Açık Lise

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük-2 (142) Sınav Soruları

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük-2 (142) Sınav Soruları
1- Hangisi II. Dünya savaşı devam ederken yaşanan gelişmelerdendir?

Cevap : Nurnberg mahkemelerinin kurulması

2- Adana görüşmeleri Türkiye ile hangi devlet arasında yapılmıştır?

Cevap : İngiltere

3- ABD SSCB arasında nükleer silahların sınırlandırılması konusunda gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda imzalanan anlaşma hangisidir?

Cevap : Salt I

4- Hangisi yom kippur savaşı’na katılan devletlerden değildir?

Cevap : İran

5- Sovyet Komünist partisi içinde daha demokratik bir yapılanma hedefleyen ve bürokratik ayrıcalıkları ortadan kaldırmayı amaçlayan siyasi programa verilen ad hangisidir?

Cevap : Glastnost

6- Eski inkar ve reddetmeden yenilik arayışını sürdüren geleneklere bağlı bağımsız sanatçıların oluşturduğu edebi topluluk hangisidir?

Cevap : İkinci yeniler

7- Üçüncü Dünya Devletleri olarak isimlendirilen Asya Afrika ve Latin Amerika devletleri tarafından oluşturulan birliktelik hangisidir?

Cevap : Bağlantısızlar Bloku

8- Avrupa’da kupa kazanan ilk Türk futbol takımı hangisidir?

Cevap : Galatasaray

9- Türkiye’nin 23 Şubat 1945’te Almanya’ya savaş ilan etmesinin sebebi hangisidir?

Cevap : Türki -Fransız-İngiliz karşılıklı yardım anlaşması hükümlerine uymak

10- Hangisi tuğgeneral Tahsin yazıcı ile ilgili doğru bir bilgidir?

Cevap : Suriye cephesi, Yıldırım orduları Grup Komutanıdır

11- Müttefik devletleri sicilya’ya çıkarma yapması sonucu Savaş dışı kalan devlet hangisidir?

Cevap : İtalya

12- Birleşmiş Milletler tarafından İnsan hakları evrensel beyannamesi hangi savaş sonucunda yayınlanmıştır?

Cevap : II. Dünya savaşı

13- Hangisi Uluslararası Türk kültürü teşkilatını kuran devletlerden değildir?

Cevap : Tacikistan

14- Hangisi Kore savaşı ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Cevap : ABD kuzey Kore’yi destekledi

15- Berlin Roma Tokyo mihverini kuran devletlerdendir.
2 Dünya savaşı öncesinde mançurya’yi işgal etmiştir.
Hakkında bilgi verilen devlet hangisidir?

Cevap : Japonya

16- Adolf Hitler’in Alman ırkını tek bir bayrak altında toplama hedefini gerçekleştirmeye yönelik ilk adımı hangisidir?

Cevap : Avusturyanin ilhak edilmesi

17- II. Dünya savaşı sonunda yaşanan dönümü soğuk Savaş olarak adlandırılmasının nedeni hangisidir?

Cevap : Ülkeler arasında askeri siyasi ve kültürel çekişmelerin yaşanması

18- Hangisi ikinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan iki süper güçten biridir?

Cevap : ABD

19- II. Dünya savaşı’nın sona ermesinden sonra ABD ve SSCB’nin siyasi gücü etrafında kümelenen devletlerin oluşturduğu çok kutuplu dünyadaki güç mücadelesi olarak ifade edilen kavram hangisidir?

Cevap : Soğuk Savaş

20- Hangisinde yer alan hükümle Birleşmiş Milletler Antlaşması’na temel olmuştur?

Cevap : Atlantik Bildirisi

21- II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de kurulan ilk muhalefet partisi hangisidir?

Cevap : Mili Kalkınma Partisi

22- II. Dünya savaşı devam ederken ,SSCB’nin Jaonya’ya karşı savaşmayı kabul ettiği konferans hangisidir?

Cevap : Yalta

23- NATO hangisine karşı kurulmuştur?

Cevap : SSCB

24- Hangisi İsrail Devleti’ni kurulması üzerine başlayan Birinci Arap-İsrail savaşına katılan devletlerden değildir?

Cevap : Lübnan

25- II. Dünya savaşı’nda “Yıldırım Harbi”ni uygulayan devlet hangisidir?

Cevap : Almanya

26- II. Dünya savaşı’ndan sonra 2 Nisan 1948’de Araplar ve Yahudiler arasında Filistin’de yaşanan anlaşmazlığı Birlemiş Miletler’e götüren devlet hangisidir?

Cevap : Rusya

27- Bosna Savaşı’nı sonlandıran antlaşma hangisidir?

Cevap : Dayton

28-Hangisi 1933’teAzerbaycan,Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve TürKİye’nin Kültür Bakanları’nın imzalamış olduğu antlaşma ile kurulmuştur?

Cevap : Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı

29- Hangisi Soğuk Savaş döneminde SSCB’ye karşı kurulan geniş kapsamlı bir savunma ittifkıdır?

Cevap : NATO

30- İsrail Suriye’nin Golan Teplerini hangi savaş sonunda işgal etmiştir?

Cevap : Altı Gün Savaşı

31- İknci Dünya Savaş döneminde Türkiye’nin cumhurbaşkanı hangisidr?

Cevap : İsmet İnönü

32- Hangisi “Dörtlü Takriri imzalayanlardan biri değildir?

Cevap : İsmet İnönü

33- Hangisi ABD’nin Truman Doktrin’ni yayılamasın amaçlarından değildir?

Cevap : NATO’ya karşı sosyalist ülkeler arasında dostluk ve askeri yardım salamak

34- 5 Nisan kararları hangi alanla ilgilidir?

Cevap : Ekonomi

35- Milli Kalkınma Partisi hangisinin öncülüğünde kurulmuştur?

Cevap : Nuri Demirağ

36- Hangisi demokrat parti dönemindeki ekonomik gelişmelerden biri değildir?

Cevap : Ziraat Bankasının kurulması

37- Mustafa Kemal’in katıldığı ilk savaş hangisidir?

Cevap : Trablusgarp savaşı

38- Türk-Sovyet ilişkilerine temel teşkil eden antlaşma hagisidir?

Cevap : Moskova

39- II. Dünya savaşı’ndan sonra oluşan “Batı Bloku”nun liderliğini hangi devlet yapmıştır?

Cevap : ABD

40- Hangisi Yalta Konfeansı’nda Birleşmiş Milletler kararlarını veto etme hakkı tanınan devletlerden biri değildir?

Cevap : Almanya

41- I. Dünya savaşından sona imzalanan hangi antlaşma, Almanya’nın gücün sınırlandırılması ve bir daha barışı bozmayacağı fikrine dayanıyordu?

Cevap : Versay

42- Kore savaşı hangi antlaşma ile sona ermiştir?

Cevap : Panmunjom Ateşkes Antlaşması

43- SSCB ve komünist rejimler arasına siyasi ve ideolojik bağ hangisi ile sağlanmıştır?

Cevap : Comınform

44- Hangisi II. Dünya savaşı döneminde Türkiye’deki ekonomi gelişmelerden biri değildir?

Cevap :Hükmet devletleşme işlevini görecek bir müstakil grup kurulması

45- II. Dünya savaşı döneminde roma imparatorluğu’nu yeniden kurma hayalini gerçekleştirmek isteyen devlet hangisidir?

Cevap : İtalya

46- “Üçüncü Dünya Devletleri” olarak isimlendirilen Asya, Afrika ve Latin Amerika Devletleri tarafından oluşturulan blok hangisidir?

Cevap : Bağlantısızlar bloku

47- Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin hukuki temeli hangisi ile oluşturulmuştur?

Cevap : Maastricht Antlaşması

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük-2 (142)

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük-2 (142) Sınav Soruları

Açık Lise Çıkmış Sorular

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük-2 (142) Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!