auzefCoğrafyaDünya Bölgeleri Avrupa

Dünya Bölgeleri: Avrupa Final Deneme Sınavı -4

Dünya Bölgeleri: Avrupa Final Deneme Sınavı -4

#1. Hollanda’nın Kuzey Denizi kenarında yer alan üç büyük liman şehri hangileridir?

Cevap : B) Amsterdam – Rotterdam – Lahey (Den Haag)

#2. İsveç’in merkezi alçak alanları olarak bilinen, aynı zamanda ülkenin tarihi çekirdeğini oluşturan kesimindeki en yoğun nüfuslu şehir aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Stockholm

#3. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Megalopolisi (ekonomik yığılma yayı) olarak adlandırılan bölge içinde yer almaz?

Cevap : A) Romanya

#4. Avrupa'da kıtanın.........ve...........kesimleri özellikle büyük limanların çevreleri yoğun demir yolu ağına sahiptir. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenekleri işaretleyiniz.

Cevap : B) kuzey ve batı

#5. Aşağıdaki bölgelerden hangisi Avrupa’nın coğrafi bölgelerinden biri değildir?

Cevap : E) Karpat Yayı

#6. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Avrupa ülkelerinden biri değildir?

Cevap : B) Slovenya

#7. Akdeniz Avrupasının en büyük ovası hangisidir?

Cevap : A) Po Ovası

#8. Avrupa’da “Akdeniz Bitki Kuşağı”içinde yer alan maki bitki toplulukları içinde hangi türler bulunur?

Cevap : A) Mantar Meşesi, Defne, Kocayemiş, Mazı Meşesi gibi bodur ağaçlar ile Laden ve Kekik

#9. Avrupa’da görülen en büyük toprak grupları hangileridir?

Cevap : A) Tundralar, Kahverengi Orman Toprakları, Alüvyal Topraklar

#10. Avrupa’da ilk otoyol inşa eden ülke hangisidir?

Cevap : D) Almanya

#11. Ilıman Okyanus İklimi Avrupa’nın hangi ülkelerinde görülür?

Cevap : A) İngiltere, Hollanda, Danimarka, Belçika ve Almanya

#12. Avrupa’da turizmin en fazla geliştiği ülke hangisidir?

Cevap : A) Fransa

#13. Norveç’in en büyük şehri olmanın yanında özellikle deniz limanı, endüstriyel ve kültürel merkez olan şehri hangisidir?

Cevap : A) Oslo

#14. Avrupa’nın fiziki sınırları hangi iki ülkenin topraklarını bölerek bu ülkelerin Avrupalı mı yoksa Asyalı mı oldukları tartışmalarına neden olmaktadır?

Cevap : C) Türkiye –Rusya

#15. Fransa’nın en önemli turist pazarı hangi ülkedir?

Cevap : B) Almanya

#16. Danimarka’nın en yoğun nüfuslu bölgesi neresidir?

Cevap : E) Kopenhag

#17. Finlandiya’da orman ürünleri üretimi daha çok güneydeki .........Platosu’nda yoğunlaşmıştır. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Cevap : E) Lake Platosu

#18. Hollanda’da uluslararası turizmin odak noktalarından birisi olan şehir hangisidir?

Cevap : D) Amsterdam

#19. Kuzeybatı Dağlık Bölgesi içinde yer alan Fenno-İskandinav Kalkanı aşağıdaki kalkanlardan hangisine yapısal olarak benzemektedir?

Cevap : E) Kanada Kalkanı

#20. İtalya’nın en büyük şehri olmanın yanında en önemli endüstri ve finans merkezi olan şehri hangisidir?

Cevap : B) Milano

#21. Dünya turistlerinin en büyük kısmı Avrupa’nın hangi bölgesinden çıkmaktadır?

Cevap : D) Batı Avrupa

#22. Avrupa’ya özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında göç eden Asyalı ve Afrikalı göçmen Avrupalılar tarafından Avrupalı olarak görülmezler ve çoğu kez de vatandaşlık verilmesi sırasında ciddi sorunlar yaşarlar. Avrupalıların bu insanlar için kullandıkları terim aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Cevap : B) misafir işçiler

#23. Avrupa’da nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu doğu-batı uzanımlı kuşağa ne ad verilir?

Cevap : C) Avrupa Nüfus Ekseni

#24. Avrupa’da “Karışık Orman Kuşağı” içinde hangi ağaçlar yer alır?

Cevap : C) Yayvan yapraklı ağaçlar, saplı meşe, ıhlamur, kayın,

#25. Orta ve Doğu Avrupa’da .......iklim türü görülür. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Cevap : B) Karasal

Orta ve Doğu Avrupa’da kara kütlesinin etkisiyle belirginleşen karasal iklim türü görülür. Bu iklim türünde genellikle sert kışlar ve sıcak yazlar yaşanır.

#26. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’nın fizyografik bölgelerinden biridir?

Cevap : A) Güney Dağlık Bölgesi

#27. Avrupa’nın kuzeybatısında batı rüzgarları ve Gulf Stream sıcak su akıntısının etkisiyle ........iklimi görülür. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Cevap : E) Ilıman Okyanus

#28. İspanyol kıyı sayfiyelerinin kalite kaybına uğramasının temel nedenleri nelerdir?

Cevap : D) Ülke turizminde artan çevresel kaygılar, başka bölgelerle olan fiyat rekabeti ve çok düşük gelir düzeyindeki turistlere hizmet verilmesi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Dünya Bölgeleri: Avrupa Final Deneme Sınavı -4

 Avrupa’nın Coğrafi Bölgeleri: Batı Avrupa (Devam)

1- Almanya kaç coğrafi bölgeye ayrılır?

Cevap : – Kuzey Avrupa Ovası’nın bu ülke içinde kalan kısmı ve kıyı kesimi;
– merkezi yaylalar –kuzeyde Harz dağları ve güneyde Kara Ormanlar;
– Bavyera Alpleri ve
– Rhein Boğazı’nı da içine alan Rhein (Ren) Vadisi,

2- Almanya’nın sanayi bölgeleri hangileridir?

A) Bavyera ve Baden-Württemberg
B) Rhein-Neckar ve Mitteldeutschland
C) Hamburg ve Bremen
D) Ruhr, Saar, Saksonya, Berlin

Cevap : D) Ruhr, Saar, Saksonya, Berlin

3- Almanya’da tarımın en yoğun şekilde yapıldığı ve en çok ürünün alındığı yerler nereleridir?

Cevap : a)batıda Köln ve Münster düzlükleri/alçak alanları;
b)Stuttgart, Mainz ve Frankfurt yakınlarında, güneybatıdaki bir dizi vadi ve havza;
c) aşağı yukarı Hannover, Leipzig ve Erfurt şehirleri arasında bir çizgi gibi uzanan, orta Almanya’daki yay biçimli alan ve
d)Münih’in kuzeyindeki kesim,

4- Almanların turizm amacıyla en çok tercih ettikleri yerlerin başında…………. Havzası gelir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

A) Akdeniz Havzası
B) Karpatlar Havzası
C) Baltık Havzası
D) Atlas Okyanusu Havzası

Cevap : A) Akdeniz Havzası

5- Almanya’nın en çok turist gönderdiği ülkeler hangileridir?

A) İsviçre, Avusturya, Hollanda, İngiltere
B) Portekiz, Hollanda, Avusturya, İsviçre
C) Polonya, İsviçre, İngiltere, Yunanistan
D) Portekiz, İsveç, Norveç, Çek Cumhuriyeti
E) İspanya, İtalya, Fransa, Türkiye ve Yunanistan

Cevap : E) İspanya, İtalya, Fransa, Türkiye ve Yunanistan

6- Almanya’da demir-çelik sanayinin gelişmesinde hangi etmenlerin rolü olmuştur?

A) Teknolojik gelişmeler ve mühendislik yetenekleri
B) Demiryolu ve iç su yolları ağına sahip olması
C) Ticaret anlaşmaları ve dış yatırımlar
D) İşgücünün eğitim seviyesi ve niteliği
E) Maden kömürü, linyit ve düşük değerli demir cevherinin varlığı

Cevap : E) Maden kömürü, linyit ve düşük değerli demir cevherinin varlığı

7- Almanya’daki en yüksek dağ hangisidir?

A) Zugspitze
B) Hochkönig
C) Feldberg
D) Großglockner

Cevap : A) Zugspitze

Zugspitze (2200 m)

8- Almanya’nın Kuzey Denizi kenarındaki en büyük limanı hangisidir?

A) Bremen
B) Bremerhaven
C) Rotterdam
D) Antwerp
E) Hamburg

Cevap : E) Hamburg

9- Alman tarımının dikkati çeken başlıca özellikleri nelerdir?

Cevap : (a)birçok maddenin üretiminde Avrupa lideri olması;
(b)belirli alanlarda tarım yapılan alanların oldukça yüksek bir oran göstermeleri;
(c)özellikle batıda Avrupa standartlarına göre çok yüksek verim-hasılat alınması;
(d)doğuda istihdam ve ekip-biçmenin hızla azalmış olması;
(e)işletmelerin büyüklüklerinde, istihdam ve sermaye düzeyinde halen süregelen değişimler,

10- Almanya hangi hayvansal ürünlerin üretiminde Avrupa’da (Rusya dışında) başta gelmektedir?

A) Domuz eti, sığır eti, süt ve tereyağı.
B) Tavuk eti, keçi sütü, yumurta
C) Kuzu eti, peynir, bal
D) Koyun eti, tavuk yumurtası, balık
E) Hindi eti, inek sütü, peynir

Cevap : A) Domuz eti, sığır eti, süt ve tereyağı.

Dünya Bölgeleri: Avrupa

Auzef Coğrafya
Telegram Coğrafya

Dünya Bölgeleri: Avrupa

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!