auzefLaborant ve veteriner sağlıkTemel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi

Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi 2022-2023 Final Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi kanda %mg düzeyinde bulunan minerallerdendir?

Cevap : D) Sodyum

#2. Kan basıncının yükselmesi durumunda böbrekler yoluyla düzenleme mekanizmalarından hangisi devreye girmez?

Cevap : A) Tubul kontrol sistemi

#3. Aşağıdaki hormonlardan hangisi amino asit türevidir?

Cevap : E) Tiroksin

#4. Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden biri değildir?

Cevap : B) Kavrama

#5. Amino asitlerin su kaybetmiş polimerlerine ne ad verilir?

Cevap : C) Protein

#6. Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin koenzim görevi vardır?

Cevap : D) Vitamin C

#7. Kas kontraksiyon hâlindeyken troponinlerin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Kalsiyum iyonunu bağlayarak troponinler ve tropomiyozin arasındaki bağları sıkılaştırır.

#8. Aşağıdakilerden hangisi heteropolisakkarittir?

Cevap : A) Heparin

#9. Su metabolizması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : C) Makromoleküller arasında en fazla su lipidlerden elde edilir.

#10. Aşağıdakilerden hangisi bir yapısal polisakkarit değildir?

Cevap : C) İnülin

#11. Aşağıdakilerin hangisinde vitaminlerin ve biyolojik aktif formlarının eşleştirilmesi doğru yapılmıştır?

Cevap : B) Vitamin D (1,25 dihidroksi kolekalsiferol)

#12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi perikardiyumun görevlerinden biri değildir?

Cevap : C) Kalbin vücut içi hareketli oluşunu sağlar.

#13. Aşağıdaki doymamış yağ asitlere ait özelliklerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Uçucudurlar.

#14. Sinapsislerin özelliklerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Sinapsislerde refleks yayları sinir telinde olduğu gibi yorulmadan çalışırlar.

#15. Aşağıdakilerden hangisi nefronun fonksiyonel olaylarından biri değildir?

Cevap : D) Prehension

#16. Kalp kası için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : E) Çizgili istemsiz çalışan kastır.

#17. Enzim isimleriyle ana sınıf numaraları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

Cevap : B) Hidrolazlar – 3

#18. Insulin molekülünün yapısında bulunan mineral aşağıdakilerin hangisidir?

Cevap : A) Çinko

#19. Aşağıdaki hormonlardan hangisi adenilat siklazı aktive etmez?

Cevap : D) Östrol

#20. Aşağıdakilerden hangisi nükleotidlerin görevlerinden biri değildir?

Cevap : E) Damarların kalsifikasyona karşı korunması

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi 2022-2023 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi bir yapısal polisakkarit değildir?

A) Sellüloz
B) Hyaluronik
C) İnülin
D) Kitin
E) Kondroitin sülfat

Cevap : C) İnülin

2. Aşağıdakilerden hangisi nükleotidlerin görevlerinden biri değildir?

A) Hücre içi haberleşme
B) Kimyasal enerjinin taşınması ve depolanması
C) Elektron transport zinciri
D) Biyosentez reaksiyonları
E) Damarların kalsifikasyona karşı korunması

Cevap : E) Damarların kalsifikasyona karşı korunması

3. Aşağıdakilerden hangisi heteropolisakkarittir?

A) Heparin
B) İnülin
C) Selüloz
D) Dekstran
E) Kitin

Cevap : A) Heparin

4. Kalp kası için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İstemli çalışan çizgili kastır.
B) İskelet kası gibi çizgisi yoktur.
C) Sinir yolu (somatik) ile aktive edilirler.
D) Düz kas ve sinirlerden oluşmuştur.
E) Çizgili istemsiz çalışan kastır.

Cevap : E) Çizgili istemsiz çalışan kastır.

5. Kas kontraksiyon hâlindeyken troponinlerin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalsiyum iyonunu bağlayarak troponinler ve tropomiyozin arasındaki bağları sıkılaştırır.
B) ATP ve magnezyumu bağlayarak aktin miyozin birleşmesi için hazır enerji sağlar.
C) Kalsiyum iyonlarının sarkoplazmik retikulum içinde depolanmasını sağlar.
D) Aktin üzerindeki aktif bölgeyi kapatarak aktin ve miyozinin birleşmesini engeller.
E) Aktin üzerindeki pasif bölgeyi açar ve miyozinden ayrılır.

Cevap : A) Kalsiyum iyonunu bağlayarak troponinler ve tropomiyozin arasındaki bağları sıkılaştırır.

6. Insulin molekülünün yapısında bulunan mineral aşağıdakilerin hangisidir?

A) Çinko
B) Kükürt
C) İyot
D) Demir
E) Selenyum

Cevap : A) Çinko

7. Aşağıdaki doymamış yağ asitlere ait özelliklerden hangisi yanlıştır?

A) Biyolojik maddelerin yapımı için önemlidir.
B) Linoleik asit bir doymamış yağ asididir.
C) Arahidonik asit 4 çift bağ içerir.
D) Tamamı sıvıdır.
E) Uçucudurlar.

Cevap : E) Uçucudurlar.

8. Aşağıdakilerden hangisi nefronun fonksiyonel olaylarından biri değildir?

A) Filtrasyon
B) Ekskresyon
C) Sekresyon
D) Prehension
E) Rezorbsiyon

Cevap : D) Prehension

9. Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden biri değildir?

A) Savunma
B) Kavrama
C) Taşıma
D) Düzenleme
E) Koruma

Cevap : B) Kavrama

10. Kan basıncının yükselmesi durumunda böbrekler yoluyla düzenleme mekanizmalarından hangisi devreye girmez?

A) Tubul kontrol sistemi
B) Miyojenik otoregülasyon
C) Henle kulpunun valvula etkisi
D) Renin-Angiotensin sistemi
E) Glomerulusun afferent ve efferent arteriyollerindeki düz kasların rolü

Cevap : A) Tubul kontrol sistemi

11. Aşağıdaki hormonlardan hangisi amino asit türevidir?

A) Oksitosin
B) Parathormon
C) Östrojen
D) Prostaglandin
E) Tiroksin

Cevap : E) Tiroksin

12. Amino asitlerin su kaybetmiş polimerlerine ne ad verilir?

A) Substrat
B) Karbonhidrat
C) Protein
D) Glikoprotein
E) Glikagon

Cevap : C) Protein

13. Aşağıdakilerden hangisi kanda %mg düzeyinde bulunan minerallerdendir?

A) Çinko
B) Demir
C) Kobalt
D) Sodyum
E) Bakır

Cevap : D) Sodyum

14. Su metabolizması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Su, canlı organizmadan en fazla süt aracılığı ile atılır.
B) Gıda ve sıvılarla dışarıdan alınan suya endojen su denir.
C) Makromoleküller arasında en fazla su lipidlerden elde edilir.
D) Eksojen su, vücuda alınan organik maddelerdeki hidrojenin oksidasyonundan elde edilir.
E) Polisakkarit, protein ve nükleik asit gibi makromoleküllerin suyu düzenli şekilde tutma yetenekleri yoktur.

Cevap : C) Makromoleküller arasında en fazla su lipidlerden elde edilir.

15. Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin koenzim görevi vardır?

A) Vitamin D
B) Vitamin E
C) Vitamin A
D) Vitamin C
E) Vitamin K

Cevap : D) Vitamin C

16. Aşağıdaki hormonlardan hangisi adenilat siklazı aktive etmez?

A) Noradrenalin
B) Histamin
C) Serotonin
D) Östrol
E) LH

Cevap : D) Östrol

17. Enzim isimleriyle ana sınıf numaraları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

A) İzomerazlar – 4
B) Hidrolazlar – 3
C) Transferazlar – 1
D) Oksidoreduktazlar – 6
E) Ligazlar – 2

Cevap : B) Hidrolazlar – 3

18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi perikardiyumun görevlerinden biri değildir?

A) Kalp çalışırken düzgün bir yüzey sağlar.
B) Kalbin gevşemesine yardım eder.
C) Kalbin vücut içi hareketli oluşunu sağlar.
D) Kalbin aşırı ölçüde genişlemesini engeller.
E) Kalp için bir kesedir.

Cevap : C) Kalbin vücut içi hareketli oluşunu sağlar.

19. Aşağıdakilerin hangisinde vitaminlerin ve biyolojik aktif formlarının eşleştirilmesi doğru yapılmıştır?

A) Vitamin B1 (Flavin mononükleotid)
B) Vitamin D (1,25 dihidroksi kolekalsiferol)
C) Vitamin B12 (Tiyamin pirofosfat)
D) Vitamin A (a-tokoferol)
E) Biotin (Piridoksal fosfat)

Cevap : B) Vitamin D (1,25 dihidroksi kolekalsiferol)

20. Sinapsislerin özelliklerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sinapsislerde ileriye doğru tek yönlü iletim vardır.
B) Sinapsislerde refleks yayları sinir telinde olduğu gibi yorulmadan çalışırlar.
C) Sinapsislerde uyarım iletimi gecikmelidir.
D) Sinapsta vaskülarizasyon fazla, metabolizma hızlıdır.
E) Sinaptik bağlantılar anoksi ve anesteziye duyarlıdır.

Cevap : B) Sinapsislerde refleks yayları sinir telinde olduğu gibi yorulmadan çalışırlar.

Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi

Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi Vize Ve Final Deneme Sınavı Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık
Laborant Ve Veteriner Sağlık
facebook LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!