auzefBankacılık ve SigortacılıkGenel İktisatKamu YönetimiSağlık Kurumları İşletmeciliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Genel İktisat 2023 Üç Ders Sınav Soruları

#1. Her toplumun belirli bir düzeyde karşı karşıya olduğu ve iktisadın temel uğraş alanı olan sorun aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Kitlik

#2. Çapraz talep esnekliği pozitif olan mallara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) İkame Mal

#3. Eş maliyet doğrusu hangi durumu belirtmektedir?

Cevap : E) Faktör bileşiminin maliyetini

#4. Bir malın piyasaya arz edilen miktarı sabitken malı talep edenlerin gelirlerinde bir artış durumunda aşağıdaki durumlardan hangisi oluşmaktadır?

Cevap : B) Denge miktarı artar denge fiyatı azalır

#5. Bir ekonomide iş bölümü ve uzmanlaşmayı hızlandıran para fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Mübadele aracı olma fonksiyonu

#6. Aşağıdakilerden hangisi arz eğrisinin yer değiştirmesine etki eden faktörlerden biri değildir?

Cevap : B) Mal fiyat

#7. Diğer malları üretmek amacıyla kullanılan makineler, araçlar ve fabrikalar bir üretim faktörü olarak aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

Cevap : D) Sermaye

#8. Talep enflasyonuna sebep olmayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Sermaye yetersizliği

#9. Malların fiyatının düşmesi bütçe doğrusunu nasıl etkiler?

Cevap : A) Paralel sağa kaydırır

#10. Üretim miktarına bağlı olmayan maliyetler aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

Cevap : C) Sabit maliyet

#11. Arz-talep eğrileri analizinde talep eğrisi altında ve denge fiyatı üzerinde kalan alan aşağıdakilerden hangisini gösterir?

Cevap : C) Tüketici rantı

#12. Aşağıdakilerden hangisi, bir birim daha mal tüketimi sonucu, toplam faydada yaratılan değişikliğe verilen isimdir?

Cevap : A) Marjinal fayda

#13. Aşağıdakilerden hangisi yapısal enflasyonun özellikleri arasında yer almamaktadır?

Cevap : C) Kişi başına gelir düzeyinin yüksek olması

#14. Bir malın fiyatı arttıkça arz edilen miktarın artmasına, fiyat azalınca arz edilen miktarın azalmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Arz kanunu

#15. Aşağıdakilerden hangisi dört temel faktör geliri ile hesaplanan milli gelir değerini vermektedir?

Cevap : D) Gelir yöntemi ile milli gelir

#16. Arz ve talep aynı oranda artarsa aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkar?

Cevap : E) Denge fiyatı değişmez

#17. Yatay eksene paralel bir talep eğrisinin esneklik derecesi kaçtır?

Cevap : B) ed : ∞

#18. Orijinden çıkan arz doğrusu dikey eksene yaklaşıyorsa aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : E) Tekelleşme

#19. Bir malın fiyatındaki bir değişmenin diğer malın arz miktarında meydana getirdiği değişime verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Çapraz esneklik

#20. Aşağıdakilerden hangisi çeşitli kullanma imkânlarından en yüksek tatmini veya en büyük getiri imkânının seçilmesini ifade etmektedir?

Cevap : D) Rasyonel davranış

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Genel İktisat 2023 Üç Ders Sınav Soruları

1- Diğer malları üretmek amacıyla kullanılan makineler, araçlar ve fabrikalar bir üretim faktörü olarak aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

A) Emek
B) Toprak
C) Doğal kaynak
D) Sermaye
E) Girişim

Cevap : D) Sermaye

2- Malların fiyatının düşmesi bütçe doğrusunu nasıl etkiler?

A) Paralel sağa kaydırır
B) Paralel sola kaydırır
C) Etkilemez

Cevap : A) Paralel sağa kaydırır

3- Bir malın fiyatındaki bir değişmenin diğer malın arz miktarında meydana getirdiği değişime verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nokta esnekliği
B) Yay esnekliği
C) Fiyat esnekliği
D) Gelir esnekliği
E) Çapraz esneklik

Cevap : E) Çapraz esneklik

4- Arz-talep eğrileri analizinde talep eğrisi altında ve denge fiyatı üzerinde kalan alan aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Toplam rant
B) Kar maksimizasyonu
C) Tüketici rantı
D) Fayda maksimizasyonu
E) Üretici ranti

Cevap : C) Tüketici rantı

5- Bir malın fiyatı arttıkça arz edilen miktarın artmasına, fiyat azalınca arz edilen miktarın azalmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arz esnekliği
B) Fiyat kanunu
C) Arz kanunu
D) Marjinal üretim
E) Üretim esnekliği

Cevap : C) Arz kanunu

6- Orijinden çıkan arz doğrusu dikey eksene yaklaşıyorsa aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Tam rekabet
B) Piyasa ekonomisi
C) Liberalleşme
D) Serbest piyasa
E) Tekelleşme

Cevap : E) Tekelleşme

7- Arz ve talep aynı oranda artarsa aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkar?

A) Denge fiyatı düşer
B) Denge fiyatı yükselir
C) Denge fiyatı sabit kalır
D) Denge miktarı azalır
E) Denge fiyatı değişmez

Cevap : E) Denge fiyatı değişmez

8- Aşağıdakilerden hangisi yapısal enflasyonun özellikleri arasında yer almamaktadır?

A) işgücü verimliliğinin düşük olması
B) Eksik rekabet piyasalarının varlığı
C) Kişi başına gelir düzeyinin yüksek olması
D) Altyapı yatırımlarının geniş yer tutması
E) Maliyetlerin yüksek olması

Cevap : C) Kişi başına gelir düzeyinin yüksek olması

9- Eş maliyet doğrusu hangi durumu belirtmektedir?

A) İşçi maliyetini
B) Faktör tercihini
C) Sermaye maliyetini
D) Üretim maliyetini
E) Faktör bileşiminin maliyetini

Cevap : E) Faktör bileşiminin maliyetini

10- Aşağıdakilerden hangisi dört temel faktör geliri ile hesaplanan milli gelir değerini vermektedir?

A) Kişi başına milli gelir
B) Üretim yöntemi ile milli gelir
C) Harcama yöntemi ile milli gelir
D) Gelir yöntemi ile milli gelir
E) Vergiler yönünden milli gelir

Cevap : D) Gelir yöntemi ile milli gelir

11- Üretim miktarına bağlı olmayan maliyetler aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

A) Ortalama değişir maliyet
B) Marjinal maliyet
C) Sabit maliyet
D) Toplam maliyet
E) Değişir maliyet

Cevap : C) Sabit maliyet

12- Bir ekonomide iş bölümü ve uzmanlaşmayı hızlandıran para fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Değer ölçüsü ve hesap birimi olma fonksiyonu
B) Değer olarak saklanması fonksiyonu
C) Tasarruf aracı olma fonksiyonu
D) Mübadele aracı olma fonksiyonu
E) Finansal yeniliklere olanak tanıma fonksiyonu

Cevap : D) Mübadele aracı olma fonksiyonu

13- Aşağıdakilerden hangisi arz eğrisinin yer değiştirmesine etki eden faktörlerden biri değildir?

A) Diğer mal fiyatı
B) Mal fiyat
C) Teknoloji
D) Maliyetler
E) Geleceğe yönelik beklentiler

Cevap : B) Mal fiyat

14- Yatay eksene paralel bir talep eğrisinin esneklik derecesi kaçtır?

A) ed: >1
B) ed : ∞
C) ed:0
D) ed: 1
E) ed 1

Cevap : B) ed : ∞

15- Aşağıdakilerden hangisi çeşitli kullanma imkânlarından en yüksek tatmini veya en büyük getiri imkânının seçilmesini ifade etmektedir?

A) Seçici davranış
B) Zihinsel davranış
C) Finansal davranış
D) Rasyonel davranış
E) Bedensel davranış

Cevap : D) Rasyonel davranış

16- Talep enflasyonuna sebep olmayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yatırım yetersizliği
B) Sermaye yetersizliği
C) Döviz yetersizliği
D) Enerji yetersizliği

Cevap : B) Sermaye yetersizliği

17- Çapraz talep esnekliği pozitif olan mallara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Veblen Mali
B) İkame Mal
C) Giffen Mali
D) Tamamlayıcı Mal
E) Shop Mal

Cevap : B) İkame Mal

18- Her toplumun belirli bir düzeyde karşı karşıya olduğu ve iktisadın temel uğraş alanı olan sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Para
B) Enflasyon
C) Fiyat
D) Fayda
E) Kitlik

Cevap : E) Kitlik

19- Aşağıdakilerden hangisi, bir birim daha mal tüketimi sonucu, toplam faydada yaratılan değişikliğe verilen isimdir?

A) Marjinal fayda
B) Azalan fayda
C) Ordinal fayda
D) Toplam fayda
E) Kardinal fayda

Cevap : A) Marjinal fayda

20- Bir malın piyasaya arz edilen miktarı sabitken malı talep edenlerin gelirlerinde bir artış durumunda aşağıdaki durumlardan hangisi oluşmaktadır?

A) Denge fiyatı ve denge miktarı artar
B) Denge miktarı artar denge fiyatı azalır
C) Denge miktarı ve denge fiyatı azalır
D) Denge fiyatı ve denge miktarı sabit kalır
E) Denge miktarı artan denge fiyatı değişmez.

Cevap : B) Denge miktarı artar denge fiyatı azalır

Genel İktisat

telegram siyaset bilimi ve kamu yönetimi

Genel İktisat 2023 Üç Ders Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!