2023 Deneme Sınavı

Anasayfa

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!