auzefLojistik YönetimiPerakende Satış ve Mağaza YönetimiSivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiUluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Lojistik Yönetimi 2022-2023 Vize Soruları

#1. Ham madde, yarı mamul, mamul ve yardımcı malzeme olarak stok sınıflandırması yapıldığında stoklar neye göre sınıflandırılmıştır?

Cevap : D) Arz-Talebe göre

#2. Tedarik edilen bir malzemenin günlük tüketim hızı 30 adettir. Tedarik süresi 6 gün olduğuna göre yeniden sipariş noktası kaç birimdir?

Cevap : C) 180

#3. Aşağıdakilerden hangisi değişkenlik türüne göre talep tiplerinden biridir?

Cevap : C) Mevsimlik talep

#4. Tedarik zincirindeki dağıtım kanalları arasındaki veya birbirine komşu iki montaj hattı arasındaki stok türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Boru Hattı Stoku

#5. İzleme Sinyali (TS, Tracking Signal) aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Cevap : D) RSFE/MAD Oranı

#6. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik sipariş miktarı hesaplanırken kesinlikle kullanılmaz?

Cevap : E) Maksimum stok düzeyi

#7. Bir stok kaleminin belirli bir süre stokta kalmasıyla oluşan tüm maliyetlerin toplamını ifade eder. Bu maliyetler; stoğa yapılan yatırımın fırsat maliyeti, stoklama için kullanılan fiziksel alanın maliyetleri (kira, aydınlatma, isitma, soğutma, havalandırma, depocuya ödenen ücret) vergiler, sigorta ve fire maliyetleri olarak sıralanabilir. Yukarıda ifade edilen stok maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Elde bulundurma maliyeti

#8. İki değişken arasında mükemmel korelasyon ilişkisi varsa korelasyon değeri aşağıdakilerden hangisine eşit olur?

Cevap : B) -1 veya 1

#9. I. Yeni ürün planlaması için kısa vadeli tahminlere başvurulur. II. En isabetli tahminlere genellikle nitel ve nicel yöntemlerin birlikte kullanılmasıyla ulaşılır. III. Hiçbir tahmin yöntemi bütün durumlara uygun değildir. IV. Uzun vadeli tahminler kısa vadeli tahminlere göre daha kesindir. V. Tüketici anketi nicel tahmin yöntemlerinden biridir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Cevap : A) II ve III

#10. Ürün taşınmayı ya da satılmayı beklemek üzere bir yerde bekletiliyorsa lojistiğin hangi fonksiyonundan bahsediliyordur?

Cevap : C) Depolama

#11. "6 aylık hareketli ortalama tahmini 3 aylık hareketli ortalama tahmininden iyi sonuç verir." Gerçekleşen taleple ilgili aşağıdakilerden hangisi geçerli olduğunda, yukarıda belirtilen durum doğru olur?

Cevap : D) Talep görece durağandır.

#12. Aşağıdakilerden hangisi tahminde bulunmanın zor olmasının sebeplerinden biri değildir?

Cevap : A) Tahminî satış miktarı gerçekleşen miktarla uyuşmak zorundadır.

#13. Aşağıdakilerden hangisi Elde Bulundurma Maliyeti hesabında kullanılabilir?

Cevap : E) Birim maliyet

#14. Bir lojistik firmasının gelecek dönemdeki iş hacmini miktar olarak tahmin etmesi lojistiğin hangi faaliyeti ile ilgilidir?

Cevap : A) Talep yönetimi

#15. Nicel talep tahminlerinde kullanılan bilgilerle ve üretimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Üretici tüketiciden gelen bilgilere göre satıcıya sipariş geçer.

#16. Aşağıdakilerden hangisi talep miktarını etkileyebilecek mikro iktisadi etkenlerden biri değildir?

Cevap : D) İşsizlik oranı

#17. Aşağıdaki modellerin hangisinde talebin yapısı ve tedarik süresi kesin olarak bilinmektedir?

Cevap : C) Deterministik modeller

#18. Genellikle tüm stok birimleri içerisinde %30'luk bir paya sahiptirler. Bu %30'luk birim yıllık kullanım değeri olarak (ΣDv) tüm stok değerleri içerisinde; %15 değerine karşılık gelir. Yukarıdaki ifade hangi stok türü için doğrudur?

Cevap : E) B Tipi Stoklar

#19. Aşağıdaki düzeltme katsayılarından hangisinde, üstel düzeltmeye dayalı tahmin değeri basit yönteme dayalı tahmin değeriyle aynı olur?

Cevap : E) 1

#20. Üretim için gerekli olan malzemenin zamanında temin edilmesi gerekmektedir. Bu ifade lojistik yönetiminin hangi fonksiyonunu ifade etmektedir?

Cevap : B) Stok yönetimi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Lojistik Yönetimi 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdaki modellerin hangisinde talebin yapısı ve tedarik süresi kesin olarak bilinmektedir?

A) Tek periyotlu modeller
B) Olasılıklı modeller
C) Deterministik modeller
D) Periyodik gözden geçirmeye dayalı modeller
E) Sürekli gözden geçirmeye dayalı modeller

Cevap : C) Deterministik modeller

2. Üretim için gerekli olan malzemenin zamanında temin edilmesi gerekmektedir. Bu ifade lojistik yönetiminin hangi fonksiyonunu ifade etmektedir?

A) Dağıtım
B) Stok yönetimi
C) Bilgi yönetimi
D) Elleçleme
E) Talep yönetimi

Cevap : B) Stok yönetimi

3. Aşağıdakilerden hangisi değişkenlik türüne göre talep tiplerinden biridir?

A) Aylık talep
B) Haftalık talep
C) Mevsimlik talep
D) Yıllık talep
E) Günlük talep

Cevap : C) Mevsimlik talep

4. Aşağıdakilerden hangisi Elde Bulundurma Maliyeti hesabında kullanılabilir?

A) Raf maliyeti
B) Elde bulundurmama maliyeti
C) Elleçleme maliyeti
D) Ceza maliyeti
E) Birim maliyet

Cevap : E) Birim maliyet

5. “6 aylık hareketli ortalama tahmini 3 aylık hareketli ortalama tahmininden iyi sonuç verir.” Gerçekleşen taleple ilgili aşağıdakilerden hangisi geçerli olduğunda, yukarıda belirtilen durum doğru olur?

A) Talep mevsimsel bir eğri takip etmekte ve yılda iki defa tekrar etmektedir.
B) Talep yükseliş göstermektedir.
C) Talep aşağı doğru bir iniş göstermektedir.
D) Talep görece durağandır.
E) Talep üç aydır süregelen reklam kampanyası sonucu değişmektedir.

Cevap : D) Talep görece durağandır.

6. Nicel talep tahminlerinde kullanılan bilgilerle ve üretimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bilgi akışında satıcı üreticiden önce gelir.
B) Üretici tüketiciden gelen bilgilere göre satıcıya sipariş geçer.
C) Talep tahmininde kullanılan bilginin ve mamulün hareket yönü birbirine terstir.
D) Mamul akışında hammadde dağıtıcıdan önce gelir.
E) Nihai tüketici beğeni, şikayet, istek, sipariş gibi bilgiler sunar.

Cevap : B) Üretici tüketiciden gelen bilgilere göre satıcıya sipariş geçer.

7. Genellikle tüm stok birimleri içerisinde %30’luk bir paya sahiptirler. Bu %30’luk birim yıllık kullanım değeri olarak (ΣDv) tüm stok değerleri içerisinde; %15 değerine karşılık gelir. Yukarıdaki ifade hangi stok türü için doğrudur?

A) D Tipi Stoklar
B) A Tipi Stoklar
C) ABC Tipi Stoklar
D) C Tipi Stoklar
E) B Tipi Stoklar

Cevap : E) B Tipi Stoklar

8. Bir lojistik firmasının gelecek dönemdeki iş hacmini miktar olarak tahmin etmesi lojistiğin hangi faaliyeti ile ilgilidir?

A) Talep yönetimi
B) Satın alma
C) Elleçleme
D) Dağıtım
E) Tersine lojistik

Cevap : A) Talep yönetimi

9. Bir stok kaleminin belirli bir süre stokta kalmasıyla oluşan tüm maliyetlerin toplamını ifade eder. Bu maliyetler; stoğa yapılan yatırımın fırsat maliyeti, stoklama için kullanılan fiziksel alanın maliyetleri (kira, aydınlatma, isitma, soğutma, havalandırma, depocuya ödenen ücret) vergiler, sigorta ve fire maliyetleri olarak sıralanabilir.
Yukarıda ifade edilen stok maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ceza maliyeti
B) Elde bulundurma maliyeti
C) Elde bulundurmama maliyeti
D) Hazırlık maliyeti
E) Birim maliyet

Cevap : B) Elde bulundurma maliyeti

10. Ürün taşınmayı ya da satılmayı beklemek üzere bir yerde bekletiliyorsa lojistiğin hangi fonksiyonundan bahsediliyordur?

A) Talep yönetimi
B) Dağıtım
C) Depolama
D) Paketleme
E) Elleçleme

Cevap : C) Depolama

11. İki değişken arasında mükemmel korelasyon ilişkisi varsa korelasyon değeri aşağıdakilerden hangisine eşit olur?

A) r>1
B) -1 veya 1
C) 0
D) r≤ 0
E) 0 ≤r

Cevap : B) -1 veya 1

12. Tedarik zincirindeki dağıtım kanalları arasındaki veya birbirine komşu iki montaj hattı arasındaki stok türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Boru Hattı Stoku
B) Ayrıştırma Stoku
C) Çevrim Stoku
D) Emniyet Stoku
E) Tedarik Stoku

Cevap : A) Boru Hattı Stoku

13. Aşağıdakilerden hangisi talep miktarını etkileyebilecek mikro iktisadi etkenlerden biri değildir?

A) Rakip ürünlerin fiyatları
B) Ürünün fiyat seviyesi
C) Promosyon stratejileri
D) İşsizlik oranı
E) Pazarlama bütçesi

Cevap : D) İşsizlik oranı

14. Tedarik edilen bir malzemenin günlük tüketim hızı 30 adettir. Tedarik süresi 6 gün olduğuna göre yeniden sipariş noktası kaç birimdir?

A) 6
B) 18
C) 180
D) 5
E) 30

Cevap : C) 180

15. I. Yeni ürün planlaması için kısa vadeli tahminlere başvurulur.
II. En isabetli tahminlere genellikle nitel ve nicel yöntemlerin birlikte kullanılmasıyla ulaşılır.
III. Hiçbir tahmin yöntemi bütün durumlara uygun değildir.
IV. Uzun vadeli tahminler kısa vadeli tahminlere göre daha kesindir.
V. Tüketici anketi nicel tahmin yöntemlerinden biridir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) II ve III
B) III ve IV
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I ve V

Cevap : A) II ve III

16. İzleme Sinyali (TS, Tracking Signal) aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) Tahmin Hataları Toplamı (CFE, Cummulati ve Forecast Error)
B) Hareketli Tahmin Hataları Toplamı (RSFE, Running Sum of the Forecast Errors)
C) Ortalama Mutlak Sapma (MAD, Mean Absolute Deviation)
D) RSFE/MAD Oranı
E) Ortalama Mutlak Yüzde Hata (MAPE, Mean Absolute Percentage Error)

Cevap : D) RSFE/MAD Oranı

17. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik sipariş miktarı hesaplanırken kesinlikle kullanılmaz?

A) Birim maliyet
B) Hazırlık maliyeti
C) Talep hızı
D) Sipariş maliyeti
E) Maksimum stok düzeyi

Cevap : E) Maksimum stok düzeyi

18. Aşağıdakilerden hangisi tahminde bulunmanın zor olmasının sebeplerinden biri değildir?

A) Tahminî satış miktarı gerçekleşen miktarla uyuşmak zorundadır.
B) Hiçbir tahmin kusursuz değildir.
C) Tek bir tahmin tekniği yoktur.
D) Tahmin maliyetli ve zaman alan bir iştir.
E) Tahminde bulunmak için düzenli ve ayrıntılı veri setlerine ihtiyaç duyulur.

Cevap : A) Tahminî satış miktarı gerçekleşen miktarla uyuşmak zorundadır.

19. Aşağıdaki düzeltme katsayılarından hangisinde, üstel düzeltmeye dayalı tahmin değeri basit yönteme dayalı tahmin değeriyle aynı olur?

A) 0
B) 0,5
C) 0,9
D) 0,7
E) 1

Cevap : E) 1

20. Ham madde, yarı mamul, mamul ve yardımcı malzeme olarak stok sınıflandırması yapıldığında stoklar neye göre sınıflandırılmıştır?

A) Fonksiyonlarına göre
B) Malzemenin kimyasal özelliklerine göre
C) Malzemenin Değerine Göre
D) Arz-Talebe göre
E) Malzemenin şekline göre

Cevap : D) Arz-Talebe göre

Lojistik Yönetimi

Lojistik Yönetimi Final Soruları Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Facebook Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği telegram - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Lojistik Yönetimi 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!