auzefSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerSiyasi İletişim

Siyasi İletişim 2022-2023 Vize Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi siyasal iletişimin İşlevlerinden biri değildir?

Cevap : C) Siyasi konuların diğer toplumsal konulardan ayrı ve özel bir alan olarak korunması

#2. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının bir siyasal aktör olarak değerlendirilmesine yol açan sebeplerden biri değildir?

Cevap : D) Kitle iletişim araçlarında dijitalleşmenin artması

#3. Aşağıdaki isimlerden hangisi bir teknolojik deterministtir?

Cevap : C) Marshall McLuhan

#4. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki seçim kampanyalarının nasıl yürütüleceği üzerinde etkili olan unsurlardan biri değildir?

Cevap : B) Komşu ülkelerin seçim sistemleri

#5. Terör örgütlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Kitle iletişim araçlarından uzak dururlar.

#6. "Suskunluk Sarmalı" kavramı aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?

Cevap : A) Elizabeth Noelle-Neumann

#7. Siyasal iletişime ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Siyasal iletişim pratiklerine özellikle 19. yüzyıldan itibaren rastlanır.

lolonolo.com

#8. Aşağıdakilerden hangisi siyasal kampanyaların işlevlerinden biri değildir?

Cevap : A) İktidardaki partinin güçlendirilmesi

#9. Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyılın başlarında üniversitelerde kurumsallaşmaya başlamış sosyal bilim alanlarından biri değildir?

Cevap : B) Kültürel İncelemeler

lolonolo.com

#10. Siyasal iletişim çalışmalarının 20. yüzyılın başındaki durumuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Bu dönemde medyanın etkilerinin sınırlı olduğu görüşü hakimdir.

#11. Seçim kampanyalarının "Amerikanlaşması" ifadesinin içeriğine ilişkin aşağıdakilerden hangisini yanlıştır?

Cevap : D) Seçmenle adayların yüz yüze temasının artması

lolonolo.com

#12. Aşağıdakilerden hangisi televizyonun seçim kampanyaları üzerindeki etkilerinden biri değildir?

Cevap : B) Karşılıklı tartışma kültürünün gerilemesi

#13. Aşağıdakilerden hangisi iletişim modellerindeki ana unsurlardan biri değildir?

Cevap : D) Reklam

lolonolo.com

#14. İletişim sürecini, "kim", "neyi", "hangi kanal aracılığıyla", "kime" ve "hangi etkilerle" söylüyor biçiminde modelleyen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Harold Lasswell

#15. Aşağıdakilerden hangisi demokratik toplumlarda kitle iletişim araçlarının işlevleri arasında değildir?

Cevap : D) Kamuoyunu kime oy vermesi gerektiği konusunda yönlendirmek

#16. Sivil toplum örgütlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Lobi ve baskı grubuyla eş anlamlıdır.

#17. Kararlı seçmenlerle ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Sadık oldukları partinin her söylemini desteklerler.

#18. İletişim kavramına ilişkin aşağıdakilerden bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) insanın iletişimi dil ile başlar.

#19. İkinci Dünya Savaşı'nın bilim dünyasına etkilerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Doğa bilimleri felsefeden üstün tutulmaya başlanır.

lolonolo.com

#20. Telefon, faks, internet gibi hizmet alanlarının altyapılarını ve bilgi aktarımının elektrikli teller ya da elektromanyetik sinyaller gibi vasıtalar aracılığıyla yapılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Telekomünikasyon

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Siyasi İletişim 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi siyasal kampanyaların işlevlerinden biri değildir?

A) İktidardaki partinin güçlendirilmesi
B) Demokrasi kültürünün gelişmesi
C) Yeni adayların kamuoyuna tanıtılması
D) Seçmenlerin ülke sorunları hakkında bilgilendirilmesi
E) Seçmenlerin oy vermeye teşvik edilmesi

Cevap : A) İktidardaki partinin güçlendirilmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi televizyonun seçim kampanyaları üzerindeki etkilerinden biri değildir?

A) Adayların imajının önem kazanması
B) Karşılıklı tartışma kültürünün gerilemesi
C) Kampanyaların kişiselleşmesi
D) Mesaj hazırlama sürecinin profesyonelleşmesi
E) Reklam bütçelerinin artması

Cevap : B) Karşılıklı tartışma kültürünün gerilemesi

3. Telefon, faks, internet gibi hizmet alanlarının altyapılarını ve bilgi aktarımının elektrikli teller ya da elektromanyetik sinyaller gibi vasıtalar aracılığıyla yapılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Telekomünikasyon
B) Medya
C) Grup iletişimi
D) Telgraf
E) Kitle iletişimi

Cevap : A) Telekomünikasyon

4. İkinci Dünya Savaşı’nın bilim dünyasına etkilerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Nazi rejiminden kaçanlar başta ABD olmak üzere farklı ülkelere giderek, buralardaki bilimsel gelişmeye katkı verirler.
B) Devletlerin bilime yaklaşımları, savaş içindeki ve sonrasındaki ulusal gereksinimlere paralel biçimde gelişir.
C) Nazi rejiminden kaçan entelektüeller, İstanbul Üniversitesi’nin akademik vizyonunun gelişmesinde büyük rol oynarlar.
D) Savaşın getirdiği sorunların çözülmesi gerekliliği, uzmanlaşmayı destekler.
E) Doğa bilimleri felsefeden üstün tutulmaya başlanır.

Cevap : E) Doğa bilimleri felsefeden üstün tutulmaya başlanır.

lolonolo.com

5. İletişim sürecini, “kim”, “neyi”, “hangi kanal aracılığıyla”, “kime” ve “hangi etkilerle” söylüyor biçiminde modelleyen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Niccolo Machiavelli
B) Marshall McLuhan
C) Elihu Katz
D) Paul Lazarsfeld
E) Harold Lasswell

Cevap : E) Harold Lasswell

6. Terör örgütlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Genellikle aşırı uçlardaki ideolojilerden doğarlar.
B) Mesajlarını şiddetle kodlayarak yollarlar.
C) Siyasal iletişim dili olarak şiddeti kullanırlar.
D) Genellikle yabancı ülkelerden para, silah ya da eğitim desteği alırlar.
E) Kitle iletişim araçlarından uzak dururlar.

Cevap : E) Kitle iletişim araçlarından uzak dururlar.

7. Aşağıdakilerden hangisi iletişim modellerindeki ana unsurlardan biri değildir?

A) Gürültü
B) Alici
C) Geribildirim
D) Reklam
E) Gönderici

Cevap : D) Reklam

lolonolo.com

8. İletişim kavramına ilişkin aşağıdakilerden bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İletişim disiplini genel olarak insan iletişimiyle ilgilenir.
B) insanın iletişimi dil ile başlar.
C) İnsanın bir ağaca sarılması iletişim kapsamına girer.
D) İnsan dışı canlılar da iletişim kurarlar.
E) Kelimenin Türkçe kökeninde “karşılıklılık”, Latince kökeninde ise “topluluk” kavramı ağır basar.

Cevap : B) insanın iletişimi dil ile başlar.

9. Siyasal iletişim çalışmalarının 20. yüzyılın başındaki durumuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu dönemde medyanın etkilerinin sınırlı olduğu görüşü hakimdir.
B) Kamuoyu üzerine çalışmalar yapılır.
C) Propaganda en önemli konular arasındadır.
D) Disiplinlerarası bir bakışla yürütülür.
E) Davranışsalcı akımın etkisi altındadır.

Cevap : A) Bu dönemde medyanın etkilerinin sınırlı olduğu görüşü hakimdir.

10. Seçim kampanyalarının “Amerikanlaşması” ifadesinin içeriğine ilişkin aşağıdakilerden hangisini yanlıştır?

A) Televizyon odaklı imaj çalışmalarının yapılması
B) Büyük bütçeli kampanyalar hazırlanması
C) Siyasal danışmanların rolünün artması
D) Seçmenle adayların yüz yüze temasının artması
E) Lider odaklı kişiselleşmiş kampanyalar düzenlenmesi

Cevap : D) Seçmenle adayların yüz yüze temasının artması

lolonolo.com

11. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki seçim kampanyalarının nasıl yürütüleceği üzerinde etkili olan unsurlardan biri değildir?

A) Ekonomik şartlar
B) Komşu ülkelerin seçim sistemleri
C) Coğrafi yapı
D) Demografik yapı
E) Kültürel yapı

Cevap : B) Komşu ülkelerin seçim sistemleri

12. “Suskunluk Sarmalı” kavramı aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?

A) Elizabeth Noelle-Neumann
B) Daniel Bell
C) Daniel Lerner
D) Harold Lasswell
E) Harold Innis

Cevap : A) Elizabeth Noelle-Neumann

13. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının bir siyasal aktör olarak değerlendirilmesine yol açan sebeplerden biri değildir?

A) Gazetecilerin siyasi eğilimlerini açık ya da örtük olarak ortaya koymaları
B) Medyanın siyasal gündemi belirleme gücü
C) Medyadaki tekelleşme süreci
D) Kitle iletişim araçlarında dijitalleşmenin artması
E) Wikileaks gibi platformların siyasal aktörler hakkındaki ifşaatları

Cevap : D) Kitle iletişim araçlarında dijitalleşmenin artması

14. Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyılın başlarında üniversitelerde kurumsallaşmaya başlamış sosyal bilim alanlarından biri değildir?

A) Siyaset Bilimi
B) Kültürel İncelemeler
C) Sosyoloji
D) Antropoloji
E) İktisat

Cevap : B) Kültürel İncelemeler

lolonolo.com

15. Aşağıdakilerden hangisi demokratik toplumlarda kitle iletişim araçlarının işlevleri arasında değildir?

A) Gelişmeler hakkında bilgi vermek
B) Şeffaf bir yönetim için bekçilik yapmak
C) Kamuoyunun oluşabilmesi için farklı sesleri de İçeren sağlıklı bir diyalog zemini oluşturmak
D) Kamuoyunu kime oy vermesi gerektiği konusunda yönlendirmek
E) Temel konularda kamuoyunu eğitici bir rol üstlenmek

Cevap : D) Kamuoyunu kime oy vermesi gerektiği konusunda yönlendirmek

16. Kararlı seçmenlerle ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Parti sadakatleri yetiştikleri aileden geliyor olabilir.
B) Parti sadakatleri kendi ideolojik tutarlılıklarından geliyor olabilir.
C) Uzun yıllar boyunca aynı partiye oy verirler.
D) Sayıca kararsız seçmenden daha fazladırlar.
E) Sadık oldukları partinin her söylemini desteklerler.

Cevap : E) Sadık oldukları partinin her söylemini desteklerler.

17. Aşağıdakilerden hangisi siyasal iletişimin İşlevlerinden biri değildir?

A) Siyasal mesajların iletilmesi
B) Kamuoyu beklentilerinin ölçülmesi
C) Siyasi konuların diğer toplumsal konulardan ayrı ve özel bir alan olarak korunması
D) Kanaat önderlerinin etkilenmesi
E) Geri besleme kanallarının çalıştırılması

Cevap : C) Siyasi konuların diğer toplumsal konulardan ayrı ve özel bir alan olarak korunması

18. Siyasal iletişime ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Siyasal iletişimin aktörleri, yapılan tanımlarda farklılık gösterebilir.
B) Siyasal iletişim tanımları, tanımın yapıldığı dönemin dinamiklerinden kaçınılmaz olarak etkilenir.
C) Siyasal iletişim pratiklerine özellikle 19. yüzyıldan itibaren rastlanır.
D) Siyasal iletişim, doğası gereği disiplinlerarası nitelik taşır.
E) Siyasal iletişim kavramı, seçim kampanyalarına indirgenemeyecek bir kavramdır.

Cevap : C) Siyasal iletişim pratiklerine özellikle 19. yüzyıldan itibaren rastlanır.

lolonolo.com

19. Sivil toplum örgütlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Finansal kaynaklarını genellikle bağışlar ve fonlar oluşturur.
B) Devletten bağımsız, kar amacı gütmeyen kuruluşlardır.
C) Lobi ve baskı grubuyla eş anlamlıdır.
D) Yerel, ulusal ya da uluslararası düzeyde örgütlenebilirler.
E) Vatandaşların toplumsal ve siyasal hayata katılımını teşvik etmekte önemli roller üstlenirler.

Cevap : C) Lobi ve baskı grubuyla eş anlamlıdır.

20. Aşağıdaki isimlerden hangisi bir teknolojik deterministtir?

A) Paul Lazarsfeld
B) Hans Morgenthau
C) Marshall McLuhan
D) Platon
E) Elihu Katz

Cevap : C) Marshall McLuhan

Siyasi İletişim

Siyasi İletişim 2022-2023 Vize Soruları

LOLONOLO.COM ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler
Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup

Editor

Editör

error: Content is protected !!