auzefİşletmeÜretim Sistemleri Planlaması

Üretim Sistemleri Planlaması 2022-2023 Bütünleme Soruları

#1. Ana Üretim Programı, ..... girdi oluşturur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) malzeme ihtiyaç planlamasına

#2. Bir atölyede günde ortalama 150 birim hammadde kullanılmaktadır, tedarik süresi ortalama altı gündür, firma stok boşalmasından kaçmak için 100 adet emniyet stoku bulundurmaktadır. Bu durumda yeniden sipariş noktası nedir?

Cevap : B) 1000

#3. Eğer bir işletmede işten çıkarma ve işe alma uygulaması yoksa aşağıdaki tekniklerden hangisinin uygulanması imkânsız olur?

Cevap : C) Transportasyon tekniği

#4. Aşağıda bütünleşik üretim planlama ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Bütünleşik üretim planlama periyodu 3-18 haftalıktır.

#5. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin amaçlarından biri değildir?

Cevap : B) Siparişlerin ertelenebilmesi

#6. Bir firma kendi markası olan ayakkabı tabanını günde 100 birimlik üretim hızıyla 40 TL hazırlık maliyetine katlanarak üretebiliyor ve birimini 1,28 TL’ye mâl ediyor. Aynı tabanı 5 TL sipariş maliyetine katlanarak 1,30 TL’ye başka bir tedarikçiden alabiliyor. Yıllık talep 7.000 birim, 1 yıl 250 iş günü ve elde bulundurma oranı %20 dir (0,20 TL/TL/yıl). Firma satın almayı seçerse bir seferde kaç birim sipariş vermelidir?

Cevap : A) 518

#7. Aşağıdakilerden hangisi tahminde bulunmanın zor olmasının sebeplerinden biri değildir?

Cevap : D) Tahminî satış miktarı gerçekleşen miktarla uyuşmak zorundadır.

#8. 1 adet X için, 2 adet A ve 3 adet B gerekmektedir. Bir adet A için, 2 adet C ve 3 adet D gerekirken, 1 adet B için, 1 adet D ve 2 adet E gerekmektedir. Bu verilere göre 200 adet X üretebilmek için kaç adet E parçası gerekir?

Cevap : A) 1200

#9. Stok politikası “stok düzeyi 36 birime düştüğünde 320 adet sipariş ver” şeklinde ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : A) 36 yeniden sipariş noktası, 320 ekonomik sipariş miktarıdır.

#10. Aşağıdakilerden hangisi yıllık kullanıma göre yapılan stok sınıflandırmasına bir örnektir?

Cevap : C) C tipi stok

#11. Bir firma kendi markası olan ayakkabı tabanını günde 100 birimlik üretim hızıyla 40 TL hazırlık maliyetine katlanarak üretebiliyor ve birimini 1,28 TL’ye mal ediyor. Aynı tabanı 5 TL sipariş maliyetine katlanarak 1,30 TL’ye başka bir tedarikçiden alabiliyor. Yıllık talep 7.000 birim, 1 yıl 250 iş günü ve elde bulundurma oranı %20 dir (0,20 TL/TL/yıl). Firmanın üretim yapmayı seçmesi durumunda maksimum stok düzeyi kaç birimdir?

Cevap : B) 1254

#12. Bir bakkal, bir sonraki günün gazete siparişini verirken sadece bir önceki gün sattığı gazete adedini dikkate almaktadır. Bu durumda bakkal, hangi talep tahmin yöntemini kullanmaktadır?

Cevap : E) Basit yöntem

#13. Aşağıdakilerden hangisi süreç planlaması ve kararlarını etkileyen faktörlerden biri değildir?

Cevap : E) Birim satış fiyatı

#14. Bir A ürünü, 4 adet B ve 2 adet C parçasından; bir B parçası, 2 adet D ve 3 adet E’den; bir C parçası da 1 adet E ve 5 adet F’den oluşuyorsa 100 A için kaç adet F gerekir?

Cevap : D) 1000

#15. Bir stok kaleminin belirli bir süre stokta kalmasıyla oluşan tüm maliyetlerin toplamını ifade eder. Bu maliyetler, stoka yapılan yatırımın fırsat maliyeti, stoklama için kullanılan fiziksel alanın maliyetleri (kira, aydınlatma, ısıtma, soğutma, havalandırma, depocuya ödenen ücret) vergiler, sigorta ve fire maliyetleri olarak sıralanabilir. Yukarıda ifade edilen stok maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Elde bulundurma maliyeti

#16. Sürekli gözden geçirmeye dayalı olasılıklı modelde yeniden sipariş noktası hesaplamada aşağıdakilerden hangileri kullanılır?

Cevap : C) Emniyet stoku ve tedarik süresince oluşan talep

#17. “Bir üretim işletmesinde talebin karşılanıp karşılanamayacağı, sistemin ve/veya sürecin maksimum çıktısına, yani ..... bağlıdır.” Yukarıdaki boşluğa yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) kapasiteye

#18. MRP ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Üretim süreçleri birbiri ile bağımlıdır.

#19. Son altı ayda yukarıdaki tahminleri veren yöntemin ortalama mutlak sapma değeri kaçtır?

Cevap : A) 1

#20. Aşağıdakilerden hangisi stratejik kararların özelliklerinden biridir?

Cevap : D) Yönetici tarafından belirlenmesi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Üretim Sistemleri Planlaması 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Ana Üretim Programı, ….. girdi oluşturur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) kapasite gereksinim planlamasına
B) malzeme ihtiyaç planlamasına
C) bütünleşik üretim planına
D) üretim kaynakları planlamasına
E) çizelgelemeye

Cevap : B) malzeme ihtiyaç planlamasına

2. Bir atölyede günde ortalama 150 birim hammadde kullanılmaktadır, tedarik süresi ortalama altı gündür, firma stok boşalmasından kaçmak için 100 adet emniyet stoku bulundurmaktadır. Bu durumda yeniden sipariş noktası nedir?

A) 150
B) 1000
C) 250
D) 1100
E) 600

Cevap : B) 1000

3. Aşağıda bütünleşik üretim planlama ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Grafiksel ve çizelgeleme tekniği kullanım kolaylığı nedeniyle sıkça tercih edilir.
B) Elde bulundurma maliyeti bütünleşik plan girdilerindendir.
C) Lineer programlama matematiksel tekniklerdendir.
D) Bütünleşik üretim planlama periyodu 3-18 haftalıktır.
E) Bütünleşik üretim planı, ana üretim programının girdisidir.

Cevap : D) Bütünleşik üretim planlama periyodu 3-18 haftalıktır.

4. Bir firma kendi markası olan ayakkabı tabanını günde 100 birimlik üretim hızıyla 40 TL hazırlık maliyetine katlanarak üretebiliyor ve birimini 1,28 TL’ye mal ediyor. Aynı tabanı 5 TL sipariş maliyetine katlanarak 1,30 TL’ye başka bir tedarikçiden alabiliyor. Yıllık talep 7.000 birim, 1 yıl 250 iş günü ve elde bulundurma oranı %20 dir (0,20 TL/TL/yıl). Firmanın üretim yapmayı seçmesi durumunda maksimum stok düzeyi kaç birimdir?

A) 518
B) 1254
C) 7000
D) 1743
E) 2500

Cevap : B) 1254

5. Aşağıdakilerden hangisi tahminde bulunmanın zor olmasının sebeplerinden biri değildir?

A) Tahmin maliyetli ve zaman alan bir iştir.
B) Tahminde bulunmak için düzenli ve ayrıntılı veri setlerine ihtiyaç duyulur.
C) Hiçbir tahmin kusursuz değildir.
D) Tahminî satış miktarı gerçekleşen miktarla uyuşmak zorundadır.
E) Tek bir tahmin tekniği yoktur.

Cevap : D) Tahminî satış miktarı gerçekleşen miktarla uyuşmak zorundadır.

6. Aşağıdakilerden hangisi stratejik kararların özelliklerinden biridir?

A) Küçük çaplı bir görevin yerine getirilmesi için tayin edilen yol olması
B) Belli kaynakları belli bir hedefe ulaşmak üzere seferber etmesi
C) Sık sık değişiklik göstermesi
D) Yönetici tarafından belirlenmesi
E) Tayin edilen sınırlı kaynağın nasıl kullanılacağını belirlemesi

Cevap : D) Yönetici tarafından belirlenmesi

7. Bir stok kaleminin belirli bir süre stokta kalmasıyla oluşan tüm maliyetlerin toplamını ifade eder. Bu maliyetler, stoka yapılan yatırımın fırsat maliyeti, stoklama için kullanılan fiziksel alanın maliyetleri (kira, aydınlatma, ısıtma, soğutma, havalandırma, depocuya ödenen ücret) vergiler, sigorta ve fire maliyetleri olarak sıralanabilir.
Yukarıda ifade edilen stok maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elde bulundurmama maliyeti
B) Hazırlık maliyeti
C) Ceza maliyeti
D) Birim maliyet
E) Elde bulundurma maliyeti

Cevap : E) Elde bulundurma maliyeti

8. Bir A ürünü, 4 adet B ve 2 adet C parçasından; bir B parçası, 2 adet D ve 3 adet E’den; bir C parçası da 1 adet E ve 5 adet F’den oluşuyorsa 100 A için kaç adet F gerekir?

A) 100
B) 10
C) 1500
D) 1000
E) 10000

Cevap : D) 1000

9. Bir firma kendi markası olan ayakkabı tabanını günde 100 birimlik üretim hızıyla 40 TL hazırlık maliyetine katlanarak üretebiliyor ve birimini 1,28 TL’ye mâl ediyor. Aynı tabanı 5 TL sipariş maliyetine katlanarak 1,30 TL’ye başka bir tedarikçiden alabiliyor. Yıllık talep 7.000 birim, 1 yıl 250 iş günü ve elde bulundurma oranı %20 dir (0,20 TL/TL/yıl). Firma satın almayı seçerse bir seferde kaç birim sipariş vermelidir?

A) 518
B) 2500
C) 1743
D) 7000
E) 1254

Cevap : A) 518

10. Aşağıdakilerden hangisi yıllık kullanıma göre yapılan stok sınıflandırmasına bir örnektir?

A) Değer sınıfı stoku
B) Yıllık stok
C) C tipi stok
D) Çevrim stoku
E) Emniyet stoku

Cevap : C) C tipi stok

11. Sürekli gözden geçirmeye dayalı olasılıklı modelde yeniden sipariş noktası hesaplamada aşağıdakilerden hangileri kullanılır?

A) Tedarik süresince oluşan talep ve ekonomik sipariş miktarı
B) Emniyet stoku ve ortalama talep
C) Emniyet stoku ve tedarik süresince oluşan talep
D) Elde bulundurma maliyeti ve sipariş maliyeti
E) Ekonomik sipariş miktarı ve ortalama talep

Cevap : C) Emniyet stoku ve tedarik süresince oluşan talep

12. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin amaçlarından biri değildir?

A) Müşteri isteklerinin eksiksiz karşılanması
B) Siparişlerin ertelenebilmesi
C) Gecikmelerin önlenmesi
D) Maliyetlerin azaltılması
E) Üretim süresinin kısaltılması

Cevap : B) Siparişlerin ertelenebilmesi

13. Bir bakkal, bir sonraki günün gazete siparişini verirken sadece bir önceki gün sattığı gazete adedini dikkate almaktadır. Bu durumda bakkal, hangi talep tahmin yöntemini kullanmaktadır?

A) Mevsim indeksi yöntemi
B) Üssel düzeltme yöntemi
C) Ağırlıklı hareketli ortalamalar yöntemi
D) Hareketli ortalamalar yöntemi
E) Basit yöntem

Cevap : E) Basit yöntem

14. Stok politikası “stok düzeyi 36 birime düştüğünde 320 adet sipariş ver” şeklinde ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 36 yeniden sipariş noktası, 320 ekonomik sipariş miktarıdır.
B) 320 yeniden sipariş noktası, 36 ekonomik sipariş miktarıdır.
C) 36 çevrim stok miktarı, 320 ekonomik sipariş miktarıdır.
D) 320 tedarik süresinde oluşan talep miktarıdır.
E) 36 emniyet stoku, 320 ekonomik sipariş miktarıdır.

Cevap : A) 36 yeniden sipariş noktası, 320 ekonomik sipariş miktarıdır.

15. 1 adet X için, 2 adet A ve 3 adet B gerekmektedir. Bir adet A için, 2 adet C ve 3 adet D gerekirken, 1 adet B için, 1 adet D ve 2 adet E gerekmektedir.
Bu verilere göre 200 adet X üretebilmek için kaç adet E parçası gerekir?

A) 1200
B) 1800
C) 1000
D) 1400
E) 1600

Cevap : A) 1200

16. MRP ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tüm stok kalemlerinin tedarik süresinin bilindiğini varsayar.
B) Bir ürünü oluşturan bileşenlerin, o ürün için üretim emri verildiği anda hazır olduğunu varsayar.
C) Malzeme listelerinin eksiksiz ve doğru hazırlandığını varsayar.
D) Sonsuz kaynak bazlı çalışır.
E) Üretim süreçleri birbiri ile bağımlıdır.

Cevap : E) Üretim süreçleri birbiri ile bağımlıdır.

17. Üretim Sistemleri Planlaması 2022-2023 Bütünleme Soruları 17. SORU-min
Son altı ayda yukarıdaki tahminleri veren yöntemin ortalama mutlak sapma değeri kaçtır?

A) 1
B) 0
C) -2
D) -1
E) 2

Cevap : A) 1

18. Aşağıdakilerden hangisi süreç planlaması ve kararlarını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Tesis kapasitesi
B) Mevcut hammaddeler
C) Dış kapasite
D) Eldeki stok
E) Birim satış fiyatı

Cevap : E) Birim satış fiyatı

19. “Bir üretim işletmesinde talebin karşılanıp karşılanamayacağı, sistemin ve/veya sürecin maksimum çıktısına, yani ….. bağlıdır.”
Yukarıdaki boşluğa yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) makine sayısına
B) tedarik süresine
C) kapasiteye
D) çalışan sayısına
E) stok miktarına

Cevap : C) kapasiteye

20. Eğer bir işletmede işten çıkarma ve işe alma uygulaması yoksa aşağıdaki tekniklerden hangisinin uygulanması imkânsız olur?

A) Çizelgeleme
B) Doğrusal karar kuralı
C) Transportasyon tekniği
D) Yönetici kat sayısı yöntemi
E) Simülasyon

Cevap : C) Transportasyon tekniği

Üretim Sistemleri Planlaması

Auzef İşletme
telegram işletme

Üretim Sistemleri Planlaması 2022-2023 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!