Anadolu AöfSAK101U Tıbbi BelgelemeTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

SAK101U Tıbbi Belgeleme Ünite -2

Hasta Dosyaları ve Elektronik Hasta Dosyaları

#1. Aşağıdakilerden hangisi Hasta dosyalarının kullanıcıları ve kullanım alanlarından değildir?

Cevap : C. Normal resmi yazışmalarda

 

Soru, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümüne ait bir ders olan Tıbbi Belgeleme ile ilgili. Sorunun doğru cevabı “C. Normal resmi yazışmalarda” olarak belirtilmiş. Bu durumda, hasta dosyalarının kullanıcıları ve kullanım alanlarından biri olarak normal resmi yazışmalar dışında seçenekler verilmiştir. Cevap şıklarına göre hasta dosyalarının kullanım alanları şunlar olabilir:

A. Devlet hizmetlerinde
B. Mahkemelerde, adli vakalarla
D. Emniyet soruşturmalarında
E. Sigorta ku

Bu alanlarda hasta dosyalarının kullanılması, tıbbi belgeleme konusundaki önemli kullanım alanlarını temsil edebilir

#2. Aşağıdakilerden hangisi kâğıda dayalı kayıtların zayıf olduğu yönlerden değildir?

Cevap : E. Güvenlik

 

Bu soru, tıbbi belgelemenin kâğıda dayalı kayıtlarının zayıf yönleriyle ilgilidir. İşte verilen seçeneklerin açıklamaları:

A. İçerik: Kâğıda dayalı kayıtların içeriği eksik, hatalı veya eksik olabilir. Bu durum, bilgilerin doğruluğunu ve tamamlanmışlığını etkileyebilir.

B. Format: Belgeleme formatının düzenli olmaması, bilgilerin doğru bir şekilde iletilmesini zorlaştırabilir. Doğru formatta kaydedilmemiş bilgiler anlaşılabilirliği azaltabilir.

C. Erişim: Kâğıda dayalı kayıtların dijital ortamda saklanmaması, bilgilere hızlı ve etkili bir şekilde erişimi zorlaştırabilir. Kağıt kayıtların fiziksel olarak depolanması ve düzenlenmesi zaman alabilir.

D. Bütünlük: Kâğıt üzerindeki kayıtların bütünlüğü zor olabilir. Kağıt üzerindeki bilgilerin bozulma, kaybolma veya değiştirilme riski vardır.

E. Güvenlik: Bu soruda “Güvenlik” zayıf yönler arasında değildir. Ancak, kâğıda dayalı kayıtların dijital ortama göre güvenlik riskleri daha yüksek olabilir. Fiziksel olarak depolanan kağıtların kaybolma veya yetkisiz erişim riski bulunabilir.

Bu nedenle, verilen seçenekler arasında “Güvenlik” (E) kâğıda dayalı kayıtların zayıf yönü olarak değerlendirilmemiştir

 

#3. Aşağıdakilerden hangisi Elektronik Hasta Kayıtlarının ilişkin alınması gerekeni ek önlemlerinden değildir?

Cevap : D. Doğrulama

Elektronik Hasta Kayıtları için ek önlemlerden biri olmadığı soruluyor. Şimdi seçeneklere bakalım:

Kriz / acil durum yönetimi: Elektronik hasta kayıtlarının güvenliği açısından kriz veya acil durum yönetimi önemli bir faktördür. Bu, sistemde olası aksaklıklara karşı hazırlıklı olmayı içerir. Bu nedenle, Elektronik Hasta Kayıtları için alınması gereken önlemlerden biridir.

Bilgi sistemlerinde yedekleme: Elektronik hasta kayıtlarının güvenliği için düzenli yedekleme yapmak önemlidir. Bu, veri kaybını önlemenin ve sistem hatalarına karşı koruma sağlamanın bir yoludur. Dolayısıyla, bu da Elektronik Hasta Kayıtları için önemli bir ek önlemdir.

Veri tabanı güvenliği: Elektronik hasta kayıtlarının depolandığı veri tabanının güvenliği kritiktir. Veri tabanı güvenliği, yetkisiz erişimlere karşı koruma sağlar. Bu nedenle, Elektronik Hasta Kayıtları için alınması gereken önlemlerden biridir.

 

Şifreleme: Elektronik hasta kayıtlarının şifrelenmesi, verilerin güvenliğini sağlamak için kullanılan bir önlemdir. Bu, yetkisiz erişimlere karşı bir ek katman sağlar. Bu nedenle, Elektronik Hasta Kayıtları için alınması gereken bir önlemdir.

#4. Aşağıdakilerden hangisi Kullanıcılar kâğıda dayalı sistemleri tercih etmeleri sebeplerindendir?

Cevap : A. Alışkanlıklarda dolayı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında, kullanıcıların kağıda dayalı sistemleri tercih etmelerinin sebepleri arasında alışkanlıkların önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Bu tercih, genellikle uzun yıllardır süregelen iş süreçlerine ve alışkanlıklara dayanmaktadır. Kullanıcılar, bilgi yönetimi konusundaki alışkanlıkları nedeniyle kağıt tabanlı sistemleri tercih edebilirler. Bu durum, dijitalleşmenin getirdiği avantajlara rağmen, mevcut iş akışlarının ve alışkanlıkların değişmekte zorlanmasıyla ilişkilidi

#5. Aşağıdakilerden hangisi, hasta dosyalarının kullanım alanlarından değildir?

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik: Hasta Dosyalarının Kullanım Alanları

Tıbbi belgeleme dersi kapsamında öğrenilen bilgiler arasında, hasta dosyalarının çeşitli kullanım alanları bulunmaktadır. Bu alanlar arasında hastanenin denetiminden kredilendirme işlemlerine, iş görüşmelerinden adli vakalara kadar geniş bir yelpaze bulunmaktadır. Ancak, hasta dosyalarının kullanım alanlarından biri değildir:

C. İş Görüşmelerinde

Hasta dosyalarının genellikle tedavi süreçleri, sağlık durumu ve tıbbi geçmişi ile ilgili bilgiler içerdiği düşünüldüğünde, iş görüşmelerinde bu dosyaların kullanımı uygun değildir. İş görüşmeleri genellikle adayın yetenekleri, deneyimi ve uygunluğuyla ilgilidir, bu nedenle hasta dosyalarının burada kullanılması etik ve hukuki sorunlara yol açabilir

#6. Aşağıdakilerden hangisi, Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre hasta dosyalarında olması gereken formlardan değildir?

Cevap : E. Diyet yemekleri listesi

Yukarıdaki soruda, Özel Hastaneler Yönetmeliği kapsamında hasta dosyalarında bulunması gereken formlar arasında diyet yemekleri listesi yer almamaktadır. Bu nedenle, doğru cevap E seçeneğidir. Tıbbi belgeleme alanındaki bu detaylar, öğrencilere sağlık sektöründeki belgeleme süreçleri hakkında önemli bilgiler sunar

#7. Aşağıdakilerden hangisi, Tıbbi Kayıt ve Arşiv Yönergesine göre hasta dosyalarında olması gereken formlardan değildir?

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik: Doğru Kayıt Tutma

Tıbbi belgeleme, hasta dosyalarının düzenli ve eksiksiz tutulmasıyla sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar. Tıbbi Kayıt ve Arşiv Yönergesi, hangi formların hasta dosyalarında bulunması gerektiğini belirtir. Bu yönergeler doğrultusunda, belirli formların kullanımı standart hale getirilmiştir.

Bu bağlamda, Tıbbi Kayıt ve Arşiv Yönergesine göre hasta dosyalarında bulunması gereken formlardan biri “D. Aldığı çıkardığı Sıvı Denge Çizelgesi” değildir.

Diğer seçenekler olan “A. Hasta Giriş Kâğıdı (Form: 60)”, “B. Hasta Tabelası (Form: 51)”, “C. Derece Kâğıdı (Form: 61)”, ve “E. Çıkış Özet/Epikriz (Form: 67)” ise hasta dosyalarında yer alması gereken belgeler arasındadır.

Sağlık profesyonelleri, bu formları doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurarak hasta bakım süreçlerini düzenli bir şekilde kaydedebilir ve bu sayede sağlık hizmetlerinin kalitesini artırabilirler. Bu nedenle, Tıbbi Kayıt ve Arşiv Yönergesine uygun şekilde belgeleme yapmak, sağlık kurumlarında etkili yönetimi destekleyen önemli bir adımdır

#8. Aşağıdakilerden hangileri, hasta dosyalarının kullanım amaçlarındandır? I. Hastanın gelecekte tekrar hastaneye başvurusu II. Arşivlemek için III.İstatistikler üretmek için IV. Tıbbı ve idari Araştırmalar V. Eğitim amaçlı

Cevap : B. I-III-IV-V

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında, hasta dosyalarının kullanım amaçları belirli kriterlere dayanır. Bu amaçlar şunlardır: I. Hastanın gelecekte tekrar hastaneye başvurusunu takip etmek, II. Dosyaları arşivlemek, III. İstatistikler üretmek, IV. Tıbbi ve idari araştırmalarda kullanmak, ve V. Eğitim amaçları için kullanmaktır. Bu doğrultuda, doğru cevap B seçeneği olan I-III-IV-V’dir. Bu amaçlar, sağlık hizmeti sunumunu iyileştirmek, araştırmaları desteklemek ve eğitim süreçlerini güçlendirmek için hasta dosyalarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar. Dosya arşivleme, bu amaçlara hizmet eden bir araçtır ve bir amaç değildir.

#9. Hastaneye başvuran kişilere uygulanan tüm tıbbi işlemlerle ilgili bilgileri, bilimsel kurallara uygun olarak doldurulan tıbbi dokümanların oluşturduğu belge topluluğu hangisidir?

Cevap : A. Hasta dosyası

Bu belgeler, tıbbi işlemlerle ilgili detayları bilimsel kurallara uygun bir şekilde içeren tıbbi dokümanlardan oluşan bir topluluktur.

Bu belge topluluğu içinde en önemli unsur, hastanın tıbbi geçmişini ve tedavilerini içeren “hasta dosyasıdır.” Hasta dosyası, hastanın sağlık durumuyla ilgili kritik bilgileri içerir ve sağlık profesyonellerinin doğru ve etkili bir şekilde tedavi sağlamalarına yardımcı olur.

Bu nedenle, doğru cevap “A. Hasta dosyası”dır. Hasta dosyaları, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında önemli bir rol oynar, sağlık hizmeti kalitesini arttırır ve hasta güvenliğini sağlar

#10. DİCOM 3,0 çıkışı hangi sistemlerde olmaktadır?

 

Cevap : B. Radyoloji enformasyon sistemleri

Sorunuz Tıbbi Belgeleme dersine ait bir konuyu içeriyor gibi görünüyor. Sorunuzda bahsedilen DICOM 3.0 çıkışının hangi sistemlerde olduğunu sormuşsunuz. DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), tıbbi görüntüleme cihazları arasında bilgi paylaşımını standartlaştıran bir iletişim protokolüdür.

Bu bağlamda, DICOM 3.0 çıkışı genellikle B. Radyoloji enformasyon sistemlerinde bulunur. Bu sistemler, radyolojik görüntüleme cihazlarından elde edilen tıbbi görüntülerin depolanması, iletilmesi ve görüntülenmesi için kullanılır. Dolayısıyla, doğru seçenek B seçeneği olacaktır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

SAK101U Tıbbi Belgeleme Ünite -2

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Hasta Dosyaları ve Elektronik Hasta Dosyaları

SAK101U Tıbbi Belgeleme Ünite -2

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Hasta Dosyaları ve Elektronik Hasta Dosyaları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Hasta Dosyaları ve Elektronik Hasta Dosyaları

SAK101U Tıbbi Belgeleme Ünite -2

Hasta Dosyaları ve Elektronik Hasta Dosyaları

Hasta Dosyaları ve Elektronik Hasta Dosyaları

Tıbbi Belgeleme: Hasta Dosyaları ve Elektronik Hasta Dosyaları

Tıbbi belgeleme, sağlık sektöründe temel bir süreçtir ve hasta dosyaları, sağlık hizmetinin sunumunda önemli bir rol oynar. SAK101U Tıbbi Belgeleme dersinin Ünite-2’sinde ele alınan “Hasta Dosyaları ve Elektronik Hasta Dosyaları” konusu, sağlık kurumları için bilgi yönetiminin temelini oluşturur. Bu konuyu anlamak, hasta bakımının kalitesini artırmak ve sağlık hizmetlerini daha etkili hale getirmek adına kritiktir.

Hasta dosyalarının kullanım amaçları arasında belirtilen seçeneklerin incelenmesiyle başlayalım:

Hasta Dosyalarının Kullanım Amaçları: I. Hastanın gelecekte tekrar hastaneye başvurusu II. İstatistikler üretmek için IV. Tıbbi ve idari Araştırmalar V. Eğitim amaçlı

Bu amaçlar, hastanın gelecekteki tedavileri için bilgi sağlamaktan, istatistiksel verilerin analizine ve tıbbi araştırmalara kadar geniş bir yelpazede yer alır. Bu bilgiler, hastane yönetimi, sağlık politikaları ve eğitim programları için önemli kaynaklardır.

Tıbbi Dokümantasyon ve Hasta Dosyaları

Hasta dosyaları, hastaneye başvuran kişilere uygulanan tüm tıbbi işlemlerin bilgilerini içeren belge topluluğudur. Bilimsel kurallara uygun olarak doldurulan tıbbi dokümanlar, hasta dosyalarının temelini oluşturur. Bu belgeler, tedavi süreçlerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde kaydedilmesini sağlar.

Hasta Dosyalarının Kullanım Alanları

Hasta dosyalarının kullanım alanları çeşitlidir. Hastanenin denetiminden başlayarak, kredilendirme işlemleri, adli vakalar ve mahkemelerde hukuk davaları gibi farklı alanlarda kullanılır. Ancak, iş görüşmelerinde kullanılmamaktadır.

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Yönergesi’ne Göre Formlar

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Yönergesi, hasta dosyalarında bulunması gereken belirli formları belirtir. Örneğin, hasta giriş kâğıdı, hasta tabelası, derece kâğıdı ve çıkış özet/epikriz gibi belgeler, standart kayıt tutma süreçlerini düzenler.

Kâğıda Dayalı Sistemler ve Kullanıcı Tercihleri

Kullanıcılar, kâğıda dayalı sistemleri tercih etmelerini çeşitli faktörlere dayandırabilirler. Alışkanlıklar, maliyet, yasal düzenlemeler ve hastane yönetiminin yaklaşımı gibi etkenler, bu tercihleri şekillendirebilir.

Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Hasta Dosyaları

Özel Hastaneler Yönetmeliği, özel hastanelerde kullanılması gereken belirli formları belirler. Hasta kabul kâğıdı, tıbbî müşahede ve muayene kâğıdı gibi belgeler, özel sağlık kurumlarının düzenlemelerine uygun olarak tutulmalıdır.

Kâğıda Dayalı Kayıtların Zayıf Yönleri

Kâğıda dayalı kayıtların bazı zayıf yönleri, içerik, format, erişim ve bütünlük gibi faktörlere dayanabilir. Ancak, güvenlik bu zayıf yönler arasında bulunmamaktadır.

Elektronik Hasta Kayıtları ve Ek Önlemler

Elektronik hasta kayıtları, kriz yönetimi, yedekleme, veri tabanı güvenliği ve şifreleme gibi ek önlemleri gerektirir. Bu önlemler, bilgi güvenliğini sağlamak adına önemlidir.

DICOM 3.0 ve Sistemler

DICOM 3.0 çıkışı, özellikle radyoloji enformasyon sistemlerinde bulunmaktadır. Bu standart, tıbbi görüntülerin dijital iletişimini standardize etmek amacıyla kullanılır.

Hasta Dosyalarının Kullanıcıları ve Kullanım Alanları

Hasta dosyaları, devlet hizmetlerinden mahkemelere, emniyet soruşturmalarından sigorta kullandırılmasına kadar çeşitli kullanıcılar ve kullanım alanlarına sahiptir.

Sonuç olarak, Tıbbi Belgeleme dersinde işlenen konular, sağlık sektöründeki bilgi yönetimi ve hasta dosyalarının önemini vurgular. Elektronik hasta kayıtları, bilgi güvenliği önlemleri ve tıbbi belgeleme standartları, sağlık hizmetlerini daha etkili ve güvenilir kılmak adına önemli bir rol oynar. Bu konular, sağlık profesyonelleri ve yöneticileri için temel bilgiler sunar ve sağlık sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunur.

@lolonolo_com

SAK101U Tıbbi Belgeleme

Ünite -2

Hasta Dosyaları ve Elektronik Hasta Dosyaları

1 Aşağıdakilerden hangileri, hasta dosyalarının kullanım amaçlarındandır?
I. Hastanın gelecekte tekrar hastaneye başvurusu
II. Arşivlemek için
III.İstatistikler üretmek için
IV. Tıbbı ve idari Araştırmalar
V. Eğitim amaçlı

A. I-III-IV
B. I-III-IV-V
C. I-II-III-IV
D. I-II-IV-V
E. I-II-III-IV-V

Cevap : B. I-III-IV-V

2 Hastaneye başvuran kişilere uygulanan tüm tıbbi işlemlerle ilgili bilgileri, bilimsel kurallara uygun olarak doldurulan tıbbi dokümanların oluşturduğu belge topluluğu hangisidir?

A. Hasta dosyası
B. Tıbbi doküman
C. Tıbbi dokümantasyon
D. Doküman
E. Dokümantasyon

Cevap : A. Hasta dosyası

3 Aşağıdakilerden hangisi, hasta dosyalarının kullanım alanlarından değildir?

A. Hastanenin denetiminde
B. Kredilendirme işlemlerinde
C. İş görüşmelerinde
D. Adli vakalarda
E. Mahkemelerde hukuk davalarında

Cevap : C. İş görüşmelerin

4 Aşağıdakilerden hangisi, Tıbbi Kayıt ve Arşiv Yönergesine göre hasta dosyalarında olması gereken formlardan değildir?

A. Hasta Giriş Kâğıdı (Form: 60)
B. Hasta Tabelası (Form: 51)
C. Derece Kâğıdı (Form: 61)
D. Aldığı çıkardığı Sıvı Denge Çizelgesi
E. Çıkış Özet/Epikriz (Form: 67)

Cevap : D. Aldığı çıkardığı Sıvı Denge Çizelgesi

5 Aşağıdakilerden hangisi Kullanıcılar kâğıda dayalı sistemleri tercih etmeleri sebeplerindendir?

A. Alışkanlıklarda dolayı
B. Ucuz olmasından dolayı
C. Yasal düzenlemelerin yetersizliğinde dolayı
D. Hastaların izin vermemesinden dolayı
E. Hastane yönetimin yaklaşımından dolayı

Cevap : A. Alışkanlıklarda dolayı

6 Aşağıdakilerden hangisi, Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre hasta dosyalarında olması gereken formlardan değildir?

A. Hasta kabul kâğıdı
B. Tıbbî müşahede ve muayene kâğıdı
C. Hasta tabelası
D. Derece kâğıdı
E. Diyet yemekleri listesi

Cevap : E. Diyet yemekleri listesi

7 Aşağıdakilerden hangisi kâğıda dayalı kayıtların zayıf olduğu yönlerden değildir?

A. İçerik
B. Format
C. Erişim
D. Bütünlük
E. Güvenlik

Cevap : E. Güvenlik

8 Aşağıdakilerden hangisi Elektronik Hasta Kayıtlarının ilişkin alınması gerekeni ek önlemlerinden değildir?

A. Kriz / acil durum yönetimi
B. Bilgi sistemlerinde yedekleme
C. Veri tabanı güvenliği
D. Doğrulama
E. Şifreleme

Cevap : D. Doğrulama

9 DİCOM 3,0 çıkışı hangi sistemlerde olmaktadır?

A. Laboratuvar enformasyon sistemleri
B. Radyoloji enformasyon sistemleri
C. Eczane enformasyon sistemleri
D. Bilgisayar Destekli Hasta Takip Sistemleri
E. Yönetici bilgi sistemleri

Cevap : B. Radyoloji enformasyon sistemleri

10 Aşağıdakilerden hangisi Hasta dosyalarının kullanıcıları ve kullanım alanlarından değildir?

A. Devlet hizmetlerinde
B. Mahkemelerde, adli vakalarla
C. Normal resmi yazışmalarda
D. Emniyet soruşturmalarında
E. Sigorta ku

Cevap : C. Normal resmi yazışmalarda

Hasta Dosyaları ve Elektronik Hasta Dosyaları

SAK101U Tıbbi Belgeleme Aof - Anadolu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Editor

Editör

error: Content is protected !!