auzefLaborant ve veteriner sağlıkMevzuat Etik ve Hayvan Hakları

Mevzuat, Etik ve Hayvan Hakları 2022-2023 Final Soruları

#1. Bir toplum içerisinde yaşayan insanların, birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen ve davranışlarını şekillendiren standartlar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Normlar

#2. Veteriner hekimlikte Aydınlatılmış Onam ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) İzin Belgesi

#3. Aşağıdakilerden hangisinde tarihte ilk kez hayvan hakları ve hayvan refahı ilkeleri savunulmuştur?

Cevap : B) Babil (Hammurabi) Kanunları

#4. Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi UNESCO merkezinde hangi şehir ve yılda ilan edilmiştir?

Cevap : D) Paris – 1978

#5. Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de kaç sureye hayvan adı verilmiştir?

Cevap : C) 7

#6. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında kurulan "İl Hayvanları Koruma Kurulu" hayvan hakları hareketlerini kimin başkanlığında denetler?

Cevap : D) Vali veya Vali Yardımcısı

#7. Aşağıdaki şehirlerin hangisinde yurdumuzun beş büyük veteriner fakültesinden biri yer almaz?

Cevap : D) Bolu

#8. Bir uğraşın meslek olarak kabul edilebilmesi aşağıdakilerden en çok hangisine bağlıdır?

Cevap : D) Etik ilkeleri olması

#9. Devletten ya da toplumdan bazı istemlerde bulunmayı niteleyen, iş yaşamındaki temel etik ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Hak ve özgürlükler

#10. Avrupa Birliği'ne üye devletler tarafından imzalanarak yürürlüğe giren ve hayvanların hissedebilen varlıklar olduğu ifade edilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Lizbon Antlaşması

#11. Hayvan hakları alanında dünya çapında en önemli kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi

#12. Temsilcisi Kant olup, bir eylemin etik olup olmadığının yasalarca belirlendiğini ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Kural Etiği

#13. İnsanın kendisini diğer tüm canlılardan üstün tutmasına ne ad verilir?

Cevap : A) Türcülük

#14. Hayvanları Koruma Kanunu'na göre hayvanlar hangi dönemlerde kesilebilir?

Cevap : B) Sağlıklı yetişkin dönemi

#15. Hayvanları Koruma Kanunu'na göre sokak hayvanları ile ilgili yetki ve sorumluluk kime verilmiştir?

Cevap : C) Yerel yönetimlere

#16. İstanbul'da 1910 yılında on binlerce sokak köpeği toplanarak Marmara Denizi'ndeki bir adaya gönderilerek orada ölüme mahkûm edilmiştir. Bu ada aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Hayırsızada

#17. Hayvan Sağlık Memuru unvanı hangi yıl Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak değişmiştir?

Cevap : E) 1983

#18. Görgü kurallarının yaptırım gücü nedir?

Cevap : C) Manevi

#19. Veteriner sağlık teknisyen ve teknikerleri için 8 Mart 2007 tarih ve 26456 sayılı olarak kabul edilen yönetmeliğin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Hayvan sağlık kabini

#20. Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde: 12-" Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir biocide yani yaşama karşı işlenen bir suçtur." Yukarıdaki hükümde vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisine uymaz?

Cevap : B) Hayvanlar keyfi olarak öldürülebilir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Mevzuat, Etik ve Hayvan Hakları 2022-2023 Final Soruları

1. Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi UNESCO merkezinde hangi şehir ve yılda ilan edilmiştir?

A) Roma – 1977
B) Londra – 1979
C) Viyana – 1976
D) Paris – 1978
E) Berlin – 1975

Cevap : D) Paris – 1978

2. Veteriner sağlık teknisyen ve teknikerleri için 8 Mart 2007 tarih ve 26456 sayılı olarak kabul edilen yönetmeliğin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hayvan sağlık kabini
B) Suni tohumlama
C) Gıda güvenliği
D) Aşı uygulamaları
E) Hayvancılık

Cevap : A) Hayvan sağlık kabini

3. Hayvan hakları alanında dünya çapında en önemli kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hammurabi Kanunları
B) Hayvanları Koruma Kanunları
C) Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi
D) Hayvan Refahı Kanunları
E) Hayvan Hakları Kanunları

Cevap : C) Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi

4. İnsanın kendisini diğer tüm canlılardan üstün tutmasına ne ad verilir?

A) Türcülük
B) Hümanizm
C) Antroposentrizm
D) Antropomorfizm
E) Uygarlık

Cevap : A) Türcülük

5. Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’de kaç sureye hayvan adı verilmiştir?

A) 3
B) 6
C) 7
D) 4
E) 5

Cevap : C) 7

6. Hayvanları Koruma Kanunu’na göre sokak hayvanları ile ilgili yetki ve sorumluluk kime verilmiştir?

A) Emniyet Müdürlüklerine
B) Hayvanseverlere
C) Yerel yönetimlere
D) Veteriner fakültelerine
E) Bakanlıklara

Cevap : C) Yerel yönetimlere

7. Aşağıdakilerden hangisinde tarihte ilk kez hayvan hakları ve hayvan refahı ilkeleri savunulmuştur?

A) Mısır Kanunları
B) Babil (Hammurabi) Kanunları
C) Hint Kanunları
D) Hitit Kanunları
E) Çin Kanunları

Cevap : B) Babil (Hammurabi) Kanunları

8. Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde: 12-” Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir biocide yani yaşama karşı işlenen bir suçtur.”
Yukarıdaki hükümde vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisine uymaz?

A) Hayvan öldürmek insan onuru ile bağdaşmaz.
B) Hayvanlar keyfi olarak öldürülebilir.
C) Zorunluluk dışında hayvanların öldürülmesi bir suçtur.
D) Nedensiz öldürülen hayvanlar doğada dengeyi bozar.
E) Hayvanların öldürülmesi biocide’dir.

Cevap : B) Hayvanlar keyfi olarak öldürülebilir.

9. Hayvanları Koruma Kanunu’na göre hayvanlar hangi dönemlerde kesilebilir?

A) Süt emzirme dönemi
B) Sağlıklı yetişkin dönemi
C) Yavrulama dönemi
D) Hastalık dönemi
E) Gebelik dönemi

Cevap : B) Sağlıklı yetişkin dönemi

10. Hayvan Sağlık Memuru unvanı hangi yıl Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak değişmiştir?

A) 1963
B) 1953
C) 1973
D) 1943
E) 1983

Cevap : E) 1983

11. İstanbul’da 1910 yılında on binlerce sokak köpeği toplanarak Marmara Denizi’ndeki bir adaya gönderilerek orada ölüme mahkûm edilmiştir. Bu ada aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyükada
B) Burgazada
C) Kınalıada
D) Heybeliada
E) Hayırsızada

Cevap : E) Hayırsızada

12. Bir toplum içerisinde yaşayan insanların, birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen ve davranışlarını şekillendiren standartlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Değerler
B) Normlar
C) Görenekler
D) Gelenekler
E) Kültürler

Cevap : B) Normlar

13. Avrupa Birliği’ne üye devletler tarafından imzalanarak yürürlüğe giren ve hayvanların hissedebilen varlıklar olduğu ifade edilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Londra Antlaşması
B) Paris Antlaşması
C) Amsterdam Antlaşması
D) Roma Antlaşması
E) Lizbon Antlaşması

Cevap : E) Lizbon Antlaşması

14. Görgü kurallarının yaptırım gücü nedir?

A) Hukuki
B) İktisadi
C) Manevi
D) Cezai
E) Maddi

Cevap : C) Manevi

15. Bir uğraşın meslek olarak kabul edilebilmesi aşağıdakilerden en çok hangisine bağlıdır?

A) Toplumsal olması
B) Öğrenim süreci sonunda elde edilmesi
C) Gereksinim karşılaması
D) Etik ilkeleri olması
E) Kazanç sağlaması

Cevap : D) Etik ilkeleri olması

16. Temsilcisi Kant olup, bir eylemin etik olup olmadığının yasalarca belirlendiğini ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kural Etiği
B) Dönem Etiği
C) Akademik Etik
D) Yazılı Etik
E) Haklar Etiği

Cevap : A) Kural Etiği

17. Veteriner hekimlikte Aydınlatılmış Onam ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İzin Belgesi
B) Aşı Belgesi
C) Reçete
D) Onaylı Kimlik
E) Tahlil Sonucu

Cevap : A) İzin Belgesi

18. Devletten ya da toplumdan bazı istemlerde bulunmayı niteleyen, iş yaşamındaki temel etik ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adalet
B) Eşitlik
C) Demokrasi
D) Dürüstlük
E) Hak ve özgürlükler

Cevap : E) Hak ve özgürlükler

19. Aşağıdaki şehirlerin hangisinde yurdumuzun beş büyük veteriner fakültesinden biri yer almaz?

A) Ankara
B) Elazığ
C) Konya
D) Bolu
E) İstanbul

Cevap : D) Bolu

20. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında kurulan “İl Hayvanları Koruma Kurulu” hayvan hakları hareketlerini kimin başkanlığında denetler?

A) Kaymakam
B) Veteriner Fakültesi Dekanı
C) Bakanlık Yetkilisi
D) Vali veya Vali Yardımcısı
E) Belediye Başkanı

Cevap : D) Vali veya Vali Yardımcısı

Mevzuat, Etik ve Hayvan Hakları

Laborant Ve Veteriner Sağlık Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık

Mevzuat, Etik ve Hayvan Hakları 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!