auzefBebeklik Döneminde Gelişim ve EğitimÇocuk Gelişimi

Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim 2023-2024 Vize Soruları

#1. Mavi gözlü bir anne ve kahverengi gözlü bir babanın doğan çocuklarının mavi gözlü olması için, I. Mutlaka annenin dominant mavi gözlü olması gerekir. II. Mutlaka babanın resesif mavi göz geni taşıması gerekir. III. Babanın dominant kahverengi gözlü olması gerekir. Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap : C) Yalnız II

#2. • Fiziksel büyümenin en hızlı olduğu dönemdir. • Temel vücut yapısı ve organlar oluşur. • Çevresel faktörlerden çok fazla etkilenir. Yukarıda verilen temel gelişim özellikleri aşağıdaki gelişim dönemlerinden hangisinde gerçekleşmektedir?

Cevap : D) Doğum öncesi dönem

#3. Doğum öncesinde sekizinci haftadan başlayan ve doğuma kadar süren gelişme dönemine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Fetal dönemi

#4. Bebekler hangi aya kadar sadece anne sütü ile beslenmelidir?

Cevap : E) İlk 6 ay

#5. Bebeklerin vücutları büyür ve olgunlaşırken onların motor becerileri de gelişir. Motor becerileri gelişen bir bebeğin sosyal becerileri de artar. Sosyal becerileri artan bir bebek çevresindeki nesne ve insanlarla daha fazla etkileşime girer. Bu etkileşimler sonucu pek çok şey öğrenebilir. Bu da onun bilişsel gelişiminin ilerlemesine yardımcı olur. Yukarıdaki açıklama gelişimin hangi ilkesini açıklamaktadır?

Cevap : D) Gelişim bir bütündür.

#6. Bedenin boy ve ağırlık yönünden ölçülebilir artışına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Büyüme

#7. Reflekslere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Spinal refleksler beyin tarafından yönetilir.

#8. Yenidoğana ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Yenidoğan kız bebekler genellikle erkek bebeklerden biraz daha ağırdır.

#9. Tuvalet eğitimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Tuvalet eğitimine başlarken mutlaka çocuğun kronolojik yaşı temel alınmalıdır.

#10. Üç yaşındaki Deniz okula giderken her gün annesi ile çatışma yaşamakta ve kendi istediği kıyafetleri girmek konusunda sorun çıkarmaktadır. Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre Deniz'in bu davranışı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Cevap : B) Özerklik

#11. Mesanedeki büzücü kasların ve sinirlerin yeterli olgunluğa ulaştığı, tuvalet eğitiminin başlaması gereken dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) 18 ay

#12. Aşağıdakilerden hangisi kromozomlarda ayrılmama sonucunda meydana gelen bir doğum kusuru değildir?

Cevap : C) Hemofili

#13. Sırtüstü yatarken başı bir tarafa döndürülen bebek, kol ve bacağını bu tarafa uzatır. Bu refleks aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : E) Tonik boyun refleksi

#14. I. Gastrula oluşumu II. Segmentasyon III. Organogenez IV. Fetüs oluşumu Doğum öncesi süreçte embriyo gelişiminin meydana geliş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : C) II – I – III – IV

#15. Gece alt ıslatma, ortalama hangi ayda çözülebilecek bir problemdir?

Cevap : E) 36 ay

#16. I. Down sendromu II. Fenilketonüri III. Triple-X sendromu IV. Hemofili Yukarıdakilerden hangileri gen yoluyla anne ve babadan taşınan hastalıklardan değildir?

Cevap : C) I ve III

#17. Annesi ile birlikte bir arkadaşının evine ilk defa giden Zeynep oyuncaklarla oynarken annesi su almak için mutfağa gider. Annesinin gittiğini fark eden Zeynep bir süre etrafına bakınır annesinin odaya dönmesi ile yanına gider, sonra tekrar oyuncaklarla oynamaya devam eder. Bowlby, Zeynep ve annesi arasındaki bağlanmayı aşağıdaki bağlanma türlerinden hangisi ile açıklamaktadır?

Cevap : B) Güvenli bağlanma

#18. Normal bir doğum kaç aşamada gerçekleşir?

Cevap : D) 3

#19. Freud’a göre erkek çocuklarının Oedipus kompleksi ve kız çocuklarının Electra kompleksi yaşadığı psikanalitik gelişim aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Fallik aşama

#20. Aşağıda verilen üreme sistemlerinden hangisi dişilerde bulunan bir yapı değildir?

Cevap : D) Prostat salgı bezi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim 2023-2024 Vize Soruları

1. Gece alt ıslatma, ortalama hangi ayda çözülebilecek bir problemdir?

A) 42 ay
B) 18 ay
C) 48 ay
D) 24 ay
E) 36 ay

Cevap : E) 36 ay

2. Aşağıdakilerden hangisi kromozomlarda ayrılmama sonucunda meydana gelen bir doğum kusuru değildir?

A) 47, XYY sendromu
B) Triple-X sendromu
C) Hemofili
D) Klinefelter sendromu
E) Turner sendromu

Cevap : C) Hemofili

3. Yenidoğana ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yenidoğan kız bebekler genellikle erkek bebeklerden biraz daha ağırdır.
B) Yenidoğanın baştan topuğa ölçülen ortalama boy uzunluğu 50 cm’dir.
C) Yenidoğanın başı, toplam vücut uzunluğunun dörtte biri kadardır.
D) Doğumda, yenidoğan ortalama 3400 gr ağırlığındadır.
E) Yenidoğan, yaşamın ilk birkaç gününde doğum ağırlığının % 5-10’unu kaybeder.

Cevap : A) Yenidoğan kız bebekler genellikle erkek bebeklerden biraz daha ağırdır.

4. Bebeklerin vücutları büyür ve olgunlaşırken onların motor becerileri de gelişir. Motor becerileri gelişen bir bebeğin sosyal becerileri de artar. Sosyal becerileri artan bir bebek çevresindeki nesne ve insanlarla daha fazla etkileşime girer. Bu etkileşimler sonucu pek çok şey öğrenebilir. Bu da onun bilişsel gelişiminin ilerlemesine yardımcı olur.
Yukarıdaki açıklama gelişimin hangi ilkesini açıklamaktadır?

A) Gelişim süreklidir.
B) Gelişimde kritik dönemler vardır.
C) Gelişim düzenli bir sıra izler.
D) Gelişim bir bütündür.
E) Gelişim belli aşamalarda gerçekleşir.

Cevap : D) Gelişim bir bütündür.

5. Aşağıda verilen üreme sistemlerinden hangisi dişilerde bulunan bir yapı değildir?

A) Serviks (vajina)
B) Uterus (döl yatağı)
C) Fallop tüpü
D) Prostat salgı bezi
E) Fallop tüpü ve borusu

Cevap : D) Prostat salgı bezi

6. Sırtüstü yatarken başı bir tarafa döndürülen bebek, kol ve bacağını bu tarafa uzatır.
Bu refleks aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Galant refleksi
B) Plantar
C) Babinski refleksi
D) Moro refleksi
E) Tonik boyun refleksi

Cevap : E) Tonik boyun refleksi

7. Üç yaşındaki Deniz okula giderken her gün annesi ile çatışma yaşamakta ve kendi istediği kıyafetleri girmek konusunda sorun çıkarmaktadır.
Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre Deniz’in bu davranışı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Girişimcilik
B) Özerklik
C) Üretkenlik
D) Temel güven
E) Kimlik kazanımı

Cevap : B) Özerklik

8. Tuvalet eğitimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tuvalet eğitimine başlamak için bebeklerin fizyolojik ve psikolojik olarak hazır olması gerekir.
B) Bebekler hazır olmadan verilen tuvalet eğitimi pek çok problemin ortaya çıkmasına neden olabilir.
C) Tuvalet eğitimi sürecinde küçük çocuklar zaman zaman altına kaçırabilirler.
D) Genellikle bebeklerin mesane kasları 18 ayda gelişir ve tuvalet eğitimi için hazır olurlar.
E) Tuvalet eğitimine başlarken mutlaka çocuğun kronolojik yaşı temel alınmalıdır.

Cevap : E) Tuvalet eğitimine başlarken mutlaka çocuğun kronolojik yaşı temel alınmalıdır.

9. I. Gastrula oluşumu
II. Segmentasyon
III. Organogenez
IV. Fetüs oluşumu
Doğum öncesi süreçte embriyo gelişiminin meydana geliş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) II – I – IV – III
B) I – II – IV – III
C) II – I – III – IV
D) I – III – IV – II
E) I – II – III – IV

Cevap : C) II – I – III – IV

10. • Fiziksel büyümenin en hızlı olduğu dönemdir.
• Temel vücut yapısı ve organlar oluşur.
• Çevresel faktörlerden çok fazla etkilenir.
Yukarıda verilen temel gelişim özellikleri aşağıdaki gelişim dönemlerinden hangisinde gerçekleşmektedir?

A) İlk çocukluk
B) Orta çocukluk
C) Ergenlik
D) Doğum öncesi dönem
E) Bebeklik

Cevap : D) Doğum öncesi dönem

11. Mesanedeki büzücü kasların ve sinirlerin yeterli olgunluğa ulaştığı, tuvalet eğitiminin başlaması gereken dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) 24 ay
B) 18 ay
C) 12 ay
D) 36 ay
E) 16 ay

Cevap : B) 18 ay

12. Normal bir doğum kaç aşamada gerçekleşir?

A) 2
B) 5
C) 4
D) 3
E) 6

Cevap : D) 3

13. Freud’a göre erkek çocuklarının Oedipus kompleksi ve kız çocuklarının Electra kompleksi yaşadığı psikanalitik gelişim aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fallik aşama
B) Oral aşama
C) Anal aşama
D) Gizil aşama
E) Genital aşama

Cevap : A) Fallik aşama

14. Doğum öncesinde sekizinci haftadan başlayan ve doğuma kadar süren gelişme dönemine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fetal dönemi
B) Embriyonik öncesi dönemi
C) Zigot dönemi
D) Blastosist dönemi
E) Embriyo dönemi

Cevap : A) Fetal dönemi

15. I. Down sendromu
II. Fenilketonüri
III. Triple-X sendromu
IV. Hemofili
Yukarıdakilerden hangileri gen yoluyla anne ve babadan taşınan hastalıklardan değildir?

A) II ve III
B) II ve IV
C) I ve III
D) I ve II
E) I ve IV

Cevap : C) I ve III

16. Bebekler hangi aya kadar sadece anne sütü ile beslenmelidir?

A) İlk 5 ay
B) İlk 9 ay
C) İlk 12 ay
D) İlk 3 ay
E) İlk 6 ay

Cevap : E) İlk 6 ay

17. Annesi ile birlikte bir arkadaşının evine ilk defa giden Zeynep oyuncaklarla oynarken annesi su almak için mutfağa gider. Annesinin gittiğini fark eden Zeynep bir süre etrafına bakınır annesinin odaya dönmesi ile yanına gider, sonra tekrar oyuncaklarla oynamaya devam eder.
Bowlby, Zeynep ve annesi arasındaki bağlanmayı aşağıdaki bağlanma türlerinden hangisi ile açıklamaktadır?

A) Güvensiz dağınık bağlanma
B) Güvenli bağlanma
C) Kopuk bağlanma
D) Güvensiz dirençli bağlanma
E) Güvensiz kaçınan bağlanma

Cevap : B) Güvenli bağlanma

18. Reflekslere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Refleksler sinir sisteminin fizyolojik bir birimidir.
B) Spinal refleksler beyin tarafından yönetilir.
C) Refleksler genellikle istemli hareketlerle karşılaştırıldığında bir uyaranın hemen arkasından ortaya çıkarlar.
D) Refleksler daha karmaşık istemli davranışlar için yapı taşları olarak kullanılabilirler.
E) Refleksler, bir uyaranla bağlantılıdırlar.

Cevap : B) Spinal refleksler beyin tarafından yönetilir.

19. Bedenin boy ve ağırlık yönünden ölçülebilir artışına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyüme
B) Gelişim
C) Olgunlaşma
D) Duyarlı dönem
E) Öğrenme

Cevap : A) Büyüme

20. Mavi gözlü bir anne ve kahverengi gözlü bir babanın doğan çocuklarının mavi gözlü olması için,
I. Mutlaka annenin dominant mavi gözlü olması gerekir.
II. Mutlaka babanın resesif mavi göz geni taşıması gerekir.
III. Babanın dominant kahverengi gözlü olması gerekir.
Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III

Cevap : C) Yalnız II

Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim 2023-2024 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!