auzefCoğrafyaDünya Bölgeleri Avrupa

Dünya Bölgeleri: Avrupa Final Deneme Sınavı -10

Dünya Bölgeleri: Avrupa Final Deneme Sınavı -10

#1. Avrupa’da ilk demir yolu hangi ülkede inşa edilmiştir?

Cevap : D) İngiltere

#2. Avrupa’ya özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında göç eden Asyalı ve Afrikalı göçmen Avrupalılar tarafından Avrupalı olarak görülmezler ve çoğu kez de vatandaşlık verilmesi sırasında ciddi sorunlar yaşarlar. Avrupalıların bu insanlar için kullandıkları terim aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Cevap : B) misafir işçiler

#3. Aşağıdaki şıkların hangisinde klasik dönemlerden beri Avrupa’nın doğu sınırını ifade etmede kullanılan fiziki coğrafya unsurları doğru olarak verilmiştir?

Cevap : A) Ural Dağları, Volga Nehri ve Don Nehri

#4. İtalya'ya gelen turistlerin büyük bölümü hangi ülkelerden gelmektedirler?

Cevap : D) İsviçre, Almanya, Fransa ve Avusturya

#5. Bulgaristan kuzeyden güneye doğru birbirine paralel ancak genişlikleri birbirinden farklı kaç coğrafi bölgeye ayrılır?

Cevap : C) a- Kuzey Bulgaristan Yaylası Tuna Platformu, b- Balkan Dağları, c- Güney Havzaları ve d- Rodop Dağları

#6. II. Dünya Savaşı sonrasında Güney Avrupa’da hafif sanayi faaliyetlerinin en yaygın olduğu bölgeler nereleridir?

Cevap : B) Kuzey İtalya, İsviçre vadileri, Kuzeydoğu İspanya’nın Katalonya bölgeleri

#7. İspanya’nın çeşitli endüstri faaliyetlerinin yer aldığı endüstri bölgesi olması yanında en önemli limanı da olan şehir hangisidir?

Cevap : C) Barselona

#8. Avrupa’nın fiziki sınırları hangi iki ülkenin topraklarını bölerek bu ülkelerin Avrupalı mı yoksa Asyalı mı oldukları tartışmalarına neden olmaktadır?

Cevap : C) Türkiye –Rusya

#9. Orta Çağ’da Belçika’da hangi sanayi kolları gelişmişti?

Cevap : A) Dokuma ve demir sanayileri

#10. Polonya’da gelişen sanayi türleri hangileridir?

Cevap : C) demir çelik, makine kimya, gemi yapımı, cam, tekstil ve gıda

#11. Almanya sanayi devrimine geç başlayan bir ülke olmasına rağmen hangi özellikleriyle kısa sürede Avrupa’nın güçlü sanayi ülkelerinden biri olmayı başardı?

Cevap : C) İnsan ve maddi kaynakları bakımından geniş bir rezervi, gittikçe büyüyen sanayi nüfusunu besleyecek verimli toprakları ve Avrupa’daki merkezi konumu

#12. İspanya’da turizmle ilgili gelişmelerin kıyı kesimde toplanması İspanya nüfusunu nasıl etkilemiştir?

Cevap : A) Nüfus iç kesimlerden kıyılara ve adalara göç etmiştir.

#13. Aşağıdaki bölgelerden hangisi Avrupa Sanayi Kuşağı içinde yer almaz?

Cevap : A) Atina

#14. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’nın fizyografik bölgelerinden biridir?

Cevap : A) Güney Dağlık Bölgesi

#15. Aşağıdakilerden hangisi “Güney Dağlık Bölgesi”nin turizm alanları arasında yer almaz?

Cevap : B) Kara ormanlar

#16. Polonya’yı yüzey şekilleri açısından kaç bölgeye ayrılmaktadır?

Cevap : D) Baltık denizi kıyısı, merkezi ovalık kesim ve güneydeki dağlık tepelik kesim

#17. Doğu Avrupa’nın “gıda ihracatçısı” ünvanına sahip ülkesi hangisidir?

Cevap : E) Macaristan

#18. Aşağıdakilerden hangisi “Merkezi Dalar ve Yaylalar Bölgesi”nin turizm alanlarından biri değildir?

Cevap : C) Kayalık Dağlar

#19. Ilıman Okyanus İklimi Avrupa’nın hangi ülkelerinde görülür?

Cevap : A) İngiltere, Hollanda, Danimarka, Belçika ve Almanya

#20. Avrupa’da 70 milyon yıl önce başlayan ve etikleri hâlâ sürmekte olan orojenez aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Alp orojenezi

#21. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Avrupa’nın tarımsal yapısında büyük değişim yaratmıştır?

Cevap : D) Ürün rotasyon sistemi

#22. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Megalopolisi (ekonomik yığılma yayı) olarak adlandırılan bölge içinde yer almaz?

Cevap : A) Romanya

#23. Kuzeybatı Dağlık Bölgesi içinde yer alan Fenno-İskandinav Kalkanı aşağıdaki kalkanlardan hangisine yapısal olarak benzemektedir?

Cevap : E) Kanada Kalkanı

#24. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Batı Avrupa coğrafi bölgesi içinde yer almaz?

Cevap : A) Romanya

#25. Avrupa'da demir yolları önemli merkezlerin etrafında dairesel bir ağa oluşturarak gelişmiştir bu merkezler hangileridir?

Cevap : C) Londra, Paris, Berlin, Münih, Viyana ve Moskova

#26. Romanya’nın önemli şehirleri hangileridir?

Cevap : C) Bükreş, Sibiu, Yaş, Kaloşvar, Temeşvar, Köstence ve Craiova.

#27. Hollanda’da tarım faaliyetlerinin en belirgin üç özelliği nedir?

Cevap : D) 1) Fabrika tarımı, 2) Meyve ve sebzelerin ihracatına yönelik üretim, 3) Seralarda yoğun sebze üretimi

1)“Fabrika tarımı” olarak anılan, küçük çiftliklerde domuz ve kümes hayvancılığında son derece özelleşmiş olması;
2)ihracat için yüksek değerli meyve ve sebze üretiminde uzmanlaşmış olması;
3)salata, biber, domates ve salatalık üretiminde seraların yoğun bir biçimde kullanılmasıdır,

#28. Pleistosendeki buzullaşma Kuzeybatı Dağlık Bölgesi’nin yüzey şekillerini büyük ölçüde değiştirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu bölgede buzullaşmanın etkisine maruz kalmış yüzey şekillerinden biri değildir?

Cevap : B) Alpler

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Dünya Bölgeleri: Avrupa Final Deneme Sınavı -10

Avrupa’nın Coğrafi Bölgeleri: Kuzey Avrupa

1- Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Avrupa ülkelerinden biri değildir?

A) Finlandiya
B) Slovenya
C) Danimarka
D) Norveç
E) İsveç

Cevap : B) Slovenya

2- Aşağıdakiler’den hangisi Kuzey Avrupa’nın oldukça zorlu çevresel koşulları arasında yer almaz?

A) Soğuk iklimler
B) Fakir topraklar
C) Engebeli stepleri
D) Tropikal iklim
E) Sınırlı doğal kaynaklar

Cevap : D) Tropikal iklim

3- Danimarka’nın en yoğun nüfuslu bölgesi neresidir?

A) Aarhus
B) Odense
C) Aalborg
D) Esbjerg
E) Kopenhag

Cevap : E) Kopenhag

4- Danimarka tarımı oldukça özelleşmiştir. Özellikle hayvancılığın gelişmesi desteklenmiştir. Hayvancılık faaliyetleri içinde ise ……….öne çıkmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

A) mandıracılık
B) Sığır yetiştiriciliği
C) Balıkçılık
D) Tavukçuluk
E) Domuz yetiştiriciliği

Cevap : A) mandıracılık

5- Finlandiya’da orman ürünleri üretimi daha çok güneydeki ………Platosu’nda yoğunlaşmıştır.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

A) Karelya Platosu
B) Satakunta Platosu
C) Österland Platosu
D) Laponya Platosu
E) Lake Platosu

Cevap : E) Lake Platosu

6- Finlandiya’nın en fazla nüfusa sahip bölgesi ………. ve çevresidir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

A) Turku
B) Tampere
C) Helsinki
D) Oulu
E) Espoo

Cevap : C) Helsinki

7- Norveç’in en büyük şehri olmanın yanında özellikle deniz limanı, endüstriyel ve kültürel merkez olan şehri hangisidir?

A) Oslo
B) Bergen
C) Trondheim
D) Tromsø
E) Stavanger

Cevap : A) Oslo

8- Norveç’in çeşitli doğal kaynakları arasında neler yer alır?

A) Petrol rezervleri, gaz kaynakları, demir cevheri, gümüş, deniz ürünleri
B) Bakır, alüminyum, tuz, kömür, deniz yosunu
C) Bakır madenleri, jeotermal enerji kaynakları, kağıt hamuru, tuz
D) Doğalgaz, demir cevheri, odun, balıkçılık, jeotermal kaynaklar
E) Su gücü, ormanlar, mineraller, çeşitli balık türleri ve muhteşem manzaralar

Cevap : E) Su gücü, ormanlar, mineraller, çeşitli balık türleri ve muhteşem manzaralar

9- İsveç’in merkezi alçak alanları olarak bilinen, aynı zamanda ülkenin tarihi çekirdeğini oluşturan kesimindeki en yoğun nüfuslu şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Stockholm
B) Prag
C) Talin
D) Köstence
E) Varna

Cevap : A) Stockholm

10- İsveç’in ihraç ürünleri nelerdir?

A) Ahşap ürünleri, demir cevheri, tarım ürünleri, gemiler, ev aletleri
B) Demir-çelik ürünleri, enerji ekipmanları, sağlık teknolojileri, mobilya, elektronik cihazlar
C) Tekstil ürünleri, kimyasal maddeler, tarım makineleri, elektrikli araçlar, bilgisayarlar
D) Kağıt ve kağıt ürünleri, enerji ekipmanları, denizcilik ekipmanları, güneş panelleri, elektrikli ev aletleri
E) Otomobil (Volvo ve Saab), sanayi makineleri (robotlar dahil), telefon cihazları, tıbbi cihazlar, elektrikli iletişim cihazları.

Cevap : E) Otomobil (Volvo ve Saab), sanayi makineleri (robotlar dahil), telefon cihazları, tıbbi cihazlar, elektrikli iletişim cihazları.

Dünya Bölgeleri: Avrupa

Auzef Coğrafya
Telegram Coğrafya

Dünya Bölgeleri: Avrupa

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!