Anadolu AöfSAK101U Tıbbi BelgelemeTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

SAK101U Tıbbi Belgeleme Ünite -4

Sağlık Kayıtlarının Hukuki Yönleri

#1. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi kayıtlarda kişisel kusurdan doğan sorumluluktur?

Cevap : D. Sağlık hizmeti verilmemesinden doğan sorumluluk

Bu ifadeye göre, tıbbi kayıtlarda kişisel kusurdan doğan sorumlulukla ilgili sorulan sorunun doğru cevabı “D. Sağlık hizmeti verilmemesinden doğan sorumluluk” olarak verilmiş. Yani, sağlık hizmetinin verilmemesi durumunda ortaya çıkan sorumluluktan bahsediliyor

#2. Bilgi güvenliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E. Bilgi paylaşılamaz.

bu ifadeler bilgi güvenliği prensipleriyle ilgili temel kavramları içeriyor. Sorunuzda verilen doğru cevap, “E. Bilgi paylaşılamaz” olarak belirtilmiş. Bu, özellikle tıbbi belgeleme ve bilgi güvenliği bağlamında önemlidir çünkü hassas tıbbi bilgilerin gizliliği korunmalıdır. Bu tür bilgilerin izinsiz paylaşılması veya ifşa edilmesi ciddi sonuçlara yol açabilir.

#3. Kayıtları İnceleme Hakkı ve Kayıtların Düzeltilmesini İsteme Hakkı hangi yönetmelik yönerge kapsamındadır?

Cevap : A. Hasta Hakları Yönetmeliği

Bu soruda “Kayıtları İnceleme Hakkı ve Kayıtların Düzeltilmesini İsteme Hakkı” hangi yönetmelik veya yönerge kapsamında bulunmaktadır sorusuna verilen cevap “A. Hasta Hakları Yönetmeliği” olarak belirtilmiştir. Hasta Hakları Yönetmeliği, hasta haklarını düzenleyen bir yönetmelik olarak sağlık sektöründe önemli bir role sahiptir.

Bu yönetmelik, hastaların sağlık hizmetlerinden yararlanırken sahip oldukları hakları belirler. Kayıtları inceleme ve düzeltme hakkı da bu haklardan biridir. Hastalar, kendi sağlık bilgilerini inceleme ve yanlış veya eksik bilgilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptirler. Bu da sağlık kuruluşlarının hasta kayıtlarıyla ilgili doğru, güncel ve eksiksiz bilgileri sağlamalarını sağlar.

Sonuç olarak, “Kayıtları İnceleme Hakkı ve Kayıtların Düzeltilmesini İsteme Hakkı” Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiştir

#4. I. Kamu yararı gerektirdiği hallerde kişisel sağlık verileri açıklanabilir. II. Bilgi edinme kanununa göre bilgi edinme hakkı sınırsızdır. III. Kişisel bilgi ve belgeler kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişiye 7 gün önceden haber verilerek açıklanabilir. IV. Kişisel sağlık verileri bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. Bilgi edinme hakkı kanunuyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?

Cevap : C. I, II ve III

#5. Aşağıdakilerden hangisi özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı kapsamına girmez?

Cevap : E. Hastalığın bilimsel olarak incelenmesi

Sorunuz Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki bir dersle ilgili. Özel hayatın gizliliği ve korunması, tıbbi bilgilerin paylaşılması konusunda önemli bir ilkedir. Bu bağlamda, aşağıda verilen seçenekler arasında özel hayatın gizliliği ve korunması hakkına daha fazla dokunan seçeneğin “E. Hastalığın bilimsel olarak incelenmesi” olduğunu söyleyebilirim.

Diğer seçenekler genellikle kişisel tıbbi bilgileri içerir ve bu bilgiler genellikle özel ve gizli tutulmalıdır. Ancak hastalığın bilimsel olarak incelenmesi, genelde araştırma amaçlı olduğu için bu süreçte belirli gizlilik önlemleri alınabilir ve hastanın kimliği genellikle gizli tutulabilir.

Bu konuda belirli kurallar ve yasal düzenlemeler bulunabilir, bu nedenle sorunuzun cevabı, ilgili yasa ve düzenlemelere bağlı olarak değişebilir.

#6. Tıbbın uygulanmasından kaynaklanan sağlık personelinin hak ve yükümlülükleri, yasal sorumluluğu hasta hakları, ilaç hukuku gibi konuları ele alan hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Tıp Hukuku

Soruda bahsedilen konuları ele alan hukuk dalı “Tıp Hukuku”dur. Bu nedenle doğru cevap A seçeneği olan “Tıp Hukuku”dur. Tıp Hukuku, tıbbın uygulanmasından kaynaklanan çeşitli hukuki konuları içerir ve sağlık personelinin hakları, yükümlülükleri, yasal sorumlulukları, hasta hakları, ilaç hukuku gibi alanları kapsar.

#7. Tıbbi kayıtların bilgisayar ortamında tutulmasına imkan sağlayan hukuki kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. 06.06.2007 tarihli ve 5228 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

 

Sorunun doğru cevabı “D. 06.06.2007 tarihli ve 5228 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge” olarak belirtilmiştir. Bu yönerge, tıbbi kayıtların bilgisayar ortamında tutulmasına ilişkin düzenlemeler içermektedir

#8. I. Öğrenilen mesleki bilgiler tıbbi amaçlı hastanın yazılı izni olmadan kullanılabilir. II. Bilgiler toplantı ve yayınlarda açıklanabilir. III. Mesleki bilgiler bilimsel amaçlı kullanılabilir. IV. Hastanın kişisel verileri yazılı izni olmadan kullanılamaz. Kişisel veriler ve bilişim suçlarıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : B. Yalnız IV

Verilen ifadeleri incelediğimizde:

I. Öğrenilen mesleki bilgiler tıbbi amaçlı hastanın yazılı izni olmadan kullanılabilir. Bu ifade, hastanın yazılı izni olmadan tıbbi amaçlar için öğrenilen bilgilerin kullanılabileceğini belirtiyor.

II. Bilgiler toplantı ve yayınlarda açıklanabilir. Bu ifade, bilgilerin toplantılarda ve yayınlarda açıklanabileceğini belirtiyor.

III. Mesleki bilgiler bilimsel amaçlı kullanılabilir. Bu ifade, mesleki bilgilerin bilimsel amaçlarla kullanılabileceğini belirtiyor.

IV. Hastanın kişisel verileri yazılı izni olmadan kullanılamaz. Bu ifade, hastanın kişisel verilerinin yazılı izin olmadan kullanılamayacağını belirtiyor

#9. Sağlık kayıtları ile ilgili hakların kullanılmasının kısıtlanmasının nedeni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : E. Sağlık Bakanlığının sağlık kayıtlarını sınırsız paylaşma yetkisi

Bu soruda sağlık kayıtlarıyla ilgili hakların kısıtlanmasının nedeni soruluyor ve doğru cevap, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık kayıtlarını sınırsız paylaşma yetkisi olarak belirtilmiş. Bu durum, sağlık bilgilerinin gizliliğini koruma ve sadece belirli durumlar için paylaşılmasını sağlama amacını taşır. Bu tür düzenlemeler genellikle kişisel gizliliği korumak, ulusal güvenliği sağlamak, suçun soruşturulması gibi nedenlerle yapılı

#10. Aşağıdakilerden hangisinde hasta dosyaları mahkemelerde belge olarak kullanılmaz?

Cevap : D. Boşanma Davaları

Soru, hangi durumda hasta dosyalarının mahkemelerde belge olarak kullanılamayacağını sormaktadır, ve doğru cevap “D. Boşanma Davaları”dır.

Hasta dosyaları genellikle hastanın özel sağlık bilgilerini içerir ve bu bilgilerin gizliliği önemlidir. Ancak, bu dosyalar bazı hukuki durumlarda mahkemelerde belge olarak kullanılabilir. Örneğin:

A. Sigorta Davaları: Sağlık durumu sigorta taleplerini desteklemek için belge olarak kullanılabilir.

B. İşçilerin Tazminat Davaları: İşyerinde meydana gelen olaylarla ilgili sağlık durumu belgelemesi yapılabilir.

C. Kişisel Zarar Davaları: Kişinin sağlık durumu, bir kişisel zarar davasında delil olarak kullanılabilir.

E. Vasiyetname Davaları: Sağlık durumu, bir kişinin vasiyetini yapma yeteneğini değerlendirmek için önemli olabilir.

Ancak, D. Boşanma Davaları’nda hasta dosyalarının kullanılması daha spesifik durumları içerebilir ve bu durum genellikle mahkeme tarafından sağlık durumuyla ilgili hassas bilgilerin açıklanmasının gerekli olmadığı durumları kapsar. Boşanma davalarında, genellikle tarafların mal varlığı, velayet veya maddi durum gibi konular ele alınır, bu nedenle sağlık durumu genellikle bu tür davaların merkezinde yer almaz

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

SAK101U Tıbbi Belgeleme Ünite -4

Sağlık Kayıtlarının Hukuki Yönleri

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

SAK101U Tıbbi Belgeleme Ünite -4

Sağlık Kayıtlarının Hukuki Yönleri

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Sağlık Kayıtlarının Hukuki Yönleri

SAK101U Tıbbi Belgeleme Ünite -4

Sağlık Kayıtlarının Hukuki Yönleri

Sağlık Kayıtlarının Hukuki Yönleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans: Sağlık Kayıtlarının Hukuki Yönleri

Sağlık sektörü, karmaşık bir hukuki çerçeveye tabidir. Bu bağlamda, Açıköğretim Fakültesi’nin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans programının “SAK101U Tıbbi Belgeleme, Ünite 4: Sağlık Kayıtlarının Hukuki Yönleri” konulu dersinde ele alınan başlıklar arasında tıp hukuku, hasta dosyalarının hukuki boyutları ve sağlık kayıtlarının gizliliği gibi önemli konular bulunmaktadır.

Tıp Hukuku ve Sağlık Personelinin Hukuki Sorumluluğu

Tıbbın uygulanmasından kaynaklanan sağlık personelinin hak ve yükümlülükleri, yasal sorumluluğu, hasta hakları ve ilaç hukuku gibi konular, tıp hukuku altında incelenir. Tıp hukuku, sağlık sektöründe çalışan profesyonellerin etik ve yasal sorumluluklarını düzenler. Sağlık personelinin bu kurallara uymaması durumunda, hukuki sorumlulukları söz konusu olabilir.

Sağlık Hizmeti Verilmemesinden Kaynaklanan Sorumluluk

Tıbbi kayıtlarda kişisel kusurdan doğan sorumluluklar arasında sağlık hizmeti verilmemesinden kaynaklanan sorumluluk da yer almaktadır. Bu durum, hastaya gerekli sağlık hizmetinin zamanında ve eksiksiz bir şekilde sunulmaması durumunda ortaya çıkabilir. Hasta dosyalarındaki eksiklikler veya hatalar, sağlık personelinin yasal sorumluluğunu etkileyebilir.

Özel Hayatın Gizliliği ve Kişisel Verilerin Korunması

Özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması, sağlık kayıtlarının önemli bir yasal boyutudur. Hasta dosyalarında yer alan bilgilerin gizliliği, hastanın temel haklarından biridir. Ancak, bilimsel araştırmalar için hastalık bilgilerinin kullanılması, bu gizliliği sınırlayabilir. Bu durum, hastalığın bilimsel olarak incelenmesiyle ilgili hukuki çerçevenin önemini ortaya koyar.

Kişisel Verilerin Kullanımına İlişkin Hukuki İlkeler

Hasta dosyalarındaki kişisel verilerin kullanımına dair hukuki ilkeler, genellikle hastanın yazılı izni olmadan bu bilgilerin kullanılamayacağını belirtir. Ancak, bilgilerin toplantı ve yayınlarda açıklanabilir olması, mesleki bilgilerin bilimsel amaçlarla kullanılabilmesine olanak tanır. Bu durumda, hastanın mahremiyetinin korunması ve kişisel verilerin gizliliği ön planda tutulmalıdır.

Bilgi Edinme Hakkı ve Sağlık Verileri

Kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile ayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. Kamu yararının gerektirdiği hallerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az yedi gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak(yazılı rıza önemli bir detaydır.) koşuluyla çıklanabilir.

Sağlık Kayıtlarının Bilgisayar Ortamında Tutulması ve Bilgi Güvenliği

06.06.2007 tarihli ve 5228 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

Sağlık Bakanlığı 06.06.2007 tarihli ve 5228 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge ile özellikle e-sağlık uygulamalarından dolayı oluşabilecek hasta mahremiyetini bozacak uygulamalar konusunda yapılması gerekenleri sağlık kurumlarına duyurmuştur.

Bilgi Güvenliği İlkeleri

Bilgi güvenliği, sağlık sektöründe özellikle önemli bir konudur. Bilginin kime ait olduğunun belirlenmesi, bütünlüğünün korunması ve gizliliğinin sağlanması, sağlık kurumlarının bilgi güvenliği politikalarının temel ilkeleridir. Ancak, bilgi paylaşımı da gerektiğinde yapılabilmelidir.

Hasta Hakları ve Kayıtların İncelenmesi

Hasta hakları, tıbbi kayıtların incelenmesi hakkını da içerir. Hasta, kendi sağlık kayıtlarını inceleme hakkına sahiptir ve bu kayıtların düzeltilmesini isteme hakkına da sahiptir. Bu haklar, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiştir.

Hasta Dosyalarının Mahkemelerde Kullanılabilirliği

Hasta dosyalarının mahkemelerde belge olarak kullanılabilirliği, davalara bağlı olarak değişebilir. Boşanma davalarında hasta dosyalarının kullanılamayacağı belirtilmiştir. Ancak, diğer dava türlerinde, örneğin sigorta davaları veya işçilerin tazminat davalarında hasta dosyaları belge olarak kullanılabilir.

Sonuç olarak, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans programı, sağlık kayıtlarının hukuki yönlerini detaylı bir şekilde ele almaktadır. Sağlık sektöründe çalışan profesyonellerin bu hukuki çerçeveyi anlamaları, etik kurallara uyum sağlamaları ve hasta haklarını korumaları açısından büyük önem taşımaktadır

@lolonolo_com

SAK101U Tıbbi Belgeleme

Ünite -4

Sağlık Kayıtlarının Hukuki Yönleri

1 Tıbbın uygulanmasından kaynaklanan sağlık personelinin hak ve yükümlülükleri, yasal sorumluluğu hasta hakları, ilaç hukuku gibi konuları ele alan hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tıp Hukuku
B. Sağlık Hukuku
C. Adli Hukuk
D. Medikal Hukuk
E. Tıbbi Hukuk

Cevap : A. Tıp Hukuku

2 Aşağıdakilerden hangisi tıbbi kayıtlarda kişisel kusurdan doğan sorumluluktur?

A. Kayıtların yanlışlığından doğan sorumluluk
B. Kayıtların eksikliğinden doğan sorumluluk
C. Sır saklama yükümlülüğü açısından sorumluluk
D. Sağlık hizmeti verilmemesinden doğan sorumluluk
E. Kişisel kayıtların mahremiyetinden doğan sorumluluk

Cevap : D. Sağlık hizmeti verilmemesinden doğan sorumluluk

3 Aşağıdakilerden hangisi özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı kapsamına girmez?

A. Hastalığının ne olduğu bilgisi
B. Kullandığı ilaçların bilgisi
C. Kendisine uygulanan tedavi bilgisi
D. Tahlil ve görüntüleme sonuçları
E. Hastalığın bilimsel olarak incelenmesi

Cevap : E. Hastalığın bilimsel olarak incelenmesi

4 I. Öğrenilen mesleki bilgiler tıbbi amaçlı hastanın yazılı izni olmadan kullanılabilir.
II. Bilgiler toplantı ve yayınlarda açıklanabilir.
III. Mesleki bilgiler bilimsel amaçlı kullanılabilir.
IV. Hastanın kişisel verileri yazılı izni olmadan kullanılamaz.
Kişisel veriler ve bilişim suçlarıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Yalnız III
B. Yalnız IV
C. III ve IV
D. I, II ve III
E. I, II, III ve IV

Cevap : B. Yalnız IV

5 I. Kamu yararı gerektirdiği hallerde kişisel sağlık verileri açıklanabilir.
II. Bilgi edinme kanununa göre bilgi edinme hakkı sınırsızdır.
III. Kişisel bilgi ve belgeler kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişiye 7 gün önceden haber verilerek açıklanabilir.
IV. Kişisel sağlık verileri bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.
Bilgi edinme hakkı kanunuyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?

A. Yalnız IV
B. I ve IV
C. I, II ve III
D. I, III ve IV
E. I, II, III ve IV

Cevap : C. I, II ve III

6 Sağlık kayıtları ile ilgili hakların kullanılmasının kısıtlanmasının nedeni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Ulusal güvenlik
B. Kamu emniyeti
C. Suç işlenmesinin önlenmesi
D. Suçun soruşturulması ve kovuşturulması
E. Sağlık Bakanlığının sağlık kayıtlarını sınırsız paylaşma yetkisi

Cevap : E. Sağlık Bakanlığının sağlık kayıtlarını sınırsız paylaşma yetkisi

7 Tıbbi kayıtların bilgisayar ortamında tutulmasına imkan sağlayan hukuki kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A. 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında ki Kanun
B. 1975 yılında çıkarılan Devlet Arşiv Yönetmeliği
C. 16.05.1988 tarih ve 19816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında ki Yönetmelik
D. 06.06.2007 tarihli ve 5228 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
E. 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında ki Kanun

Cevap : D. 06.06.2007 tarihli ve 5228 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

8 Bilgi güvenliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Bilginin kime ait olduğu belirlenmelidir.
B. Bilginin bütünlüğü korunmalıdır.
C. Bilginin gizliliği sağlanmalıdır.
D. Bilginin saklanması gerekir.
E. Bilgi paylaşılamaz.

Cevap : E. Bilgi paylaşılamaz.

9 Kayıtları İnceleme Hakkı ve Kayıtların Düzeltilmesini İsteme Hakkı hangi yönetmelik yönerge kapsamındadır?

A. Hasta Hakları Yönetmeliği,
B. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği,
C. Hastane Yönetmeliği,
D. İşletme Yönetmeliği,
E. Arşiv Yönergesi.

Cevap : A. Hasta Hakları Yönetmeliği,

10 Aşağıdakilerden hangisinde hasta dosyaları mahkemelerde belge olarak kullanılmaz?

A. Sigorta Davaları
B. İşçilerin Tazminat Davaları
C. Kişisel Zarar Davaları
D. Boşanma Davaları
E. Vasiyetname Davaları

Cevap : D. Boşanma Davaları

Sağlık Kayıtlarının Hukuki Yönleri

SAK101U Tıbbi Belgeleme Aof - Anadolu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Editor

Editör

error: Content is protected !!