auzefBilgi TeknolojileriE-Ticaret ve Pazarlama

Bilgi Teknolojileri Ünite -4

Ağ ve İnternet

#1. Aşağıdakilerden hangisi ağ topolojileri arasında sayılamaz?

Cevap : Semantic

Ağ Topolojileri (Semantic): Semantic, geleneksel ağ topolojilerinden biri değildir. Diğerleri arasında Bus, Star, Ring ve Tree bulunur. Doğru cevap: (E) Semantic.

#2. Aşağıdaki World Wide Web evrimi aşamalarından hangisinde kullanıcılara sadece bilgi vermeyi amaçlayan statik formda web sayfaları ağırlık olarak yer almaktadır?

Cevap : Web 1.0

Web ve İnternet Evrimi (Web 1.0): Bu evrim aşamasında, web sayfaları genellikle statik ve sadece bilgi sunan formdaydı. Kullanıcılar içerikleri sadece okuyabilir, ancak etkileşime geçme veya içerik oluşturma imkanına sahip değillerdi. Doğru cevap: (A) Web 1.0.

#3. Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayarda anakartların içine yerleştirilmiş yada haricen takılan bir devre kartı veya çip şeklinde; bilgisayarın bir ağa bağlanmasına izin veren bir donanım birimidir?

Cevap : NIC

Ağa Bağlanma İzni (NIC): Bilgisayarın bir ağa bağlanmasına izin veren donanım birimidir. NIC, Network Interface Card’ın kısaltmasıdır. Doğru cevap: (C) NIC.

#4. Aşağıdakilerden hangisi evlerimizde yer alan bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi cihazlardan oluşturulan ağa örnek verilebilir?

Cevap : LAN

Ev Ağı (LAN): Evimizdeki bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi cihazların oluşturduğu ağa “Local Area Network” (Yerel Alan Ağı – LAN) denir. Bu ağ, genellikle bir ev veya ofis içindeki cihazlar arasında bağlantı sağlar. Doğru cevap: (D) LAN.

#5. Aşağıdaki ağ teknolojilerinden hangisi bir ağ üzerinde hem donanım hem de yazılımsal olarak bulunabilir?

Cevap : Firewall

Ağ Teknolojileri ve Güvenlik (Firewall): Hem donanım hem de yazılımsal olarak bulunabilen bir ağ güvenlik cihazıdır. Doğru cevap: (E) Firewall.


#6. Aşağıdakilerden hangisi TCP/IP modeli katmanlarından biri değildir?

Cevap : Okuma katmanı

TCP/IP Modeli Katmanları (Okuma Katmanı): “Okuma katmanı” TCP/IP modelinde bir katman değildir. Diğer doğru cevaplar: Veri Bağlantısı, Taşıma, İnternet ve Uygulama katmanları. Doğru cevap: (C) Okuma Katmanı.

#7. Aşağıdakilerden hangisi İki düğüm arası bağlantıdan ibaret olan ağ topolojisidir?

Cevap : Noktadan noktaya

Ağ Topolojileri (Noktadan Noktaya): İki düğüm arası bağlantıdan ibaret olan ağ topolojisidir. Doğru cevap: (A) Noktadan Noktaya.

#8. Aşağıdakilerden hangisi paylaşılan depolama aygıtı havuzlarını birbirine bağlayan ve birden çok sunucuya sunan özel bir yüksek hızlı ağ veya alt ağdır?

Cevap : SAN

Depolama Alanı Ağı (SAN): Paylaşılan depolama aygıtı havuzlarını birbirine bağlayan ve birden çok sunucuya sunan özel bir yüksek hızlı ağ veya alt ağa “Storage Area Network” (Depolama Alanı Ağı – SAN) denir. Doğru cevap: (C) SAN.

#9. Aşağıdakilerden hangisi iki veya daha fazla farklı topoloji yapısını birleştiren ağ topolojisidir?

Cevap : Hibrit

Ağ Topolojileri (Hibrit): İki veya daha fazla farklı topoloji yapısını birleştiren ağ topolojisidir. Doğru cevap: (B) Hibrit.

#10. Aşağıdakilerden hangisi Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) teknolojilerinin baskın olduğu web sürümüdür?

Cevap : Web 4.0

Web Sürümleri ve Teknoloji (Web 4.0): Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinin baskın olduğu web sürümüdür. Doğru cevap: (D) Web 4.0.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Bilgi Teknolojileri Ünite -4
Auzef E-Ticaret ve Pazarlama

Ağ ve İnternet

Bilgi Teknolojileri Ünite -4
Auzef E-Ticaret ve Pazarlama

Ağ ve İnternet

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bilgi Teknolojileri Ünite -4

Ağ ve İnternet

Ağ ve İnternet: Evrim, Teknoloji ve Topolojiler

Günümüzde bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, ağ ve internet kavramlarını sürekli olarak evrim geçiren ve farklı katmanlarda yeniliklerle karşımıza çıkan alanlar haline getirmiştir. Bu evrimin temelini oluşturan aşamalardan biri, World Wide Web’in gelişimi ve kullanım amacını belirleyen Web versiyonlarıdır.

1. Web Evrimi: Statik Bilgi ve İnteraktif İletişim

Web evriminde ilk aşama olarak karşımıza çıkan Web 1.0, kullanıcılara sadece bilgi sunmayı amaçlayan statik formda web sayfalarını içerir. Bu dönemde, internet kullanıcıları bilgi almak için web sitelerini ziyaret eder ve interaktif bir iletişim beklenmez. Web 1.0’ın temel amacı, bilgi dağıtımını sağlamaktır.

2. Evlerimizdeki Ağlar: LAN ve Cihazlar Arası Bağlantı

Evlerimizdeki bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar arasında oluşturulan ağlara örnek olarak Local Area Network (LAN) verilebilir. LAN, ev içindeki cihazların birbiriyle iletişim kurmasını sağlar. Bu, özellikle bilgisayarlar arasında dosya paylaşımı, yazıcı kullanımı ve oyun gibi etkileşimli aktiviteler için önemlidir.

3. SAN: Paylaşılan Depolama Ağları

Storage Area Network (SAN), paylaşılan depolama aygıtı havuzlarını birbirine bağlayan ve birden çok sunucuya hizmet veren özel bir yüksek hızlı ağ veya alt ağdır. SAN, büyük ölçekli veri depolama ve yönetimi için kullanılır, iş sürekliliğini sağlar ve veri erişimini hızlandırır.

4. NIC: Ağ Bağdaştırıcıları ve Bağlantı

Network Interface Card (NIC), bir bilgisayarın ağa bağlanmasını sağlayan donanım birimidir. Anakart üzerine yerleştirilebilen veya harici olarak takılabilen bu kart, bilgisayarın ağ üzerinden veri iletimine olanak tanır.

5. Ağ Teknolojilerinde Donanım ve Yazılım Birlikteliği: Firewall

Firewall, ağ üzerinde hem donanım hem de yazılımsal olarak bulunan bir güvenlik önlemidir. Bilgisayar ağlarını zararlı yazılımlardan korur ve yetkilendirilmemiş erişimlere karşı güvenlik sağlar.

6. Ağ Topolojileri: Çeşitlilik ve Yapılar

Ağ topolojileri, bilgisayarların ve diğer cihazların ağ üzerindeki fiziksel ve mantıksal bağlantılarını belirleyen yapıları ifade eder. Bus, Star, Ring, Tree gibi geleneksel topolojilerin yanı sıra, günümüzde ortaya çıkan yeni kavramlardan biri de Semantic topolojidir.

7. TCP/IP Modeli: İnternet Katmanları ve İletişim

TCP/IP modeli, internet iletişimini sağlamak için kullanılan bir protokol setidir. Bu modeldeki katmanlar şunlardır: Veri Bağlantısı, Taşıma, İnternet ve Uygulama katmanları. Okuma katmanı, bu modele ait bir katman değildir.

8. Nesnelerin İnterneti ve Web 4.0: Duyarlı ve Bağlantılı Dünya

Web 4.0, Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinin baskın olduğu bir web sürümüdür. Bu aşamada, nesneler arası iletişim ve veri paylaşımı ön plandadır, bu da günlük yaşantımızdaki cihazların birbirleriyle etkileşimli olmasını sağlar.

9. Hibrit Ağ Topolojisi: Çeşitliliğin Birleşimi

Hibrit ağ topolojisi, farklı topoloji yapılarını birleştiren bir modeldir. Bu sayede ağın dayanıklılığı artar ve çeşitli avantajlar bir araya getirilir.

10. Noktadan Noktaya Bağlantı: Özel İletişim Yolları

Noktadan noktaya ağ topolojisi, iki düğüm arasında özel bir iletişim yolu oluşturur. Bu, özellikle güvenli ve hızlı veri iletimi gerektiren durumlar için ideal bir yapıdır.

Günümüzde ağ ve internet, teknolojinin hızına ayak uydurarak sürekli olarak evrilmekte ve kullanıcıların ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde cevap vermeyi amaçlamaktadır. Bu evrim, hem web teknolojilerini hem de ağ yapılarını kapsayarak, bilgi ve iletişim alanlarında yeni olanaklar sunmaktadır.

Bilgi Teknolojileri Ünite -4 Soruları

1- Aşağıdaki World Wide Web evrimi aşamalarından hangisinde kullanıcılara sadece bilgi vermeyi amaçlayan statik formda web sayfaları ağırlık olarak yer almaktadır?

a) Web 1.0
b) Web 2.0
c) Web 3.0
d) Web 4.0
e) Web 5.0

Cevap : Web 1.0

Web ve İnternet Evrimi (Web 1.0): Bu evrim aşamasında, web sayfaları genellikle statik ve sadece bilgi sunan formdaydı. Kullanıcılar içerikleri sadece okuyabilir, ancak etkileşime geçme veya içerik oluşturma imkanına sahip değillerdi. Doğru cevap: (A) Web 1.0.

2- Aşağıdakilerden hangisi evlerimizde yer alan bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi cihazlardan oluşturulan ağa örnek verilebilir?

a) MAN
b) WAN
c) SAN
d) LAN
e) LoRaWAN

Cevap : LAN

Ev Ağı (LAN): Evimizdeki bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi cihazların oluşturduğu ağa “Local Area Network” (Yerel Alan Ağı – LAN) denir. Bu ağ, genellikle bir ev veya ofis içindeki cihazlar arasında bağlantı sağlar. Doğru cevap: (D) LAN.

3- Aşağıdakilerden hangisi paylaşılan depolama aygıtı havuzlarını birbirine bağlayan ve birden çok sunucuya sunan özel bir yüksek hızlı ağ veya alt ağdır?

a) MAN
b) WAN
c) SAN
d) LAN
e) LoRaWAN

Cevap : SAN

Depolama Alanı Ağı (SAN): Paylaşılan depolama aygıtı havuzlarını birbirine bağlayan ve birden çok sunucuya sunan özel bir yüksek hızlı ağ veya alt ağa “Storage Area Network” (Depolama Alanı Ağı – SAN) denir. Doğru cevap: (C) SAN.

4- Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayarda anakartların içine yerleştirilmiş yada haricen takılan bir devre kartı veya çip şeklinde; bilgisayarın bir ağa bağlanmasına izin veren bir donanım birimidir?

a) Modem
b) Hub
c) NIC
d) Bridge
e) Switch

Cevap : NIC

Ağa Bağlanma İzni (NIC): Bilgisayarın bir ağa bağlanmasına izin veren donanım birimidir. NIC, Network Interface Card’ın kısaltmasıdır. Doğru cevap: (C) NIC.

5- Aşağıdaki ağ teknolojilerinden hangisi bir ağ üzerinde hem donanım hem de yazılımsal olarak bulunabilir?

a) Modem
b) Hub
c) NIC
d) Bridge
e) Firewall

Cevap : Firewall

Ağ Teknolojileri ve Güvenlik (Firewall): Hem donanım hem de yazılımsal olarak bulunabilen bir ağ güvenlik cihazıdır. Doğru cevap: (E) Firewall.

6- Aşağıdakilerden hangisi ağ topolojileri arasında sayılamaz?

a) Bus
b) Star
c) Ring
d) Tree
e) Semantic

Cevap : Semantic

Ağ Topolojileri (Semantic): Semantic, geleneksel ağ topolojilerinden biri değildir. Diğerleri arasında Bus, Star, Ring ve Tree bulunur. Doğru cevap: (E) Semantic.

7- Aşağıdakilerden hangisi TCP/IP modeli katmanlarından biri değildir?

a) Veri bağlantısı katmanı
b) Taşıma katmanı
c) Okuma katmanı
d) İnternet katmanı
e) Uygulama katmanı

Cevap : Okuma katmanı

TCP/IP Modeli Katmanları (Okuma Katmanı): “Okuma katmanı” TCP/IP modelinde bir katman değildir. Diğer doğru cevaplar: Veri Bağlantısı, Taşıma, İnternet ve Uygulama katmanları. Doğru cevap: (C) Okuma Katmanı.

8- Aşağıdakilerden hangisi Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) teknolojilerinin baskın olduğu web sürümüdür?

a) Web 1.0
b) Web 2.0
c) Web 3.0
d) Web 4.0
e) Web 5.0

Cevap : Web 4.0

Web Sürümleri ve Teknoloji (Web 4.0): Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinin baskın olduğu web sürümüdür. Doğru cevap: (D) Web 4.0.

9- Aşağıdakilerden hangisi iki veya daha fazla farklı topoloji yapısını birleştiren ağ topolojisidir?

a) Bus
b) Hibrit
c) Mesh
d) Star
e) Ring

Cevap : Hibrit

Ağ Topolojileri (Hibrit): İki veya daha fazla farklı topoloji yapısını birleştiren ağ topolojisidir. Doğru cevap: (B) Hibrit.

10- Aşağıdakilerden hangisi İki düğüm arası bağlantıdan ibaret olan ağ topolojisidir?

a) Noktadan noktaya
b) Hibrit
c) Mesh
d) Star
e) Ring

Cevap : Noktadan noktaya

Ağ Topolojileri (Noktadan Noktaya): İki düğüm arası bağlantıdan ibaret olan ağ topolojisidir. Doğru cevap: (A) Noktadan Noktaya.

Bilgi Teknolojileri

Auzef E-Ticaret ve Pazarlama-min

Auzef E-Ticaret ve Pazarlama

Ağ ve İnternet

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!