auzefÇocuk GelişimiÇocuk Resimlerinin Analizi

Çocuk Resimlerinin Analizi 2023-2024 Vize Soruları

#1. Klepsch ve Logie’ye göre çocukların göz çizimleri aşağıdaki durumlardan hangisine işaret etmez?

Cevap : B) Gözlerini beğenmeme

#2. Rouma’nın okul çocuklarının resimlerini incelediği araştırmasına göre insan figürünün çizilmesinde kaç dönem vardır?

Cevap : C) 10 dönem

#3. Aşağıdakilerden hangisi ilk çağlardaki insanların kendilerini ifade etmek için resim yaptıkları alan/mekân olmuştur?

Cevap : A) Mağara

#4. Çocuğun resimlerinde ağız çizmemesi neye işaret etmektedir?

Cevap : B) İlişki kurma sorunları olduğuna

#5. Lowenfeld’in sınıflandırmasına göre aşağıdakilerden hangisi çocuğun çizgisel gelişim basamakları arasında yer almaz?

Cevap : D) Duygusal dönem

#6. Mağara resimleri olarak tanımlanan ve taş üzerine yontma anlamını taşıyan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Petroglif

#7. Çocuğu yaratıcılığa teşvik ederken çocukları birbirleriyle yarıştırmanın aşağıdakilerden hangisine engel oluşturduğu söylenebilir?

Cevap : E) Sosyalleşmesine

#8. Doğu Anadolu’da Van Yedisalkım (Put) köyü yakınlarındaki bir kanyon içerisinde keşfedilen mağaralarda çizilmiş olan yukarıdaki örneğin neyi/kimi temsil ettiği söylenebilir?

Cevap : D) Bir insanı

#9. Çocuk resimlerinde en çok çizilen figür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) İnsan

#10. Çocukların yaptığı çizimlerde insan figürünün yer almaması ve aile bireylerine çoğunlukla yer verilmemesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Cevap : E) Çocuğun sosyal yaşamda sorunları olduğunun

#11. Putto, ..... anlamını taşır. Yukarıdaki boşluğa getirilebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) kanatlı küçük çıplak çocuk

#12. Çocuğun tek başına resmedilmeye başlandığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) 16. yüzyıl

#13. Aşağıdakilerden hangisi çocukların resimlerini yorumlamak ve anlamakla ilgili yanlış bir yargıdır?

Cevap : A) Çocukların çizimleri yaş faktörüne bakılmadan değerlendirilir.

#14. ....., 17. yüzyılda çocuğu resmeden ressamlardan biridir. Yukarıdaki cümlede verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) Ruben

#15. Çocuğa “Ya, ya da!” gibi sunulan katı seçim tekniği aşağıdakilerden hangisini içerir?

Cevap : C) Sınırlandırılmışlık

#16. Aşağıdakilerden hangisi Türk Dil Kurumu sözlüğüne (1974) göre düşüncenin işaretlerle saptanması olarak tanımlanır?

Cevap : A) Yazı

#17. Lowenfeld, kayıt altında tutarak çocuklarla yaptığı çalışmasına ..... adını vermiştir. Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) çocukların dünya resimleri

#18. Çocuğun bedensel, bilişsel ve çizgisel (resimsel) gelişimi hangi yaş aralığında gerçekleşir?

Cevap : E) 2 ila 14 yaş

#19. Kaynaklara göre aşağıdakilerden hangisi resmin temel alınmasıyla icat edilmiştir?

Cevap : C) Yazı

#20. Çocuğun duygu, düşünce ve düş dünyası ile yaratıcılığı, 11-15 yaşlarını kapsayan hangi dönemde şiir, öykü, anı yazma gibi etkinliklere yer verilerek geliştirilebilir?

Cevap : B) Soyut işlemler dönemi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Çocuk Resimlerinin Analizi 2023-2024 Vize Soruları

1. Çocuk resimlerinde en çok çizilen figür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağaç
B) Ev
C) Bitki
D) Hayvan
E) İnsan

Cevap : E) İnsan

2. Lowenfeld’in sınıflandırmasına göre aşağıdakilerden hangisi çocuğun çizgisel gelişim basamakları arasında yer almaz?

A) Şematik dönem
B) Doğalcılık dönemi
C) Şema öncesi dönem
D) Duygusal dönem
E) Karalama dönemi

Cevap : D) Duygusal dönem

3. Kaynaklara göre aşağıdakilerden hangisi resmin temel alınmasıyla icat edilmiştir?

A) Sanat
B) Mektup
C) Yazı
D) Matbaa
E) Kitap

Cevap : C) Yazı

4. Rouma’nın okul çocuklarının resimlerini incelediği araştırmasına göre insan figürünün çizilmesinde kaç dönem vardır?

A) 6 dönem
B) 7 dönem
C) 10 dönem
D) 9 dönem
E) 8 dönem

Cevap : C) 10 dönem

5. Putto, ….. anlamını taşır.
Yukarıdaki boşluğa getirilebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) kanatlı küçük çıplak çocuk
B) çıplak çocuk
C) kanatsız çıplak çocuk
D) küçük çocuk
E) kanatlı çocuk

Cevap : A) kanatlı küçük çıplak çocuk

6. Mağara resimleri olarak tanımlanan ve taş üzerine yontma anlamını taşıyan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) Patraglif
B) Petralog
C) Petroglif
D) Petraglof
E) Petrag

Cevap : C) Petroglif

7. Çocuğun bedensel, bilişsel ve çizgisel (resimsel) gelişimi hangi yaş aralığında gerçekleşir?

A) 1 ila 8 yaş
B) 8 ila 13 yaş
C) 2 ila 7 yaş
D) 2 ila 4 yaş
E) 2 ila 14 yaş

Cevap : E) 2 ila 14 yaş

8. Aşağıdakilerden hangisi Türk Dil Kurumu sözlüğüne (1974) göre düşüncenin işaretlerle saptanması olarak tanımlanır?

A) Yazı
B) İz
C) İşaret
D) Simge
E) Desen

Cevap : A) Yazı

9. Aşağıdakilerden hangisi çocukların resimlerini yorumlamak ve anlamakla ilgili yanlış bir yargıdır?

A) Çocukların çizimleri yaş faktörüne bakılmadan değerlendirilir.
B) Çocuklar çizim yaparken basit vuruşlar kullanırlar.
C) Çocuklar çizmekten, çizim konusunda denemekten hoşlanırlar.
D) Çocuklar çizmeyi, çizdikleri resimleri boyamayı severler.
E) Çocuklar çizim süreçlerinde farklı gelişim aşamalarından geçerler.

Cevap : A) Çocukların çizimleri yaş faktörüne bakılmadan değerlendirilir.

10. Aşağıdakilerden hangisi ilk çağlardaki insanların kendilerini ifade etmek için resim yaptıkları alan/mekân olmuştur?

A) Mağara
B) Ev
C) Konak
D) Ağaç ev
E) Ahşap kulübe

Cevap : A) Mağara

11. Çocuğun duygu, düşünce ve düş dünyası ile yaratıcılığı, 11-15 yaşlarını kapsayan hangi dönemde şiir, öykü, anı yazma gibi etkinliklere yer verilerek geliştirilebilir?

A) Somut işlemler dönemi
B) Soyut işlemler dönemi
C) Duygusal dönem
D) Nesnel dönem
E) Etkinlik dönemi

Cevap : B) Soyut işlemler dönemi

12. Çocuğun tek başına resmedilmeye başlandığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A) 20. yüzyıl
B) 16. yüzyıl
C) 18. yüzyıl
D) 19. yüzyıl
E) 17. yüzyıl

Cevap : B) 16. yüzyıl

13. Çocuğa “Ya, ya da!” gibi sunulan katı seçim tekniği aşağıdakilerden hangisini içerir?

A) Kendini keşfetme
B) Yaratıcılık
C) Sınırlandırılmışlık
D) Özgürlük
E) Başarılı olma

Cevap : C) Sınırlandırılmışlık

14. Çocuğu yaratıcılığa teşvik ederken çocukları birbirleriyle yarıştırmanın aşağıdakilerden hangisine engel oluşturduğu söylenebilir?

A) Zekâsının gelişmesine
B) Yarışma tutkusuna
C) Suçluluk duygusunun gelişmesine
D) Başarılı olmaya
E) Sosyalleşmesine

Cevap : E) Sosyalleşmesine

15. Çocuğun resimlerinde ağız çizmemesi neye işaret etmektedir?

A) Anne-babaya bağımlı olduğuna
B) İlişki kurma sorunları olduğuna
C) İçine kapanık olduğuna
D) Konuşma bozukluğuna
E) Saldırganlığa

Cevap : B) İlişki kurma sorunları olduğuna

16. Klepsch ve Logie’ye göre çocukların göz çizimleri aşağıdaki durumlardan hangisine işaret etmez?

A) Korku
B) Gözlerini beğenmeme
C) Öğrenme tutkusu
D) Dış dünyayı algılama
E) Gözlem

Cevap : B) Gözlerini beğenmeme

17. ….., 17. yüzyılda çocuğu resmeden ressamlardan biridir.
Yukarıdaki cümlede verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ewa Juszkiewicz
B) Kinga Nowak
C) Herbert Achternbusch
D) Ruben
E) Kristina Alisauskaite

Cevap : D) Ruben

18. Çocukların yaptığı çizimlerde insan figürünün yer almaması ve aile bireylerine çoğunlukla yer verilmemesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Çocuğun öz güvenli olduğunun
B) Çocuğun sevgi yoğunluğu taşıdığının
C) Çocuğun kendini kolaylıkla anlatabildiğinin
D) Çocuğun sosyal ilişkilerinin gelişkin olduğunun
E) Çocuğun sosyal yaşamda sorunları olduğunun

Cevap : E) Çocuğun sosyal yaşamda sorunları olduğunun

19. Lowenfeld, kayıt altında tutarak çocuklarla yaptığı çalışmasına ….. adını vermiştir.
Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) dünya resimleri
B) dünyanın çocuklar tarafından çizilmesi
C) çocukların resimleri
D) çocukların dünya resimleri
E) dünya çocuk resimleri

Cevap : D) çocukların dünya resimleri

20. Çocuk Resimlerinin Analizi 2023-2024 Vize Soruları 20. SORU-min
Doğu Anadolu’da Van Yedisalkım (Put) köyü yakınlarındaki bir kanyon içerisinde keşfedilen mağaralarda çizilmiş olan yukarıdaki örneğin neyi/kimi temsil ettiği söylenebilir?

A) Gökyüzünü
B) Bir bitkiyi
C) Bir el aletini
D) Bir insanı
E) Bir hayvanı

Cevap : D) Bir insanı

Çocuk Resimlerinin Analizi

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Çocuk Resimlerinin Analizi 2023-2024 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!