auzefLaborant ve veteriner sağlıkTemel Anatomi ve Histoloji Bilgisi

Temel Anatomi ve Histoloji Bilgisi 2022-2023 Final Soruları

#1. Aşağıdaki verilenlerden hangisi dokuda karbonhidratların gösterilmesinde kullanılır?

Cevap : A) PAS

#2. Beyin ile omuriliğin sağrı segmentleri aşağıdaki hangi sinir sisteminin çıkış merkezleridir?

Cevap : A) Parasempatik

#3. Hiyalin kıkırdak aşağıdakilerden hangisinde bulunmaz?

Cevap : D) Kulak

#4. Aşağıdakilerden hangisi köpeklerde uygulanan kas içi (intramüsküler) enjeksiyon bölgesi değildir?

Cevap : E) Biceps kas grubu

#5. Aşağıdaki kan hücrelerinden hangisi pıhtılaşmada rol oynar?

Cevap : A) Kan pulcukları

#6. Aşağıdakilerden hangisi 2n=46 kromozomlu bir canlının üreme hücrelerine ait kromozom sayısıdır?

Cevap : B) 23

#7. Sığırlarda planum nasolabiale aşağıdaki hangi bölgeye verilen bir addır?

Cevap : D) Üst dudak ile burun delikleri arasındaki kılsız bölge

#8. Aşağıdakilerden hangisi histolojide en sık kullanılan cihazlardan biridir?

Cevap : E) Mikroskop

#9. Aşağıdakilerden hangisi "pygostyl"in oluşumunu tanımlar?

Cevap : B) Son birkaç kuyruk omurunun birleşmesiyle oluşur.

#10. Mayoz bölünme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : D) Mayoz bölünme üreme ana hücrelerinde görülür.

#11. Aşağıdakilerden hangisi kan damarlarının iç yüzeyinde bulunan epitel çeşididir?

Cevap : B) Tek katlı yassi epitel

#12. Aşağıdakilerden hangisi epitel doku çeşidi değildir?

Cevap : C) Bağ epiteli

#13. Aşağıdakilerden hangisi dokuyu saydamlaştırmak için kullanılır?

Cevap : E) Ksilol

#14. Aşağıdakilerden hangisi appendiküler iskelete ait kemiklerden birisi değildir?

Cevap : C) Vertebrae (Omur)

#15. Aşağıdaki organellerden hangisi ökaryot ve prokaryotlarda ortaktır?

Cevap : A) Ribozom

#16. Ökaryotik hücreler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Çekirdek yoktur, kromatin sitoplazmada serbest bulunur.

#17. Makroskobik olarak loblu böbreğe sahip hayvan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Sığır

#18. Aşağıdakilerden hangisi arka ayağın bükücü tarafını ifade eden terimdir?

Cevap : B) Plantaris

#19. Objektif büyüklüğü 40 ve oküler büyüklüğü 10 olan bir mikroskopta obje kaç kat büyütülerek incelenir?

Cevap : E) 400

#20. Aşağıdakilerden hangisi kas doku elemanlarından değildir?

Cevap : D) K bandı

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Temel Anatomi ve Histoloji Bilgisi 2022-2023 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi kan damarlarının iç yüzeyinde bulunan epitel çeşididir?

A) Bez epiteli
B) Tek katlı yassi epitel
C) Silindirik epitel
D) Çok katlı epitel
E) Kübik epitel

Cevap : B) Tek katlı yassi epitel

2. Aşağıdakilerden hangisi 2n=46 kromozomlu bir canlının üreme hücrelerine ait kromozom sayısıdır?

A) 184
B) 23
C) 92
D) 69
E) 46

Cevap : B) 23

3. Aşağıdakilerden hangisi arka ayağın bükücü tarafını ifade eden terimdir?

A) Palmaris
B) Plantaris
C) Dorsalis
D) Ventralis
E) Proksimalis

Cevap : B) Plantaris

4. Aşağıdakilerden hangisi histolojide en sık kullanılan cihazlardan biridir?

A) Ultrason
B) Beher
C) Kan alma tüpü
D) Makas
E) Mikroskop

Cevap : E) Mikroskop

5. Mayoz bölünme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Mayoz bölünme sonunda birbirinin benzeri yavru hücreler oluşur.
B) Mayoz bölünmede kromozomlarda parça değişimi olmaz.
C) Mayoz bölünme somatik hücrelerde görülür.
D) Mayoz bölünme üreme ana hücrelerinde görülür.
E) Mayoz bölünmede kromozom sayısı değişmez.

Cevap : D) Mayoz bölünme üreme ana hücrelerinde görülür.

6. Aşağıdakilerden hangisi “pygostyl”in oluşumunu tanımlar?

A) Tarsal sıra kemikleri ile tibianın birleşmesinden oluşur.
B) Son birkaç kuyruk omurunun birleşmesiyle oluşur.
C) Sesin meydana geldiği bronşial halkalardan oluşur.
D) Cloaca’nın tabanında yer alan çiftleşme organıdır.
E) Kuşların yemek borusunun sağda yaptığı genişlemedir

Cevap : B) Son birkaç kuyruk omurunun birleşmesiyle oluşur.

7. Aşağıdakilerden hangisi dokuyu saydamlaştırmak için kullanılır?

A) Parafin
B) Alkol
C) Formaldehit
D) Su
E) Ksilol

Cevap : E) Ksilol

8. Objektif büyüklüğü 40 ve oküler büyüklüğü 10 olan bir mikroskopta obje kaç kat büyütülerek incelenir?

A) 200
B) 4000
C) 50
D) 250
E) 400

Cevap : E) 400

9. Aşağıdakilerden hangisi epitel doku çeşidi değildir?

A) Salgı epiteli
B) Bez epiteli
C) Bağ epiteli
D) Duyu epiteli
E) Örtü epiteli

Cevap : C) Bağ epiteli

10. Aşağıdakilerden hangisi köpeklerde uygulanan kas içi (intramüsküler) enjeksiyon bölgesi değildir?

A) Quadriceps kası
B) Lumbodorsal kaslar
C) M. semitendinosus ve m. semimembranosus kasları
D) Triceps kas grubu
E) Biceps kas grubu

Cevap : E) Biceps kas grubu

11. Aşağıdakilerden hangisi appendiküler iskelete ait kemiklerden birisi değildir?

A) Os coxae (Kalça kemiği)
B) Femur (Uyluk kemiği)
C) Vertebrae (Omur)
D) Scapula (Kürek kemiği)
E) Humerus (kol kemiği)

Cevap : C) Vertebrae (Omur)

12. Makroskobik olarak loblu böbreğe sahip hayvan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Domuz
B) Koyun
C) Sığır
D) At
E) Kedi

Cevap : C) Sığır

13. Aşağıdaki verilenlerden hangisi dokuda karbonhidratların gösterilmesinde kullanılır?

A) PAS
B) Hematoksilen
C) Alcien mavisi
D) Prusya mavisi
E) Eosin

Cevap : A) PAS

14. Aşağıdakilerden hangisi kas doku elemanlarından değildir?

A) Troponin
B) Z bandi
C) Miyofibril
D) K bandı
E) Sarkoplazma

Cevap : D) K bandı

15. Aşağıdaki kan hücrelerinden hangisi pıhtılaşmada rol oynar?

A) Kan pulcukları
B) Nötrofil
C) Eritrosit
D) Monosit
E) Lenfosit

Cevap : A) Kan pulcukları

16. Ökaryotik hücreler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mitokondri sadece ökaryotik hücrelerde bulunur.
B) Ribozom vardır.
C) Çekirdek yoktur, kromatin sitoplazmada serbest bulunur.
D) Çekirdek zarı vardır.
E) Zarlı organelleri vardır.

Cevap : C) Çekirdek yoktur, kromatin sitoplazmada serbest bulunur.

17. Beyin ile omuriliğin sağrı segmentleri aşağıdaki hangi sinir sisteminin çıkış merkezleridir?

A) Parasempatik
B) Somatik
C) Sempatik
D) Cranial
E) Spinal

Cevap : A) Parasempatik

18. Hiyalin kıkırdak aşağıdakilerden hangisinde bulunmaz?

A) Burun
B) Larinks
C) Bronş duvarı
D) Kulak
E) Trakea

Cevap : D) Kulak

19. Aşağıdaki organellerden hangisi ökaryot ve prokaryotlarda ortaktır?

A) Ribozom
B) Çekirdek
C) Lizozom
D) Granülsüz endoplazmik retikulum
E) Granüllü endoplazmik retikulum

Cevap : A) Ribozom

20. Sığırlarda planum nasolabiale aşağıdaki hangi bölgeye verilen bir addır?

A) Anus ile vulva arasındaki bölge
B) Sadece üst dudaklar arasındaki kılsız bölge
C) Ön bacakların medialinde kestane olarak adlandırılan bölge
D) Üst dudak ile burun delikleri arasındaki kılsız bölge
E) Tırnağın en üst tabakası

Cevap : D) Üst dudak ile burun delikleri arasındaki kılsız bölge

Temel Anatomi ve Histoloji Bilgisi

Laborant Ve Veteriner Sağlık Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık

Temel Anatomi ve Histoloji Bilgisi 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!