auzefCoğrafyaDünya Bölgeleri Avrupa

Dünya Bölgeleri: Avrupa Final Deneme Sınavı -3

Dünya Bölgeleri: Avrupa Final Deneme Sınavı -3

#1. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Fransa’da yer almaz?

Cevap : D) Sofya

#2. Aşağıdakilerden hangisi Ukrayna’nın kuzeyinde bulunan ve çeşitli imalât türleri ile ünlenen sanayi alanlarından biri değildir?

Cevap : D) Torino

#3. İtalya’da otomobil üretiminin en çok yapıldığı şehir hangisidir?

Cevap : C) Torino

#4. Belçika’nın başkenti Brüksel hangi önemli siyasal rolleri üstlenmiştir?

Cevap : D) Ülke başkenti olma yanında, Avrupa Birliği’nin başkentlerinden biridir; NATO’nun merkezi ve pek çok uluslararası örgütün yönetim merkezidir

#5. 13 üncü yüzyılda ticaret faaliyetlerinin canlanması ile Cenovalı tüccarlar hangi kuzey Avrupa limanları ile sıkı ticari ilişkiler kurdular?

Cevap : C) Hollanda ve güney İngiltere’deki limanlar

#6. “Karasal İklim” aşağıdaki ülkelerin hangisinde görülür?

Cevap : A) Macaristan

#7. Danimarka tarımı oldukça özelleşmiştir. Özellikle hayvancılığın gelişmesi desteklenmiştir. Hayvancılık faaliyetleri içinde ise ..........öne çıkmaktadır. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Cevap : A) mandıracılık

#8. İsveç’in ihraç ürünleri nelerdir?

Cevap : E) Otomobil (Volvo ve Saab), sanayi makineleri (robotlar dahil), telefon cihazları, tıbbi cihazlar, elektrikli iletişim cihazları.

#9. Aşağıdaki ülkelerden hangisi deniz yollarının gelişimi açısından diğerlerine göre daha az gelişmiştir?

Cevap : D) Arnavutluk

#10. Norveç’in çeşitli doğal kaynakları arasında neler yer alır?

Cevap : E) Su gücü, ormanlar, mineraller, çeşitli balık türleri ve muhteşem manzaralar

#11. Almanya’nın Kuzey Denizi kenarındaki en büyük limanı hangisidir?

Cevap : E) Hamburg

#12. İsviçre’de sanayi faaliyetlerinin temelini ........ ve ...... oluşturmuştur. Yukarıdaki boşluğa en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : C) hidroelektrik enerjisi ve usta işçilik

#13. Avrupa’nın güney kıyıları boyunca kışların yağışlı ve yazların kurak geçmesi nedeniyle kuraklığa dayanıklı ..........bitkiler çoğunluktadır. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Cevap : E) Kserofil Bitkiler

#14. Aşağıdakilerden hangisi Lüksemburg’un tarihsel yapılarıyla ünlü en fazla turist alan şehridir?

Cevap : D) Lüksemburg

#15. Almanya’nın başlıca sanayi bölgeleri hangileridir?

Cevap : B) Ruhr, Saar, Saksonya, Hamburg

#16. Avrupa’da Kuzey Denizi kıyısında uluslararası ticaretin en yoğun olarak yapıldığı yerler nereleridir?

Cevap : A) Hamburg, Hollanda’da Rhein ve İngiltere’de Thames nehirlerinin ağızları

#17. Po Ovası’nın en önemli endüstri şehirleri hangileridir?

Cevap : E) Milano, Torino ve Cenova

#18. İsveç’te çeşitli sanayi kolları yaygın olmasına rağmen ülkede ilk sanayi faaliyetleri için hangi ham madde kullanıldı?

Cevap : D) Odun

#19. Akdeniz’in alçak kesimlerinde doğal bitki örtüsü içinde kuraklığa dayanıklı hangi türler yer alır?

Cevap : D) zeytin ağaçları, serviler, çalılıklar ve maki çalılıkları

#20. Almanya’da demir-çelik sanayinin gelişmesinde hangi etmenlerin rolü olmuştur?

Cevap : E) Maden kömürü, linyit ve düşük değerli demir cevherinin varlığı

#21. Finlandiya’nın en fazla nüfusa sahip bölgesi .......... ve çevresidir. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Cevap : C) Helsinki

#22. Avrupa’da “Karışık Orman Kuşağı” içinde hangi ağaçlar yer alır?

Cevap : A) Kuzey Avrupa Konifer Orman Kuşağı ve Karışık Orman Kuşağı

Avrupa’da Karışık Orman Kuşağı, kuzeyde Kuzey Avrupa Konifer Orman Kuşağı ve güneyde Akdeniz Kızılçam Ormanları arasında yer alır. Bu kuşakta, hem iğne yapraklı ağaçlar hem de yayvan yapraklı ağaçlar bulunur.

#23. Almanların turizm amacıyla en çok tercih ettikleri yerlerin başında............. Havzası gelir. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Cevap : A) Akdeniz

#24. Fransa kaç fizyografik bölgeye ayrılır?

Cevap : E) a) Hersinyen Avrupa Merkezi Dağlar ve Yaylaları, b) Alpin sistem, c) Kuzey Avrupa Düzlükleri

#25. Aşağıdakiler’den hangisi Kuzey Avrupa’nın oldukça zorlu çevresel koşulları arasında yer almaz?

Cevap : D) Tropikal iklim

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Dünya Bölgeleri: Avrupa Final Deneme Sınavı -3

 Avrupa’nın Coğrafi Bölgeleri: Batı Avrupa

1- Hollanda kaç fizyografik bölgeye ayrılır?

Cevap : – Kuzeydoğudaki Alman sınırına kadar uzanan kumul kuşağı,
– Rhein, Maas ve Ijssel nehirlerinin geniş alüvyal vadilerinin meydana getirdiği bölge,
– Utrecht şehri ile doğu sınırı arasında uzanan bir dizi çok alçak tepeler,
– Güneyde deniz, akarsu ve buzul hareketlerine maruz kalmamış yüksek kesimi Limburg

2- Hollanda’nın Kuzey Denizi kenarında yer alan üç büyük liman şehri hangileridir?

A) Utrecht – Eindhoven – Arnhem
B) Amsterdam – Rotterdam – Lahey (Den Haag)
C) Groningen – Leeuwarden – Maastricht
D) Haarlem – Zwolle – Nijmegen

Cevap : B) Amsterdam – Rotterdam – Lahey (Den Haag)

3- Hollanda’da tarım faaliyetlerinin en belirgin üç özelliği nedir?

A) 1) Tarım makinelerinin yaygın kullanımı, 2) Düşük toprak kalitesine rağmen verimli üretim, 3) Hayvancılığın az olması
B) 1) Geniş arazi kullanımı, 2) Çok çeşitli ürünlerin yetiştirilmesi, 3) Sürdürülebilir tarım uygulamaları
C) 1) Tarımın büyük ölçekli ve endüstriyel olması, 2) Özellikle süt ve süt ürünleri üretiminde uzmanlaşma, 3) Hayvancılığın tarım faaliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturması
D) 1) Fabrika tarımı, 2) Meyve ve sebzelerin ihracatına yönelik üretim, 3) Seralarda yoğun sebze üretimi

Cevap : D) 1) Fabrika tarımı, 2) Meyve ve sebzelerin ihracatına yönelik üretim, 3) Seralarda yoğun sebze üretimi

1)“Fabrika tarımı” olarak anılan, küçük çiftliklerde domuz ve kümes hayvancılığında son derece özelleşmiş olması;
2)ihracat için yüksek değerli meyve ve sebze üretiminde uzmanlaşmış olması;
3)salata, biber, domates ve salatalık üretiminde seraların yoğun bir biçimde kullanılmasıdır,

4- Aşağıdaki bölgelerden hangisi Avrupa’nın coğrafi bölgelerinden biri değildir?

A) İngiliz Adaları
B) Batı Avrupa
C) Kuzey Avrupa
D) Akdeniz Avrupası
E) Karpat Yayı

Cevap : E) Karpat Yayı

5- Aşağıdaki ülkelerden hangisi Batı Avrupa coğrafi bölgesi içinde yer almaz?

A) Romanya
B) Fransa
C) Belçika
D) Lüksemburg
E) Hollanda

Cevap : A) Romanya

6- Hollanda’da uluslararası turizmin odak noktalarından birisi olan şehir hangisidir?

A) Varna
B) Bern
C) Zürih
D) Amsterdam
E) Monako

Cevap : D) Amsterdam

7- Belçika’nın başkenti Brüksel hangi önemli siyasal rolleri üstlenmiştir?

A) Birleşmiş Milletler’in Avrupa merkezi, Avrupa Parlamentosu’nun karar alma merkezi ve Dünya Ticaret Örgütü’nün merkezi
B) NATO’nun başkenti, Avrupa Birliği’nin başkenti, Avrupa Konseyi’nin merkezi ve Avrupa Parlamentosu’nun karar alma merkezi
C) İngiltere’nin başkenti, Avrupa Birliği’nin karar alma merkezi ve Avrupa Konseyi’nin merkezi
D) Ülke başkenti olma yanında, Avrupa Birliği’nin başkentlerinden biridir; NATO’nun merkezi ve pek çok uluslararası örgütün yönetim merkezidir

Cevap : D) Ülke başkenti olma yanında, Avrupa Birliği’nin başkentlerinden biridir; NATO’nun merkezi ve pek çok uluslararası örgütün yönetim merkezidir

8- Belçika’nın kömürü kullanan ağır demir sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu eski sanayi bölgesi hangi şehirleri içine alır?

A) Antwerp-Brugge-Gent
B) Charleroi-Namur-Liège
C) Brüksel-Leuven-Hasselt
D) Lüksemburg-Orval-Arlon

Cevap : B) Charleroi-Namur-Liège

9- Belçika genel olarak birbirinden farklı özellikler gösteren kaç fizyografik bölgeye ayrılmaktadır?

Cevap : – kuzey ovaları,
– tepelik bölge,
– Sambre-Meuse vadisi (Merkezi Ova),

10- Aşağıdakilerden hangisi Lüksemburg’un tarihsel yapılarıyla ünlü en fazla turist alan şehridir?

A) Milano
B) Bern
C) Sofya
D) Lüksemburg
E) Monako

Cevap : D) Lüksemburg

Dünya Bölgeleri: Avrupa

Auzef Coğrafya
Telegram Coğrafya

Dünya Bölgeleri: Avrupa

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!