auzefLaborant ve veteriner sağlıkTemel Anatomi ve Histoloji Bilgisi

Temel Anatomi ve Histoloji Bilgisi 2022-2023 Vize Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi arka bacaklarda bulunan kemiklerden birisi değildir?

Cevap : D) Kürek kemiği

D) Kürek kemiği: Kürek kemiği, omuz bölgesinde bulunur ve arka bacaklarda değil, üst ekstremitede yer alan bir kemiktir.
Arka bacaklarda yer alan kemikler:
Uyluk kemiği (A)
Arka ayak bilek kemiği (B)
Kalça kemiği (C)
Kaval kemiği (E)

#2. Aşağıdakilerden hangisi böbreklerde pelvis renalis'den başlayıp sidik kesesine idrarı taşıyan yapıdır?

Cevap : C) Pelvis renalis (ren)-sidik kesesi

#3. Aşağıdakilerden hangisi burun boşluğundaki koku yoludur?

Cevap : D) Meatus nasi dorsalis

#4. Aşağıdakilerden hangisi tunica vasculosa bulbi'nin katmanlarından birisidir?

Cevap : D) İris

#5. Dört ayağı üzerinde duran bir hayvanda sırta paralel ve diğer düzlemlere dik olarak geçip sırt ve karın diye ayıran düzlemin adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Planum horizontalia


#6. Köpeklerde arka bacak enjeksiyonlarında aşağıdaki sinirlerden hangisine dikkat edilmelidir?

Cevap : C) N.ischadicus

Köpeklerde arka bacak enjeksiyonlarında dikkat edilmesi gereken sinir, kas ve damarlar arasında yer alan ve enjeksiyon sırasında zarar görmemesi için özen gösterilmesi gereken sinirlerden biri “N.ischiadicus”tur (sciatic sinir). Bu sinir, köpeğin arka bacaklarındaki kaslara ve duyusal bölgelere hizmet eder. Enjeksiyonlar sırasında bu sinire zarar verilmemesi önemlidir, çünkü bu sinirin hasar görmesi bacağın işlevini etkileyebilir ve köpeğin hareket kabiliyetini sınırlayabilir. Bu nedenle, enjeksiyonlar yapılırken bu sinire dikkat edilmesi önemlidir.

#7. Kanatlılarda hava keseleri ve pneumatik kemiklerin olması aşağıdakilerden hangisine etki eden bir faktördür?

Cevap : A) Kanatlıların uçmasına

Bu yapılar, özellikle kuşların uçmasına yardımcı olur. Hava keseleri ve pneumatik kemikler sayesinde kuşlar hafifler, daha etkili ve uzun süreli uçabilirler. Bu adaptasyonlar, evrimsel süreçte kuşların uçma kabiliyetini artırmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gelişmiştir. Bu nedenle doğru yanıt A) Kanatlıların uçmasına olmalıdır.

#8. Kanatlılarda ossa cinguli membri thoracici (omuz kemeri) aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : E) Scapula, os coracoideum, sternum ve furcula

#9. Aşağıdakilerden hangileri erkeklerde dış üreme organlarından birisidir?

Cevap : B) Preputium

#10. Aşağıdakilerden hangisi capsula ungulae'nin kısımlarından biridir?

Cevap : B) Solea ungulae


#11. Columella aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Kanatlılarda bulunan kulak kemikçiğinin adı

#12. Eklenti üreme bezlerinden sadece gl. prostata, gl. bulbourethralis ve gl. ampullae'ye sahip bulunan hayvan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Kedi

#13. Aşağıdakilerden hangisi baş ve boynun sağ yarımı ile sağ ön ekstremite'nin lenfini toplayıp v. cava cranialis'e açılır ana lenf damarıdır?

Cevap : D) Ductus lymphaticus dexter

#14. Atlarda kaç adet meme kompleksi vardır?

Cevap : B) 2

Atlarda her biri iki meme başı içeren toplamda iki meme kompleksi bulunmaktadır. Meme kompleksleri, dişi atlarda süt üretimini ve yavruların beslenmesini sağlamak için önemlidir. Her meme kompleksi, biri sağ tarafta biri sol tarafta olmak üzere toplamda iki meme başı içerir.

#15. Aşağıdakilerden hangisi sinonim kelimelerdendir?

Cevap : C) Ren


#16. Aşağıdakilerden hangisi kalbin sağ tarafında sağ kulakçık ile sağ karıncık arasındaki delikte bulunan kapaktır?

Cevap : E) Tricuspidal kapakçık

#17. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) At-Equus asinus

#18. Aşağıdakilerden hangisi ön bacak eklemlerinden birisi değildir?

Cevap : E) Kalça eklemi-art.coxae

Kalça eklemi (coxae), ön bacak değil, arka bacağın ana eklemidir. Ön bacak eklemleri ise omuz eklemi (art.humeri), ön 1. Parmak eklemi (art.metacarpophalangeae), dirsek eklemi (art.cubiti) ve ön bilek eklemi (art.carpi) olarak sıralanır.

#19. Evcil hayvanlarda kadavra saklanmasında tavsiye edilen en sağlıklı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Tuzlu su kullanılması ve 4 °C soğuk ortamda saklanması

Evcil hayvanların kadavra saklanmasında tavsiye edilen en sağlıklı yöntem, B seçeneğinde belirtilen “Tuzlu su kullanılması ve 4°C soğuk ortamda saklanması” yöntemidir.
Bu yöntem, tuzlu su kullanılarak hayvanın tuzlu su içinde bekletilmesini ve ardından buzdolabında veya soğuk bir ortamda muhafaza edilmesini ifade eder. Bu şekilde, bakteri ve mikroorganizmaların çoğalması yavaşlar, doku bozulmaları minimize edilir ve kadavra uzun süreli olarak saklanabilir. Bu yöntem araştırmalarda, eğitimde veya anatomik çalışmalarda kullanılan etkili bir yöntemdir.
Diğer seçeneklerde belirtilen kimyasal maddeler (formolsalin, formaldehit, kinnamon sıvısı) sağlıklı ve güvenli saklama için önerilmeyen maddelerdir çünkü bunlar sağlık riskleri taşıyabilir ve çevresel ve sağlık açısından zararlı olabilir. Ayrıca, bu kimyasal maddelerin hayvanlara zararlı olabileceği unutulmamalıdır. Tuzlu su ve soğuk ortam ise daha doğal ve hayvana zarar vermeden saklama sağlayan bir yöntemdir.

#20. Aşağıdakilerden hangisi organ kemiğidir?

Cevap : A) Os pe(nis


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Temel Anatomi ve Histoloji Bilgisi 2022-2023 Vize Soruları

1. Kanatlılarda hava keseleri ve pneumatik kemiklerin olması aşağıdakilerden hangisine etki eden bir faktördür?

A) Kanatlıların uçmasına
B) Kanatlıların gagaya sahip olmasina
C) Kanatlıların beyaz gögüs etine sahip olmasına
D) Kanatlılarda sindirim sisteminin cloaca ile sonlanmasına
E) Kanatlıların yumurta yapmalarına

Cevap : A) Kanatlıların uçmasına

Bu yapılar, özellikle kuşların uçmasına yardımcı olur. Hava keseleri ve pneumatik kemikler sayesinde kuşlar hafifler, daha etkili ve uzun süreli uçabilirler. Bu adaptasyonlar, evrimsel süreçte kuşların uçma kabiliyetini artırmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gelişmiştir. Bu nedenle doğru yanıt A) Kanatlıların uçmasına olmalıdır.

lolonolo.com

2. Atlarda kaç adet meme kompleksi vardır?

A) 5
B) 2
C) 1
D) 3
E) 4

Cevap : B) 2

Atlarda her biri iki meme başı içeren toplamda iki meme kompleksi bulunmaktadır. Meme kompleksleri, dişi atlarda süt üretimini ve yavruların beslenmesini sağlamak için önemlidir. Her meme kompleksi, biri sağ tarafta biri sol tarafta olmak üzere toplamda iki meme başı içerir.

3. Eklenti üreme bezlerinden sadece gl. prostata, gl. bulbourethralis ve gl. ampullae’ye sahip bulunan hayvan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kedi
B) Boğa
C) Domuz
D) Köpek
E) Aygır

Cevap : A) Kedi

4. Evcil hayvanlarda kadavra saklanmasında tavsiye edilen en sağlıklı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Formolsalin solüsyanu kulanılması
B) Tuzlu su kullanılması ve +4 °C soğuk ortamda saklanması
C) +4°C soğuk ortamda formaldehit ile saklanması
D) Kinnamon sıvısının kulanılması
E) Formaldehit sıvısı kulanılması

Cevap : B) Tuzlu su kullanılması ve +4 °C soğuk ortamda saklanması

Evcil hayvanların kadavra saklanmasında tavsiye edilen en sağlıklı yöntem, B seçeneğinde belirtilen “Tuzlu su kullanılması ve +4°C soğuk ortamda saklanması” yöntemidir.
Bu yöntem, tuzlu su kullanılarak hayvanın tuzlu su içinde bekletilmesini ve ardından buzdolabında veya soğuk bir ortamda muhafaza edilmesini ifade eder. Bu şekilde, bakteri ve mikroorganizmaların çoğalması yavaşlar, doku bozulmaları minimize edilir ve kadavra uzun süreli olarak saklanabilir. Bu yöntem araştırmalarda, eğitimde veya anatomik çalışmalarda kullanılan etkili bir yöntemdir.
Diğer seçeneklerde belirtilen kimyasal maddeler (formolsalin, formaldehit, kinnamon sıvısı) sağlıklı ve güvenli saklama için önerilmeyen maddelerdir çünkü bunlar sağlık riskleri taşıyabilir ve çevresel ve sağlık açısından zararlı olabilir. Ayrıca, bu kimyasal maddelerin hayvanlara zararlı olabileceği unutulmamalıdır. Tuzlu su ve soğuk ortam ise daha doğal ve hayvana zarar vermeden saklama sağlayan bir yöntemdir.

lolonolo.com

5. Dört ayağı üzerinde duran bir hayvanda sırta paralel ve diğer düzlemlere dik olarak geçip sırt ve karın diye ayıran düzlemin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Planum horizontalia
B) Planum sagittalia
C) Planum medianum
D) Planum segmentale
E) Planum frantale

Cevap : A) Planum horizontalia

6. Aşağıdakilerden hangisi baş ve boynun sağ yarımı ile sağ ön ekstremite’nin lenfini toplayıp v. cava cranialis’e açılır ana lenf damarıdır?

A) Ductus incisivus
B) Ductus choledochus
C) Ductus lympahticus sinister
D) Ductus lymphaticus dexter
E) Ductus thoracicus

Cevap : D) Ductus lymphaticus dexter

7. Columella aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sert damaktaki yarığın adı
B) Hava keselerinden birinin adı
C) Sindirim sistemin son kısmının adı
D) Yemek borusunun göğüs giridinde yaptığı genişlemenin adı
E) Kanatlılarda bulunan kulak kemikçiğinin adı

Cevap : E) Kanatlılarda bulunan kulak kemikçiğinin adı

8. Aşağıdakilerden hangisi organ kemiğidir?

A) Os pe(nis
B) Os coxae
C) Mandibula
D) Calcaneus
E) Patella

Cevap : A) Os pe(nis

9. Köpeklerde arka bacak enjeksiyonlarında aşağıdaki sinirlerden hangisine dikkat edilmelidir?

A) N.vagus
B) N.radialis
C) N.ischadicus
D) V.cephalica
E) V jugularis

Cevap : C) N.ischadicus

Köpeklerde arka bacak enjeksiyonlarında dikkat edilmesi gereken sinir, kas ve damarlar arasında yer alan ve enjeksiyon sırasında zarar görmemesi için özen gösterilmesi gereken sinirlerden biri “N.ischiadicus”tur (sciatic sinir). Bu sinir, köpeğin arka bacaklarındaki kaslara ve duyusal bölgelere hizmet eder. Enjeksiyonlar sırasında bu sinire zarar verilmemesi önemlidir, çünkü bu sinirin hasar görmesi bacağın işlevini etkileyebilir ve köpeğin hareket kabiliyetini sınırlayabilir. Bu nedenle, enjeksiyonlar yapılırken bu sinire dikkat edilmesi önemlidir.

lolonolo.com

10. Aşağıdakilerden hangileri erkeklerde dış üreme organlarından birisidir?

A) Ductus deferens
B) Preputium
C) Epididymis
D) Testis
E) Gl. prostata

Cevap : B) Preputium

11. Aşağıdakilerden hangisi capsula ungulae’nin kısımlarından biridir?

A) Corium coronarium
B) Solea ungulae
C) Corium parietale
D) Corium pulvinale
E) Corium limitans

Cevap : B) Solea ungulae

12. Aşağıdakilerden hangisi tunica vasculosa bulbi’nin katmanlarından birisidir?

A) Pars cacca retina
B) Lens
C) Cornea
D) İris
E) Sclera

Cevap : D) İris

13. Aşağıdakilerden hangisi ön bacak eklemlerinden birisi değildir?

A) Omuz eklem art.humeri
B) Ön 1. Parmak eklemi-art.metacarpophalangeae
C) Dirsek eklemi-art.cubiti
D) Ön bilek eklemi-art.carpi
E) Kalça eklemi-art.coxae

Cevap : E) Kalça eklemi-art.coxae

Kalça eklemi (coxae), ön bacak değil, arka bacağın ana eklemidir. Ön bacak eklemleri ise omuz eklemi (art.humeri), ön 1. Parmak eklemi (art.metacarpophalangeae), dirsek eklemi (art.cubiti) ve ön bilek eklemi (art.carpi) olarak sıralanır.

lolonolo.com

14. Aşağıdakilerden hangisi böbreklerde pelvis renalis’den başlayıp sidik kesesine idrarı taşıyan yapıdır?

A) Epididymis-Urethra
B) Ovarium-Uterus
C) Pelvis renalis (ren)-sidik kesesi
D) Sidik kesesi-Dış ortam
E) Uterus-Va(g)ina

Cevap : C) Pelvis renalis (ren)-sidik kesesi

15. Aşağıdakilerden hangisi sinonim kelimelerdendir?

A) Nodus
B) Articulatio
C) Ren
D) Manus
E) Primus

Cevap : C) Ren

16. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Koyun-Ovis aries
B) Lateralis-Dış yan
C) At-Equus asinus
D) Profundus-Denn
E) Proximalis ön ve arka bacakta vücuda yakın

Cevap : C) At-Equus asinus

17. Kanatlılarda ossa cinguli membri thoracici (omuz kemeri) aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Os quadratum, pygostyl, as lumbosacrale
B) Os coracoideum, humerus, radius ve ulna
C) Humerus, scapula ve furcula
D) Os lumbosacrale, pygostyl, furcula
E) Scapula, os coracoideum, sternum ve furcula

Cevap : E) Scapula, os coracoideum, sternum ve furcula

18. Aşağıdakilerden hangisi kalbin sağ tarafında sağ kulakçık ile sağ karıncık arasındaki delikte bulunan kapaktır?

A) Bicuspidal kapakçık
B) Semilunar kapakçık
C) Pulmoner kapakçık
D) Aartik kapakçık
E) Tricuspidal kapakçık

Cevap : E) Tricuspidal kapakçık

19. Aşağıdakilerden hangisi arka bacaklarda bulunan kemiklerden birisi değildir?

A) Uyluk kemiği
B) Arka ayak bilek kemiği
C) Kalça kemiği
D) Kürek kemiği
E) Kaval kemiği

Cevap : D) Kürek kemiği

D) Kürek kemiği: Kürek kemiği, omuz bölgesinde bulunur ve arka bacaklarda değil, üst ekstremitede yer alan bir kemiktir.
Arka bacaklarda yer alan kemikler:
Uyluk kemiği (A)
Arka ayak bilek kemiği (B)
Kalça kemiği (C)
Kaval kemiği (E)

lolonolo.com

20. Aşağıdakilerden hangisi burun boşluğundaki koku yoludur?

A) Meatus nasi medius
B) Isthmus faucium
C) Pars nasi pharyngea
D) Meatus nasi dorsalis
E) Meatus nasi ventralis

Cevap : D) Meatus nasi dorsalis

Temel Anatomi ve Histoloji Bilgisi

Laborant Ve Veteriner Sağlık Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık

Temel Anatomi ve Histoloji Bilgisi 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!