auzefDünyada ve Türkiye'de Sağlık SistemleriSağlık Yönetimi

Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Sistemleri 2023-2024 Vize Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi çevreye yönelik sağlık hizmetlerinden biri değildir?

Cevap : E) Bağışıklama

#2. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetinin verildiği yerlerden biri değildir?

Cevap : D) Özel dal hastaneleri

#3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin ilk sağlık bakanının adıdır?

Cevap : D) Adnan Adıvar

#4. Bir toplumda, hastalık ortaya çıkmadan önce alınan her türlü önlem ve mücadeleyi kapsayan, hastalıkları önleme ve toplumun sağlık düzeyini yükseltebilmenin en etkili ve kestirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Koruyucu sağlık hizmetleri

#5. İlk zorunlu sağlık sigortacılığı aşağıdaki hangi ülkede başlamıştır?

Cevap : B) Almanya


#6. Aşağıda verilen oransal ifadelerin hangisinde Türkiye'nin sağlık harcamalarındaki kamusal payı en doğru biçimde gösterilmiştir?

Cevap : C) yüzde 80

#7. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) gibi milletlerarası teşekküllerden yardım temin edilerek Ankara'da 1953'te kurulan Ana ve Çocuk Sağlığı Tekâmül Merkezi aşağıdaki kişilerden hangisinin döneminde tesis edilmiştir?

Cevap : B) Behçet Uz

#8. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Medicaid aşağıdakilerden hangisine sağlık hizmeti vermektedir?

Cevap : B) Çocuklara ve yoksullara

#9. Almanya sağlık sisteminde cepten ödeme, Yasal Hastalık Sigortası kapsamındaki hizmetler için yapılan ek ödeme ve kapsam dışı hizmetler için yapılan ödemelerden oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi için 18 yaşından küçükler için ek ödeme alınır?

Cevap : A) Protez ve yol masrafları

#10. Hastalık riski için herhangi bir finansal koruma sağlamayan ve bireylerin sağlık hizmetleri kullanımı için doğrudan ödeyerek yaptıkları tüm harcamalara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Cepten ödemeler


#11. Almanya'da sağlık harcamaları ulusal gelirin yaklaşık ne kadarını oluşturmaktadır?

Cevap : E) yüzde 10

#12. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi yazılı sağlık planının adıdır?

Cevap : D) Birinci On Yıllık Milli Sağlık Planı

#13. Devlet sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenlemek ve bu görevini kamu ile özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak onları denetleyerek yerine getirme ödeviyle yükümlendiren anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) 1982 Anayasası

#14. Aile hekimliği pilot uygulaması kanunu aşağıdaki hangi yilda kabul edilmiştir?

Cevap : C) 2004

#15. Aşağıdakilerden hangisi Yasal Hastalık Sigortası'nın sunduğu hizmetlerden biri değildir?

Cevap : C) Araç sigortası


#16. Amerika Birleşik Devletleri'nde Medicare hangi yaş grubunu kapsamaktadır?

Cevap : C) 65 yaş üstü

#17. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet tanımında yer almaz?

Cevap : E) Sağlıkta hizmetlerinde kamu sektöründen çok özel sektörü ön planda tutan devlettir.

#18. Türkiye'de her bir aile hekimi için kayıtlı kişi sayısı asgari kaçtır?

Cevap : B) 1000

#19. Kamu sektöründe gerek tedavi sonrası "teşekkür hediyeleri", gerekse tedavi öncesi doktorlara büyük zarflarla sunulan "benimle özel olarak ilgilenin" paralarına verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Enformal ödemeler

#20. Sağlık hizmeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) İhmal ve hataların sonucunun düzeltilmesi kolaydır.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Sistemleri 2023-2024 Vize Soruları

1. İlk zorunlu sağlık sigortacılığı aşağıdaki hangi ülkede başlamıştır?

A) İsviçre
B) Almanya
C) ABD
D) Fransa
E) İngiltere

Cevap : B) Almanya

2. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetinin verildiği yerlerden biri değildir?

A) Toplum sağlığı merkezleri
B) Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri
C) Aile sağlığı merkezleri
D) Özel dal hastaneleri
E) Kanser erken teşhis ve tarama merkezleri

Cevap : D) Özel dal hastaneleri

3. Aşağıda verilen oransal ifadelerin hangisinde Türkiye’nin sağlık harcamalarındaki kamusal payı en doğru biçimde gösterilmiştir?

A) %50
B) %60
C) %80
D) %40
E) %100

Cevap : C) %80

4. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi yazılı sağlık planının adıdır?

A) Birinci Beş Yıllık Millî Sağlık Planı
B) Birinci On Beş Yıllık Millî Sağlık Planı
C) Birinci Yirmi Beş Yıllık Millîi Sağlık Planı
D) Birinci On Yıllık Milli Sağlık Planı
E) Birinci Yirmi Yıllık Milli Sağlık Planı

Cevap : D) Birinci On Yıllık Milli Sağlık Planı

5. Almanya’da sağlık harcamaları ulusal gelirin yaklaşık ne kadarını oluşturmaktadır?

A) % 70
B) % 25
C) % 60
D) % 35
E) % 10

Cevap : E) % 10

6. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet tanımında yer almaz?

A) Vatandaşların ekonomik ve sosyal durumuyla ilgilenen devlettir.
B) Sosyal adaleti temin eden devlettir.
C) Vatandaşlara asgari bir yaşam düzeyi sağlamaya çalışan devlettir.
D) Sosyal güvenliği temin eden devlettir.
E) Sağlıkta hizmetlerinde kamu sektöründen çok özel sektörü ön planda tutan devlettir.

Cevap : E) Sağlıkta hizmetlerinde kamu sektöründen çok özel sektörü ön planda tutan devlettir.

7. Aşağıdakilerden hangisi çevreye yönelik sağlık hizmetlerinden biri değildir?

A) Yeteri kadar ve temiz su sağlanması
B) Katı ve sivi atıkların zararsız hâle getirilmesi
C) Hava kirliliği ile savaş
D) Konut sağlığı
E) Bağışıklama

Cevap : E) Bağışıklama

8. Amerika Birleşik Devletleri’nde, Medicaid aşağıdakilerden hangisine sağlık hizmeti vermektedir?

A) Doktorlara
B) Çocuklara ve yoksullara
C) Kronik böbrek hastalarına
D) Fiziksel engelli kişilere
E) 65 yaş üstündeki kişilere

Cevap : B) Çocuklara ve yoksullara

9. Kamu sektöründe gerek tedavi sonrası “teşekkür hediyeleri”, gerekse tedavi öncesi doktorlara büyük zarflarla sunulan “benimle özel olarak ilgilenin” paralarına verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enformal ödemeler
B) Dolaylı ödemeler
C) Özel muayane ücreti
D) Kullanıcı katkıları
E) Doğrudan ödemeler

Cevap : A) Enformal ödemeler

10. Aile hekimliği pilot uygulaması kanunu aşağıdaki hangi yilda kabul edilmiştir?

A) 2006
B) 2010
C) 2004
D) 2008
E) 2012

Cevap : C) 2004

11. Türkiye’de her bir aile hekimi için kayıtlı kişi sayısı asgari kaçtır?

A) 4000
B) 1000
C) 5000
D) 2000
E) 3000

Cevap : B) 1000

12. Sağlık hizmeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sağlık sektöründe, yüksek teknoloji kullanılmakla birlikte, emek yoğun bir üretim söz konusudur.
B) Tüketici ile doğrudan temas söz konusudur.
C) Hizmette üretim ve tüketim eşzamanlıdır.
D) İhmal ve hataların sonucunun düzeltilmesi kolaydır.
E) Sağlık sektörü yüksek düzeyde profesyonel yeterlik gerektirmektedir.

Cevap : D) İhmal ve hataların sonucunun düzeltilmesi kolaydır.

13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ilk sağlık bakanının adıdır?

A) Recep Akdağ
B) Refik Saydam
C) Ahmet Demircan
D) Adnan Adıvar
E) Behçet Uz

Cevap : D) Adnan Adıvar

14. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) gibi milletlerarası teşekküllerden yardım temin edilerek Ankara’da 1953’te kurulan Ana ve Çocuk Sağlığı Tekâmül Merkezi aşağıdaki kişilerden hangisinin döneminde tesis edilmiştir?

A) Adnan Adivar
B) Behçet Uz
C) Recep Akdağ
D) Refik Saydam
E) Ahmet Demircan

Cevap : B) Behçet Uz

15. Devlet sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenlemek ve bu görevini kamu ile özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak onları denetleyerek yerine getirme ödeviyle yükümlendiren anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1921 Anayasası
B) 1963 Anayasası
C) 1924 Anayasası
D) 1961 Anayasası
E) 1982 Anayasası

Cevap : E) 1982 Anayasası

16. Aşağıdakilerden hangisi Yasal Hastalık Sigortası’nın sunduğu hizmetlerden biri değildir?

A) Acil sağlık ve kurtarma hizmetleri
B) İş yerinde hastalıktan koruma ve sağlığın geliştirilmesi
C) Araç sigortası
D) Hastalıkların erken tanısı
E) Hastalıkların tedavisi

Cevap : C) Araç sigortası

17. Amerika Birleşik Devletleri’nde Medicare hangi yaş grubunu kapsamaktadır?

A) 70 yaş üstü
B) 80 yaş üstü
C) 65 yaş üstü
D) 60 yaş üstü
E) 55 yaş üstü

Cevap : C) 65 yaş üstü

18. Almanya sağlık sisteminde cepten ödeme, Yasal Hastalık Sigortası kapsamındaki hizmetler için yapılan ek ödeme ve kapsam dışı hizmetler için yapılan ödemelerden oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi için 18 yaşından küçükler için ek ödeme alınır?

A) Protez ve yol masrafları
B) Acil hizmetler
C) Çevre sağlığı hizmetleri
D) Koruyucu hizmetler
E) Sosyal hizmetler

Cevap : A) Protez ve yol masrafları

19. Bir toplumda, hastalık ortaya çıkmadan önce alınan her türlü önlem ve mücadeleyi kapsayan, hastalıkları önleme ve toplumun sağlık düzeyini yükseltebilmenin en etkili ve kestirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koruyucu sağlık hizmetleri
B) İkinci basamak sağlık hizmetleri
C) Rehabilitasyon hizmetleri
D) Üçüncü basamak sağlık hizmetleri
E) Tedavi edici sağlık hizmetleri

Cevap : A) Koruyucu sağlık hizmetleri

20. Hastalık riski için herhangi bir finansal koruma sağlamayan ve bireylerin sağlık hizmetleri kullanımı için doğrudan ödeyerek yaptıkları tüm harcamalara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cepten ödemeler
B) Özel muayene ücreti
C) Genel vergi
D) Dolaylı ödemeler
E) Sağlık sigortası primi

Cevap : A) Cepten ödemeler

Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Sistemleri

AUZEF Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama
Telegram Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Sistemleri 2023-2024 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!