auzefCoğrafyaDünya Bölgeleri Avrupa

Dünya Bölgeleri: Avrupa Final Deneme Sınavı -9

Dünya Bölgeleri: Avrupa Final Deneme Sınavı -9

#1. Aşağıdaki tarımsal ürünlerden hangisi Fransa’da üretilmez?

Cevap : B) kahve

#2. İngiltere’nin Kuzeybatı alt bölgesinin iki büyük metropoliten alanı ........ve ..........’dır. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenekleri işaretleyiniz.

Cevap : D) Liverpool ve Manchester

#3. Aşağıdakilerden hangisi “Merkezi Dalar ve Yaylalar Bölgesi”nin turizm alanlarından biri değildir?

Cevap : C) Kayalık Dağlar

#4. Polonya’nın en iyi tarım alanları ülkenin hangi kesiminde yer alır?

Cevap : B) Güney

#5. Bulgaristan’ın önemli şehirleri hangileridir?

Cevap : E) Sofya, Burgaz, Varna, Filibe ve Hasköy

#6. İngiltere’nin orta kesimini oluşturan Midlands bölgesi hangi iki alt bölgeye ayrılmaktadır?

Cevap : E) Doğu Midlands ve Batı Midlands

#7. İspanya’nın önemli endüstri şehri Barselona’da hangi endüstri kolları gelişmiştir?

Cevap : E) Tekstil, otomobil üretimi ve ileri teknoloji.

#8. Macaristan’nın demir-çelik sanayisi esas olarak Tuna Nehri kenarında nerede yer almaktadır?

Cevap : E) Dunaujvaros

#9. Avrupa’da arpa üretiminde önde gelen ülkeler hangileridir?

Cevap : B) Almanya, Fransa, Ukrayna ve İngiltere

#10. Demir sabanın kullanılmaya başlaması ile tarımda yaşanan iyileştirmeler neler olmuştur?

Cevap : A) İş gücünden tasarruf, tarla drenajındaki iyileştirmeler, üretimin artmas ve yeni alanların tarıma açılması

#11. Kuzey İngiltere hangi alt bölgelere ayrılır?

Cevap : A) Kuzeybatı, Yorkshire ve Humberside, Kuzey

#12. Aşağıdaki şıkların hangisinde klasik dönemlerden beri Avrupa’nın doğu sınırını ifade etmede kullanılan fiziki coğrafya unsurları doğru olarak verilmiştir?

Cevap : A) Ural Dağları, Volga Nehri ve Don Nehri

#13. Avrupa’da tarım devriminin yaşanmasına neden olan en önemli üç unsur nedir?

Cevap : C) Demir Saban

En önemli üç unsur: demir saban, at, ürün rotasyonu

#14. İngiltere’nin turizm ve rekreasyon kolaylıkları ile ünlü şehri hangisidir?

Cevap : A) Londra

#15. Avrupa’da patates üretiminde başta gelen ülkeler hangileridir?

Cevap : D) Rusya, Ukrayna, Almanya, Hollanda

Avrupa’da patates üretiminde başta gelen ülkeler: Rusya, Ukrayna, Almanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere.

#16. Bulgaristan’daki en önemli iki dağ hangileridir?

Cevap : A) Balkan ve Rodop dağları

#17. Pleistosendeki buzullaşma Kuzeybatı Dağlık Bölgesi’nin yüzey şekillerini büyük ölçüde değiştirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu bölgede buzullaşmanın etkisine maruz kalmış yüzey şekillerinden biri değildir?

Cevap : B) Alpler

#18. Dünyada mevcut 1.4 milyar dolayındaki büyükbaş hayvanın yüzde ......... Avrupa’da yetiştirilmektedir?

Cevap : A) yüzde 12,5

#19. İtalya’nın Akdeniz kıyısındaki çelik ve gemi yapım endüstrisine sahip en önemli limanı hangisidir?

Cevap : E) Cenova

#20. İngiltere kaç coğrafi bölgeye ayrılır?

Cevap : E) Güney, Midlands, kuzey İngiltere

#21. Avrupa’da 70 milyon yıl önce başlayan ve etikleri hâlâ sürmekte olan orojenez aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Alp orojenezi

#22. Aşağıdakilerden hangisi “Güney Dağlık Bölgesi”nin turizm alanları arasında yer almaz?

Cevap : B) Kara ormanlar

#23. İspanya’nın üç büyük şehri hangileridir?

Cevap : A) Madrid, Barselona ve Valensiya

#24. Fransa’nın başlıca akarsuları hangileridir?

Cevap : A) Loire, Rhône, Seine ve Garonne

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Dünya Bölgeleri: Avrupa Final Deneme Sınavı -9

Avrupa’nın Coğrafi Bölgeleri: Doğu Avrupa

1- Polonya’yı yüzey şekilleri açısından kaç bölgeye ayrılmaktadır?

A) Karpatlar, Pirene Dağları, Kuzey Ovaları
B) Alpler, Tatra Dağları, Akdeniz Kıyısı
C) Tatra Dağları, İç Ovalar, Vistül Havzası
D) Baltık denizi kıyısı, merkezi ovalık kesim ve güneydeki dağlık tepelik kesim

Cevap : D) Baltık denizi kıyısı, merkezi ovalık kesim ve güneydeki dağlık tepelik kesim

2- Polonya’nın en iyi tarım alanları ülkenin hangi kesiminde yer alır?

A) Kuzey
B) Güney
C) Batı
D) Doğu
E) Kuzeybatı

Cevap : B) Güney

3- Polonya’da gelişen sanayi türleri hangileridir?

A) Cam, enerji, inşaat, kimyasal
B) Tarım, metalurji, finans, turizm
C) demir çelik, makine kimya, gemi yapımı, cam, tekstil ve gıda

Cevap : C) demir çelik, makine kimya, gemi yapımı, cam, tekstil ve gıda

4- Macaristan’nın demir-çelik sanayisi esas olarak Tuna Nehri kenarında nerede yer almaktadır?

A) Paks
B) Székesfehérvár
C) Szeged
D) Miskolc
E) Dunaujvaros

Cevap : E) Dunaujvaros

5- Doğu Avrupa’nın “gıda ihracatçısı” ünvanına sahip ülkesi hangisidir?

A) Ukrayna
B) Rusya
C) Çek Cumhuriyeti
D) Bulgaristan
E) Macaristan

Cevap : E) Macaristan

6- Bulgaristan’daki en önemli iki dağ hangileridir?

A) Balkan ve Rodop dağları
B) Pirin ve Rila dağları
C) Kırcaali ve Teteven dağları
D) Vitosha ve Sredna Gora dağları
E) Hemus ve Stara Planina dağları

Cevap : A) Balkan ve Rodop dağları

7- Bulgaristan kuzeyden güneye doğru birbirine paralel ancak genişlikleri birbirinden farklı kaç coğrafi bölgeye ayrılır?

A) a- Dobruca, b- Kuzey Dağları, c- Balkanlar, d- Orta Dağlar
B) a- Karadeniz Ovaları, b- Vitosha Dağları, c- Rodop Dağları, d- Balkan Yarımadası
C) a- Kuzey Bulgaristan Yaylası Tuna Platformu, b- Balkan Dağları, c- Güney Havzaları ve d- Rodop Dağları

Cevap : C) a- Kuzey Bulgaristan Yaylası Tuna Platformu, b- Balkan Dağları, c- Güney Havzaları ve d- Rodop Dağları

8- Bulgaristan’ın önemli şehirleri hangileridir?

A) Plovdiv, Veliko Tarnovo, Ruse, Vratsa
B) Burgas, Gabrovo, Blagoevgrad, Pernik
C) Ruse, Stara Zagora, Pleven, Dobrich
D) Sliven, Shumen, Yambol, Lovech
E) Sofya, Burgaz, Varna, Filibe ve Hasköy

Cevap : E) Sofya, Burgaz, Varna, Filibe ve Hasköy

9- Romanya coğrafi olarak başlıca kaç bölgeye ayrılır?

Cevap : a) Erdel ülkenin Karpat yayı içinde kalan bölge b) Karpat yayı dışında kalan saha Eski Romanya (Eflak Boğdan ve Dobruca),

10- Romanya’nın önemli şehirleri hangileridir?

A) Cluj-Napoca, Iaşi, Constanța, Galați
B) Braşov, Piteşti, Oradea, Brăila
C) Bükreş, Sibiu, Yaş, Kaloşvar, Temeşvar, Köstence ve Craiova.
D) Buzău, Reşiţa, Satu Mare, Ploiești

Cevap : C) Bükreş, Sibiu, Yaş, Kaloşvar, Temeşvar, Köstence ve Craiova.

Dünya Bölgeleri: Avrupa

Auzef Coğrafya
Telegram Coğrafya

Dünya Bölgeleri: Avrupa

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!