auzefİş Hijyeniİş Sağlığı ve Güvenliği

İş Hijyeni 2023 Üç Ders Sınav Soruları

İş Hijyeni 2023 Üç Ders Sınav Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi korpüsküler ışın grubuna girmez?

Cevap : X ışınları

2. Bir ortamda hava akım hızı kaç m/sn’yi geçerse rahatsız edici olur?

Cevap : 0.5 m/s

3. Aşağıdakilerden hangisi is Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre risk değerlendirmesinde kullanılanlardan  biri değildir?

Cevap : Tehlikeli biyolojik etkenlerin kullanımı durumunda çok tehlikeli olan biyolojik etkenle ikame edilmesi

4. Aşağıdakilerden hangisi gaz ve dumanların kronik etkisidir?

Cevap : astım

5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi işyerinde sağlığa olumsuz etki edebilecek fiziksel etmenlerden biri değildir?

Cevap : Mobbing

6. Aydınlatma ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Sag elini kullanan kişi için iş arka ve sağdan gelmelidir.

7. Aşağıdakilerden hangisi hava basıncının değişimi sonucunda oluşabilecek kronik zarardır?

Cevap : Kulak ağrısı

8. Aşağıdakilerden hangisi temiz havanın tanımıdır?

Cevap : C*O_{2} miktarinin BİNDE birin üstüne olmayan

9. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü tarafından oturarak çalışmalarda önerilen sıcaklık aralığıdır?

Cevap : 18-21 °C

10. I. Gaz Kromatografisi
II. İyon Kromatografisi
III. Floresan Mikroskobu
IV. Faz Kontrast Mikroskobu
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri iş hijyeni laboratuvarlarında kullanılan analiz cihazlarındandır?

Cevap : I, II ve III

11. 1. Bakteri
2. Ağır Gürültü
3. Mantar
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sağlığı tehdit eden tehlikeler sınıflamasına biyoloji tehlikeler sınıfına girer?

Cevap : 1 ve 3

12. Aşağıdakilerden hangisi iş yaşamındaki stres sonucunda ortaya çıkabilecek durumlardan biri değildir?

Cevap : is doyumu hissetme konusunda artış

13. Aşağıdaki tehlikeli kimya I maddeler ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Çok kolay alevlenir adde kaynama noktası 75°C’den düşük sıvı maddelerle hava temasında yanabilen gaz maddelerdir.

14. Titreşim yönetmeliğine göre & saatlik çalışma süresinde el-kol ve tüm vücut titreşimi için günlük maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

Cevap : 5m/s2 ve 1.15m/s²

15. 400 radlik iyonize ışın maruziyeti sonrası aşağıdakilerden hangisi hem ikinci (latent) hem de üçüncü (kritik) fazda görülebilir?

Cevap : Trombopeni

16. “Tüm vücut titreşiminde ….. ve el-kol titreşiminde ….. aralıklarındaki frekansları hissedebilir.”

Cevap : 1-80 Hz/1-1000 Hz

17. “Ruhsal ve sosyal olaylarda düşünsel faaliyetler söz konusudur ve bu hallerde stresin kaynağı dış etkilere verdiğimiz ……… tepkilerdir.
Yukarıdaki boşluğa getirilebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : içsel

18. Aşağıda verilen tehlikeli yerlerin sınıflandırılması ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Bolge 23: Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin patlayıcı ortamın sık sık oluştuğu yerler.

19. Grup 3 ve 4 en az kaç yıl kayıtlar saklanır

Cevap : 15 yıl

20. gürültü maruziyet sınır değeri..?

Cevap : 87db

21. İyonlaştırıcı ışınların neden olabileceği ciddi hastalıklardan biri değildir?

Cevap : Akut bakteriyel sistit

İş Hijyeni 2023

Auzef iş sağlığı ve güvenliği
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği

İş Hijyeni 2023 Üç Ders Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!