auzefBilgi TeknolojileriE-Ticaret ve Pazarlama

Bilgi Teknolojileri 2022-2023 Final Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi büyük veri yığınları içerisinden gelecekle ilgili tahminde bulunulmasını sağlayabilecek örüntülerin belirlenmesi ve bilginin keşfedilmesi sürecini ifade eder?

Cevap : C) Veri madenciliği

#2. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde en hızlı katı hal sürücüsü (diski) olarak kullanılmaktadır?

Cevap : E) M.2 NVMe

#3. Aşağıdaki e-ticaret sınıflamalarından hangisi tüketiciden devlete yapılan e-ticareti göstermektedir?

Cevap : D) C2G

#4. Bir üniversitenin her bir kampüsünde ayrı ayrı yer alan ağlar ..... olarak adlandırılırken, bu ağların birleşiminden ..... oluşur. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : A) Yerel Alan Ağı -Metropolitan Alan ağı

#5. Aşağıdakilerden hangisinde dijital okur yazarlığın 3 boyutu doğru olarak verilmiştir?

Cevap : A) Bilişsel-Sosyal Duygusal-Teknik


#6. E-ticaret yapan satıcıların elinde herhangi bir stok bulundurmadan sipariş alıp satış yaptığı perakende satış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) İnternetten stoksuz satış

#7. Bilgisayar açıldığında ilk olarak çalışan yazılım hangisidir?

Cevap : C) BIOS

#8. Bilişim sistemlerinin sınıflandırılmasında hangisi operasyon destek sistemleri arasında yer almaz?

Cevap : B) Karar destek sistemleri

#9. Aşağıdakilerden hangisi bilgi sistemlerinin görevleri arasında yer almaz?

Cevap : E) Rekabette kısıtlama yapmak

#10. Aşağıdakilerden hangisi TSE-17799 (Bilgi Güvenliği Yönetim Standardı) çalışmasındaki bilgi güvenliğinin unsurları arasında yer almaz?

Cevap : C) Şeffaflık


#11. Büyük verinin 5 bileşeni hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Cevap : D) Çeşitlilik-Hız-Hacim-Doğrulama-Değer

#12. Organizasyonlarda son kullanıcıların operasyonel iş süreçlerinde kullanımı için veri işleyen bilişim sistemleri hangi gruptadır?

Cevap : B) Operasyon destek sistemleri

#13. Cinsiyet, medeni durum gibi özellikler hangi ölçüm skalası ile değerlendirilir?

Cevap : A) Nominal Ölçek

#14. Aşağıdakilerden hangisi e-devlet uygulamasının amaçlarından biri değildir?

Cevap : C) Bürokrasinin artması

#15. Sosyal medya ile hayatımıza giren trol kavramı bilişim etiğinin hangi boyutunu ihlal etmektedir?

Cevap : D) Doğruluk


#16. Aşağıdakilerden hangisi açık kaynak kodlu olarak kullanılabilen bir office uygulamasıdır?

Cevap : B) Libre Office Calc

#17. Bilgisayar ile ağın geri kalanı arasında yer alabilecek saldırganlara veya bilgisayar korsanlarına karşı korumayı sağlayan donanım hangisidir?

Cevap : E) Güvenlik duvarı

#18. Doğru ve yanlış olmak üzere iki değer alan veri türü hangisidir?

Cevap : B) Boolean veri türü

#19. Aşağıdakilerden hangisi çevrimiçi kullanılabilen ofis uygulamalarından biri değildir?

Cevap : D) WPS presentation

#20. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar tarafından üretilen ses, görüntü, grafik ve küresel konumlandırma sistemi verileriyle gerçek dünyadaki çevrenin zenginleştirilmesini sağlayan bilgi teknolojisidir?

Cevap : E) Arttırılmış gerçeklik


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bilgi Teknolojileri 2022-2023 Final Soruları

1. Bilişim sistemlerinin sınıflandırılmasında hangisi operasyon destek sistemleri arasında yer almaz?

A) Hareket işleme sistemleri
B) Karar destek sistemleri
C) Bilgi yönetim sistemleri
D) Kurumsal işbirliği sistemleri
E) Ofis otomasyon sistemleri

Cevap : B) Karar destek sistemleri

2. E-ticaret yapan satıcıların elinde herhangi bir stok bulundurmadan sipariş alıp satış yaptığı perakende satış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnternetten stoksuz satış
B) Yatay E-ticaret
C) Dikey E-ticaret
D) Çapraz Satışlar
E) Yukarı Satışlar

Cevap : A) İnternetten stoksuz satış

3. Bir üniversitenin her bir kampüsünde ayrı ayrı yer alan ağlar ….. olarak adlandırılırken, bu ağların birleşiminden ….. oluşur.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Yerel Alan Ağı -Metropolitan Alan ağı
B) Yerel Alan Ağı- Geniş Alan Ağı
C) Metropolitan Alan ağı-Geniş Alan Ağı
D) Yerel Alan Ağı-Özel Sanal Ağ
E) Metropolitan Alan ağı-Özel Sanal Ağ

Cevap : A) Yerel Alan Ağı -Metropolitan Alan ağı

4. Doğru ve yanlış olmak üzere iki değer alan veri türü hangisidir?

A) Mekansal veri türü
B) Boolean veri türü
C) Zamansal veri türü
D) Metinsel veri türü
E) Sayısal veri türü

Cevap : B) Boolean veri türü

5. Bilgisayar ile ağın geri kalanı arasında yer alabilecek saldırganlara veya bilgisayar korsanlarına karşı korumayı sağlayan donanım hangisidir?

A) Erişim noktası
B) Köprü
C) Anahtar
D) Ağ Arabirim kartı
E) Güvenlik duvarı

Cevap : E) Güvenlik duvarı

6. Aşağıdakilerden hangisi bilgi sistemlerinin görevleri arasında yer almaz?

A) Müşteri memnuniyeti ve etkin verimlilik için katkı sağlamak
B) Faydalı bilgi kaynağı sağlamak
C) Yöneticilerin etkin karar almalarına yardımcı olmak
D) İnsan kaynağının verimliliğini artırmak
E) Rekabette kısıtlama yapmak

Cevap : E) Rekabette kısıtlama yapmak

7. Bilgisayar açıldığında ilk olarak çalışan yazılım hangisidir?

A) Ofis programı
B) Komut satırı
C) BIOS
D) Antivirüs programı
E) İşletim sistemi

Cevap : C) BIOS

8. Aşağıdaki e-ticaret sınıflamalarından hangisi tüketiciden devlete yapılan e-ticareti göstermektedir?

A) B2C
B) B2B
C) G2C
D) C2G
E) C2B

Cevap : D) C2G

9. Büyük verinin 5 bileşeni hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Çeşitlilik-Hız-Hacim-Doğrulama-Oranlanabilirlik
B) Hız-Hacim-Doğrulama-Değer-Homojenlik
C) Toplanabilirlik- Hacim- Doğrulama-Hız-Çeşitlilik
D) Çeşitlilik-Hız-Hacim-Doğrulama-Değer
E) Toplanabilirlik- Hacim- Doğrulama-Hız-Homojenlik

Cevap : D) Çeşitlilik-Hız-Hacim-Doğrulama-Değer

10. Sosyal medya ile hayatımıza giren trol kavramı bilişim etiğinin hangi boyutunu ihlal etmektedir?

A) Fikri mülkiyet
B) Köken
C) Erişebilirlik
D) Doğruluk
E) Gizlilik

Cevap : D) Doğruluk

11. Aşağıdakilerden hangisi çevrimiçi kullanılabilen ofis uygulamalarından biri değildir?

A) Google Docs
B) Ethercalc
C) Google Slides
D) WPS presentation
E) Microsoft 365 Word

Cevap : D) WPS presentation

12. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde en hızlı katı hal sürücüsü (diski) olarak kullanılmaktadır?

A) SATA
B) mSATA
C) M.2 SATA
D) RAM
E) M.2 NVMe

Cevap : E) M.2 NVMe

13. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar tarafından üretilen ses, görüntü, grafik ve küresel konumlandırma sistemi verileriyle gerçek dünyadaki çevrenin zenginleştirilmesini sağlayan bilgi teknolojisidir?

A) Bulut bilişim
B) Makine Öğrenimi
C) Bilgi Sistemi
D) Uzman Sistem
E) Arttırılmış gerçeklik

Cevap : E) Arttırılmış gerçeklik

14. Aşağıdakilerden hangisinde dijital okur yazarlığın 3 boyutu doğru olarak verilmiştir?

A) Bilişsel-Sosyal Duygusal-Teknik
B) Teknik- Bilişsel- Davranışsal
C) Teknik- Uygulamacı – Davranışsal
D) Bilişsel-Sosyal Duygusal-Uygulamacı
E) Teknik- Sosyal Duygusal- Davranışsal

Cevap : A) Bilişsel-Sosyal Duygusal-Teknik

15. Cinsiyet, medeni durum gibi özellikler hangi ölçüm skalası ile değerlendirilir?

A) Nominal Ölçek
B) Ordinal Ölçek
C) Sayısal Ölçek
D) Aralıklı Ölçek
E) Oran Ölçek

Cevap : A) Nominal Ölçek

16. Organizasyonlarda son kullanıcıların operasyonel iş süreçlerinde kullanımı için veri işleyen bilişim sistemleri hangi gruptadır?

A) Üst yönetim bilişim sistemleri
B) Operasyon destek sistemleri
C) Uzman sistemler
D) Karar destek sistemleri
E) Yönetim bilişim sistemleri

Cevap : B) Operasyon destek sistemleri

17. Aşağıdakilerden hangisi büyük veri yığınları içerisinden gelecekle ilgili tahminde bulunulmasını sağlayabilecek örüntülerin belirlenmesi ve bilginin keşfedilmesi sürecini ifade eder?

A) Bulanık Mantık
B) Sezgisel Algoritmalar
C) Veri madenciliği
D) Metasezgisel algoritmalar
E) Yapay Sinir Ağları

Cevap : C) Veri madenciliği

18. Aşağıdakilerden hangisi TSE-17799 (Bilgi Güvenliği Yönetim Standardı) çalışmasındaki bilgi güvenliğinin unsurları arasında yer almaz?

A) Kullanılabilirlik
B) İnkar edememe
C) Şeffaflık
D) Gizlilik
E) Bütünlük

Cevap : C) Şeffaflık

19. Aşağıdakilerden hangisi e-devlet uygulamasının amaçlarından biri değildir?

A) 7/24 hizmet sağlama
B) Kurum ve kullanıcıların doğru koordinasyonu
C) Bürokrasinin artması
D) Rüşvetin kalkması
E) Zaman kazancı sağlamak

Cevap : C) Bürokrasinin artması

20. Aşağıdakilerden hangisi açık kaynak kodlu olarak kullanılabilen bir office uygulamasıdır?

A) Microsoft Excel
B) Libre Office Calc
C) Apple Keynote
D) WPS Writer
E) MS Access

Cevap : B) Libre Office Calc

Bilgi Teknolojileri

Auzef E-Ticaret ve Pazarlama-min Açık Lise Telegram Grubu

Bilgi Teknolojileri 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!