Anadolu AöfSAK101U Tıbbi BelgelemeTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

SAK101U Tıbbi Belgeleme Vize Deneme Sınavı -1

SAK101U Tıbbi Belgeleme Vize Deneme Sınavı -1

#1. I. Hastanede ve birimlerinde oluşan tıbbi kayıtlar hastanenin fiziksel malı olarak kabul edilir. II. Bilgi hasta ve yasal olarak yetkilendirdiği kişi/kurumlarca kurallar çerçevesinde kullanılabilmektedir. III. Hasta bakımı ile ilgili bilgiler yasal durumlar gibi birçok amaç için kullanıma hazır olmalıdır. IV. Hasta bilgileri sağlık kurumlarında çalışan herkes tarafından kullanılabilir. Tıbbi bilgi ve kullanımıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Cevap : A. I,II,III

I. Hastanede ve birimlerinde oluşan tıbbi kayıtlar hastanenin fiziksel malı olarak kabul edilir. (Doğru)
II. Bilgi hasta ve yasal olarak yetkilendirdiği kişi/kurumlarca kurallar çerçevesinde kullanılabilmektedir. (Doğru)
III. Hasta bakımı ile ilgili bilgiler yasal durumlar gibi birçok amaç için kullanıma hazır olmalıdır. (Doğru)
IV. Hasta bilgileri sağlık kurumlarında çalışan herkes tarafından kullanılabilir. (Yanlış)

Doğru ifadeler I, II ve III’tür. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir: A. I,II,III

#2. Tıbbın uygulanmasından kaynaklanan sağlık personelinin hak ve yükümlülükleri, yasal sorumluluğu hasta hakları, ilaç hukuku gibi konuları ele alan hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Tıp Hukuku

Soruda bahsedilen konuları ele alan hukuk dalı “Tıp Hukuku”dur. Bu nedenle doğru cevap A seçeneği olan “Tıp Hukuku”dur. Tıp Hukuku, tıbbın uygulanmasından kaynaklanan çeşitli hukuki konuları içerir ve sağlık personelinin hakları, yükümlülükleri, yasal sorumlulukları, hasta hakları, ilaç hukuku gibi alanları kapsar.

#3. Aşağıdakilerden hangisi Elektronik Hasta Kayıtlarının ilişkin alınması gerekeni ek önlemlerinden değildir?

Cevap : D. Doğrulama

Elektronik Hasta Kayıtları için ek önlemlerden biri olmadığı soruluyor. Şimdi seçeneklere bakalım:

Kriz / acil durum yönetimi: Elektronik hasta kayıtlarının güvenliği açısından kriz veya acil durum yönetimi önemli bir faktördür. Bu, sistemde olası aksaklıklara karşı hazırlıklı olmayı içerir. Bu nedenle, Elektronik Hasta Kayıtları için alınması gereken önlemlerden biridir.

Bilgi sistemlerinde yedekleme: Elektronik hasta kayıtlarının güvenliği için düzenli yedekleme yapmak önemlidir. Bu, veri kaybını önlemenin ve sistem hatalarına karşı koruma sağlamanın bir yoludur. Dolayısıyla, bu da Elektronik Hasta Kayıtları için önemli bir ek önlemdir.

Veri tabanı güvenliği: Elektronik hasta kayıtlarının depolandığı veri tabanının güvenliği kritiktir. Veri tabanı güvenliği, yetkisiz erişimlere karşı koruma sağlar. Bu nedenle, Elektronik Hasta Kayıtları için alınması gereken önlemlerden biridir.

 

Şifreleme: Elektronik hasta kayıtlarının şifrelenmesi, verilerin güvenliğini sağlamak için kullanılan bir önlemdir. Bu, yetkisiz erişimlere karşı bir ek katman sağlar. Bu nedenle, Elektronik Hasta Kayıtları için alınması gereken bir önlemdir.

#4. Aşağıdakilerden hangisi arşiv komitesinin sorumluluğu ve faaliyetlerinden biri değildir?

Cevap : A. Hasta kayıtlarını tutmak

 

“arşiv komitesi” doğrudan hasta kayıtlarını tutmaz. Arşiv komiteleri genellikle belgelerin düzenlenmesi, korunması ve yönetilmesi konusunda uzmanlık sunan gruplardır. Hasta kayıtları, genellikle sağlık profesyonelleri veya özel tıbbi personel tarafından tutulur.

Bu nedenle, bir arşiv komitesi, hasta kayıtlarını doğrudan tutmaz, ancak bu kayıtların güvenliği, düzeni ve standartlara uygunluğu gibi konularda rehberlik edebilir. Komite, hasta kayıtlarının saklanması ve yönetilmesi süreçlerindeki en iyi uygulamaları belirlemede, standartları belirlemede ve personel eğitiminde rol oynayabilir. Ancak, genellikle hasta kayıtları üzerinde doğrudan bir görev veya sorumlulukları olmaz

#5. I. Özel bir amacı karşılamak için toplanan veri koleksiyonudur. II. Veri tabanındaki bilginin depolanması ve yeniden kurtarılması sistemidir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ifadeleri sıra ile tanımlar?

Cevap : A. Veri tabanı –veri tabanı yönetim sistemi

Veri Tabanları ve Yönetim Sistemleri

Veri tabanları, özel bir amacı karşılamak üzere toplanan verilerin depolanması ve yönetilmesi için kullanılan sistemlerdir. Bu sistemler, bilgilerin düzenli bir şekilde depolanmasını ve ihtiyaç duyulduğunda kolayca kurtarılmasını sağlar. Bu süreç, veri tabanı yönetim sistemleri tarafından yönetilir.

Yukarıdaki ifadeler ışığında, veri tabanları ve yönetim sistemleri arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde tanımlayan seçenek “A. Veri tabanı – veri tabanı yönetim sistemi” olarak belirlenmiştir. Bu, veri tabanlarının amaçlarına ulaşmak için kullanılan spesifik bir yönetim sistemini vurgular.

#6. Aşağıdakilerden hangisi özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı kapsamına girmez?

Cevap : E. Hastalığın bilimsel olarak incelenmesi

Sorunuz Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki bir dersle ilgili. Özel hayatın gizliliği ve korunması, tıbbi bilgilerin paylaşılması konusunda önemli bir ilkedir. Bu bağlamda, aşağıda verilen seçenekler arasında özel hayatın gizliliği ve korunması hakkına daha fazla dokunan seçeneğin “E. Hastalığın bilimsel olarak incelenmesi” olduğunu söyleyebilirim.

Diğer seçenekler genellikle kişisel tıbbi bilgileri içerir ve bu bilgiler genellikle özel ve gizli tutulmalıdır. Ancak hastalığın bilimsel olarak incelenmesi, genelde araştırma amaçlı olduğu için bu süreçte belirli gizlilik önlemleri alınabilir ve hastanın kimliği genellikle gizli tutulabilir.

Bu konuda belirli kurallar ve yasal düzenlemeler bulunabilir, bu nedenle sorunuzun cevabı, ilgili yasa ve düzenlemelere bağlı olarak değişebilir.

#7. Aşağıdakilerden hangisi etkin bir hasta dosyaları arşiv sisteminin faydaları arasında yer almaz?

Cevap : D. İdari belgelerin kısa sürede ilgililere ulaşmasını kolaylaştırmak

 

A. Dosyalara kısa sürede ulaşılmasını kolaylaştırmak: Etkin bir hasta dosyaları arşiv sisteminin temel avantajlarından biridir.

B. Dosyaların güven içerisinde saklanmasını sağlamak: Bu da önemli bir avantajdır, çünkü hasta dosyalarının güvenli bir şekilde saklanması hasta gizliliğini korur.

C. Tıbbi araştırmaların yapılabilmesi için kolaylık sağlamak: Etkin bir arşiv sistemi, tıbbi araştırmalara veri sağlama ve analiz yapma konusunda kolaylık sağlayabilir.

D. İdari belgelerin kısa sürede ilgililere ulaşmasını kolaylaştırmak: Bu aslında hasta dosyaları arşiviyle doğrudan ilgili değildir.

E. Hastalıkların uluslararası sınıflandırma sistemine göre kodlanmasına veri sağlamak: Bu da tıbbi belgeleme sürecinde önemli bir adımdır, çünkü hastalıkların standart bir sınıflandırma sistemine göre kodlanması, verilerin daha anlamlı ve karşılaştırılabilir olmasını sağlar

#8. Klinik veriler içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : E. Sigorta ödemeleri

Klinik Verilerde Bulunmayan: Sigorta Ödemeleri

Sağlık sektöründe, hastaların tedavi süreçlerini yönlendirmek ve kayıtlarını düzenlemek adına klinik veriler kritik bir rol oynar. Ancak, klinik verilere dâhil edilmeyen belirli bilgiler de bulunmaktadır. Bu noktada, teşhis yöntemlerinden patoloji raporlarına kadar geniş bir yelpazede yer alan klinik veriler içinde sigorta ödemeleri bulunmaz. Sigorta ödemeleri genellikle finansal kayıtlar arasında yer alırken, klinik veriler daha çok teşhis ve tedaviye odaklanmaktadır. Bu bağlamda, klinik verilerin odaklandığı sağlık bilgileri, hastaların doğru tedavi almasını ve sağlık profesyonellerinin etkili bir şekilde yönetmesini sağlar. Bu nedenle, klinik verilerde bulunmayan unsurlar arasında sigorta ödemeleri öne çıkmaktadır.

#9. Hasta dosyalarının toplanması, düzenlenmesi, saklanması ve gerektiğinde tekrar hizmete sunulması işlemlerinin bilimsel ilkelere uygun olarak yapılmasını sağlayan hastane birimine ne ad verilir?

Cevap : C. Hasta dosyaları arşivi

“Hasta dosyalarının toplanması, düzenlenmesi, saklanması ve gerektiğinde tekrar hizmete sunulması işlemlerinin bilimsel ilkelere uygun olarak yapılmasını sağlayan hastane birimine” genellikle “Hasta Dosyaları Arşivi” veya “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” gibi adlar verilir. Dolayısıyla, doğru cevap “C. Hasta dosyaları arşivi”

#10. Aşağıdakilerden hangisi, Tıbbi Kayıt ve Arşiv Yönergesine göre hasta dosyalarında olması gereken formlardan değildir?

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik: Doğru Kayıt Tutma

Tıbbi belgeleme, hasta dosyalarının düzenli ve eksiksiz tutulmasıyla sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar. Tıbbi Kayıt ve Arşiv Yönergesi, hangi formların hasta dosyalarında bulunması gerektiğini belirtir. Bu yönergeler doğrultusunda, belirli formların kullanımı standart hale getirilmiştir.

Bu bağlamda, Tıbbi Kayıt ve Arşiv Yönergesine göre hasta dosyalarında bulunması gereken formlardan biri “D. Aldığı çıkardığı Sıvı Denge Çizelgesi” değildir.

Diğer seçenekler olan “A. Hasta Giriş Kâğıdı (Form: 60)”, “B. Hasta Tabelası (Form: 51)”, “C. Derece Kâğıdı (Form: 61)”, ve “E. Çıkış Özet/Epikriz (Form: 67)” ise hasta dosyalarında yer alması gereken belgeler arasındadır.

Sağlık profesyonelleri, bu formları doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurarak hasta bakım süreçlerini düzenli bir şekilde kaydedebilir ve bu sayede sağlık hizmetlerinin kalitesini artırabilirler. Bu nedenle, Tıbbi Kayıt ve Arşiv Yönergesine uygun şekilde belgeleme yapmak, sağlık kurumlarında etkili yönetimi destekleyen önemli bir adımdır

#11. İlk hasta dosyası aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Epidarus Mabedi’ndeki sütunlar

 

Tıbbın geçmişi, insanlık tarihindeki çeşitli medeniyetlerin sağlıkla ilgili bilgilerini içerir. Tıp tarihine dair en eski belgelerden biri, Mısır’da bulunan Kahun Papirüsü’dür. Bu papirüs, Mısır’ın tıbbi uygulamalarını ve hastalıklarla ilgili bilgileri içermektedir. Ancak, tıbbın kökenlerine dair bir başka önemli kaynak da Epidaurus Mabedi’nde bulunan sütunlardır.

İlk hasta dosyasının hangi kaynaktan geldiği konusunda çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Ancak, en doğru cevap olarak kabul edilen Epidaurus Mabedi’ndeki sütunlar, tıp tarihindeki erken dönem uygulamalarını ve hastalıklarla mücadele yöntemlerini yansıtan önemli bir arkeolojik bulgu olarak öne çıkmaktadır. Bu sütunlar, antik Yunan dönemindeki sağlık uygulamalarına ve hastalıkların tedavisine dair değerli bilgiler içermektedir. Bu nedenle, ilk hasta dosyasının kökeni konusunda en güvenilir kaynaklardan biri Epidaurus Mabedi’ndeki sütunlardır.

#12. Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyaları arşivinin bölümlerinden biri değildir?

Cevap : B. Yönetici sekreterler bölümü

Bu tür bir soruya mantıklı bir cevap vermek için, verilen seçenekleri değerlendirmem gerekiyor:

A. Eksik dosyalar bölümü – Hastane dosyalarındaki eksik bilgileri takip eden bir bölüm olabilir. B. Yönetici sekreterler bölümü – Genellikle hastane yönetimiyle ilişkilidir, ancak hasta dosyalarının arşiviyle doğrudan bağlantılı olmayabilir. C. Hasta indeksi bölümü – Hastaların kayıtlarını düzenleyen bir bölüm olabilir. D. Dosyalama bölümü – Hastane dosyalarının düzenli bir şekilde saklandığı ve korunduğu bölüm. E. Kodlama bölümü – Hastane hizmetlerinin kodlanması ve faturalandırılmasıyla ilgili olabilir.

Bu değerlendirmeye göre, “Yönetici sekreterler bölümü” hastane dosyalarının arşivi ile daha az ilişkilidir,

#13. Hastaneye başvuran kişilere uygulanan tüm tıbbi işlemlerle ilgili bilgileri, bilimsel kurallara uygun olarak doldurulan tıbbi dokümanların oluşturduğu belge topluluğu hangisidir?

Cevap : A. Hasta dosyası

Bu belgeler, tıbbi işlemlerle ilgili detayları bilimsel kurallara uygun bir şekilde içeren tıbbi dokümanlardan oluşan bir topluluktur.

Bu belge topluluğu içinde en önemli unsur, hastanın tıbbi geçmişini ve tedavilerini içeren “hasta dosyasıdır.” Hasta dosyası, hastanın sağlık durumuyla ilgili kritik bilgileri içerir ve sağlık profesyonellerinin doğru ve etkili bir şekilde tedavi sağlamalarına yardımcı olur.

Bu nedenle, doğru cevap “A. Hasta dosyası”dır. Hasta dosyaları, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında önemli bir rol oynar, sağlık hizmeti kalitesini arttırır ve hasta güvenliğini sağlar

#14. Kayıtları İnceleme Hakkı ve Kayıtların Düzeltilmesini İsteme Hakkı hangi yönetmelik yönerge kapsamındadır?

Cevap : A. Hasta Hakları Yönetmeliği

Bu soruda “Kayıtları İnceleme Hakkı ve Kayıtların Düzeltilmesini İsteme Hakkı” hangi yönetmelik veya yönerge kapsamında bulunmaktadır sorusuna verilen cevap “A. Hasta Hakları Yönetmeliği” olarak belirtilmiştir. Hasta Hakları Yönetmeliği, hasta haklarını düzenleyen bir yönetmelik olarak sağlık sektöründe önemli bir role sahiptir.

Bu yönetmelik, hastaların sağlık hizmetlerinden yararlanırken sahip oldukları hakları belirler. Kayıtları inceleme ve düzeltme hakkı da bu haklardan biridir. Hastalar, kendi sağlık bilgilerini inceleme ve yanlış veya eksik bilgilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptirler. Bu da sağlık kuruluşlarının hasta kayıtlarıyla ilgili doğru, güncel ve eksiksiz bilgileri sağlamalarını sağlar.

Sonuç olarak, “Kayıtları İnceleme Hakkı ve Kayıtların Düzeltilmesini İsteme Hakkı” Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiştir

#15. Aşağıdakilerden hangisi hastalık ve ameliyat indekslerinin kullanım amaçlarından biri değildir?

Cevap : E. Hastalık indeks kartlarının hazırlanmasını kolaylaştırmak

“E. Hastalık indeks kartlarının hazırlanmasını kolaylaştırmak” olarak belirtilmiştir. Bu, hastalık indeks kartlarının hazırlanmasının, tıbbi belgeleme süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla kullanıldığını ifade eder. Diğer seçenekler ise hastalık ve ameliyat indekslerinin genel kullanım amaçlarına odaklanmaktadır.

#16. Aşağıdakilerden hangisi, Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre hasta dosyalarında olması gereken formlardan değildir?

Cevap : E. Diyet yemekleri listesi

Yukarıdaki soruda, Özel Hastaneler Yönetmeliği kapsamında hasta dosyalarında bulunması gereken formlar arasında diyet yemekleri listesi yer almamaktadır. Bu nedenle, doğru cevap E seçeneğidir. Tıbbi belgeleme alanındaki bu detaylar, öğrencilere sağlık sektöründeki belgeleme süreçleri hakkında önemli bilgiler sunar

#17. Aşağıdakilerden hangisi Hasta dosyalarının kullanıcıları ve kullanım alanlarından değildir?

Cevap : C. Normal resmi yazışmalarda

 

Soru, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümüne ait bir ders olan Tıbbi Belgeleme ile ilgili. Sorunun doğru cevabı “C. Normal resmi yazışmalarda” olarak belirtilmiş. Bu durumda, hasta dosyalarının kullanıcıları ve kullanım alanlarından biri olarak normal resmi yazışmalar dışında seçenekler verilmiştir. Cevap şıklarına göre hasta dosyalarının kullanım alanları şunlar olabilir:

A. Devlet hizmetlerinde
B. Mahkemelerde, adli vakalarla
D. Emniyet soruşturmalarında
E. Sigorta ku

Bu alanlarda hasta dosyalarının kullanılması, tıbbi belgeleme konusundaki önemli kullanım alanlarını temsil edebilir

#18. Tıbbi kayıtların bilgisayar ortamında tutulmasına imkan sağlayan hukuki kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D. 06.06.2007 tarihli ve 5228 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

 

Sorunun doğru cevabı “D. 06.06.2007 tarihli ve 5228 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge” olarak belirtilmiştir. Bu yönerge, tıbbi kayıtların bilgisayar ortamında tutulmasına ilişkin düzenlemeler içermektedir

#19. Aşağıdakilerden hangisi hastanın tedavisi ile ilgili klinik verilerden biridir?

Cevap : D. Progres notları

Hastaların Tedavi Sürecinde Önemli Klinik Veri: Progres Notları

Hastaların tedavi sürecinde birçok faktör, sağlık profesyonelleri tarafından değerlendirilir. Ancak, hastanın tedavisi ile ilgili klinik veriler arasında öne çıkanlardan biri, progres notlarıdır. Progres notları, hastanın tedavi sürecindeki ilerlemesini, tepkilerini ve genel sağlık durumunu yansıtarak, sağlık profesyonellerine önemli bilgiler sunar.

Diğer sosyal faktörler, gelir durumu, etnik köken, medeni durum ve cinsiyet gibi önemli olabilir; ancak bu faktörler genellikle tedavi sürecinin doğrudan bir parçası değildir. Gelir durumu, etnik köken, medeni durum ve cinsiyet gibi sosyal faktörler, hastanın genel yaşam koşulları ve sosyal çevresi hakkında bilgi sağlar, ancak tedavi sürecinin spesifik bir yönünü yansıtmaz.

Öte yandan, progres notları, hastanın sağlık durumundaki değişiklikleri, tedavinin etkinliğini ve gerektiğinde yapılması gereken ayarlamaları belirlemek açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, sağlık profesyonelleri için hastanın tedavisiyle ilgili klinik veriler arasında en önemli olanı genellikle progres notlarıdır

#20. I. Kamu yararı gerektirdiği hallerde kişisel sağlık verileri açıklanabilir. II. Bilgi edinme kanununa göre bilgi edinme hakkı sınırsızdır. III. Kişisel bilgi ve belgeler kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişiye 7 gün önceden haber verilerek açıklanabilir. IV. Kişisel sağlık verileri bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. Bilgi edinme hakkı kanunuyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?

Cevap : C. I, II ve III

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

SAK101U Tıbbi Belgeleme Vize Deneme Sınavı -1
Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

SAK101U Tıbbi Belgeleme Vize Deneme Sınavı -1
Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

SAK101U Tıbbi Belgeleme Vize Deneme Sınavı -1

SAK101U Tıbbi Belgeleme

Ünite -1

Sağlık Hizmetlerinde Bilgi ve Belge Yönetimi

Tıbbi Belgeleme: Sağlık Hizmetlerinde Bilgi ve Belge Yönetimi

Sağlık hizmetlerinde bilgi ve belge yönetimi, hastaların tanımlanmasından tedavi süreçlerine, veri toplamadan bilgi depolamaya kadar geniş bir yelpazede önemli bir role sahiptir. Bu bağlamda, SAK101U’nun “Tıbbi Belgeleme” ünitesi, sağlık profesyonellerine ve yöneticilere hastaların bilgilerini etkili bir şekilde yönetme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. İlk ünite, sosyoekonomik verilerden tutun da tıbbi belgelerin tarihçesine kadar pek çok konuyu kapsamaktadır.

Hasta Tanımlama ve Sosyoekonomik Veriler

Hasta tanımlama, sağlık hizmetlerinin temel adımlarından biridir. Ancak, hastayı tanımlayan unsurlar arasında yer alan sosyoekonomik veriler arasında hastanın şikayetleri bulunmamaktadır. Bu, sağlık kayıtlarının daha objektif ve somut bilgiler üzerine inşa edildiğini gösterir.

Tedavi Süreci ve Klinik Veriler

Hastanın tedavisiyle ilgili klinik veriler, sağlık hizmetlerinde karar verme süreçlerini etkileyen önemli unsurlardan biridir. Progres notları, hastanın tedavi sürecindeki ilerlemesini kaydederek sağlık profesyonellerine rehberlik eder.

Nitelikli Veri Toplama ve Kullanımı

Veri toplamanın temel unsurlarından biri, verilerin nitelikli olmasıdır. Ancak, bu süreçte yanlı davranma, doğru ve güvenilir veri elde etmeyi zorlaştırabilir. Bu nedenle, sağlık profesyonellerinin veri toplama süreçlerinde tarafsızlığa dikkat etmeleri önemlidir.

Belge Yönetimi ve Arşiv Belgeleri

Belge yönetimi, sağlık kurumlarında önemli bir rol oynar. Arşiv belgeleri, belgeye daha sonra ihtiyaç duyulacak olması, önemli kararlar için gereklilik ve araştırmacıların kullanımı için satın alınabilir olma özelliklerini taşır. Bu, sağlık belgelerinin uzun vadeli kullanımını ve değerini vurgular.

Tıbbi Bilgi ve Kullanımı

Tıbbi bilginin kullanımıyla ilgili olarak, bilgilerin sadece belirli koşullar altında ve belirlenmiş kurallar çerçevesinde kullanılabileceği vurgulanmalıdır. Hasta bilgileri, gizlilik ve yasal düzenlemelere tabi olarak kullanılabilir. Bu, sağlık profesyonellerinin etik ve yasal çerçevede hareket etmelerini gerektirir.

Tıbbi Belgeleme ve Tarihçe

Tıp pratiğinde dikkat edilecek noktaların ve cezaların ilk olarak Hammurabi Kanunları’nda yer aldığı bilinmektedir. Bu antik hukuk kuralları, tıbbi uygulamaların düzenlenmesine dair erken bir örnektir.

İlk Hasta Dosyası ve Tarihî Belgeler

Epidaurus Mabedi’ndeki sütunlar, tıbbi belgelerin tarihçesine ışık tutan en eski örneklerden biridir. Ancak, Kahun Papirüsü, kil tabletler ve Mısır Piramitleri gibi diğer tarihî belgeler de tıbbi uygulamalara dair önemli bilgiler içermektedir.

Bu birinci ünite, sağlık hizmetlerinde bilgi ve belge yönetiminin temel prensiplerini ve tarihî gelişimini kapsayarak sağlık profesyonellerine geniş bir bakış sunmaktadır.

SAK101U Tıbbi Belgeleme Vize Deneme Sınavı -1

Ünite -1

Sağlık Hizmetlerinde Bilgi ve Belge Yönetimi

1 Aşağıdakilerden hangisi hastayı tanımlayan sosyoekonomik verilerden biri değildir?

A. İsim
B. Meslek
C. Doğum tarihi
D. Cinsiyet
E. Hastanın şikayetleri

Cevap : E. Hastanın şikayetleri

2 Aşağıdakilerden hangisi hastanın tedavisi ile ilgili klinik verilerden biridir?

A. Gelir durumu
B. Etnik köken
C. Medeni durum
D. Progres notları
E. Cinsiyet

Cevap : D. Progres notları

3 Aşağıdakilerden hangisi nitelikli bir verinin toplanması ve kullanımındaki etkenlerden biri olamaz?

A. Uygunluk
B. Güncellik
C. Yanlı davranmak
D. Verinin tam olması
E. Verimlilik

Cevap : C. Yanlı davranma

4 Klinik veriler içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A. Teşhis yöntemlerine ilişkin veriler
B. Konsültasyon raporları
C. Aydınlatılmış onam
D. Patoloji raporları
E. Sigorta ödemeleri

Cevap : E. Sigorta ödemeleri

5 Aşağıdakilerden hangisi veri toplamanın amaçlarından biri değildir?

A. Kaliteli hasta bakımı
B. İdari karar verme
C. Tıbbi bakıma karar verme
D. Hizmet maliyetini belirleme
E. Kar elde etme

Cevap : E. Kar elde etme

6 I. Özel bir amacı karşılamak için toplanan veri koleksiyonudur.
II. Veri tabanındaki bilginin depolanması ve yeniden kurtarılması sistemidir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ifadeleri sıra ile tanımlar?

A. Veri tabanı –veri tabanı yönetim sistemi
B. Bilgi-bilgi yönetim sistemi
C. Veri tabanı- bilgi yönetim sistemi
D. Bilgi-veri tabanı yönetim sistemi
E. Veri-Bilgi

Cevap : A. Veri tabanı –veri tabanı yönetim sistemi

7 I. Belgeye daha sonra ihtiyaç duyulacak olması
II. Önemli karar ya da işlemler için gerekli bir belge olması
III. Araştırmacıların kullanabilmesi için satın alınabilmesi
IV. Oluşturulduğu alanda bilgi içeren tek veya önemli bir kaynak olması Belgenin “arşiv belgesi” olabilmesi için yukarıdaki özelliklerden hangilerini taşıması gerekir?

A. I,II,III
B. I,II,IV
C. I,III,IV
D. II,III,IV
E. I,II,III,IV

Cevap : B. I,II,IV

8 I. Hastanede ve birimlerinde oluşan tıbbi kayıtlar hastanenin fiziksel malı olarak kabul edilir.
II. Bilgi hasta ve yasal olarak yetkilendirdiği kişi/kurumlarca kurallar çerçevesinde kullanılabilmektedir.
III. Hasta bakımı ile ilgili bilgiler yasal durumlar gibi birçok amaç için kullanıma hazır olmalıdır.
IV. Hasta bilgileri sağlık kurumlarında çalışan herkes tarafından kullanılabilir.
Tıbbi bilgi ve kullanımıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A. I,II,III
B. I,II,IV
C. I,III,IV
D. II,III,IV
E. I,II,III,IV

Cevap : A. I,II,III

9 Tıp pratiğinde dikkat edilecek noktalar ve bunlarla ilgili cezalar ilk olarak aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?

A. Hammurabi Kanunları
B. Assurbanipal’ın Kütüphanesi
C. Kahun papirüsü
D. Kil tabletler
E. Mısır Piramitleri

Cevap : A. Hammurabi Kanunları

10 İlk hasta dosyası aşağıdakilerden hangisidir?

A. Epidarus Mabedi’ndeki sütunlar
B. Kahun Papirüsü
C. Kil tabletler
D. Mısır Piramitleri
E. Hammurabi Kanunları

Cevap : A. Epidarus Mabedi’ndeki sütunlar

Sağlık Hizmetlerinde Bilgi ve Belge Yönetimi

SAK101U Tıbbi Belgeleme Aof - Anadolu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

SAK101U Tıbbi Belgeleme Vize Deneme Sınavı -1

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!