auzefRekreasyonYaşam Boyu Spor

Yaşam Boyu Spor 2022-2023 Vize Soruları

#1. İnsan vücudunun çene bölgesinde yer alan, aynı zamanda en güçlü kasın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Masseter

#2. “Gün içerisinde kas ve eklemlerimizin kullanımı sonucu enerji harcanmamızı sağlayan, kalp ve solunum hızını artıran, farklı seviyelerde yapılabilen ve yorgunluğa sebep olan aktiviteler” olarak tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Fiziksel aktivite

#3. Spor ve fiziksel aktiviteler gibi etkinliklerin eğitimsel görünüşüne verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Spor pedagojisi

#4. “Hizmet etkinlikleri çok çeşitli gönüllü çalışmaları ve organizasyonları kapsamaktadır. Bu aktiviteler toplumların ihtiyaç ve durumlarına göre farklılık gösterebilir.” Yukarıdaki metinde bahsedilen rekreasyon aktivite çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) İnsani hizmetler

#5. Aşağıdakilerden hangisi sporun, kötü alışkanlıklardan koruma üzerine etkilerinden biri değildir?

Cevap : D) Daha fazla para harcamaya teşvik eder.


#6. Aşağıdakilerden hangisi gençlerin spor ile ilgili elde ettiği becerilerden değildir?

Cevap : E) Ticari Beceri

#7. Aşağıdakilerden hangisi egzersizin bağışıklık sistemi üzerinde etkilerinden biri değildir?

Cevap : A) Düzenli egzersiz yapmanın iskelet sisteminin güçlenmesinde çok büyük bir etkisi vardır.

#8. Aşağıdakilerden hangisi sporun çocuk ve gençler için olumlu etkilerinden biri değildir?

Cevap : D) Bireyin sosyalleşmesini kısıtlar.

#9. Resmî kurallar çerçevesinde rekabet şeklinde bireyler tarafından yapılan fiziksel aktivitelerin bütünü olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Spor

#10. Aşağıdakilerden hangisi sporun toplumsal yararları arasında yer almaz?

Cevap : C) İyi bir fiziksel görüntü oluşturur.


#11. Bireylerde fiziksel, psikolojik, davranışsal sapmalara neden olan, dış koşullara ve uyarıcılara karşı ortaya çıkan uyum tepkisi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Stres

#12. Aşağıdakilerden hangisi bireyin iskelet ve kemik sağlığını korumak için yapması gerekenlerden biridir?

Cevap : A) Düzenli egzersiz yapmak

#13. Yarışma sporu olarak da tanımlanan ve yetenek isteyen branşlarda profesyonel düzeye çıkabilmiş başarılı sporcuların yaptıkları spor türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Elit spor

#14. Aşağıdakilerden hangisi sporun olumlu etkilerinden biri değildir?

Cevap : C) Sporun saldırganlığı artırması

#15. Aşağıdakilerden hangisi zihinsel stres ile ilgili belirtilerden değildir?

Cevap : A) Oksijen yetersizliği


#16. Aşağıdakilerden hangisi kalça bölgesinde bulunan ve dik durmaya yardımcı olan en büyük kastır?

Cevap : A) Gluteus Maximus

#17. Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunda bulunan en küçük kasların bulunduğu bölgedir?

Cevap : B) Kulak

#18. Aşağıdakilerden hangisi sporun fiziksel yararları arasında yer almaz?

Cevap : D) Zihinsel uyanıklığı arttırması

#19. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik stres ile ilgili belirtilerden biridir?

Cevap : B) Sevinç

#20. Aşağıdakilerden hangisi sporun çocuklar üzerindeki doğrudan faydalarından olamaz?

Cevap : B) Finansal olarak gelişim


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Yaşam Boyu Spor 2022-2023 Vize Soruları

1. İnsan vücudunun çene bölgesinde yer alan, aynı zamanda en güçlü kasın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gluteus maximus
B) Deltoideus
C) Masseter
D) Pronator quadratus
E) Musculus palmaris longus

Cevap : C) Masseter

2. Aşağıdakilerden hangisi sporun toplumsal yararları arasında yer almaz?

A) Toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi sağlar.
B) Sosyal ilişkilerin kurulmasını sağlar.
C) İyi bir fiziksel görüntü oluşturur.
D) Demokratik toplum yaratılmasına katkı sağlar.
E) Toplumda çeşitliliğinin artmasına yardımcı olur.

Cevap : C) İyi bir fiziksel görüntü oluşturur.

3. Aşağıdakilerden hangisi sporun olumlu etkilerinden biri değildir?

A) Sporun olumlu benlik imajı üzerine etkisi
B) Sporun çocukların ve gençlerin gelişimi üzerine etkisi
C) Sporun saldırganlığı artırması
D) Sporun beklenen yaşam süresi üzerine etkisi
E) Sporun benlik saygısı üzerine etkisi

Cevap : C) Sporun saldırganlığı artırması

4. Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunda bulunan en küçük kasların bulunduğu bölgedir?

A) Gövde
B) Kulak
C) Eller
D) Bacaklar
E) Kollar

Cevap : B) Kulak

5. Aşağıdakilerden hangisi sporun çocuk ve gençler için olumlu etkilerinden biri değildir?

A) Bireyin başarma duygusunu olumlu yönde arttırır.
B) Bireyin iyi alışkanlık edinmesine yardımcı olur.
C) Etkili bir eğitim aracıdır.
D) Bireyin sosyalleşmesini kısıtlar.
E) Çocuğu ve genci topluma kazandırır.

Cevap : D) Bireyin sosyalleşmesini kısıtlar.

6. Aşağıdakilerden hangisi sporun, kötü alışkanlıklardan koruma üzerine etkilerinden biri değildir?

A) Sigara tüketimini azaltır veya tamamen sonlandırır.
B) Alkol tüketimini azaltır veya tamamen sonlandırır.
C) Olası kötü alışkanlıklardan uzak tutar.
D) Daha fazla para harcamaya teşvik eder.
E) Uyuşturucu tüketimini azaltır veya tamamen sonlandırır.

Cevap : D) Daha fazla para harcamaya teşvik eder.

7. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik stres ile ilgili belirtilerden biridir?

A) Korku
B) Sevinç
C) Öfke
D) Hayal kırıklığı
E) Kızgınlık

Cevap : B) Sevinç

8. Aşağıdakilerden hangisi sporun çocuklar üzerindeki doğrudan faydalarından olamaz?

A) Sosyal açıdan gelişimi
B) Finansal olarak gelişim
C) Zihinsel gelişimi
D) Duygu gelişimi
E) Benlik duygusunun gelişimi

Cevap : B) Finansal olarak gelişim

9. “Hizmet etkinlikleri çok çeşitli gönüllü çalışmaları ve organizasyonları kapsamaktadır. Bu aktiviteler toplumların ihtiyaç ve durumlarına göre farklılık gösterebilir.”
Yukarıdaki metinde bahsedilen rekreasyon aktivite çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Spor ve egzersiz
B) Zihinsel aktiviteler
C) Hobiler
D) İnsani hizmetler
E) Basit eğlenceler

Cevap : D) İnsani hizmetler

10. Aşağıdakilerden hangisi sporun fiziksel yararları arasında yer almaz?

A) Eklemlere binen yükü azaltması
B) Vücut dayanıklılığını arttırması
C) Vücuda esneklik sağlaması
D) Zihinsel uyanıklığı arttırması
E) Kilo dengesi sağlaması

Cevap : D) Zihinsel uyanıklığı arttırması

11. “Gün içerisinde kas ve eklemlerimizin kullanımı sonucu enerji harcanmamızı sağlayan, kalp ve solunum hızını artıran, farklı seviyelerde yapılabilen ve yorgunluğa sebep olan aktiviteler” olarak tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Egzersiz
B) Müsabaka
C) Fiziksel aktivite
D) Spor
E) Antrenman

Cevap : C) Fiziksel aktivite

12. Yarışma sporu olarak da tanımlanan ve yetenek isteyen branşlarda profesyonel düzeye çıkabilmiş başarılı sporcuların yaptıkları spor türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amatör spor
B) Elit spor
C) Herkes için spor
D) Yaşam boyu spor
E) Kitle sporu

Cevap : B) Elit spor

13. Spor ve fiziksel aktiviteler gibi etkinliklerin eğitimsel görünüşüne verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pekiştirme
B) Pedagoji
C) Yaşamı öğrenme
D) Tekrarlama
E) Spor pedagojisi

Cevap : E) Spor pedagojisi

14. Resmî kurallar çerçevesinde rekabet şeklinde bireyler tarafından yapılan fiziksel aktivitelerin bütünü olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğlence
B) Antrenman
C) Sağlık
D) Aktivite
E) Spor

Cevap : E) Spor

15. Aşağıdakilerden hangisi gençlerin spor ile ilgili elde ettiği becerilerden değildir?

A) Disiplin
B) Liderlik
C) Öz yönetim
D) Takım çalışması
E) Ticari Beceri

Cevap : E) Ticari Beceri

16. Aşağıdakilerden hangisi zihinsel stres ile ilgili belirtilerden değildir?

A) Oksijen yetersizliği
B) Hafızada zayıflık
C) Karar vermede güçlük
D) Zihin karışıklığı
E) Aşırı hayal kurma

Cevap : A) Oksijen yetersizliği

17. Aşağıdakilerden hangisi kalça bölgesinde bulunan ve dik durmaya yardımcı olan en büyük kastır?

A) Gluteus Maximus
B) Quadriseps
C) Multifidus
D) Romboid
E) Masseter

Cevap : A) Gluteus Maximus

18. Aşağıdakilerden hangisi egzersizin bağışıklık sistemi üzerinde etkilerinden biri değildir?

A) Düzenli egzersiz yapmanın iskelet sisteminin güçlenmesinde çok büyük bir etkisi vardır.
B) Düzenli orta yoğunlukta egzersiz yapmak bağışıklık sistemini geliştirir.
C) Fiziksel aktivite artarsa C-Reaktif Protein seviyesi düşer.
D) Egzersizin enfeksiyonu önleyici etkisi vardır.
E) Düzenli egzersiz yapıldığında bakteri ve virüslere karşı savaşma yeteneği güçlenir.

Cevap : A) Düzenli egzersiz yapmanın iskelet sisteminin güçlenmesinde çok büyük bir etkisi vardır.

19. Aşağıdakilerden hangisi bireyin iskelet ve kemik sağlığını korumak için yapması gerekenlerden biridir?

A) Düzenli egzersiz yapmak
B) Aşırı tuzlu gıdaların tüketimini artırmak
C) Aşırı antrenman yapmak
D) Düzensiz beslenmek
E) Fiziksel aktivitelerden kaçınmak

Cevap : A) Düzenli egzersiz yapmak

20. Bireylerde fiziksel, psikolojik, davranışsal sapmalara neden olan, dış koşullara ve uyarıcılara karşı ortaya çıkan uyum tepkisi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üzüntü
B) Heyecan
C) Kaygı
D) Hüzün
E) Stres

Cevap : E) Stres

Yaşam Boyu Spor

Auzef Rekreasyon Lisans Auzef Rekreasyon Lisans Programı Telegram Grubu

Yaşam Boyu Spor 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!