Açık LiseTürk Dili

546- Türk Dili ve Edebiyatı – 6 2023 Deneme Sınavı

546- Türk Dili ve Edebiyatı – 6 2023 Deneme Sınavı

#1. Hangi yazar, Amerikalı bir gazeteci olarak tanınmış, kısa ve gösterişsiz yazılarıyla bilinir ve "Yaşlı Adam ve Deniz" adlı eseriyle Nobel Edebiyat Ödülü kazanmıştır?

Cevap: D) Ernest Hemingway

Soru, Amerikalı yazarın adını ve hangi eseriyle Nobel Ödülü kazandığını sormaktadır. Cevap olarak, Ernest Hemingway’in “Yaşlı Adam ve Deniz” adlı eseriyle Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandığı belirtilmiştir

#2. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi eleştiri yazarlarından değildir?

Cevap : A) Ahmet Şuayp

Ahmet Şuayp, Tanzimat Dönemi yazarlarındandır.

#3. Hangi eser, Türk edebiyatında toplumsal eleştiri temasını işleyerek ön plana çıkmıştır? Hangi eser, Türk edebiyatında toplumsal eleştiri temasını işleyerek öne çıkmıştır?

Cevap: B) Keşanlı Ali Destanı

“Keşanlı Ali Destanı,” toplumsal eleştiriyi işleyen ve Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan bir eserdir. Bu eser, toplumsal konulara vurgu yaparak öne çıkmıştır.

#4. Amerikalı yazar ve gazeteci. İlk makaleleri lise yıllarında okul gazetesinde yayımlandı. Kısa ve gösterişsiz yazılarıyla tanındı. Yaşlı Adam ve Deniz adlı eseriyle Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldı. Ya Hep Ya Hiç, Çanlar Kimin İçin Çalıyor ve Silahlara Veda eserlerinden bazılarıdır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Ernest Hemingway

Ernest Hemingway’in Amerikalı bir yazar ve gazeteci olduğu belirtiliyor, ayrıca eserlerinden bazıları da sıralanıyor.

#5. Aşağıdakilerden hangisi iç monolog tekniğini kullanarak bir karakterin iç düşüncelerini yansıtmıştır?

Cevap: B) “Kalbim hızla çarpıyordu, ne yapacağımı bilemiyordum.”

İç monolog tekniği, karakterin iç düşüncelerini doğrudan ifade ettiği bir tekniktir. Bu cümlede karakterin iç düşünceleri aktarılmıştır.


#6. Bana öyle _geliyorki_(I) konuşma dilimizin kelimeleri gittikçe azalıyor. _Ara sıra_(II) “Kuytu nedir?”, “Sağrı nedir?”, “Değirmi neye derler?” diye soran delikanlılara _rast geliyorum_(III). Her şey kitaptan öğrenilmez. Bilgilerimizin bir _kısmı da_(IV) konuşmanın mahsulüdür. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Cevap : A) I

“geliyorki” ifadesindeki “ki” harfi ayrı yazılmalı, doğru haliyle “geliyor ki” olmalı.

#7. Bir cümlede, anlam bakımından birbiriyle ters düşen sözcüklerin veya sözlerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

Cevap : D) Kesinlikle bu yarışmayı sen de kazanabilirsin.

“Kesinlikle” ve “belki” ifadeleri birbiriyle anlamca çelişkili olduğundan anlatım bozukluğu oluşturur.

#8. (I) Orta Asya’da çok yakında Türkiye ve Kazakistan’ın iş birliğiyle bir üniversite kurulacak. (II) Açılması planlanan bu üniversitede Türkçe ve İngilizce eğitim verilecek. (III) Burada Türk dünyasından yaklaşık tam altı bin öğrenci öğrenim görecek. (IV) İki devlet arasındaki bu anlaşmanın yakında imzalanması bekleniyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

Cevap : C) III

Parçada “altı bin” ifadesindeki “tam” kelimesi anlamca gereksiz kullanılmıştır.

#9. ANDROMAK … Oğlumu görelim biz. SEFİZ Madam, aceleniz ne? Bundan böyle mademki, Yasak etmeyecekler size onu görmeği. Şefkatinizi bol bol ona vereceksiniz. Sayılı olmayacak artık öpüşleriniz. Bir çocuğu gelişir görmek ne büyük zevktir, Değil efendisine yetişmek için esir, Onunla bunca kral yeniden doğsun diye. ANDROMAK Sefiz, gidelim onu son bir defa görmeğe. SEFİZ Ne diyorsunuz? Tanrım... Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : C) Manzum bir biçimde yazılmıştır.

Parça manzum (şiirsel) bir biçimde yazılmıştır.

#10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım düzeni kurallarına uygun olarak düzeltilmesi gereken bir ifade bulunmaktadır?

Cevap: A) Orta Asya’da çok yakında Türkiye ve Kazakistan’ın iş birliğiyle bir üniversite kurulacak. Açılması planlanan bu üniversitede Türkçe ve İngilizce eğitim verilecek. Burada Türk dünyasından yaklaşık tam altı bin öğrenci öğrenim görecek. İki devlet arasındaki bu anlaşmanın yakında imzalanması bekleniyor.

Parçadaki cümlelerin anlatım düzeni kurallarına uygun olarak düzeltilmiş halini gösteren seçenek seçilmiştir.


#11. Aşağıdaki numaralandırılmış ifadelerden hangisi dil kurallarına uygun hale getirilmelidir?

Cevap: B) Bana öyle geliyor ki konuşma dilimizin kelimeleri gittikçe azalıyor. Ara sıra(II) “Kuytu nedir?”, “Sağrı nedir?”, “Değirmi neye derler?” diye soran delikanlılara rast geliyorum(III).
Her şey kitaptan öğrenilmez. Bilgilerimizin bir kısmı da(IV) konuşmanın mahsulüdür.

Parçadaki dil ve ifade kurallarına uygun olarak düzeltilmiş cümle seçilmiştir.

#12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanıldığı yer yanlıştır?

Cevap : D) Doktor, hemşireleri çağırıp, onlarla konuştu.

“Hemşireleri çağırıp” ifadesi arasına virgül konulmamalıdır.

#13. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde (1960 sonrası) yazılmış tiyatro eserlerinden biridir?

Cevap : B) Keşanlı Ali Destanı

“Keşanlı Ali Destanı” Necati Cumalı’nın 1967’de yazdığı bir tiyatro eseridir.

#14. Aşağıdaki parçaların hangisinde kahraman bakış açısı kullanılmıştır?

Cevap : C) Aradan seneler geçti. Yabancı bir şehirde, yabancı bir otel odasında, sırf bitip tükenmeyecek gibi görünen bir gecenin yalnızlığına karşı koymak için hatıralarımı yazmaya başladığım bu saatte, bir elim yine aynı küçük çocuk tavrıyla saçlarımı çekiştiriyordu.

Parçada “Ben” bakış açısı kullanılmıştır, yazarın kendi duygu ve düşünceleri anlatılıyor.

#15. (I) Bir gazetecinin, ünlü veya uzman bir kişiyle yaptığı görüşmeleri aktardığı yazılara mülakat (görüşme) adı verilir. (II) Sorular mülakat sırasında doğaçlama sorulur. (III) Görüşme kayıt altına alınır. (IV) Görüşmeye katılan kişi veya kişilerin duygu ve düşünceleri olduğu gibi yazıya geçirilir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?

Cevap : B) II

Mülakat sırasında soruların doğaçlama sorulduğu ifadesi yanlıştır, çünkü mülakatlarda genellikle önceden hazırlanmış sorular kullanılır.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

546- Türk Dili ve Edebiyatı – 6 2023 Deneme Sınavı

Açık Öğretim Lisesi Çıkmış Tüm Sınav Sorualrı

546- Türk Dili ve Edebiyatı – 6 2023 Deneme Sınavı

Açık Öğretim Lisesi Çıkmış Tüm Sınav Sorualrı

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

546- Türk Dili ve Edebiyatı – 6 2023 Deneme Sınavı

1- Hangi yazar, Amerikalı bir gazeteci olarak tanınmış, kısa ve gösterişsiz yazılarıyla bilinir ve “Yaşlı Adam ve Deniz” adlı eseriyle Nobel Edebiyat Ödülü kazanmıştır?

A) Emile Zola
B) Albert Camus
C) Honore de Balzac
D) Ernest Hemingway

Cevap: D) Ernest Hemingway

Soru, Amerikalı yazarın adını ve hangi eseriyle Nobel Ödülü kazandığını sormaktadır. Cevap olarak, Ernest Hemingway’in “Yaşlı Adam ve Deniz” adlı eseriyle Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandığı belirtilmiştir

2- Aşağıdakilerden hangisi iç monolog tekniğini kullanarak bir karakterin iç düşüncelerini yansıtmıştır?

A) “Gökyüzü berrak ve mavisiyle önümde uzanıyordu, deniz kulaçlamaya davet ediyordu.”
B) “Kalbim hızla çarpıyordu, ne yapacağımı bilemiyordum.”
C) “Ormanda yürüyüş yaparken kuşların cıvıltıları eşliğinde huzur buldum.”
D) “Sokak lambası titreyerek yanıyordu, evimin penceresinden dışarı bakarken.”

Cevap: B) “Kalbim hızla çarpıyordu, ne yapacağımı bilemiyordum.”

İç monolog tekniği, karakterin iç düşüncelerini doğrudan ifade ettiği bir tekniktir. Bu cümlede karakterin iç düşünceleri aktarılmıştır.

3- Aşağıdaki numaralandırılmış ifadelerden hangisi dil kurallarına uygun hale getirilmelidir?

A) Bana öyle geliyorki(I) konuşma dilimizin kelimeleri gittikçe azalıyor. Ara sıra(II) “Kuytu nedir?”, “Sağrı nedir?”, “Değirmi neye derler?” diye soran delikanlılara rast geliyorum(III).
Her şey kitaptan öğrenilmez. Bilgilerimizin bir kısmı da(IV) konuşmanın mahsulüdür.

B) Bana öyle geliyor ki konuşma dilimizin kelimeleri gittikçe azalıyor. Ara sıra(II) “Kuytu nedir?”, “Sağrı nedir?”, “Değirmi neye derler?” diye soran delikanlılara rast geliyorum(III).
Her şey kitaptan öğrenilmez. Bilgilerimizin bir kısmı da(IV) konuşmanın mahsulüdür.

C) Bana öyle geliyorki konuşma dilimizin kelimeleri gittikçe azalıyor. Ara sıra(II) “Kuytu nedir?”, “Sağrı nedir?”, “Değirmi neye derler?” diye soran delikanlılara rast geliyorum(III).
Her şey kitaptan öğrenilmez. Bilgilerimizin bir kısmı da(IV) konuşmanın mahsulüdür.

D) Bana öyle geliyorki konuşma dilimizin kelimeleri gittikçe azalıyor. Ara sıra(II) “Kuytu nedir?”, “Sağrı nedir?”, “Değirmi neye derler?” diye soran delikanlılara rast geliyor(III).
Her şey kitaptan öğrenilmez. Bilgilerimizin bir kısmı da(IV) konuşmanın mahsulüdür.

Cevap: B) Bana öyle geliyor ki konuşma dilimizin kelimeleri gittikçe azalıyor. Ara sıra(II) “Kuytu nedir?”, “Sağrı nedir?”, “Değirmi neye derler?” diye soran delikanlılara rast geliyorum(III).
Her şey kitaptan öğrenilmez. Bilgilerimizin bir kısmı da(IV) konuşmanın mahsulüdür.

Parçadaki dil ve ifade kurallarına uygun olarak düzeltilmiş cümle seçilmiştir.

4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım düzeni kurallarına uygun olarak düzeltilmesi gereken bir ifade bulunmaktadır?

A) Orta Asya’da çok yakında Türkiye ve Kazakistan’ın iş birliğiyle bir üniversite kurulacak. Açılması planlanan bu üniversitede Türkçe ve İngilizce eğitim verilecek. Burada Türk dünyasından yaklaşık tam altı bin öğrenci öğrenim görecek. İki devlet arasındaki bu anlaşmanın yakında imzalanması bekleniyor.

B) Orta Asya’da çok yakında Türkiye ve Kazakistan’ın iş birliğiyle bir üniversite kurulacak. Açılması planlanan bu üniversitede Türkçe ve İngilizce eğitim verilecek. Burada Türk dünyasından yaklaşık tam altı bin öğrenci öğrenim görecek. İki devlet arasındaki bu anlaşmanın yakında imzalanması bekleniyor.

C) Orta Asya’da çok yakında Türkiye ve Kazakistan’ın iş birliğiyle bir üniversite kurulacak. Açılması planlanan bu üniversitede Türkçe ve İngilizce eğitim verilecek. Burada Türk dünyasından yaklaşık tam altı bin öğrenci öğrenim görecek. İki devlet arasındaki bu anlaşmanın yakında imzalanması bekleniyor.

D) Orta Asya’da çok yakında Türkiye ve Kazakistan’ın iş birliğiyle bir üniversite kurulacak. Açılması planlanan bu üniversitede Türkçe ve İngilizce eğitim verilecek. Burada Türk dünyasından yaklaşık tam altı bin öğrenci öğrenim görecek. İki devlet arasındaki bu anlaşmanın yakında imzalanması bekleniyor.

Cevap: A) Orta Asya’da çok yakında Türkiye ve Kazakistan’ın iş birliğiyle bir üniversite kurulacak. Açılması planlanan bu üniversitede Türkçe ve İngilizce eğitim verilecek. Burada Türk dünyasından yaklaşık tam altı bin öğrenci öğrenim görecek. İki devlet arasındaki bu anlaşmanın yakında imzalanması bekleniyor.

Parçadaki cümlelerin anlatım düzeni kurallarına uygun olarak düzeltilmiş halini gösteren seçenek seçilmiştir.

Hangi eser, Türk edebiyatında toplumsal eleştiri temasını işleyerek ön plana çıkmıştır?
Hangi eser, Türk edebiyatında toplumsal eleştiri temasını işleyerek öne çıkmıştır?

A) Vatan yahut Silistre
B) Keşanlı Ali Destanı
C) Şair Evlenmesi
D) Macera-yı Aşk

Cevap: B) Keşanlı Ali Destanı

“Keşanlı Ali Destanı,” toplumsal eleştiriyi işleyen ve Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan bir eserdir. Bu eser, toplumsal konulara vurgu yaparak öne çıkmıştır.

6 Amerikalı yazar ve gazeteci. İlk makaleleri lise yıllarında okul gazetesinde yayımlandı. Kısa ve gösterişsiz yazılarıyla tanındı. Yaşlı Adam ve Deniz adlı eseriyle Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldı. Ya Hep Ya Hiç, Çanlar Kimin İçin Çalıyor ve Silahlara Veda eserlerinden bazılarıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emile Zola
B) Albert Camus
C) Honore de Balzac
D) Ernest Hemingway

Cevap : D) Ernest Hemingway

Ernest Hemingway’in Amerikalı bir yazar ve gazeteci olduğu belirtiliyor, ayrıca eserlerinden bazıları da sıralanıyor.

7- Aşağıdaki parçaların hangisinde kahraman bakış açısı kullanılmıştır?

A) Bir ara ip artık gelmez oldu, güneşin ilk ışıkları altında üzerindeki suları sıçratmaya devam etti. Sonra yeniden elinden kaymaya koyuldu; yaşlı adam diz çökmüş, çektiği iplerin yeniden karanlık sularda kayboluşunu seyretti.
B) Kapının zilini çalarken, birden yüzü asıldı. Fakat kapı açıldı ve Müzeyyen Hanım´ın yorgun ve sarı yüzü göründü. Hiçbir şey söylemeden Turgut´u içeri aldı. Oturma odasına geçtiler. Radyonun yanındaki koltukta genç bir adam oturuyordu.
C) Aradan seneler geçti. Yabancı bir şehirde, yabancı bir otel odasında, sırf bitip tükenmeyecek gibi görünen bir gecenin yalnızlığına karşı koymak için hatıralarımı yazmaya başladığım bu saatte, bir elim yine aynı küçük çocuk tavrıyla saçlarımı çekiştiriyordu.
D) Kısrak; yokuşu aşınca ovayı, ovanın ortasında kıvrıla kıvrıla akan ırmağı, ırmağın karşı tarafında dağınık düzende dolaşan atları gördü. Uzun, güçlü bir kişneme tutturdu. Atlar başlarını sesin geldiği tarafa çevirdiler.

Cevap : C) Aradan seneler geçti. Yabancı bir şehirde, yabancı bir otel odasında, sırf bitip tükenmeyecek gibi görünen bir gecenin yalnızlığına karşı koymak için hatıralarımı yazmaya başladığım bu saatte, bir elim yine aynı küçük çocuk tavrıyla saçlarımı çekiştiriyordu.

Parçada “Ben” bakış açısı kullanılmıştır, yazarın kendi duygu ve düşünceleri anlatılıyor.

8- Bana öyle _geliyorki_(I) konuşma dilimizin kelimeleri gittikçe azalıyor. _Ara sıra_(II) “Kuytu nedir?”, “Sağrı nedir?”, “Değirmi neye derler?” diye soran delikanlılara _rast geliyorum_(III).
Her şey kitaptan öğrenilmez. Bilgilerimizin
bir _kısmı da_(IV) konuşmanın mahsulüdür.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) I
B) II
C) III
D) IV

Cevap : A) I

“geliyorki” ifadesindeki “ki” harfi ayrı yazılmalı, doğru haliyle “geliyor ki” olmalı.

9- ANDROMAK

Oğlumu görelim biz.
SEFİZ
Madam, aceleniz ne? Bundan böyle mademki,
Yasak etmeyecekler size onu görmeği.
Şefkatinizi bol bol ona vereceksiniz.
Sayılı olmayacak artık öpüşleriniz.
Bir çocuğu gelişir görmek ne büyük zevktir,
Değil efendisine yetişmek için esir,
Onunla bunca kral yeniden doğsun diye.
ANDROMAK
Sefiz, gidelim onu son bir defa görmeğe.
SEFİZ
Ne diyorsunuz? Tanrım…
Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Dekorla ilgili ayrıntılara yer verilmiştir.
B) Konu günlük hayattan alınmıştır.
C) Manzum bir biçimde yazılmıştır.
D) Jest ve mimikler kullanılmıştır.

Cevap : C) Manzum bir biçimde yazılmıştır.

Parça manzum (şiirsel) bir biçimde yazılmıştır.

10- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde (1960 sonrası) yazılmış tiyatro eserlerinden biridir?

A) Vatan yahut Silistre
B) Keşanlı Ali Destanı
C) Şair Evlenmesi
D) Macera-yı Aşk

Cevap : B) Keşanlı Ali Destanı

“Keşanlı Ali Destanı” Necati Cumalı’nın 1967’de yazdığı bir tiyatro eseridir.

11- Bir cümlede, anlam bakımından birbiriyle ters düşen sözcüklerin veya sözlerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu sınavdan yüksek not alacağıma eminim.
B) Yazmayı bırakıp yeniden heykel yapmak istiyorum.
C) Gerçek bir sanatsever olduğunu hep söylerdi.
D) Kesinlikle bu yarışmayı sen de kazanabilirsin.

Cevap : D) Kesinlikle bu yarışmayı sen de kazanabilirsin.

“Kesinlikle” ve “belki” ifadeleri birbiriyle anlamca çelişkili olduğundan anlatım bozukluğu oluşturur.

12- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi eleştiri yazarlarından değildir?

A) Ahmet Şuayp
B) Asım Bezirci
C) Fethi Naci
D) Mehmet Kaplan

Cevap : A) Ahmet Şuayp

Ahmet Şuayp, Tanzimat Dönemi yazarlarındandır.

13- (I) Orta Asya’da çok yakında Türkiye ve Kazakistan’ın iş birliğiyle bir üniversite kurulacak. (II) Açılması planlanan bu üniversitede Türkçe ve İngilizce eğitim verilecek. (III) Burada Türk dünyasından yaklaşık tam altı bin öğrenci öğrenim görecek. (IV) İki devlet arasındaki bu anlaşmanın yakında imzalanması bekleniyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) I
B) II
C) III
D) IV

Cevap : C) III

Parçada “altı bin” ifadesindeki “tam” kelimesi anlamca gereksiz kullanılmıştır.

14- (I) Bir gazetecinin, ünlü veya uzman bir kişiyle yaptığı görüşmeleri aktardığı yazılara mülakat (görüşme) adı verilir. (II) Sorular mülakat sırasında doğaçlama sorulur. (III) Görüşme kayıt altına alınır. (IV) Görüşmeye katılan kişi veya kişilerin duygu ve düşünceleri olduğu gibi yazıya geçirilir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?

A) I
B) II
C) III
D) IV

Cevap : B) II

Mülakat sırasında soruların doğaçlama sorulduğu ifadesi yanlıştır, çünkü mülakatlarda genellikle önceden hazırlanmış sorular kullanılır.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanıldığı yer yanlıştır?

A) Bu yıl yaz tatili için Antalya’ya gideceğim, dedi.
B) Evet, yirmi yıldan beri bu mesleği yapıyorum.
C) Ali, Mehmet ve o çok iyi arkadaştırlar.
D) Doktor, hemşireleri çağırıp, onlarla konuştu.

Cevap : D) Doktor, hemşireleri çağırıp, onlarla konuştu.

“Hemşireleri çağırıp” ifadesi arasına virgül konulmamalıdır.

546- Türk Dili ve Edebiyatı – 6 2023 Deneme Sınavı

Açık Lise Çıkmış Sorular

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!