Anadolu AöfBİL101U Temel Bilgi Teknolojileri ITemel Bilgi TeknolojileriTıbbi dokümantasyon ve sekreterlikWeb Tasarımı ve Kodlama

BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I Final Deneme Sınavı -4

Bil101U Temel Bilgi Teknolojileri I Final Deneme Sınavı -4

#1. Aşağıdakilerden hangisi Google Akademik arama motoru özelliklerinden biri değildir?

Cevap : C. En çok beğenilen görselleri arama

Google Akademik: Bilgiye Hızlı Erişim

Günümüzde akademik araştırmalar ve bilimsel bilgiye ulaşma süreçleri, dijital araçlarla kolaylaşmış ve hızlanmış durumdadır. Bu araçlardan biri de Google Akademik arama motorudur. Bu yazıda, Google Akademik’in temel özelliklerinden biri olan “Farklı kaynaklara arama” üzerinde duracağız.

Google Akademik, geniş bir veritabanına erişim sağlayarak araştırmacılara, öğrencilere ve akademisyenlere çeşitli bilimsel kaynaklarda arama yapma imkanı sunar. Bu platform sayesinde, bir konuyla ilgili en güncel ve güvenilir bilgilere ulaşmak oldukça kolaydır.

Ayrıca, Google Akademik arama motoru; bilimsel yazıları, özetleri ve alıntıları bulma konusunda da oldukça etkilidir. Kullanıcılar, aradıkları konuyla ilgili makalelere hızlıca ulaşabilir ve bu makalelerin özetlerini inceleyerek içerikleri hakkında ön bilgi edinebilirler.

Google Akademik’in bir diğer özelliği de “Herhangi bir konuda hakkında bilimsel yazılardan bilgi edinme” imkanı sunmasıdır. Kullanıcılar, geniş bir konu yelpazesindeki bilimsel yazılara erişerek, araştırmalarını destekleyici kaynaklar bulabilirler.

Ancak, Google Akademik’in özellikleri arasında “En çok beğenilen görselleri arama” bulunmamaktadır. Google Akademik, öncelikli olarak metin tabanlı bilgileri indeksler ve sunar. Bu nedenle, platform üzerinden görsel aramalar yapılamaz.

Sonuç olarak, Google Akademik arama motoru, farklı kaynaklara erişim, bilimsel yazıları bulma ve herhangi bir konuda hakkında bilimsel yazılardan bilgi edinme konularında etkili bir araçtır. Ancak, görsel arama özelliği bulunmamaktadır, bu da kullanıcıların metin tabanlı bilgiler üzerinde odaklanmasını sağlar.

#2. Aşağıdakilerden hangisi “Prezi” nin kullanıcılarına sunduğu hizmetlerden biri değildir?

Cevap : e. Çevrim içi video-konferans düzenlenmesine izin vermek

“Prezi’nin Sunduğu Hizmetler: Gerçek Zamanlı İşbirliği ve Daha Fazlası”

Prezi, dinamik ve etkileşimli sunumlar oluşturmak için popüler bir araç olarak bilinir. Kullanıcılarına çeşitli özellikler sunarak sunum deneyimini zenginleştirir. Ancak, aşağıdaki seçeneklerden hangisinin Prezi’nin hizmetleri arasında yer almadığını düşünüyorsunuz?

Doğru cevap: e. Çevrim içi video-konferans düzenlenmesine izin vermek

Prezi, sunumları çevrim içi ortamda saklama (a), çevrim içi davet edilen kişilerle birlikte çalışma (b), hazırlanan sunumları bilgisayara indirme (c) ve sunumlara flash animasyonlar, çevrim içi videolar, fotoğraflar ekleme (d) gibi özellikleri destekler. Ancak, Prezi’nin özelliği olarak çevrim içi video-konferans düzenleme seçeneği bulunmamaktadır. Bu, Prezi’nin odaklandığı temel özelliklerden biri değildir.

#3. Aşağıdakilerden hangisi katılımcıların sunumu kolay izleyebilmeleri için dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?

Cevap : c. Oturma düzenini boy sırasına göre ayarlamak

 

a. En fazla 10-15 kelimeden oluşan kısa cümleler kullanmak: Sunum sırasında kullanılan cümlelerin kısa ve öz olması, katılımcıların konuyu daha iyi takip etmelerine yardımcı olabilir.

b. Etken fiiller kullanmak: İletişimde etken fiiller kullanmak, sunumu canlı ve etkili hale getirebilir, katılımcıların dikkatini çekebilir.

c. Oturma düzenini boy sırasına göre ayarlamak:

d. Genel ifadeler yerine somut örnekler vererek net ifadeler kullanmak: Somut örnekler ve net ifadeler, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlar ve katılımcıların ilgisini çeker.

e. Sözcükleri isabetli seçmek ve çok bilinenden az bilinene doğru ilerlemek: Sözcük seçimi ve bilgi aktarımında, basitten karmaşığa doğru bir ilerleme, katılımcıların konuyu daha iyi takip etmelerine katkı sağlar.

Sonuç olarak, katılımcıların sunumu kolay izleyebilmeleri için dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri, boy sırası değildir. Ancak, doğru oturma düzeni de etkili iletişimi destekleyen önemli bir detay olabilir.

#4. Orijinal verinin değiştirilmeden kullanılabilir veri haline getirildiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) Analiz

Veri İşleme Süreci ve Analizin Önemi

Günümüzde, veri büyük bir güç kaynağı olarak kabul edilmekte ve doğru şekilde işlenip analiz edildiğinde değerli bilgiler ortaya çıkarmaktadır. Ancak, verinin orijinal hali genellikle karmaşık ve kullanım açısından zorlayıcı olabilir. Orijinal verinin değiştirilmeden kullanılabilir hale getirildiği aşama, veri işleme sürecindeki önemli bir adımdır.

Veri işleme süreci, genellikle beş temel aşamadan oluşur: toplama, düzenleme, analiz, işleme ve gösterim. Soruda bahsedilen durum, orijinal verinin kullanılabilir hale getirildiği aşamayı belirlememizi istiyor. Şıklar arasında doğru cevabı bulmak için, veri işleme sürecini anlamak önemlidir.

Toplama aşaması, verinin kaydedildiği ve toplandığı ilk aşamadır. Düzenleme aşamasında veri düzenlenir, temizlenir ve gerektiğinde standart hale getirilir. İşleme aşamasında ise veri üzerinde çeşitli matematiksel ve mantıksal işlemler uygulanır. Gösterim aşaması, işlenmiş veriyi kullanıcıya anlamlı bir şekilde sunmayı içerir.

Cevap, orijinal verinin değiştirilmeden kullanılabilir hale getirildiği aşamanın analiz aşaması olduğunu belirtiyor. Analiz aşamasında, veri detaylı bir şekilde incelenir, ilişkiler ve desenler ortaya çıkarılır. Bu süreç, orijinal verinin anlamlandırılması ve kullanılabilir hale getirilmesi için kritik bir rol oynar.

Sonuç olarak, veri işleme süreci içinde her aşamanın önemli olduğu unutulmamalıdır. Ancak, orijinal verinin kullanılabilir hale getirildiği aşama olan analiz, veriden maksimum fayda sağlama noktasında ayrı bir öneme sahiptir.

#5. Anlık bellek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : d) Algılsal belleğin kapasitesinin sınırlıdır

Anlık Bellek ve Algılsal Bellek: Kısa Bir Bakış

Beynimizin karmaşık yapısı, çeşitli bellek sistemlerine ev sahipliği yapar. Bu sistemler arasında, duyusal bilgilerin geçici olarak depolandığı “anlık bellek” önemli bir role sahiptir. Ancak, anlık bellek ile ilgili bazı ifadelerin doğruluğunu değerlendirmek önemlidir.

Anlık bellek, duyusal bilgilerin çok kısa sürelerde işlendiği bellek olarak bilinir ve aynı zamanda bu süreç “anlık bellek” olarak adlandırılır. Görsel, işitsel ve diğer duyusal girdiler, anlık bellekte geçici olarak tutulur. Ancak, anlık bellekten süzülen bilgiler, kısa süreli belleğe aktarılır. Yani, anlık bellek, bilgileri sadece geçici olarak barındıran bir ara bellek olarak işlev görür.

Öte yandan, seçenekler arasında bulunan “D. Algılsal belleğin kapasitesinin sınırlıdır.” ifadesi yanlıştır. Algılsal bellek, duyusal bilgilerin geçici olarak depolandığı bir alt kategori olarak düşünülebilir. Algılsal bellek, çok kısa süreler için büyük miktarda bilgiyi barındırabilir ve bu nedenle kapasitesi sınırlı değildir. Ancak, bu bilgilerin anlık bellek tarafından süzülüp seçilerek kısa süreli belleğe aktarılması süreci sınırlı kapasiteye sahiptir.

Sonuç olarak, anlık bellek ve algılsal bellek arasındaki bu ince farkları anlamak, bilgi işleme süreçlerini daha iyi kavramamıza yardımcı olabilir.

#6. İnternet üzerinde web sayfası oluşturmak için kullanılan betik dil aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. html

İnternet Sayfalarının Temel Taşı: HTML

İnternet, günümüzde her türlü bilgiye hızlı bir erişim sağlayan önemli bir iletişim aracıdır. İnternet üzerinde gezinirken karşımıza çıkan web sayfalarının temel yapı taşı olan betik dilleri, sayfaların oluşturulmasında kilit bir rol oynamaktadır. Bu noktada, web sayfalarını tasarlamak için en yaygın kullanılan betik dili HTML’dir.

HTML (Hypertext Markup Language), web tarayıcılarının anlayabileceği bir dil kullanılarak sayfaların yapılandırılmasını sağlayan bir betik dilidir. HTML sayesinde metinler, resimler, bağlantılar ve diğer öğeler bir araya getirilerek kullanıcıların anlaması ve etkileşimde bulunması için görsel ve işlevsel bir bütün oluşturulur.

Verilen seçenekler arasında doğru cevap, internet üzerinde web sayfası oluşturmak için kullanılan betik dilini belirtir. Doğru cevap, E seçeneği olan HTML’dir. HTML, web geliştiricilerin sayfalarını düzenlemek ve içerik eklemek için kullandıkları temel bir yapı taşıdır. Bu nedenle, web dünyasında adım atarken HTML’nin temel prensiplerini anlamak, etkileyici ve işlevsel web sayfaları oluşturmak için önemlidir.

#7. Aşağıdakilerden hangisi sunumlarda yapılan hatalardan biri değildir?

Cevap : e Aktarıcının sunuma konuya ilişkin bir fıkra ya da başından geçen bir olayla başlaması

Etkili Sunumların Anahtarı: Doğru Başlangıç

Etkili bir sunum, içeriği etkili bir şekilde iletmek ve izleyicilerin ilgisini çekmek için bir dizi önemli unsuru içerir. Ancak, her sunumda yapılan hatalar arasında bazıları öne çıkar. Bu hatalardan birini doğru bir şekilde belirlemek, başarılı bir sunum için önemli bir adımdır.

Sunum sırasında yapılan hatalar arasında aşağıdaki seçeneklerden hangisi yer almaz?

Doğru Başlangıç: Aktarıcının sunuma konuya ilişkin bir fıkra ya da başından geçen bir olayla başlaması

Etkili bir sunumun başlangıcı, izleyicilerin dikkatini çekmek ve konuya odaklanmalarını sağlamak için kritik bir rol oynar. Ancak, sunucunun konuyla ilgili bir anekdot veya olayla başlaması, etkili bir iletişim kurma ve izleyicilerin ilgisini çekme konusunda olumlu bir adımdır. Diğer seçenekler arasında sunuda çok fazla bilgi ve görselin kullanılması, farklı yazı puntosu büyüklükleri, sunucunun dinleyicilere sırtını dönmesi ve görsel malzemenin aşırı kullanımı gibi hatalar bulunabilir.

Bu nedenle, etkili bir sunum için doğru başlangıcın seçenek (e) olduğunu söyleyebiliriz. Unutmayın ki, her sunum farklıdır ve başlangıç teknikleri sunumun amacına ve izleyici kitlesine bağlı olarak değişebilir.

#8. Aşağıdakilerden hangisi girdi birimlerinden biridir?

Cevap : a) Klavye

 

Giriş Birimleri ve İşlevleri: Klavye

Bilgisayar teknolojisinin temel taşlarından biri, kullanıcıların bilgisayarlarına veri girişi yapmalarını sağlayan giriş birimleridir. Bu birimler, bilgisayarın çeşitli komutları ve verileri anlayabilmesi için gereklidir. Gelişmiş ve etkili bir giriş birimi, kullanıcı deneyimini büyük ölçüde etkiler.

Girdi birimleri arasında yer alan klavye, bilgisayar kullanıcılarının en yaygın kullandığı araçlardan biridir. Klavye, kullanıcının harf, sayı ve sembollerle iletişim kurmasını sağlar. Ayrıca, bilgisayar oyunları oynarken, belge yazarken veya internet üzerinde gezinirken klavye büyük bir öneme sahiptir.

Giriş birimleri genellikle çeşitli seçenekler sunar, ancak “Aşağıdakilerden hangisi girdi birimlerinden biridir?” sorusunun cevabı açıktır: Klavye. Klavye, bilgisayar kullanıcılarının düşüncelerini yazılı ifadeye dönüştürmelerini sağlayan temel bir araçtır.

Diğer giriş birimleri arasında ekran, yazıcı, hoparlör ve projeksiyon cihazı gibi seçenekler bulunsa da, klavye doğrudan kullanıcının bilgisayarla etkileşimde bulunmasını sağlayan bir anahtar rol oynar.

Sonuç olarak, giriş birimleri, bilgisayar teknolojisinin vazgeçilmez unsurlarıdır ve klavye, bu unsurların başında gelir. Kullanıcıların bilgisayarlarıyla etkileşimde bulunmalarını sağlayan bu önemli araç, bilgi çağında hızlı ve etkili iletişimi mümkün kılar

#9. Aşağıdaki web tarayıcılarından hangisi açık kaynak kodludur?

Cevap : A. Mozilla Firefox

Bağımsız ve Güvenilir: Mozilla Firefox’ın Açık Kaynak Kodu

Günümüzde internet tarayıcıları, online deneyimimizi belirleyen önemli araçlardan biridir. Ancak, hangi tarayıcının kullanılacağı seçimi, birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörlerden biri de tarayıcının açık kaynak kodlu olup olmamasıdır.

Açık kaynak kodlu yazılım, kodun herkese açık ve inceleme için erişilebilir olduğu bir yazılım türüdür. Bu durum, kullanıcıların yazılımın iç yapısını görmelerine ve geliştirmeler yapmalarına olanak tanır. Web tarayıcıları arasında açık kaynak kodlu olanlardan biri de Mozilla Firefox’tur.

Mozilla Firefox, güçlü performansı, kullanıcı gizliliğine verdiği önem ve açık kaynak kodlu olmasıyla öne çıkar. Açık kaynak kodlu olması, tarayıcının bağımsız geliştiriciler tarafından sürekli olarak gözden geçirilip iyileştirilebileceği anlamına gelir. Bu, tarayıcının daha güvenli, hızlı ve özelleştirilebilir olmasını sağlar.

Bu nedenle, sorunun cevabı A. Mozilla Firefox olarak karşımıza çıkıyor. Mozilla’nın bu tercihi, kullanıcıların tarayıcılarını güvenle ve özgürce kullanmalarına olanak tanır, böylece internet deneyimini kendi tercihlerine göre şekillendirebilirler.

#10. Facebook’ta faaliyet alanı ile ilgili tanıtım yapmak isteyen bir şirket için en uygun eylem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :E. Şirkete ait bir sayfa oluşturmak

Facebook’ta faaliyet alanıyla ilgili tanıtım yapmak isteyen bir şirket için en uygun eylem, E seçeneği olan “Şirkete ait bir sayfa oluşturmak”tır. Bu, şirketin ürünlerini, hizmetlerini veya faaliyet alanıyla ilgili bilgileri geniş bir kitleye duyurmak için etkili bir yöntemdir. Sayfa, şirketin marka bilinirliğini artırabilir, müşteri etkileşimini sağlayabilir ve potansiyel müşterilere ulaşmak için etkili bir platform sunabilir.

#11. “https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/e-DevletSifresi” URL adresinin alan adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. turkiye.gov.tr

 

Bağlantının Alan Adı Hangisi?

Günümüzde internet üzerinden birçok hizmete erişim, güvenliğimizi sağlamak adına çeşitli önlemler almayı gerektirir. E-devlet sistemleri de bu kapsamda önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, bu sistemlere erişirken dikkat edilmesi gereken temel unsurlardan biri, doğru bağlantıyı kullanmaktır.

Özellikle Türkiye’de yaygın olarak kullanılan e-devlet hizmetlerine erişim, “https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/e-DevletSifresi” adresi üzerinden sağlanmaktadır. Ancak, doğru bağlantıyı seçmek, güvenli bir erişim için oldukça önemlidir.

Verilen seçenekler arasında doğru alan adını belirlemek için dikkatlice incelemek gerekir. Soruda sorulan “https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/e-DevletSifresi” adresinin alan adı, doğru cevabın bulunmasını gerektirir. Doğru cevap ise “B. turkiye.gov.tr” olarak belirlenmiştir.

Bu nedenle, e-devlet hizmetlerine erişimde güvenliği sağlamak adına doğru bağlantıyı kullanmak ve alan adını doğru bir şekilde tanımlamak, internet üzerinde güvenli bir deneyim yaşamak için kritik bir adımdır.

#12. İşaretlenen tüm ögelerin hepsinin sunuma katılmasını sağlayan ve sıralama olanağı veren “prezi” menüsü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Path

Prezi Sunum Platformunda Path Menüsü

Prezi, geleneksel sunum araçlarından farklı olarak dinamik ve etkileşimli bir sunum deneyimi sunan bir platformdur. Bu platformun önemli özelliklerinden biri de “Path” menüsüdür. Path menüsü, kullanıcılara sunumlarına belirli bir sıra ve düzen kazandırmalarını sağlar.

Prezi sunumlarınızda izleyicilerinizi belirli bir akışta yönlendirmek ve önemli noktalara vurgu yapmak için Path menüsünü kullanabilirsiniz. İşte “İşaretlenen tüm ögelerin hepsinin sunuma katılmasını sağlayan ve sıralama olanağı veren ‘prezi’ menüsü aşağıdakilerden hangisidir?” sorusunun cevabı olan Path menüsü, kullanıcılara bir dizi öğeyi belirli bir sırayla sunma ve sunum akışını kontrol etme imkanı tanır.

Diğer Prezi menüleri arasında Insert, Frame, Colors&Fonts ve Theme bulunsa da, Path menüsü sunumunuzu adım adım düzenleme ve izleyicilere etkili bir şekilde iletilmesini sağlama konusunda öne çıkar. Bu menü, bir Prezi sunumunun anlamını artırmak ve izleyicilere daha etkileyici bir deneyim sunmak isteyen kullanıcılar için güçlü bir araçtır.

Sonuç olarak, Prezi’nin Path menüsü, sunumlarınızı düzenlemenizi, özelleştirmenizi ve izleyicilerinizi belirli bir yol boyunca rehberlik etmenizi sağlayan önemli bir araçtır. Bu özellik, sıradan sunumların ötesine geçerek dinamik ve etkileyici bir sunum deneyimi oluşturmanıza yardımcı olur.

#13. Ağ toplumu yaklaşımına göre, toplumları dönüştüren temel belirleyiciler aşağıdakilerden hangileridir?

Cevap : A. Bilgisayar teknolojileri ve enformasyon akışı

Ağ toplumu yaklaşımına göre, toplumları dönüştüren temel belirleyiciler arasında en önemlisi bilgisayar teknolojileri ve enformasyon akışıdır. Günümüzde, bilgiye hızlı erişim ve paylaşım, toplumların yapılarını kökten değiştiren etkenlerden biridir. Bilgisayar teknolojileri, iletişimi hızlandırarak dünya çapında bir ağ toplumu oluşturulmasına olanak tanır. Bu, insanların bilgiye daha kolay ulaşmasını, fikir alışverişinde bulunmasını ve kültürler arası etkileşimi artırmasını sağlar.

Bilgisayar teknolojileri ve enformasyon akışı, sadece bireyler arasındaki etkileşimi değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal yapıları da etkiler. İş dünyasında dijitalleşme ve bilgi ekonomisi, geleneksel üretim modellerini değiştirirken, toplumların ekonomik dinamiklerini yeniden şekillendirir. Bu süreç, bilgiye dayalı endüstrilerin yükselmesine ve yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına olanak sağlar.

Sonuç olarak, bilgisayar teknolojileri ve enformasyon akışı, ağ toplumu yaklaşımına göre toplumları dönüştüren temel belirleyicilerin başında gelmektedir. Bu faktörler, sadece teknolojik gelişmelerle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda da derinlemesine değişimlere yol açmaktadır.

#14. Kullanıcının ihtiyacını karşılamak üzere birlikte çalışan bütün donanım, yazılım, personel, veri ve süreçlere ne ad verilir?

Cevap : c) Bilgi Sistemleri

Bilgi Sistemleri: Kullanıcı İhtiyaçlarını Karşılayan Bütünlük

Günümüzde hızla gelişen teknoloji, iş dünyasını etkileyen temel faktörlerden biri haline gelmiştir. İşletmeler, kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak, verimliliği artırmak ve rekabet avantajı elde etmek için çeşitli araçları bir araya getirerek entegre sistemler oluştururlar. Bu bütünlüğe, donanım, yazılım, personel, veri ve süreçlerin bir araya gelerek işbirliği yaptığı sistemlere “Bilgi Sistemleri” adı verilmektedir.

Bilgi Sistemleri, organizasyonlara karmaşık iş dünyasında etkili bir şekilde faaliyet gösterme yeteneği kazandıran kapsamlı bir yapıyı ifade eder. Bu sistemler, bilgiyi toplamaktan, işlemekten ve dağıtmaktan sorumludur. Donanım bileşenleri, yazılım uygulamaları, uzman personel, iş süreçleri ve veritabanları gibi unsurların bir araya gelmesiyle oluşturulan bu yapı, günümüzde bir işletmenin başarılı olması için kritik bir öneme sahiptir.

Bilgi Sistemleri, kullanıcıların ihtiyaçlarını anlamak ve onlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu sistemler, veri analizi, raporlama, iletişim ve iş süreçlerini optimize etme gibi işlevlere odaklanarak organizasyonların daha verimli ve rekabetçi olmalarını sağlar.

Bu bağlamda, sorulan sorunun cevabı “C. Bilgi Sistemleri” olarak belirlenir. Çünkü Bilgi Sistemleri, bir işletmenin veya organizasyonun tüm bileşenlerini bir araya getirerek kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak ve verimliliği artırmak amacıyla tasarlanan bir bütünü temsil eder.

#15. Bilgi toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : a) Çoğunluk geçimini sembol işleyerek kazanır.

 

Bilgi Toplumu ve Semboller

Bilgi toplumu, geleneksel ekonomik ve toplumsal yapıları değiştiren bir dönemde ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, bilgi toplumu ile ilgili doğru bir ifadeyi seçmek oldukça önemlidir. Verilen seçenekler arasında doğru olanı belirlemek için, bilgi toplumunun temel özelliklerine odaklanmak gerekmektedir.

Seçenekler arasında en uygun olan ifade “A. Çoğunluk geçimini sembol işleyerek kazanır.” şeklindedir. Bilgi toplumu, geleneksel üretimden ziyade sembolik ve zihinsel faaliyetlere dayalı bir ekonomiye geçişi ifade eder. Artık, insanların çoğunluğu sadece fiziksel emekleriyle değil, aynı zamanda sembolik işleyiş, bilgi üretimi ve iletişim yoluyla da geçimini sağlar. Bilgi toplumu, sembollerin ve bilginin üretimine dayalı olarak gelişen bir toplumsal düzeni ifade eder.

Dolayısıyla, bilgi toplumu kavramını en iyi yansıtan seçenek “A. Çoğunluk geçimini sembol işleyerek kazanır.” olarak belirlenebilir. Bu ifade, bilgi toplumunun temel dinamiklerini ve ekonomik yapılarını anlamak adına önemli bir açıklama sunmaktadır.

 

#16. Sosyal ağların kullanım alanlarının çeşitlenmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesi

Sosyal ağların kullanım alanlarının çeşitlenmesinin temel nedeni, bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesidir. Bu gelişmeler, insanların internet üzerinden daha etkileşimli ve hızlı bir şekilde bilgi paylaşmalarını, iletişim kurmalarını ve sanal topluluklara katılmalarını sağlamıştır. Günümüzde, sosyal ağlar elektronik ticaretin yaygınlaşmasına, ağlardaki kullanıcı sayısının artmasına ve sanal toplulukların oluşmasına olanak tanımaktadır. Ancak, temel itibariyle bu çeşitlenme, bilgi iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesiyle yakından ilişkilidir. Bu nedenle, doğru cevap C seçeneği olan “Bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesi”dir.

#17. Microsoft PowerPoint dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. pptx

Microsoft PowerPoint Dosyalarının Uzantısı Nedir?

Bilgisayar dünyasında dosya uzantıları, dosyanın türünü belirtmek için kullanılan önemli bilgilerden biridir. Bu uzantılar, dosyanın hangi program veya uygulama tarafından açılacağını belirler. Microsoft PowerPoint programı tarafından oluşturulan sunum dosyalarının uzantısı da ayrı bir tanıma sahiptir.

Microsoft PowerPoint dosyaları, genellikle “pptx” uzantısıyla bilinir. Bu uzantı, PowerPoint programında oluşturulan sunum dosyalarını tanımlar ve bu dosyaların diğer programlar tarafından açılmasını engeller. PPTX uzantısı, dosyanın içerdiği biçimlendirme, grafikler ve diğer öğeleri korur, böylece kullanıcılar orijinal sunumu tam olarak görüntüleyebilirler.

Eğer bir soruyla karşılaşırsanız ve “Microsoft PowerPoint dosyalarının uzantısı nedir?” diye sorulursa, doğru cevap “c. pptx” olacaktır. Bu uzantı, PowerPoint sunum dosyalarını tanımlamak için kullanılır ve geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından bilinir.

Sonuç olarak, dosya uzantıları, bilgisayar kullanıcıları için önemli bir bilgi kaynağıdır ve dosyanın içeriği hakkında ipuçları verir. Microsoft PowerPoint dosyaları için belirtilmiş uzantı, kullanıcılara belirli bir dosyanın bir sunum dosyası olduğunu gösterir

#18. YouTube’da aşağıdakilerden hangisini yapmak için siteye üye olmak gerekmez?

Cevap : C. Video izlemek

YouTube, internet üzerinde milyonlarca videoyu barındıran popüler bir video paylaşım platformudur. Ancak, siteyi kullanmak için her şeyden önce üye olmanız gerekmez. Video izlemek için herhangi bir üyelik işlemi yapmanıza gerek yoktur. Sadece YouTube’un ana sayfasına giderek, arama çubuğuna ilginizi çeken içeriği yazabilir ve hemen video izlemeye başlayabilirsiniz. Bu, kullanıcıların YouTube’u sadece izleyici olarak kullanabilecekleri anlamına gelirken, diğer birçok özellik ve avantajdan yararlanmak için üye olmak gerekebilir

#19. Aşağıdakilerden hangisi, sosyal ağ sitelerinin genel özelliklerinden biri değildir?

Cevap : D. Üyelik için diğer kullanıcılardan davet gerekmesi

Sosyal medya, günümüzde insanların bağlantı kurma, bilgi paylaşma ve sanal topluluklara katılma gibi birçok ihtiyacını karşılayan önemli bir iletişim aracıdır. Sosyal ağ siteleri, genellikle belirli özellikleri barındırarak kullanıcıları bir araya getirir. Ancak, bu özellikler arasında bazıları diğerlerinden farklıdır.

Kullanıcıların profil oluşturabilmesi, diğer kullanıcılarla bağlantı kurabilmesi ve sanal topluluklara katılabilmesi, sosyal ağ sitelerinin yaygın özelliklerindendir. Ayrıca, etiketler aracılığıyla içeriklere yorum yapma özelliği de bu platformlarda sıkça karşılaşılan bir uygulamadır. Ancak, sosyal ağ sitelerinin genel özellikleri arasında yer almayan bir seçenek de bulunmaktadır.

Üyelik için diğer kullanıcılardan davet alınması, genelde sosyal ağ sitelerinin standart bir özelliği değildir. Bu durum, genellikle daha kapalı veya özel gruplara katılmak isteyen kullanıcıları hedefler. Çoğu sosyal medya platformu, kullanıcıların kendi inisiyatifleriyle üyelik başvurusu yapabilmelerine olanak tanır.

Sonuç olarak, sosyal ağ siteleri genelde kullanıcıların bağlantı kurmalarına, içerik paylaşmalarına ve topluluklara katılmalarına olanak tanıyan özellikler sunar. Ancak, üyelik için davet alma özelliği, bu sitelerin genel özellikleri arasında yer almaz.

#20. ürkiye’de ilk İnternet bağlantısı ne zaman gerçekleştirilmiştir?

Cevap : E. 1993

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I Final Deneme Sınavı -4

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sınav Soruları

Anadolu Aöf Web Tasarım ve Kodlama çıkmış sorular

BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I Final Deneme Sınavı -4

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sınav Soruları

Anadolu Aöf Web Tasarım ve Kodlama çıkmış sorular

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Aöf Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Anadolu Aöf Web Tasarımı ve Kodlama

Bil101U Temel Bilgi Teknolojileri I Final Deneme Sınavı -4

Ünite -4

Hesap Tabloları

Hesap Tabloları: Bilgisayar Dünyasında Analitik Güç

Bilgi teknolojilerinin temel taşlarından biri olan hesap tabloları, verilerin düzenlenmesi, analiz edilmesi ve görselleştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I dersinin Ünite-4’ünde işlenen hesap tabloları konusu, öğrencilere çeşitli hesap tablosu yazılımları ve bu yazılımların kullanımıyla ilgili temel bilgiler sunmaktadır.

Hesap tablolarının geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Bu yazılımlar, iş dünyasında finansal tabloların oluşturulmasından, öğrencilerin ders programlarını takip etmelerine kadar birçok farklı amaç için kullanılmaktadır. Bu kapsamda, dersin birinci sorusu olan “Aşağıdaki yazılımlardan hangisi bir hesap tablosu yazılımı değildir?” sorusu, öğrencilere hesap tablolarının çeşitliliğini anlamalarına yardımcı olmaktadır. Bu soruda doğru cevap, Access yazılımının bir hesap tablosu yazılımı olmadığını vurgulamaktadır.

Hesap tablolarının kullanımıyla ilgili önemli bir nokta da, belirli işlemlerin gerçekleştirilmesinin zorunlu olup olmadığıdır. Örneğin, “Hesap tablosu yazılımının kullanımı zorunlu olan işlem aşağıdakilerden hangisidir?” sorusu, satış grafiğinin çizilmesinin hesap tabloları kullanımında önemli bir adım olduğunu vurgulamaktadır. Bu, iş dünyasında verilerin analiz edilmesi ve gelecek projeksiyonlarının oluşturulmasında hesap tablolarının ne kadar kritik olduğunu gösterir.

Hesap tablolarının etkin bir şekilde kullanılabilmesi için temel kavramları bilmek önemlidir. Bu bağlamda, “Aşağıdakilerden hangisi aktif hücrenin ilgili adrese taşınmasını sağlar?” sorusu, F5 tuşunun bu işlevi gerçekleştirdiğini belirtmektedir. Aktif hücrenin doğru konumlandırılması, veri girişi ve formül kullanımı açısından oldukça kritiktir.

Hesap tablolarında sayı biçimlendirme de önemli bir konsepttir. “1,0E+3” biçimini oluşturan sayı biçimi sorusu, bilimsel sayı biçimini temsil etmektedir. Bu tür biçimlendirmenin, büyük veri setleri içinde hızlı bir şekilde analiz yapma yeteneğini artırdığı bilinmektedir.

Adresleme sistemi de hesap tablolarının temel konularındandır. “Hesap tablosu adresleme sisteminde ‘:’ işareti ne anlama gelir?” sorusu, “:” işaretinin adres aralığını temsil ettiğini belirtir. Bu, büyük veri setlerinde belirli bir aralığı seçmek veya formüllerde belli bir aralığı kullanmak için önemlidir.

Hesap tablolarında karşılaşılan hatalar da dikkatle ele alınmalıdır. Örneğin, “#SAYI/0!” ifadesinin oluşmasına neden olan soru, sıfıra bölme hatasının önemine vurgu yapar. Bu tür hataların önlenmesi, hesap tablolarının doğru ve güvenilir sonuçlar üretmesi açısından kritiktir.

Hesap tablolarında formüllerin kullanımı da ayrı bir öneme sahiptir. “Hesap tablolarında ‘= ÇARPINIM (KAREKÖK(25))’ ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?” sorusu, formül kullanımının sonucu doğru bir şekilde hesaplama yeteneğini ölçer. Bu tür formüller, veri analizi ve matematiksel işlemlerde geniş bir uygulama alanına sahiptir.

5! = 1*2*3*4*5 = 120

ÇARPINIM(√25), yani faktöriyel 5, 5!

Sıralama ve filtreleme, hesap tablolarının veri düzenleme yeteneklerini artıran önemli araçlardır. “Sıralama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?” sorusu, öğrencilere sıralama işlemlerinde dikkat etmeleri gereken bazı kuralları hatırlatır. Örneğin, sıralama işlemi öncesinde doğru anahtarı seçmek, verilerin doğru bir şekilde organize edilmesi için kritiktir.

Son olarak, “Filtreleme işleminin gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?” sorusu, öğrencilere filtrelemenin amaçlarını anlatır. Filtreleme, özetleme listeleri oluşturmak ve belirli veri kümelerine erişimi kolaylaştırmak için kullanılabilir.

Hesap tablolarının öğrenilmesi ve etkili bir şekilde kullanılması, öğrencilere ve iş dünyasındaki profesyonellere veri analizi ve karar verme süreçlerinde önemli bir avantaj sağlar. Bu nedenle, BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I dersinin hesap tabloları konusu, bilgi teknolojileri alanında temel bir yetkinlik kazanma yolunda önemli bir adımdır

@lolonolo_com

Bil101U Temel Bilgi Teknolojileri I Final Deneme Sınavı -4

Ünite -4

Hesap Tabloları

1 Aşağıdaki yazılımlardan hangisi bir hesap tablosu yazılımı değildir?

A. OpenOffice Calc
B. Access
C. VisiCalc
D. Excel
E. Numbers

Cevap : B. Access

2 Hesap Tablosu yazılımının kullanımı zorunlu olan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A. Satış grafiğinin çizilmesi
B. Mail listesinin oluşturulması
C. Haftalık ders listesinin oluşturulması
D. Broşür belgesinin hazırlanması
E. Web sayfasının hazırlanması

Cevap : A. Satış grafiğinin çizilmesi

3 Aşağıdakilerden hangisi aktif hücrenin ilgili adrese taşınmasını sağlar?

A. F5
B. F1
C. Ctrl+Home
D. F2
E. Shift F2

Cevap : A. F5

4 “1,0E+3” biçimini oluşturan sayı biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Saat
B. Metin
C. Tarih
D. Bilimsel
E. Finansal

Cevap : D. Bilimsel

5 Hesap tablosu adresleme sisteminde “:” işareti ne anlama gelir?

A. Üs işareti
B. Parametre ayracı
C. Adres aralığı
D. Eşit değildir
E. Kesişim kümesi

Cevap : C. Adres aralığı

6 Bir hücrede “#SAYI/0!” ifadesinin oluşmasına neden olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sıfıra bölme hatası
B. Aranan değerin bulunamaması
C. Hatalı parametre kullanımı
D. Hatalı referans kullanımı
E. Hatalı ad kullanımı

Cevap : A. Sıfıra bölme hatası

7 Hesap tablolarında “= ÇARPINIM (KAREKÖK(25))” ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A. 100
B. 5
C. 25
D. 64
E. 120

Cevap : E. 120

8 Sıralama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Sıralama ile seçilecek anahtar sayısı 3 ile sınırlıdır.
B. Anahtar alanına göre büyükten küçüğe sıralanabilir.
C. Anahtar alanın hücre rengine göre sıralanabilir.
D. Anahtar alanın yazı rengine göre sıralanabilir.
E. Sıralanacak liste işlem öncesinde seçilmelidir.

Cevap : A. Sıralama ile seçilecek anahtar sayısı 3 ile sınırlıdır.

9 Filtreleme işleminin gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A. Alt veri kümelerine erişim
B. Hücrelere yetkisiz erişimin engellenmesi
C. Doğru sıralamanın elde edilmesi için
D. Özetleme listesi oluşturmak için
E. Tekrarlı satırların elimine edilmesi için

Cevap : D. Özetleme listesi oluşturmak için

10 Aşağıdakilerden hangisi özet tablo şablonunda yer alan bölmelerden biri değildir?

A. Satırlar
B. Değerler
C. Toplam
D. Sütunlar
E. Filtreler

Cevap : C. Toplam

Anadolu Aöf Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Anadolu Aöf Web Tasarımı ve Kodlama

Hesap Tabloları

BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I Aof - Anadolu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!