Ambalaj Grafiği TasarımıauzefGrafik Tasarımı

Ambalaj Grafiği Tasarımı 2022-2023 Vize Soruları

#1. Ürün ve ambalaj hakkında tüketiciyi bilgilendirmek için kullanılan ögelerin çokluğu, ambalajda karmaşık bir yapının oluşmasına neden olsa da yer alan ögelerin......., ambalajı sade ve anlaşılır yapabilmektedir. Bölümde verilen bilgiye göre; aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yeri en doğru bir şekilde tamamlamaktadır?

Cevap : A) uyumlu ve dengeli kullanımı

#2. Grafik tasarım, ambalaj ve üzerindeki etiket tasarımı problemleri üzerinde çalışmaktadır. Bu çalışmalar daha çok yüzey tasarımı ile ilgilidir. Aşağıdakilerden hangisi, ürünün türünü, karakterini ve faydalarını anlatmada ve açıklamada kullanılan grafik tasarımı ürünleri arasında değildir?

Cevap : A) Ambalaj malzemeleri

#3. Berrak ve saydam olan bu reçine, cama alternatif olarak, içme suyu, asitli içecekler, hardal, fıstık ezmesi, sıvıyağ, sos ve tıbbi ürünlerde şişe, kavanoz, bidon, damacana ve film gibi ambalaj formlarında kullanılır. Yırtılmaya karşı dayanıklı, yüksek düzeyde koruyucu ve geri dönüştürülebilir özelliktedir. Ancak maliyeti diğerlerine göre yüksektir. Aşağıdakilerden hangisi tanımı, özellikleri ve kullanım alanları belirtilen ambalaj reçinesinin adını vermektedir?

Cevap : B) Polyethylene Terephthalate/Polyester

#4. Özellikle 1970-80'lerden sonra tüketicilerin bilinçlenmesi, teknolojinin de gelişmesiyle ambalaj çeşitliliği artmıştır. Bu etki ile yeni ambalaj tiplerine talebin artması tüketicilerin hangi ambalajlarla tanışmasına neden olmuştur?

Cevap : C) Porsiyonluk ambalaj

#5. Ambalaj tasarımının görevi nedir?

Cevap : E) Ürünü ve markayı ifade etmelidir.

#6. Endüstriyel alanda tasarım ya da tasarlama fikri ilk olarak hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

Cevap : D) İngiltere

#7. Ambalaj, "ambalajlama (sarmalama) işlemi esnasında ürününün, mevcut özelliklerini ve biçimini muhafaza eden, taşınmasını, depolanmasını, satışını ve kullanılmasını kolaylaştıran, grafik ve yapısal tasarım nitelikleriyle raflarda benzerleri ile mücadelesinde tüketici ilgisini üzerine çekerek ürünü satmaya çalışan, ilerde ya tamamen veya kısmen atılabilecek veyahut da geri dönüşümü yapılabilecek şekilde ........ ve örtülmesi durumudur. Aşağıdakilerden hangisi bölümde verilmiş olan bu tanımdaki boşluğu doldurur?

Cevap : E) bir malzeme ile kaplanması

#8. Etiketin biçimi, neye göre belirlenmelidir?

Cevap : C) Ambalajın formuna göre belirlenmelidir.

#9. Bölümde verilen bilgiye göre; tüketici kitlenin yaşam biçimine bağıl olarak ambalajin neyi değişmektedir?

Cevap : A) Rolü

#10. Aşağıdakilerden hangisi ambalajın koruma kapsamı içerisinde değildir?

Cevap : D) Ürünü muadilleri ile karışmadan korur.

#11. Ambalajın kapatma bölgesindeki dikişlerin veya patlama yerlerinin üzerine uygulanan etiketlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Güvenlik etiketleri.

#12. Açıklayıcı ambalajın yani etiketin görevi ve faydası nedir?

Cevap : E) Tüketici ile iletişim kurarak bilgi vermektir.

#13. Plastik reçine sıvı haline gelinceye kadar eritilir ve yüksek basınç altında bir kalıp içine zerk edilir. Plastik soğuyup katılaştığında, kalıp belirli yerlerinden açılır ve ürün (ambalaj) kalıptan çıkarılır. Bin ya da üzeri çok yüksek sayıda üretimlerde plastik ambalaj kalıpları genellikle saf çelikten yapılır. Birçok şeyde olduğu gibi, ambalajın sayısı arttıkça, birim maliyeti de buna orantılı olarak düşer. Bu kalıp yöntemiyle üretilen ambalajların çoğunda reçine tipi olarak termo plastikler kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi tanımı ve tarifi yapılan plastik kalıplama yöntemidir?

Cevap : B) Enjeksiyon Kalip

#14. Görselde verilen sembol ne anlama gelmektedir?

Cevap : B) Avrupa Normlarına uygunluk

#15. Bölümde verilen bilgiye göre; ambalajın etiketine yapılan grafik tasarım, bir ürün için ayırt edicilik sağlarken ambalajın dış formunun yapısı tüketicide aşağıdakilerden hangisini oluşturmaktadır?

Cevap : D) Marka farkındalığı oluşturmaktadır.

#16. Ambalaj ve standart kavramının farkına varan ilk kişi kim olmuştur?

Cevap : B) Josiah Wedgewood

#17. Aşağıdakilerden hangisi ahşap ambalaj malzemesinin olumlu yönlerinden değildir?

Cevap : C) Ahşap ambalaj üretimi, alternatiflerine göre, otomasyona elverişli değildir.

#18. Aşağıdakilerden hangisi ambalaj etiketlerinin amaçları arasında değildir?

Cevap : D) Tasarımcının bilgilerini vermek.

#19. Türkiye'de ambalaj sektörünün ilk gelişimi hangi dalda olmuştur?

Cevap : A) Teneke kutu dalında olmuştur.

#20. Aşağıdakilerden hangisi metal ambalajların olumsuz özelliğidir?

Cevap : E) Dışarıdan içindekini göstermemesinden doğan dezavantajı vardır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ambalaj Grafiği Tasarımı 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi ambalaj etiketlerinin amaçları arasında değildir?

A) Ürüne dair mesajları vermek.
B) Kullanma tarifnamesini vermek.
C) Ürünün tanımını yapmak.
D) Tasarımcının bilgilerini vermek.
E) İlgili mevzuata dayalı bilgileri vermek.

Cevap : D) Tasarımcının bilgilerini vermek.

2. Ambalajın kapatma bölgesindeki dikişlerin veya patlama yerlerinin üzerine uygulanan etiketlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ambalaja uygulanan dayanıklı etiketler.
B) Ambalaja uygulanan ısıl yapışabilir etiketler.
C) Güvenlik etiketleri.
D) Ambalajlara yapıştırılan etiketler.
E) Ambalaja uygulanan kendinden yapışkanlı etiketler.

Cevap : C) Güvenlik etiketleri.

3. Plastik reçine sıvı haline gelinceye kadar eritilir ve yüksek basınç altında bir kalıp içine zerk edilir. Plastik soğuyup katılaştığında, kalıp belirli yerlerinden açılır ve ürün (ambalaj) kalıptan çıkarılır. Bin ya da üzeri çok yüksek sayıda üretimlerde plastik ambalaj kalıpları genellikle saf çelikten yapılır. Birçok şeyde olduğu gibi, ambalajın sayısı arttıkça, birim maliyeti de buna orantılı olarak düşer. Bu kalıp yöntemiyle üretilen ambalajların çoğunda reçine tipi olarak termo plastikler kullanılır.
Aşağıdakilerden hangisi tanımı ve tarifi yapılan plastik kalıplama yöntemidir?

A) Üfleme Kalıp
B) Enjeksiyon Kalip
C) Şişirme kalıp
D) Dökme Kalıp
E) Separation Kalıp

Cevap : B) Enjeksiyon Kalip

4. Bölümde verilen bilgiye göre; ambalajın etiketine yapılan grafik tasarım, bir ürün için ayırt edicilik sağlarken ambalajın dış formunun yapısı tüketicide aşağıdakilerden hangisini oluşturmaktadır?

A) Biçim algısı oluşturmaktadır.
B) Estetik haz oluşturmaktadır.
C) Gereksiz bir uğraş algısı oluşturmaktadır.
D) Marka farkındalığı oluşturmaktadır.
E) Satın alma duygusu oluşturmaktadır.

Cevap : D) Marka farkındalığı oluşturmaktadır.

5. Berrak ve saydam olan bu reçine, cama alternatif olarak, içme suyu, asitli içecekler, hardal, fıstık ezmesi, sıvıyağ, sos ve tıbbi ürünlerde şişe, kavanoz, bidon, damacana ve film gibi ambalaj formlarında kullanılır. Yırtılmaya karşı dayanıklı, yüksek düzeyde koruyucu ve geri dönüştürülebilir özelliktedir. Ancak maliyeti diğerlerine göre yüksektir.
Aşağıdakilerden hangisi tanımı, özellikleri ve kullanım alanları belirtilen ambalaj reçinesinin adını vermektedir?

A) Polystyrene/Polistren
B) Polyethylene Terephthalate/Polyester
C) Polypropylene/Polipropilen
D) High Density Polyethylene/Yüksek Yoğunluklu Polietilen
E) Low Density Polyethylene/Düşük Yoğunluklu Polktilen

Cevap : B) Polyethylene Terephthalate/Polyester

6. Özellikle 1970-80’lerden sonra tüketicilerin bilinçlenmesi, teknolojinin de gelişmesiyle ambalaj çeşitliliği artmıştır. Bu etki ile yeni ambalaj tiplerine talebin artması tüketicilerin hangi ambalajlarla tanışmasına neden olmuştur?

A) Dondurulmuş yiyecek ambalaji
B) Alkolsüz içecek ambalajı
C) Porsiyonluk ambalaj
D) Metal kutu ambalaji
E) Uzun ömürlü süt ambalajı

Cevap : C) Porsiyonluk ambalaj

7. Endüstriyel alanda tasarım ya da tasarlama fikri ilk olarak hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

A) İtalya
B) Almanya
C) Fransa
D) İngiltere
E) Amerika

Cevap : D) İngiltere

8. Ambalaj ve standart kavramının farkına varan ilk kişi kim olmuştur?

A) Dom Perignon
B) Josiah Wedgewood
C) Peter Durand
D) Van De Veldeb
E) Lucian Bernhard

Cevap : B) Josiah Wedgewood

9. Etiketin biçimi, neye göre belirlenmelidir?

A) Tasarımcının kişisel beğenilerine göre belirlenmelidir.
B) Ambalajın Malzemesine göre belirlenmelidir.
C) Ambalajın formuna göre belirlenmelidir.
D) Üreticinin beğenilerine göre belirlenmelidir.
E) Hedef kitlenin ekonomik durumuna göre belirlenmelidir.

Cevap : C) Ambalajın formuna göre belirlenmelidir.

10. Ürün ve ambalaj hakkında tüketiciyi bilgilendirmek için kullanılan ögelerin çokluğu, ambalajda karmaşık bir yapının oluşmasına neden olsa da yer alan ögelerin……., ambalajı sade ve anlaşılır yapabilmektedir.
Bölümde verilen bilgiye göre; aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yeri en doğru bir şekilde tamamlamaktadır?

A) uyumlu ve dengeli kullanımı
B) pazarlamacının beğenilerine göre kullanımı
C) üreticinin beğenilerine göre kullanımı
D) ambalaj malzemesine uygun olarak kullanımı
E) görüşmelere dayalı olarak kullanımı

Cevap : A) uyumlu ve dengeli kullanımı

11. Aşağıdakilerden hangisi ambalajın koruma kapsamı içerisinde değildir?

A) Ürünü dışarı saçılmadan korur.
B) Ürünü dışsal etkenlerden korur.
C) Ürünü içsel etkenlerden korur.
D) Ürünü muadilleri ile karışmadan korur.
E) Ürünü kimyasal tepkimeden korur.

Cevap : D) Ürünü muadilleri ile karışmadan korur.

12. Aşağıdakilerden hangisi metal ambalajların olumsuz özelliğidir?

A) Ambalajın yapısı gereği, ürünü ışık ve nem etkisine karşı korur.
B) Oldukça hafif olmasına rağmen ürünü dış etkenlere karşı (çarpma ve darplara) iyi derecede korur.
C) Kolayca lehim, kaynak ve perçin yapma imkânı olduğundan çok çeşitli biçimler verilebilir.
D) Muhafaza ettikleri ürünlerin rengini, tadını kokusunu korurlar.
E) Dışarıdan içindekini göstermemesinden doğan dezavantajı vardır.

Cevap : E) Dışarıdan içindekini göstermemesinden doğan dezavantajı vardır.

13. Grafik tasarım, ambalaj ve üzerindeki etiket tasarımı problemleri üzerinde çalışmaktadır. Bu çalışmalar daha çok yüzey tasarımı ile ilgilidir. Aşağıdakilerden hangisi, ürünün türünü, karakterini ve faydalarını anlatmada ve açıklamada kullanılan grafik tasarımı ürünleri arasında değildir?

A) Ambalaj malzemeleri
B) Tpografik ögeler
C) İllüstrasyonlar
D) Semboller
E) Piktogramlar

Cevap : A) Ambalaj malzemeleri

14. Aşağıdakilerden hangisi ahşap ambalaj malzemesinin olumlu yönlerinden değildir?

A) Küçük sermayeli ve kapasiteli atölyelerde imal edilebilirler.
B) Kutu ve sandık yapımı, özellikli makine ve donanım gerektirmez.
C) Ahşap ambalaj üretimi, alternatiflerine göre, otomasyona elverişli değildir.
D) Ahşap doğal bir ham maddedir ve hava sirkülasyonuna izin verir.
E) Tekrar kullanılabilir malzemedir.

Cevap : C) Ahşap ambalaj üretimi, alternatiflerine göre, otomasyona elverişli değildir.

15. Türkiye’de ambalaj sektörünün ilk gelişimi hangi dalda olmuştur?

A) Teneke kutu dalında olmuştur.
B) Karton kutu dalında olmuştur
C) Kağıt ambalaj dalında olmuştur.
D) Plastik ambalaj dalında olmuştur.
E) Ahşap ambalaj dalında olmuştur.

Cevap : A) Teneke kutu dalında olmuştur.

16. ambalaj grafiği 16. soru-min
Görselde verilen sembol ne anlama gelmektedir?

A) Uluslararası standardizasyon
B) Avrupa Normlarına uygunluk
C) Marka Tescil Piktogrami
D) Türk Standartlarına uygunluk
E) Amerika Birleşik Devletler Standardizasyonu

Cevap : B) Avrupa Normlarına uygunluk

17. Ambalaj tasarımının görevi nedir?

A) Tasarımcının kişisel eğilimlerini ifade etmelidir.
B) Ürünün amaçlarını ifade etmelidir.
C) Pazarlamacının kişisel eğilimlerini ifade etmelidir.
D) Ürünün menşeini ifade etmelidir.
E) Ürünü ve markayı ifade etmelidir.

Cevap : E) Ürünü ve markayı ifade etmelidir.

18. Bölümde verilen bilgiye göre; tüketici kitlenin yaşam biçimine bağıl olarak ambalajin neyi değişmektedir?

A) Rolü
B) Etiketi
C) Ağırlığı
D) Rengi
E) Malzemesi

Cevap : A) Rolü

19. Açıklayıcı ambalajın yani etiketin görevi ve faydası nedir?

A) Nasıl depolanacağı konusunda talimat vermektir.
B) Ürünün malzemesi konusunda bilgi vermektir.
C) Nasıl taşınacağı konusunda talimat vermektir.
D) Ürünün nerede bulunacağı konusunda bilgi vermektir.
E) Tüketici ile iletişim kurarak bilgi vermektir.

Cevap : E) Tüketici ile iletişim kurarak bilgi vermektir.

20. Ambalaj, “ambalajlama (sarmalama) işlemi esnasında ürününün, mevcut özelliklerini ve biçimini muhafaza eden, taşınmasını, depolanmasını, satışını ve kullanılmasını kolaylaştıran, grafik ve yapısal tasarım nitelikleriyle raflarda benzerleri ile mücadelesinde tüketici ilgisini üzerine çekerek ürünü satmaya çalışan, ilerde ya tamamen veya kısmen atılabilecek veyahut da geri dönüşümü yapılabilecek şekilde …….. ve örtülmesi durumudur.
Aşağıdakilerden hangisi bölümde verilmiş olan bu tanımdaki boşluğu doldurur?

A) talimatlandırılması
B) tasarlanması ile biçimlendirilmesi
C) tanıtılması
D) ayrıştırılarak atılması
E) bir malzeme ile kaplanması

Cevap : E) bir malzeme ile kaplanması

Ambalaj Grafiği Tasarımı

Auzef Grafik Tasarımı
Auzef Grafik Tasarımı TELEGRAM

Ambalaj Grafiği Tasarımı 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!