Anadolu AöfSAK101U Tıbbi BelgelemeTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

SAK101U Tıbbi Belgeleme Ünite -3

Hasta Dosyaları Arşivi

#1. Aşağıdakilerden hangisi etkin bir hasta dosyaları arşiv sisteminin faydaları arasında yer almaz?

Cevap : D. İdari belgelerin kısa sürede ilgililere ulaşmasını kolaylaştırmak

 

A. Dosyalara kısa sürede ulaşılmasını kolaylaştırmak: Etkin bir hasta dosyaları arşiv sisteminin temel avantajlarından biridir.

B. Dosyaların güven içerisinde saklanmasını sağlamak: Bu da önemli bir avantajdır, çünkü hasta dosyalarının güvenli bir şekilde saklanması hasta gizliliğini korur.

C. Tıbbi araştırmaların yapılabilmesi için kolaylık sağlamak: Etkin bir arşiv sistemi, tıbbi araştırmalara veri sağlama ve analiz yapma konusunda kolaylık sağlayabilir.

D. İdari belgelerin kısa sürede ilgililere ulaşmasını kolaylaştırmak: Bu aslında hasta dosyaları arşiviyle doğrudan ilgili değildir.

E. Hastalıkların uluslararası sınıflandırma sistemine göre kodlanmasına veri sağlamak: Bu da tıbbi belgeleme sürecinde önemli bir adımdır, çünkü hastalıkların standart bir sınıflandırma sistemine göre kodlanması, verilerin daha anlamlı ve karşılaştırılabilir olmasını sağlar

#2. Aşağıdakilerden hangisi hasta indeksinin temel kullanım amacıdır?

Cevap : D. Hastaya ait bilgilere en kısa sürede ulaşmak

Bu sorunun doğru cevabı genellikle D seçeneği olan “Hastaya ait bilgilere en kısa sürede ulaşmak”tır. Hasta indeksi, hastaların tıbbi kayıtlarını düzenli bir şekilde depolayan ve bu bilgilere hızlı ve etkili bir şekilde erişim sağlayan bir sistemdir. Hastane personeli, hastanın tedavi sürecini takip etmek, doğru teşhis koymak ve etkili bir sağlık hizmeti sunmak için hastaya ait bilgilere kolayca erişebilmelidir. Bu nedenle, hasta indeksinin temel amacı genellikle hastaya ait bilgilere hızlı bir şekilde ulaşmak olarak kabul edilir.

#3. Aşağıdakilerden hangisi hastalık ve ameliyat indekslerinin kullanım amaçlarından biri değildir?

Cevap : E. Hastalık indeks kartlarının hazırlanmasını kolaylaştırmak

“E. Hastalık indeks kartlarının hazırlanmasını kolaylaştırmak” olarak belirtilmiştir. Bu, hastalık indeks kartlarının hazırlanmasının, tıbbi belgeleme süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla kullanıldığını ifade eder. Diğer seçenekler ise hastalık ve ameliyat indekslerinin genel kullanım amaçlarına odaklanmaktadır.

#4. Arşivle ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A. Arşiv depoları güneşi gün boyu alacak şekilde inşa edilmelidir.

Verilen ifadeler arasında yanlış olanı belirlemek için her bir seçeneği kontrol edelim:

“Arşiv depoları güneşi gün boyu alacak şekilde inşa edilmelidir.” Bu ifade yanlıştır. çünkü arşiv depolarının güneş ışığına maruz kalması, içerideki belgelerin bozulmasına neden olabilir. Bu durumda, arşiv depolarının güneş ışığından korunması daha iyi bir uygulamadır. Dolayısıyla, A şıkkı yanlıştır

B. Arşivde gerekli olan klimatizasyon (iklimleme) sistemi kurulmalıdır. – Bu ifade de doğrudur çünkü belgelerin uzun ömürlü olması için uygun sıcaklık ve nem seviyelerini sağlamak önemlidir.

C. Arşivde fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihazlar kullanılmalıdır. – Bu ifade de doğrudur çünkü yüksek rutubet, belgelerin zarar görmesine neden olabilir.

D. Arşivdeki rutubet P-60 arasında tutulmalıdır. – Bu ifade de doğrudur çünkü belgelerin korunması için uygun rutubet seviyeleri önemlidir.

E. Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı arşiv depoları dezenfekte edilmelidir. – Bu ifade de doğrudur çünkü mikroorganizmaların çoğalması, belgelerin bozulmasına yol açabilir

#5. Aşağıdakilerden hangisi arşiv komitesinin sorumluluğu ve faaliyetlerinden biri değildir?

Cevap : A. Hasta kayıtlarını tutmak

 

“arşiv komitesi” doğrudan hasta kayıtlarını tutmaz. Arşiv komiteleri genellikle belgelerin düzenlenmesi, korunması ve yönetilmesi konusunda uzmanlık sunan gruplardır. Hasta kayıtları, genellikle sağlık profesyonelleri veya özel tıbbi personel tarafından tutulur.

Bu nedenle, bir arşiv komitesi, hasta kayıtlarını doğrudan tutmaz, ancak bu kayıtların güvenliği, düzeni ve standartlara uygunluğu gibi konularda rehberlik edebilir. Komite, hasta kayıtlarının saklanması ve yönetilmesi süreçlerindeki en iyi uygulamaları belirlemede, standartları belirlemede ve personel eğitiminde rol oynayabilir. Ancak, genellikle hasta kayıtları üzerinde doğrudan bir görev veya sorumlulukları olmaz

#6. Hasta dosyalarının toplanması, düzenlenmesi, saklanması ve gerektiğinde tekrar hizmete sunulması işlemlerinin bilimsel ilkelere uygun olarak yapılmasını sağlayan hastane birimine ne ad verilir?

Cevap : C. Hasta dosyaları arşivi

“Hasta dosyalarının toplanması, düzenlenmesi, saklanması ve gerektiğinde tekrar hizmete sunulması işlemlerinin bilimsel ilkelere uygun olarak yapılmasını sağlayan hastane birimine” genellikle “Hasta Dosyaları Arşivi” veya “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” gibi adlar verilir. Dolayısıyla, doğru cevap “C. Hasta dosyaları arşivi”

#7. Tıbbi araştırmalar bölümü arşivin diğer bölümlerinden hangi bölüm veya bölümlerle daha yakın işbirliği içindedir?

Cevap : E. Dosyalama ve Kodlama bölümü

Verilen bilgilere dayanarak, “Tıbbi araştırmalar bölümü”nün “Dosyalama ve Kodlama bölümü” ile daha yakın işbirliği içinde olduğu belirtilmiştir. Bu durumda, doğru cevap “E. Dosyalama ve Kodlama bölümü”dür. Bu bölümler arasındaki işbirliği muhtemelen tıbbi belgelerin düzenlenmesi, kodlanması ve dosyalanması süreçleriyle ilgilidir.

#8. Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyaları arşivinin bölümlerinden biri değildir?

Cevap : B. Yönetici sekreterler bölümü

Bu tür bir soruya mantıklı bir cevap vermek için, verilen seçenekleri değerlendirmem gerekiyor:

A. Eksik dosyalar bölümü – Hastane dosyalarındaki eksik bilgileri takip eden bir bölüm olabilir. B. Yönetici sekreterler bölümü – Genellikle hastane yönetimiyle ilişkilidir, ancak hasta dosyalarının arşiviyle doğrudan bağlantılı olmayabilir. C. Hasta indeksi bölümü – Hastaların kayıtlarını düzenleyen bir bölüm olabilir. D. Dosyalama bölümü – Hastane dosyalarının düzenli bir şekilde saklandığı ve korunduğu bölüm. E. Kodlama bölümü – Hastane hizmetlerinin kodlanması ve faturalandırılmasıyla ilgili olabilir.

Bu değerlendirmeye göre, “Yönetici sekreterler bölümü” hastane dosyalarının arşivi ile daha az ilişkilidir,

#9. şağıdakilerden hangisi hasta dosyaları arşivinin temel öğelerinden biri değildir?

Cevap : C. Tıbbi kayıt düzenleme sistemi

“C. Tıbbi kayıt düzenleme sistemi” olarak belirlenmiş. Bu seçenek, hasta dosyaları arşivinin temel öğelerinden biri değildir, yani sorunun doğru cevabı olabilir. Tıbbi kayıt düzenleme sistemi, genellikle hasta dosyalarını düzenlemek ve yönetmek için kullanılan bir araçtır, ancak hasta dosyalarının arşivlenmesi için bir temel unsurdan ziyade bir araç olarak kabul edilebilir.

Diğer seçeneklere kısaca göz atalım:

A. İnsan gücü: Hasta dosyalarının düzenlenmesi ve arşivlenmesinde insan gücü önemli bir rol oynar.

B. Mali imkânlar: Hasta dosyalarını saklamak ve yönetmek için gerekli altyapı ve kaynaklar mali imkânları içerir.

D. Arşiv komitesi: Hasta dosyalarının düzenlenmesi ve arşivlenmesini yöneten bir komite olabilir.

E. Merkezi yerleşim alanı: Hasta dosyalarının saklanması için genellikle merkezi bir yerleşim alanı belirlenir.

#10. Dosyaların kısa sürede bulunmasını sağlamak ve yanlış yerlere kaldırılmasını önlemek için aşağıdakilerden hangisi özellikle kullanılır?

Cevap : B. Renkli dosyalama sistemi

Doğru cevap B seçeneği olan “Renkli dosyalama sistemi”dir. Renkli dosyalama sistemi, dosyaların hızlı bir şekilde tanınmasını ve sıralanmasını sağlamak için renk kodları kullanır. Her bir renk, belirli bir kategoriye veya sınıfa işaret eder. Bu sayede, dosyaların renklerine bakarak hızlıca doğru yeri bulmak mümkün olur.

Diğer seçenekler de dosya düzenleme veya indeksleme amaçlı kullanılabilecek sistemleri temsil ediyor, ancak soruda özellikle dosyaların hızlı bulunması ve yanlış yerlere kaldırılmasını önleme açısından en etkili olanı renkli dosyalama sistemidir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

SAK101U Tıbbi Belgeleme Ünite -3

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Hasta Dosyaları Arşivi

SAK101U Tıbbi Belgeleme Ünite -3

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Hasta Dosyaları Arşivi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Hasta Dosyaları Arşivi

SAK101U Tıbbi Belgeleme Ünite -3

Hasta Dosyaları Arşivi

Hasta Dosyaları Arşivi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programı: Hasta Dosyaları Arşivi ve Önemi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans programı, sağlık sektöründe etkili iletişim ve dosyalama süreçlerinin yönetilmesini sağlayan bir disiplindir. Bu programın önemli bir bileşeni olan “SAK101U Tıbbi Belgeleme” dersinde ele alınan konulardan biri de “Hasta Dosyaları Arşivi”dir. Hasta dosyaları, sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasını ve yönetilmesini sağlayan kritik bilgileri içerir.

Hasta Dosyalarının Temel Kullanım Amaçları

Hasta dosyalarının temel kullanım amacı, hastaya ait bilgilere en kısa sürede ulaşmaktır. Bu, sağlık personelinin doğru teşhis ve tedavi planları yapabilmesi için kritiktir. Hasta indeksi, dosyaların düzenlenmesinde temel bir araç olarak kullanılır. Sağlık hizmetinin kalitesini ölçmek, tıbbi araştırmalar yapmak, eğitim materyali sağlamak ve maliyeti azaltmak gibi diğer amaçlar da önemlidir, ancak en öncelikli hedef hasta bakımının hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesidir.

Hasta Dosyaları Arşivi Bölümleri ve İşbirliği

Hasta dosyaları arşivi, birkaç önemli bölümden oluşur. Bunlar arasında hasta indeksi, eksik dosyalar bölümü, dosyalama bölümü ve kodlama bölümü bulunmaktadır. Bu bölümler, dosyaların düzenli bir şekilde tutulmasını, eksik dosyaların belirlenmesini ve tıbbi araştırmaların yapılmasını sağlamak için işbirliği yaparlar. Özellikle dosyalama ve kodlama bölümü, tıbbi araştırmalar bölümü ile yakın işbirliği içindedir, çünkü dosyaların düzenli ve bilimsel ilkelere uygun bir şekilde saklanması bu birimler arasında önemli bir işbirliğini gerektirir.

Hasta Dosyalarının Bilimsel İlkelerle Yönetilmesi

Hasta dosyalarının toplanması, düzenlenmesi, saklanması ve hizmete sunulması, bilimsel ilkelere uygun olarak yapılmalıdır. Bu süreç, hastane biriminde yer alan hasta dosyaları arşivi tarafından yönetilir. Hasta dosyalarının güven içinde saklanması, tıbbi araştırmaların yapılabilmesi için kolaylık sağlamak,  etkin bir hasta dosyaları arşiv sisteminin önemli avantajları arasında yer alır.

Dosya Bulunabilirliği ve Renkli Dosyalama Sistemi

Dosyaların kısa sürede bulunmasını sağlamak, yanlış yerlere kaldırılmasını önlemek için renkli dosyalama sistemleri etkili bir şekilde kullanılır. Bu sistem, indeks kartları ve renk kodlamalarıyla dosyaların hızlı bir şekilde yerine konmasını sağlar. Bu da hastaya yönelik hizmetin hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanır.

Arşivle İlgili Temel İfadeler ve Doğru Uygulamalar

Arşivle ilgili olarak güneşi engelleyecek şekilde inşa edilmiş depolar, klimatizasyon sistemleri, rutubet önleme yöntemleri ve düzenli dezenfeksiyon uygulamaları önemlidir. Bu faktörler, dosyaların uzun süreli saklanmasını sağlar ve mikroorganizmalara karşı koruma sağlar. Ancak, arşiv depolarının gün boyu güneş alacak şekilde inşa edilmesi yanlış bir uygulamadır, çünkü güneş ışığı dosyaların kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Hastalık ve Ameliyat İndeksleri

Hastalık ve ameliyat indeksleri, sağlık personeli ve öğrenciler için eğitim materyali sağlamak, tıbbi araştırma yapmak, epidemiyolojik çalışmalara veri sağlamak ve teşhis ve tedavide kullanılan yöntemleri belirlemek gibi önemli amaçlar taşır. Bu indeksler, sağlık hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesine katkı sağlar.

Arşiv Komitesi ve Sorumlulukları

Arşiv komitesi, hasta dosyalarının standartlara uygun olarak tamamlanmasını sağlamak, hasta dosyalarını inceleyerek hasta bakımını değerlendirmek gibi önemli sorumluluklara sahiptir. Ayrıca, sağlık kurumunda kullanılacak formların belirlenmesi ve değiştirilmesiyle ilgili çalışmalar yaparak, uzmanlık eğitimini desteklemek ve bilimsel araştırmalara katkı sağlamak da arşiv komitesinin faaliyetleri arasında yer alır.

Sonuç olarak, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans programı, hasta dosyalarının düzenli bir şekilde yönetilmesi ve arşivlenmesi konularında sağlık sektörüne nitelikli profesyoneller kazandırmayı amaçlar. Etkin bir hasta dosyaları arşivi, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırır, tıbbi araştırmalara olanak tanır ve sağlık personelinin etkili bir şekilde eğitilmesine katkı sağlar. Bu nedenle, bu program, sağlık sektöründe bilgi yönetimi ve dosyalama süreçlerini yönetme konusunda önemli bir role sahiptir

@lolonolo_com

SAK101U Tıbbi Belgeleme

Ünite -3

Hasta Dosyaları Arşivi

1 Aşağıdakilerden hangisi hasta indeksinin temel kullanım amacıdır?

A. Tıbbi araştırma yapmak
B. Hizmetin kalitesini ölçmek
C. Sağlık personeli ve öğrenci için eğitim materyali sağlamak
D. Hastaya ait bilgilere en kısa sürede ulaşmak
E. Maliyeti azaltmak

Cevap : D. Hastaya ait bilgilere en kısa sürede ulaşmak

2 Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyaları arşivinin bölümlerinden biri değildir?

A. Eksik dosyalar bölümü
B. Yönetici sekreterler bölümü
C. Hasta indeksi bölümü
D. Dosyalama bölümü
E. Kodlama bölümü

Cevap : B. Yönetici sekreterler bölümü

3 Tıbbi araştırmalar bölümü arşivin diğer bölümlerinden hangi bölüm veya bölümlerle daha yakın işbirliği içindedir?

A. Hasta indeksleri bölümü
B. Haberleşme – Eksik dosyalar bölümü
C. Tıbbi sekreter bölümü
D. Eksik dosyalar bölümü
E. Dosyalama ve Kodlama bölümü

Cevap : E. Dosyalama ve Kodlama bölümü

4 Hasta dosyalarının toplanması, düzenlenmesi, saklanması ve gerektiğinde tekrar hizmete sunulması işlemlerinin bilimsel ilkelere uygun olarak yapılmasını sağlayan hastane birimine ne ad verilir?

A. Kurum arşivi
B. Tıbbi belgeleme
C. Hasta dosyaları arşivi
D. Tıbbi belge
E. Birim arşivi

Cevap : C. Hasta dosyaları arşivi

5 Dosyaların kısa sürede bulunmasını sağlamak ve yanlış yerlere kaldırılmasını önlemek için aşağıdakilerden hangisi özellikle kullanılır?

A. İndeks kartı
B. Renkli dosyalama sistemi
C. Hastalık indeks kartı
D. Bilgisayar tabanlı veri sistemi
E. Doktor indeks kartı

Cevap : B. Renkli dosyalama sistemi

6 Aşağıdakilerden hangisi etkin bir hasta dosyaları arşiv sisteminin faydaları arasında yer almaz?

A. Dosyalara kısa sürede ulaşılmasını kolaylaştırmak
B. Dosyaların güven içerisinde saklanmasını sağlamak
C. Tıbbi araştırmaların yapılabilmesi için kolaylık sağlamak
D. İdari belgelerin kısa sürede ilgililere ulaşmasını kolaylaştırmak
E. Hastalıkların uluslarası sınıflandırma sistemine göre kodlanmasına veri sağlamak

Cevap : D. İdari belgelerin kısa sürede ilgililere ulaşmasını kolaylaştırmak

7 Arşivle ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Arşiv depoları güneşi gün boyu alacak şekilde inşa edilmelidir.
B. Arşivde gerekli olan klimatizasyon (iklimleme) sistemi kurulmalıdır.
C. Arşivde fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihazlar kullanılmalıdır.
D. Arşivdeki rutubet %50-60 arasında tutulmalıdır.
E. Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı arşiv depoları dezenfekte edilmelidir.

Cevap : A. Arşiv depoları güneşi gün boyu alacak şekilde inşa edilmelidir.

8 Aşağıdakilerden hangisi hastalık ve ameliyat indekslerinin kullanım amaçlarından biri değildir?

A. Sağlık personeli ve öğrenciler için eğitim materyali sağlamak,
B. Tıbbi araştırma yapanlara kolaylık sağlamak,
C. Epidemiyolojik ve enfeksiyon kontrol çalışmalarına veri sağlamak,
D. Teşhis ve tedavide kullanılan yöntemlerin gerekliliğini ve uygunluğunu belirlemek,
E. Hastalık indeks kartlarının hazırlanmasını kolaylaştırmak,

Cevap : E. Hastalık indeks kartlarının hazırlanmasını kolaylaştırmak,

9 Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyaları arşivinin temel öğelerinden biri değildir?

A. İnsan gücü
B. Mali imkânlar
C. Tıbbi kayıt düzenleme sistemi
D. Arşiv komitesi
E. Merkezi yerleşim alanı

Cevap : C. Tıbbi kayıt düzenleme sistemi

10 Aşağıdakilerden hangisi arşiv komitesinin sorumluluğu ve faaliyetlerinden biri değildir?

A. Hasta kayıtlarını tutmak
B. Hasta dosyalarının istenilen standartlara uygun olarak tamamlanmasını sağlamak
C. Hasta dosyalarını inceleyerek hasta bakımını değerlendirmek
D. Sağlık kurumunda kullanılacak formların belirlenmesi ve değiştirilmeleriyle ilgili çalışmaları yürütmek
E. Uzmanlık eğitimini ve bilimsel araştırmalara katkı sağlamak

Cevap : A. Hasta kayıtlarını tutmak

Hasta Dosyaları Arşivi

SAK101U Tıbbi Belgeleme Aof - Anadolu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Editor

Editör

error: Content is protected !!