auzefÇocuk EdebiyatıÇocuk Gelişimi

Çocuk Edebiyatı 2023-2024 Vize Soruları

Çocuk Edebiyatı 2023-2024 Vize Soruları

#1. Zeynep Cemali’nin öyküleri aşağıdaki özelliklerden hangisini barındırmaz?

Cevap : B) Sadece yaşanmış gerçekleri anlatır.

#2. Aşağıdaki eserlerin hangisinde çocuğa on dört yaşına kadar özgürlük ve hata yapma hakkı tanınmaktadır?

Cevap : E) Pinokyo

“Pinokyo” kitabında çocuğa on dört yaşına kadar özgürlük ve hata yapma hakkı tanınmaktadır. Pinokyo’nun macerası, çocuğun hatalar yapma ve bu hatalardan öğrenme sürecine odaklanır. Hikayede Pinokyo, bir kukla olarak gerçek bir çocuğa dönüşme arzusuyla çeşitli maceralara atılır ve bu süreçte hatalar yapar. Bu hikaye, çocuklara sorumluluk alma, doğru seçimler yapma ve hatalarından ders çıkarma konularında önemli bir mesaj verir. Dolayısıyla, doğru cevap E) Pinokyo’dur.

#3. Jules Verne çocuk edebiyatına hangi türdeki romanlarıyla katkı sağlamıştır?

Cevap : A) Bilim kurgu romanlar

Jules Verne, çocuk edebiyatına özellikle A) Bilim kurgu romanlarıyla büyük katkı sağlamıştır. Bilim kurgu ve macera türündeki eserleri, genç okuyucular için heyecan verici ve keşif dolu hikayeler sunmuş ve bu eserler çocuk edebiyatı içinde önemli bir yer tutmuştur. Özellikle “Denizler Altında Yirmi Bin Fersah” gibi eserleri, Verne’nin çocuk edebiyatına katkı sağlayan önemli eserlerindendir.

#4. Çocuklar hangi dönemde tablo ve resimlerde yer almaya başlamıştır?

Cevap : C) 16. yüzyıl

#5. Çocuklara kitap seçerken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır?

Cevap : A) Temel ölçütler belirlemeli ve bunları mutlaklaştırmadan yer, durum ve hedef kitleye göre yenileştirerek kitap seçilmelidir.

Kitap seçerken çocukların yaşları, ilgi alanları, okuma seviyeleri ve duygusal gelişimleri gibi birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla, A) Temel ölçütler belirlemeli ve bunları mutlaklaştırmadan yer, durum ve hedef kitleye göre yenileştirerek kitap seçilmelidir. Çocuğun yaşı, okuma düzeyi, ilgi alanları ve gelişimine uygun bir kitap seçimi yapılmalıdır. Kitapların içeriği, çocuğun anlayabileceği, ilgisini çekebileceği ve onun gelişimine katkıda bulunabilecek türden olmalıdır. Kitap seçimi sadece sayfa sayısı veya kapağın görünümü gibi dışsal özelliklere dayandırılmamalıdır.


#6. Çocukluk kavramı ilk olarak hangi yüzyılda ortaya koyulmuştur?

Cevap : B) 16. yüzyıl

#7. Çocuk kitapla en erken hangi yaş aralığında bir araya gelmektedir?

Cevap : A) 1-2

#8. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Beyannamesi’ne göre çocuğun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) 0-18 yaş arası insan yavrusu

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Beyannamesi’ne göre çocuğun tanımı, 0-18 yaş aralığındaki bireyi kapsar. Dolayısıyla, doğru cevap B) 0-18 yaş arası insan yavrusu’dur. Bu beyanname, çocukların haklarını ve korunmalarını düzenleyen uluslararası bir belgedir ve çocukları 18 yaşına kadar olan süre boyunca koruma altına alır ve haklarını teminat altına alır.

#9. I. Çocuğun ilgisini çeken bir kitap olmalıdır. II. Öğretmen rolü üstlenen bir kitap olmalıdır. III. Kitap ve çocuk arasında dostluk kurmayı sağlayabilmelidir. Okul öncesi çocukla iletişim kuracak kitap yukarıda verilen hangi özellik veya özelliklere sahip olmamalıdır?

Cevap : D) Yalnız II

#10. Aşağıdakilerden hangisi çocuk edebiyatının başlangıç romanı sayılmaktadır?

Cevap : D) Robinson Crusoe

Çocuk edebiyatının başlangıç romanı olarak kabul edilen eserlerden biri genellikle D) Robinson Crusoe’dur. Bu roman, Daniel Defoe tarafından yazılmış ve genellikle çocuk edebiyatının erken örneklerinden biri olarak kabul edilir. Diğer eserler de çocuk edebiyatının önemli ve etkili eserleri olsa da, genellikle Robinson Crusoe, çocuk edebiyatının gelişiminde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir.


#11. Sadece görsel metinle oluşturulmuş kitaplar aşağıdaki amaçlardan hangisine hizmet etmektedir?

Cevap : D) Görselden yola çıkarak öykü oluşturabilme becerisi

Sadece görsel metinler, D) Görselden yola çıkarak öykü oluşturabilme becerisi amacına hizmet eder. Bu tür kitaplar, çocukların görsel zekalarını ve hikaye anlama yeteneklerini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanır. Görsel metinler, çocuklara görsel bir hikaye anlatma yeteneği kazandırırken, resimler aracılığıyla öyküler oluşturabilmelerine olanak tanır.

#12. Sömürgecilik hangi yüzyılda başlamıştır?

Cevap : C) 16. yy

Sömürgecilik, genellikle 15. yüzyılın sonlarından itibaren, özellikle 16. yüzyılda yaygınlaşmaya başlamıştır. Özellikle denizaşırı keşifler ve Avrupa’nın yeni kıtalara yayılmasıyla, sömürgecilik faaliyetleri yoğunlaşmış ve 16. yüzyılın sonlarından 17. yüzyıl boyunca devam etmiştir. Dolayısıyla, doğru cevap C) 16. yy’dır.

#13. Daniel Defoe'nin Robinson Crusoe romanını 1864 yılında Hikâye-i Robinson adıyla kim çevirmiştir?

Cevap : E) Ahmet Lütfi

#14. Martin Baltscheit, Belleğini Yitiren Tilkinin Öyküsü adlı yapıtta hangi konuyu ele almıştır?

Cevap : D) Yaşlanma ve kuşakların bir arada yaşama durumu

“Martin Baltscheit, Belleğini Yitiren Tilkinin Öyküsü” adlı eserde, D) Yaşlanma ve kuşakların bir arada yaşama durumu ele alınmaktadır. Bu öyküde, Belleğini Yitiren Tilki adlı karakter, yaşlılığında belleğini yitirmeye başlar ve bu durumunun yaşamı üzerindeki etkilerini keşfeder. Eser, yaşlanma, hafıza kaybı ve yaşlılıkla genç kuşakların bir arada yaşamını konu alır.

#15. Küçük Prenses kitabının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Frances Burnett


#16. Antik Çağ’da “çocuk” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : E) Çocukluk için belirli bir yaş ayrımı bulunmamaktadır.

Antik Çağ’da çocukluk kavramı, günümüzdeki gibi belirli yaş aralıklarına sahip değildi. Çocukluk, o dönemde belirli bir yaş aralığı olarak tanımlanmamıştı ve çocuklar, genellikle fiziksel büyümeyle değil, toplumsal roller, kültürel beklentiler ve yetişkinlikle ilişkili hale gelinceye kadar çocuk olarak görülüyordu. Dolayısıyla, E seçeneği olan “Çocukluk için belirli bir yaş ayrımı bulunmamaktadır” ifadesi Antik Çağ’da çocukluk kavramının yaşla değil, daha çok rol ve toplumsal beklentilerle ilişkilendirildiğini ifade eder.

#17. Aşağıdakilerden hangisi 70’li yıllardaki çocuk yazarlarından biri değildir?

Cevap : A) Tevfik Fikret

70’li yıllarda Türk çocuk edebiyatına katkıda bulunan yazarlardan biri olan Tevfik Fikret, çocuk edebiyatı alanında tanınmış bir isim değildir. Onun yerine, daha bilinen çocuk edebiyatı yazarlarından bazıları Mehmet Güler, Abbas Cılga, Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Aziz Nesin’dir. Bu seçenekler içerisinde, 70’li yıllarda çocuk edebiyatına katkıda bulunmuş olmayan kişi A) Tevfik Fikret’tir.

#18. Orta Çağ düşünürleri ve din adamları çocukluğu nasıl tanımlamaktadırlar?

Cevap : C) İnsanın en iğrenç hâli

#19. 1-2 yaş çocuk kitaplarının yapımında en çok tercih edilen madde aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Ahşap

1-2 yaş arası çocuk kitaplarının yapımında genellikle C) Ahşap tercih edilir. Ahşap kitaplar, küçük çocuklar için dayanıklı, sağlam ve güvenli malzemelerdir. Bu tür kitaplar genellikle çocukların el becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak için kullanılır ve çocukların güvenle oynayabileceği sağlam yapılarıyla bilinirler.

#20. Çocuğun edebiyatta özne konumuna yükselmesi hangi dönemde gerçekleşmiştir?

Cevap : E) 20. yüzyılın ikinci yarısı


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Çocuk Edebiyatı 2023-2024 Vize Soruları
Auzef Çocuk Gelişimi 2023-2024 Güz Dönemi Vize Soruları

Çocuk Edebiyatı 2023-2024 Vize Soruları
Auzef Çocuk Gelişimi 2023-2024 Güz Dönemi Vize Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Çocuk Edebiyatı 2023-2024 Vize Soruları

Çocuk Edebiyatında 70’li Yılların Yazarları ve Gelişimi

Çocuk edebiyatı, yıllar içinde farklı dönemlerden geçerek günümüzdeki şeklini almıştır. Bu gelişim sürecinde, 70’li yıllar Türk çocuk edebiyatının önemli bir evresini oluşturmuştur. Bu dönemde öne çıkan yazarlardan biri olan Tevfik Fikret, çocuk edebiyatına önemli katkılar sağlamamıştır.

Türk çocuk edebiyatının 70’li yıllardaki önemli yazarları arasında Mehmet Güler, Abbas Cılga, Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Aziz Nesin bulunmaktadır. Bu yazarlar, çocuk edebiyatına farklı tarzlarıyla renk katmış ve çocukların edebiyat dünyasına ilgi duymasına öncülük etmişlerdir.

Çocuk edebiyatının evriminde, çocuğun edebiyattaki konumunun değişimi de önemli bir rol oynamıştır. Önceleri sadece yetişkinlerin dünyasına ayna tutan çocuk edebiyatı, 20. yüzyılın ikinci yarısında çocuğun özne konumuna yükselmiştir. Bu dönemde yazılan eserler, çocukların dünyasını anlamaya yönelik, onların ilgi alanlarına hitap eden ve onları anlamaya çalışan bir bakış açısını yansıtmıştır.

Okul öncesi çocuklarla iletişim kuracak kitapların seçiminde ise dikkat edilmesi gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Çocuk kitaplarının çocuğun ilgisini çekmesi, öğretmen rolü üstlenen bir kitap olması ve kitap ile çocuk arasında bir dostluk kurabilmesi önemlidir. Ancak bu özellikler içinde, öğretmen rolü üstlenen bir kitabın olmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü çocuk kitapları genellikle eğlendirici ve öğretici olmalı, zorlayıcı değil, çocuğun ilgisini çekmeli ve onunla iletişim kurmayı kolaylaştırmalıdır.

Çocuk edebiyatının tarihine bakıldığında, çocuklarla ilgili eserlerin tablo ve resimlerle süslenmeye başladığı 16. yüzyıl dikkat çeker. Bu dönemde, çocuk kitaplarına görsel öğelerin eklenmesi, çocukların kitaplara daha fazla ilgi göstermelerine ve okuma alışkanlığı kazanmalarına katkı sağlamıştır.

Çocuk edebiyatının başlangıç romanı olarak kabul edilen eserlerden biri de Robinson Crusoe’dur. Daniel Defoe tarafından yazılan bu roman, çocuk edebiyatının erken örneklerinden biri olarak kabul edilir. Robinson Crusoe’nun maceraları, çocuklara hayal gücünü kullanma, mücadele etme ve doğayla başa çıkma gibi değerli yaşam dersleri sunmuştur.

Küçük Prenses adlı kitabın yazarı Frances Burnett’tir. Bu eser, çocuk edebiyatının klasiklerinden biri olarak kabul edilir ve çocukların duygusal gelişimine katkı sağlayan önemli bir eserdir.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Beyannamesi’ne göre çocuk, 0-18 yaş arasındaki insan yavrusu olarak tanımlanır. Bu beyanname, çocukların haklarını ve korunmalarını düzenleyen uluslararası bir belge olarak çocukların yaşamlarını destekler ve güvence altına alır.

Antik Çağ’da çocukluk kavramı, belirli bir yaş aralığına sahip değildi. Çocuklar, genellikle toplumsal roller, kültürel beklentiler ve yetişkinlikle ilişkilendirilene kadar çocuk olarak kabul ediliyordu. Çocukluk için belirli bir yaş ayrımı bulunmamaktadır.

Daniel Defoe’nin Robinson Crusoe romanını 1864 yılında “Hikâye-i Robinson” adıyla Ahmet Lütfi çevirmiştir.

Zeynep Cemali’nin öyküleri çoğunlukla şaşırtıcı bir sona ulaşan, kısa ve sürükleyici öykülerdir. Bu özelliklerin dışında, öyküler genellikle çocuklara yaşanmış gerçekleri anlatma amacına yönelik değildir.

Pinokyo, çocuğa on dört yaşına kadar özgürlük ve hata yapma hakkını anlatan bir eserdir. Pinokyo’nun macerası, çocuğun hatalar yapma ve bu hatalardan öğrenme sürecine odaklanır. Eser, çocuklara sorumluluk alma, doğru seçimler yapma ve hatalarından ders çıkarma konularında önemli bir mesaj verir.

Çocukluk kavramı ilk olarak 16. yüzyılda belirginleşmeye başlamıştır. Antik Çağ’da çocukluk, belirli bir yaş aralığına sahip olmadığı için, çocuklar genellikle toplumsal roller, kültürel beklentiler ve yetişkinlikle ilişkilendirilmiştir.

Martin Baltscheit’in “Belleğini Yitiren Tilkinin Öyküsü” adlı eseri, yaşlanma ve kuşakların bir arada yaşama durumunu ele almaktadır. Belleğini yitiren tilki karakteri, yaşlanmanın getirdiği zorluklarla baş etmeye çalışırken, eser yaşlılıkla genç kuşakların bir arada yaşama dinamiklerini inceler.

1-2 yaş çocuk kitaplarının yapımında genellikle tercih edilen madde ahşaptır. Ahşap kitaplar, dayanıklılıkları ve çocukların el becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaları açısından tercih edilirler.

Sadece görsel metinle oluşturulan kitaplar, çocuklara görselden yola çıkarak öykü oluşturabilme becerisi kazandırmayı amaçlar. Resimler aracılığıyla anlatılan hikayeler, çocukların hayal güçlerini geliştirmelerine ve görsel anlama yeteneklerini artırmalarına yardımcı olur.

Sömürgecilik, 16. yüzyıldan itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır. Denizaşırı keşiflerle birlikte, Avrupalı güçler yeni kıtalara yayılarak sömürgecilik faaliyetlerini artırmışlardır.

Orta Çağ düşünürleri ve din adamları, çocukluğu genellikle insanın en iğrenç hali olarak tanımlamışlardır. Bu dönemde, çocuklar genellikle eğitim almayan, kontrolsüz varlıklar olarak görülmüş ve yetişkinlere uymaları gereken kuralların bilincinde olmayan bireyler olarak kabul edilmişlerdir.

Jules Verne, çocuk edebiyatına bilim kurgu romanları ile katkı sağlamıştır. Verne’nin eserleri, genç okuyuculara heyecan verici maceralar sunmuş ve bilimsel keşiflere ilgi duymalarını teşvik etmiştir.

Çocuklara kitap seçerken temel ölçütler belirlenmeli ve bunlar mutlaklaştırılmadan, yer, durum ve hedef kitleye göre kitap seçilmelidir. Çocuğun yaşına, ilgi alanlarına ve okuma seviyesine uygun kitaplar seçilerek, onların edebiyat dünyasına sağlıklı bir giriş yapmalarına yardımcı olunabilir.

Çocuk kitapları, çocuklarla en erken 1-2 yaş aralığında buluşmaya başlar. Bu dönemde özellikle ahşap kitaplar, çocukların dokunma duyularını ve el becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

1. Aşağıdakilerden hangisi 70’li yıllardaki çocuk yazarlarından biri değildir?

A) Tevfik Fikret
B) Mehmet Güler
C) Abbas Cılga
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Aziz Nesin

Cevap : A) Tevfik Fikret

70’li yıllarda Türk çocuk edebiyatına katkıda bulunan yazarlardan biri olan Tevfik Fikret, çocuk edebiyatı alanında tanınmış bir isim değildir. Onun yerine, daha bilinen çocuk edebiyatı yazarlarından bazıları Mehmet Güler, Abbas Cılga, Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Aziz Nesin’dir. Bu seçenekler içerisinde, 70’li yıllarda çocuk edebiyatına katkıda bulunmuş olmayan kişi A) Tevfik Fikret’tir.

2. Çocuğun edebiyatta özne konumuna yükselmesi hangi dönemde gerçekleşmiştir?

A) 18. yüzyıl sonu
B) 18. yüzyıl başı
C) 19. yüzyılın ikinci yarısı
D) 20. yüzyıl başı
E) 20. yüzyılın ikinci yarısı

Cevap : E) 20. yüzyılın ikinci yarısı

3. I. Çocuğun ilgisini çeken bir kitap olmalıdır.
II. Öğretmen rolü üstlenen bir kitap olmalıdır.
III. Kitap ve çocuk arasında dostluk kurmayı sağlayabilmelidir.
Okul öncesi çocukla iletişim kuracak kitap yukarıda verilen hangi özellik veya özelliklere sahip olmamalıdır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) Yalnız II
E) I ve III

Cevap : D) Yalnız II

4. Çocuklar hangi dönemde tablo ve resimlerde yer almaya başlamıştır?

A) 15. yüzyıl
B) 18. yüzyıl
C) 16. yüzyıl
D) 17. yüzyıl
E) 19. yüzyıl

Cevap : C) 16. yüzyıl

5. Aşağıdakilerden hangisi çocuk edebiyatının başlangıç romanı sayılmaktadır?

A) Balonla Beş Hafta
B) Aya Yolculuk
C) Heidi
D) Robinson Crusoe
E) Pinokyo

Cevap : D) Robinson Crusoe

Çocuk edebiyatının başlangıç romanı olarak kabul edilen eserlerden biri genellikle D) Robinson Crusoe’dur. Bu roman, Daniel Defoe tarafından yazılmış ve genellikle çocuk edebiyatının erken örneklerinden biri olarak kabul edilir. Diğer eserler de çocuk edebiyatının önemli ve etkili eserleri olsa da, genellikle Robinson Crusoe, çocuk edebiyatının gelişiminde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

6. Küçük Prenses kitabının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erich Kästner
B) Frances Burnett
C) Jules Verne
D) Hector Malot
E) Eleanor Porter

Cevap : B) Frances Burnett

7. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Beyannamesi’ne göre çocuğun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0-4 yaş arası insan yavrusu
B) 0-18 yaş arası insan yavrusu
C) 0-2 yaş arası insan yavrusu
D) 0-6 yaş arası insan yavrusu
E) 0-8 yaş arası insan yavrusu

Cevap : B) 0-18 yaş arası insan yavrusu

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Beyannamesi’ne göre çocuğun tanımı, 0-18 yaş aralığındaki bireyi kapsar. Dolayısıyla, doğru cevap B) 0-18 yaş arası insan yavrusu’dur. Bu beyanname, çocukların haklarını ve korunmalarını düzenleyen uluslararası bir belgedir ve çocukları 18 yaşına kadar olan süre boyunca koruma altına alır ve haklarını teminat altına alır.

8. Antik Çağ’da “çocuk” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Çocukluk 1-4 yaş arasıdır.
B) Çocukluk 3-7 yaş arasıdır.
C) Çocukluk 1-10 yaş arasıdır.
D) Çocukluk 8-15 yaş arasıdır.
E) Çocukluk için belirli bir yaş ayrımı bulunmamaktadır.

Cevap : E) Çocukluk için belirli bir yaş ayrımı bulunmamaktadır.

Antik Çağ’da çocukluk kavramı, günümüzdeki gibi belirli yaş aralıklarına sahip değildi. Çocukluk, o dönemde belirli bir yaş aralığı olarak tanımlanmamıştı ve çocuklar, genellikle fiziksel büyümeyle değil, toplumsal roller, kültürel beklentiler ve yetişkinlikle ilişkili hale gelinceye kadar çocuk olarak görülüyordu. Dolayısıyla, E seçeneği olan “Çocukluk için belirli bir yaş ayrımı bulunmamaktadır” ifadesi Antik Çağ’da çocukluk kavramının yaşla değil, daha çok rol ve toplumsal beklentilerle ilişkilendirildiğini ifade eder.

9. Daniel Defoe’nin Robinson Crusoe romanını 1864 yılında Hikâye-i Robinson adıyla kim çevirmiştir?

A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Mahmud Nedim
C) Şinasi
D) Ahmet Mithat
E) Ahmet Lütfi

Cevap : E) Ahmet Lütfi

10. Zeynep Cemali’nin öyküleri aşağıdaki özelliklerden hangisini barındırmaz?

A) Çapıcı bir başlangıç vardır.
B) Sadece yaşanmış gerçekleri anlatır.
C) Konu sürükleyicidir.
D) Öyküler kısadır.
E) Şaşırtıcı bir sona ulaştırır.

Cevap : B) Sadece yaşanmış gerçekleri anlatır.

11. Aşağıdaki eserlerin hangisinde çocuğa on dört yaşına kadar özgürlük ve hata yapma hakkı tanınmaktadır?

A) Küçük Prenses
B) Pollyanna
C) Pamuk Prenses
D) Küçük Lord
E) Pinokyo

Cevap : E) Pinokyo

“Pinokyo” kitabında çocuğa on dört yaşına kadar özgürlük ve hata yapma hakkı tanınmaktadır. Pinokyo’nun macerası, çocuğun hatalar yapma ve bu hatalardan öğrenme sürecine odaklanır. Hikayede Pinokyo, bir kukla olarak gerçek bir çocuğa dönüşme arzusuyla çeşitli maceralara atılır ve bu süreçte hatalar yapar. Bu hikaye, çocuklara sorumluluk alma, doğru seçimler yapma ve hatalarından ders çıkarma konularında önemli bir mesaj verir. Dolayısıyla, doğru cevap E) Pinokyo’dur.

12. Çocukluk kavramı ilk olarak hangi yüzyılda ortaya koyulmuştur?

A) 18. yüzyıl
B) 16. yüzyıl
C) 19. yüzyıl
D) 15. yüzyıl
E) 17. yüzyıl

Cevap : B) 16. yüzyıl

13. Martin Baltscheit, Belleğini Yitiren Tilkinin Öyküsü adlı yapıtta hangi konuyu ele almıştır?

A) Yaşam alanına yönelik sorumluluğun önemi
B) Doğum, kardeş ve paylaşma
C) Okuma sevgisi
D) Yaşlanma ve kuşakların bir arada yaşama durumu
E) Arkadaşlık ilişkisi

Cevap : D) Yaşlanma ve kuşakların bir arada yaşama durumu

“Martin Baltscheit, Belleğini Yitiren Tilkinin Öyküsü” adlı eserde, D) Yaşlanma ve kuşakların bir arada yaşama durumu ele alınmaktadır. Bu öyküde, Belleğini Yitiren Tilki adlı karakter, yaşlılığında belleğini yitirmeye başlar ve bu durumunun yaşamı üzerindeki etkilerini keşfeder. Eser, yaşlanma, hafıza kaybı ve yaşlılıkla genç kuşakların bir arada yaşamını konu alır.

14. 1-2 yaş çocuk kitaplarının yapımında en çok tercih edilen madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kimyasal salınımlı plastik
B) Demir
C) Ahşap
D) Kumaş
E) Lastik

Cevap : C) Ahşap

1-2 yaş arası çocuk kitaplarının yapımında genellikle C) Ahşap tercih edilir. Ahşap kitaplar, küçük çocuklar için dayanıklı, sağlam ve güvenli malzemelerdir. Bu tür kitaplar genellikle çocukların el becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak için kullanılır ve çocukların güvenle oynayabileceği sağlam yapılarıyla bilinirler.

15. Sadece görsel metinle oluşturulmuş kitaplar aşağıdaki amaçlardan hangisine hizmet etmektedir?

A) Görsel sanat bakış açısını geliştirmeme
B) Görsel bağlamında duygularını gizleme
C) Görselden yola çıkarak ifade gücünü zayıflatma
D) Görselden yola çıkarak öykü oluşturabilme becerisi
E) Görsel estetik gelişimi geriletme

Cevap : D) Görselden yola çıkarak öykü oluşturabilme becerisi

Sadece görsel metinler, D) Görselden yola çıkarak öykü oluşturabilme becerisi amacına hizmet eder. Bu tür kitaplar, çocukların görsel zekalarını ve hikaye anlama yeteneklerini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanır. Görsel metinler, çocuklara görsel bir hikaye anlatma yeteneği kazandırırken, resimler aracılığıyla öyküler oluşturabilmelerine olanak tanır.

16. Sömürgecilik hangi yüzyılda başlamıştır?

A) 19. yy
B) 18. yy
C) 16. yy
D) 17. yy
E) 15. yy

Cevap : C) 16. yy

Sömürgecilik, genellikle 15. yüzyılın sonlarından itibaren, özellikle 16. yüzyılda yaygınlaşmaya başlamıştır. Özellikle denizaşırı keşifler ve Avrupa’nın yeni kıtalara yayılmasıyla, sömürgecilik faaliyetleri yoğunlaşmış ve 16. yüzyılın sonlarından 17. yüzyıl boyunca devam etmiştir. Dolayısıyla, doğru cevap C) 16. yy’dır.

17. Orta Çağ düşünürleri ve din adamları çocukluğu nasıl tanımlamaktadırlar?

A) İnsanın en değerli ürünü
B) İnsan doğasının mucizesi
C) İnsanın en iğrenç hâli
D) İnsanın en güzel hâli
E) Sevap tohumu

Cevap : C) İnsanın en iğrenç hâli

18. Jules Verne çocuk edebiyatına hangi türdeki romanlarıyla katkı sağlamıştır?

A) Bilim kurgu romanlar
B) Eğlenceli romanlar
C) Tarihî romanlar
D) Biyografik romanlar
E) Aşk romanları

Cevap : A) Bilim kurgu romanlar

Jules Verne, çocuk edebiyatına özellikle A) Bilim kurgu romanlarıyla büyük katkı sağlamıştır. Bilim kurgu ve macera türündeki eserleri, genç okuyucular için heyecan verici ve keşif dolu hikayeler sunmuş ve bu eserler çocuk edebiyatı içinde önemli bir yer tutmuştur. Özellikle “Denizler Altında Yirmi Bin Fersah” gibi eserleri, Verne’nin çocuk edebiyatına katkı sağlayan önemli eserlerindendir.

19. Çocuklara kitap seçerken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır?

A) Temel ölçütler belirlemeli ve bunları mutlaklaştırmadan yer, durum ve hedef kitleye göre yenileştirerek kitap seçilmelidir.
B) İçinde çok yazı olan kitaplar tercih edilmelidir.
C) Kitap kapağı güzel kitaplara öncelik verilmelidir.
D) Sayfa sayısı en fazla olan kitaplar alınmalıdır.
E) Çocukların yerine kitap seçimlerini her zaman yetişkinler yapmalıdır.

Cevap : A) Temel ölçütler belirlemeli ve bunları mutlaklaştırmadan yer, durum ve hedef kitleye göre yenileştirerek kitap seçilmelidir.

Kitap seçerken çocukların yaşları, ilgi alanları, okuma seviyeleri ve duygusal gelişimleri gibi birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla, A) Temel ölçütler belirlemeli ve bunları mutlaklaştırmadan yer, durum ve hedef kitleye göre yenileştirerek kitap seçilmelidir. Çocuğun yaşı, okuma düzeyi, ilgi alanları ve gelişimine uygun bir kitap seçimi yapılmalıdır. Kitapların içeriği, çocuğun anlayabileceği, ilgisini çekebileceği ve onun gelişimine katkıda bulunabilecek türden olmalıdır. Kitap seçimi sadece sayfa sayısı veya kapağın görünümü gibi dışsal özelliklere dayandırılmamalıdır.

20. Çocuk kitapla en erken hangi yaş aralığında bir araya gelmektedir?

A) 1-2
B) 0-1
C) 3-4
D) 2-3
E) 4-5

Cevap : A) 1-2

Çocuk Edebiyatı

Çocuk Edebiyatı 2023-2024 Vize Soruları

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min
telegram çocuk gelişimi

Çocuk Edebiyatı 2023-2024 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!