auzefSosyal Hizmetsosyal hizmet yönetimi

Sosyal Hizmet Yönetimi 2023 Final Soruları

Sosyal Hizmet Yönetimi 2023 Final Soruları
1) Türkiye’de sosyal hizmetleri kamusal planda örgütleyen bakanlığın ilk kurulduğu zamanki adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

2) Sosyal çalışma yönetimini sağlayan alt sistem/sistemler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : Planlama, örgütleme, eşgüdümleme, denetleme

3) Aşağıdakilerden hangisi yönetimin temel özellikleri arasında değildir ?

Cevap : Yönetimin niteliği temeldir, olmazsa olmaz.

4) Yönetmek fiili aşağıdaki terimlerden hangisiyle eş anlamlıdır?

Cevap : İdare etmek

5) Toplumların tarihsel boyuttaki değişim süreci aşağıdaki kavramlardan hangisi ile anlatılır?

Cevap : Tarihsel değişim

6) Dine dayalı yönetim biçimini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Teokratik yönetim

7) Aşağıdakilerden hangisi zaman yönetimiyle ortaklaşa zaman yönetimi arasındaki farkı anlatmaktadır?

Cevap : Zaman yönetimi soyut, ortaklaşa zaman yönetimi alaşım yönetimidir.

8) Enderûn-i Hümayûn’a Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılan değişiklikle ……
Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanır?

Cevap : Türk çocukları da alınmaya başlandı.

9) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de üretim yapması beklenen kamu iktisadi kuruluşları arasında değildir?

Cevap : Limited kamu işletmeleri

10) Enderûn-i Hümayun nedir?

Cevap : Osmanlı’da sarayın asker ve sivil bürokratlarını yetiştirdiği okuldur.

11) Risk yönetimiyle kriz yönetimi arasındaki temel benzerlik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İkisi de soyut yönetim çeşidine girer.

12) Alaşım yönetimlere ……… yönetim de denebilir.
Yukarıdaki boşluğa gelecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yaratıcı

13) Alaşım deyince aşağıdakilerden hangisi anlaşılır?

Cevap : Birkaç maddenin özgün özelliklerini yitirerek erime yoluyla bir başka bütünlük oluşturmasıdır.

14) Tarım toplumları (feodal toplumlar) yönetim biçimi olarak ………. yönetimlerdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Otokratik

15) Yönetime farklı bir bakış açısıyla bakılırsa aşağıdaki yönetim biçimlerden hangisi somut yönetim çeşitleri arasına girmez?

Cevap : Zaman yönetimi

16) Halkla ilişkiler yönetimi neden alaşım yönetimdir?

Cevap : Lisans öğretimi olduğu için.

17) Bakanlık bünyesinde yer alan çocuk, kadın, engelli ve yaşlılarla bakım ve barınma gereksinimi olanlara hizmet için açılan konut modeli yatılı sosyal hizmet birimleri aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Cevap : Ev tipi sosyal hizmet birimleri

18) Sosyal çalışma yönetiminin sosyal hizmet yönetimine kıyasla en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Lisans öğretimi gerektirmesi

19) Üniversite ortamında sık karşılaşılan teori sözcüğünün Türkçedeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kuram

20) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı örgütlenmesinde sosyal hizmetleri ilgilendiren hangi özel gereksinim grubu genel müdürlük olarak yer almamaktadır?

Cevap : Genç

21) Doğru algılayabilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Cevap : Konuya dikkat verilmeli ve sorgulanmalıdır.

22) 1983 yılında çıkarılan 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Yasası’nın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Türkiye’de sosyal hizmetlerle ilgili oluşturulan ilk yasa olmasıdır.

Sosyal Hizmet Yönetimi 2023 Final Soruları

Auzef Sosyal Hizmetler
Telegram Sosyal Hizmetler

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!