auzefBüro YönetimiHukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

Büro Yönetimi 2022-2023 Vize Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi tasarımda dikkat edilecek ilkelerden biri değildir?

Cevap : B) Lüks ilkesi

#2. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik yorgunluğun sonuçlarından biri değildir?

Cevap : E) Kas ağrısı

#3. Aşağıdakilerden hangisi bürolarda fiziksel koşulları sağlayan çevrelerden biri değildir?

Cevap : C) Sosyal çevre

#4. Aşağıdakilerden hangisinde yorgunluk belirtisi yoktur?

Cevap : A) Kavrama kabiliyeti yüksektir.

#5. Aşağıdakilerden hangisi yetki sahibi bir sekreterin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : D) Riskleri ve sonuçları göz ardı etmek

#6. İş ahlakıyla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Rüşvet, işgörenin kamu kaynaklarını tek taraflı olarak kişisel kullanımına geçirmesidir.

#7. Aşağıdakilerden hangisi direktif-emir verirken sekreterin takınması gereken bir davranıştır?

Cevap : B) Konuşması nezaket kuralları çerçevesinde olmalıdır.

#8. Aşağıdakilerden hangisi bürolarda etik dışı davranışlardan biri değildir?

Cevap : E) Dürüstlük

#9. Sekreter iş hayatında giyeceği bir kıyafeti satın alırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeyebilir?

Cevap : B) Modaya uygun olmasına

#10. “Günümüzde sekreterlik mesleği, yönetici asistanlığı olarak yetkileri artarak yön değiştirmiştir." Aşağıdakilerden hangisi bunun sebeplerinden biri olamaz?

Cevap : E) Telefonların otomatik santral tarafından cevaplanması

#11. Aşağıdakilerden hangisi sekreterin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : C) Modayı yakından takip edendir.

#12. Aşağıdakilerden hangisi sekreterin işe ilk geldiğinde yapacağı bir iştir?

Cevap : B) Yöneticisinin masasına o güne ait yapılacak işlistesini ve dosyalarını bırakır.

#13. Lacivert rengin insanlar üzerinde bıraktığı etki aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Sonsuzluk, otorite ve verimliliği ifade eder.

#14. Aşağıdakilerden hangisi sekreter çeşitlerinden biri değildir?

Cevap : A) Danışma sekreteri

#15. Aşağıdakilerden hangisi sekreterin giyim kurallarına uygundur?

Cevap : D) Kısa ve rahat topuklu ayakkabı seçmelidir.

#16. Aşağıdakilerden hangisi randevu almadan gelen ziyaretçiye karşı sekreterin takınacağı davranışlardan değildir?

Cevap : A) Yöneticinin vakti varsa, takdim edilir.

#17. Aşağıdakilerden hangisi sekreterlik mesleğinde etik bir davranıştır?

Cevap : C) Sekreter, stajyerlerinin iyi yetişmesi için gerekli dikkati ve ilgiyi gösterir.

#18. Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde yorgunluğun nedenlerinden biridir?

Cevap : D) İşin monoton olması

#19. Aşağıdakilerden hangisi iş yaşamını daha verimlive zevkli hâle getiren olumlu kişilik özelliklerinden biri değildir?

Cevap : D) Heyecanlı ve telaşlı olmak

#20. Sekreterin vücut ölçüleri ile kullandığı masa ve sandalyenin antropometrik koşullara göre oranlanması, ergonomik tasarımın hangi ilkesidir?

Cevap : E) Oran ilkesi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Büro Yönetimi 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi randevu almadan gelen ziyaretçiye karşı sekreterin takınacağı davranışlardan değildir?

A) Yöneticinin vakti varsa, takdim edilir.
B) Kiminle görüşmek istediği sorulur.
C) Görüşme konusu öğrenilir.
D) İnisiyatif kullanılarak sorun çözülebilir.
E) Güler yüzle karşılanır.

Cevap : A) Yöneticinin vakti varsa, takdim edilir.

2. Aşağıdakilerden hangisi direktif-emir verirken sekreterin takınması gereken bir davranıştır?

A) Emreden tonda konuşmalıdır.
B) Konuşması nezaket kuralları çerçevesinde olmalıdır.
C) Ses tonu yüksek olmalıdır.
D) Karşısındakini küçümser tavırlar sergilemelidir.
E) Konuşması “lütfen” “rica ederim” sözcükleriyle tamamlanmamalıdır.

Cevap : B) Konuşması nezaket kuralları çerçevesinde olmalıdır.

3. Aşağıdakilerden hangisi iş yaşamını daha verimlive zevkli hâle getiren olumlu kişilik özelliklerinden biri değildir?

A) Birbirlerine karşı saygılı olmak
B) Sır sahibi olmak
C) Dedikodu yapmamak
D) Heyecanlı ve telaşlı olmak
E) Birbirlerine yardımcı olmak

Cevap : D) Heyecanlı ve telaşlı olmak

4. Sekreterin vücut ölçüleri ile kullandığı masa ve sandalyenin antropometrik koşullara göre oranlanması, ergonomik tasarımın hangi ilkesidir?

A) Sadelik ilkesi
B) Lüks ilkesi
C) Denge ilkesi
D) Uyum ilkesi
E) Oran ilkesi

Cevap : E) Oran ilkesi

5. İş ahlakıyla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ayrımcılık, önyargılı tutumlarla adaletli davranmamaktır.
B) Sorumluluk, kişinin üstlendiği işleri gerektiği gibi yapma bilincidir.
C) Rüşvet, işgörenin kamu kaynaklarını tek taraflıolarak kişisel kullanımına geçirmesidir.
D) Yolsuzluk, bir çıkar karşılığında kamu yetkilerininyasa dışı kullanımı olarak tanımlanabilir.
E) Dogmatiklik, daha önce doğru olan bir kavrama, bir inanca, zamanla doğruluğu ortadan kalksa bile bağlı kalmaktır.

Cevap : C) Rüşvet, işgörenin kamu kaynaklarını tek taraflıolarak kişisel kullanımına geçirmesidir.

6. Aşağıdakilerden hangisi tasarımda dikkat edilecek ilkelerden biri değildir?

A) Oran ilkesi
B) Lüks ilkesi
C) Uyum ilkesi
D) Sadelik ilkesi
E) Denge ilkesi

Cevap : B) Lüks ilkesi

7. Aşağıdakilerden hangisi sekreterin özelliklerinden biri değildir?

A) Yöneticiyi temsil yetkisine sahiptir.
B) İnisiyatif sahibidir.
C) Modayı yakından takip edendir.
D) Büro yönetimi konusunda birikimlidir.
E) Büro aletlerinin kullanımını bilen kişidir.

Cevap : C) Modayı yakından takip edendir.

8. Aşağıdakilerden hangisi bürolarda fiziksel koşulları sağlayan çevrelerden biri değildir?

A) Estetik çevre
B) Termal çevre
C) Sosyal çevre
D) Akustik çevre
E) Görsel çevre

Cevap : C) Sosyal çevre

9. Sekreter iş hayatında giyeceği bir kıyafeti satın alırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeyebilir?

A) Frapan renklerde olmamasına
B) Modaya uygun olmasına
C) Dekolte olmamasına
D) Kırışma özelliğinin olmamasına
E) Çok dar olmamasına

Cevap : B) Modaya uygun olmasına

10. Aşağıdakilerden hangisi sekreterin işe ilk geldiğinde yapacağı bir iştir?

A) Bilgisayarından günlük e-postaları kontrol eder.
B) Yöneticisinin masasına o güne ait yapılacak işlistesini ve dosyalarını bırakır.
C) Odasının temizliğini yapar.
D) Dolaplardaki dosyaları düzenler.
E) Gelecek ziyaretçilere ikramlıkları hazırlar.

Cevap : B) Yöneticisinin masasına o güne ait yapılacak işlistesini ve dosyalarını bırakır.

11. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik yorgunluğun sonuçlarından biri değildir?

A) Öfkelenme
B) İçe dönük davranışlar
C) Hatalara karşı reaksiyon
D) Mutsuzluk hâli
E) Kas ağrısı

Cevap : E) Kas ağrısı

12. Aşağıdakilerden hangisi bürolarda etik dışı davranışlardan biri değildir?

A) Bağnazlık
B) Dalkavukluk
C) Zimmet
D) Dogmatik davranış
E) Dürüstlük

Cevap : E) Dürüstlük

13. Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde yorgunluğun nedenlerinden biridir?

A) İnisiyatif kullanmaya olanak sağlanması
B) İşte motivasyonun tam olması
C) Çalışanlar arasında uyumun sağlanması
D) İşin monoton olması
E) Ergonomik çalışma ortamı olması

Cevap : D) İşin monoton olması

14. Aşağıdakilerden hangisi sekreterlik mesleğinde etik bir davranıştır?

A) Sekreterler arasında özel yazışmalar tarafların rızası olmadan açıklanabilir.
B) Sekreter, ahlaki ve dürüst olmayan, insan onurunu zedeleyen herhangi bir girişime katılmaktan çekinmez.
C) Sekreter, stajyerlerinin iyi yetişmesi için gerekli dikkati ve ilgiyi gösterir.
D) Sekreter zamanının ve yeteneklerinin erişmediği her işi kabul eder.
E) Sekreter, çalışma arkadaşları hakkındaki olumsuz kişisel görüş ve düşüncelerini açıkça belirtir.

Cevap : C) Sekreter, stajyerlerinin iyi yetişmesi için gerekli dikkati ve ilgiyi gösterir.

15. Aşağıdakilerden hangisinde yorgunluk belirtisi yoktur?

A) Kavrama kabiliyeti yüksektir.
B) Anlama güçlüğü çeker.
C) Uyku hâli vardır.
D) Motivasyon düşer.
E) Duygusal çöküş yaşar.

Cevap : A) Kavrama kabiliyeti yüksektir.

16. “Günümüzde sekreterlik mesleği, yönetici asistanlığı olarak yetkileri artarak yön değiştirmiştir.” Aşağıdakilerden hangisi bunun sebeplerinden biri olamaz?

A) Yöneticinin iş yoğunluğunun artması
B) Mal ve hizmet çeşidinin artması
C) Organizasyonların büyümesi
D) Bilim ve teknolojinin gelişmesi
E) Telefonların otomatik santral tarafından cevaplanması

Cevap : E) Telefonların otomatik santral tarafından cevaplanması

17. Aşağıdakilerden hangisi sekreter çeşitlerinden biri değildir?

A) Danışma sekreteri
B) Tıp sekreteri
C) Adli sekreter
D) Mali sekreter
E) Kurum sekreteri

Cevap : A) Danışma sekreteri

18. Lacivert rengin insanlar üzerinde bıraktığı etki aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sonsuzluk, otorite ve verimliliği ifade eder.
B) Alçak gönüllülüğü ve dengeyi ifade eder.
C) Gücü, tutkuyu ve çoğu ülkede matemi temsil eder.
D) Dışa dönük olmayı ve güveni temsil eder.
E) Doğanın ve huzurun rengidir.

Cevap : A) Sonsuzluk, otorite ve verimliliği ifade eder.

19. Aşağıdakilerden hangisi sekreterin giyim kurallarına uygundur?

A) Çok dar giyinmelidir.
B) Frapan renkler kullanmalıdır.
C) Abartılı takılar takmalıdır.
D) Kısa ve rahat topuklu ayakkabı seçmelidir.
E) Dikkat çekici giyinmelidir.

Cevap : D) Kısa ve rahat topuklu ayakkabı seçmelidir.

20. Aşağıdakilerden hangisi yetki sahibi bir sekreterin özelliklerinden biri değildir?

A) Güvenirlilik kazanmak
B) İş yeri politikasını ve amaçlarını iyi bilmek
C) Yöneticinin karar, eğilim ve tercihlerini bilmek
D) Riskleri ve sonuçları göz ardı etmek
E) Yetki sınırlarını iyi bilmek

Cevap : D) Riskleri ve sonuçları göz ardı etmek

Büro Yönetimi

Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği Telegram
Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği FACEBOOK

Büro Yönetimi 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!