auzefCoğrafyaDünya Bölgeleri Avrupa

Dünya Bölgeleri: Avrupa 2022-2023 Final Soruları

Dünya Bölgeleri: Avrupa 2022-2023 Final Soruları

#1. Aşağıdaki bölgelerden hangisi Avrupa sanayi kuşağı içinde yer almaz?

Cevap : B) Napoli

#2. Danimarka ekonomisinin temelini oluşturan ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Tarım

#3. İtalya'nın en büyük ve en önemli ovası aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Po Ovası

#4. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde turizm daha az gelişmiştir?

Cevap : D) Romanya

#5. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'nın fizyografik bölgelerinden biri değildir?

Cevap : A) Paris Bölgesi


#6. İngiltere'nin en önemli turizm merkezi, çeşitli rekreasyon kolaylıkları, eğlence ve kültürel imkânları ile ünlü şehri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Londra

#7. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin kıyıları buzul dönemin ardından buzların erimesiyle oluşan kalın ve yüksek vadi duvarlarıyla çevrili fiyortlardan oluşmaktadır?

Cevap : B) Norveç

#8. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Avrupa'da 13. yüzyılda ürün artışı sağladığı için benimsenen tarım sistemidir?

Cevap : C) Üçlü tarla rotasyon sistemi

#9. Aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın Kuzey Denizi kenarındaki önemli limanlarından biri değildir?

Cevap : D) Marsilya

#10. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Batı Avrupa coğrafî bölgesi içinde ver almaz?

Cevap : A) Romanya


#11. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Doğu Avrupa bölgesi içinde yer almaz?

Cevap : E) Avusturya

#12. Avrupa'da demir yolları önemli merkezlerin etrafında dairesel bir ağ oluşturarak gelişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu merkezlerden biri değildir?

Cevap : E) Sofya

#13. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde karasal iklim görülmez?

Cevap : E) İngiltere

#14. Aşağıdakilerden hangisi Birleşik Krallık/ Britanya bölgelerinden biri değildir?

Cevap : C) Rhein Rift Vadisi

#15. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Benelüks olarak adlandırılan ülkeler doğru verilmiştir?

Cevap : D) Hollanda-Belçika-Lüksemburg


#16. Avrupa'da nüfusun artmasında en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Sanayi Devrimi

#17. Aşağıdaki nehirlerden hangisi Fransa sınırları içinde yer almaz?

Cevap : A) Tuna

#18. Aşağıdaki tarımsal ürünlerden hangisi Fransa'da üretilmez?

Cevap : B) Ananas

#19. Aşağıdakilerden hangisi İspanya'nın turizme hizmet eden kıyılarından biri değildir?

Cevap : C) Costa Mayor

#20. Aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın en çok turist gönderdiği ülkelerden biri değildir?

Cevap : D) Bulgaristan


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Coğrafya 2022-23 Soruları

Dünya Bölgeleri: Avrupa 2022-2023 Final Soruları

Avrupa’nın Keşfi: Coğrafya, Kültür ve Ekonomi (2022-2023)

Giriş

Avrupa, zengin tarihi, çeşitli kültürleri ve dinamik ekonomisiyle dünyanın en önemli kıtalarından biridir. 2022-2023 akademik yılı final soruları, bu kıtanın çeşitli yönlerini detaylı bir şekilde ele almaktadır.

Coğrafi Çeşitlilik ve İklim

Avrupa’nın coğrafi çeşitliliği, İspanya’nın Costa kıyılarından Norveç’in fiyortlarına kadar uzanır. Fransa’nın nehirleri, İtalya’nın ovaları ve Almanya’nın liman şehirleri, kıtanın coğrafi yapısını ve iklim özelliklerini şekillendirir.

Ekonomik ve Kültürel Dinamikler

Sanayi Devrimi’nin beşiği olan Avrupa, ekonomik gelişiminde önemli bir dönüm noktasına sahiptir. Tarım, sanayi ve turizm, Avrupa ekonomisinin temel taşlarıdır. Özellikle Danimarka’nın tarım sektörü, İngiltere’nin turizm merkezleri ve Almanya’nın sanayi bölgeleri bu durumu örneklendirir.

Demografik Değişimler ve Göç

Nüfus artışı ve göç hareketleri, Avrupa’nın demografik yapısını etkileyen önemli faktörlerdir. Sanayi Devrimi ve sonrasındaki dönemler, kıtanın nüfus yapısında önemli değişikliklere yol açmıştır.

Bölgesel Özellikler ve Fizyografik Yapı

Kıtanın bölgesel özellikleri, Avrupa’nın fizyografik bölgeleri üzerinden incelenebilir. Kuzey Avrupa Ovası’ndan Güney Dağlık Bölgesine kadar uzanan bu yapı, Avrupa’nın çeşitli iklim ve doğa koşullarını yansıtır.

Tarım ve Gıda Üretimi

Kuzey Avrupa’nın üçlü tarla rotasyon sistemi ve Fransa’nın zengin tarım ürünleri yelpazesi, Avrupa tarımının çeşitliliğini gösterir. Bu ürünler, kıtanın gıda güvenliği ve ekonomik refahı için hayati önem taşır.

Turizm ve Kültürel Miras

Londra, Paris ve Roma gibi şehirler, Avrupa’nın turizm ve kültürel mirasını temsil eder. Bu şehirler, tarihi yapıları, sanat eserleri ve rekreasyon alanları ile dünya çapında ünlüdür.

Sanayi ve Ticaret

Ruhr Bölgesi ve Saksonya gibi sanayi merkezleri, Avrupa’nın ekonomik gücünün temellerini oluşturur. Bunlar, kıtanın sanayi ve ticaret alanındaki liderliğini pekiştirir.

Sonuç

Avrupa, coğrafi çeşitliliği, ekonomik dinamizmi ve kültürel zenginliği ile dünyanın en önemli bölgelerinden biridir. 2022-2023 final soruları, bu kıtanın çeşitli yönlerini detaylı bir şekilde incelememize olanak tanır.

@lolonolo_com

Dünya Bölgeleri: Avrupa 2022-2023 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi İspanya’nın turizme hizmet eden kıyılarından biri değildir?

A) Costa Blanca
B) Costa Dorada
C) Costa Mayor
D) Costa Brava
E) Costa del Sol

Cevap : C) Costa Mayor

2. Aşağıdaki nehirlerden hangisi Fransa sınırları içinde yer almaz?

A) Tuna
B) Seine
C) Garonne
D) Rhöne
E) Loire

Cevap : A) Tuna

3. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’nın fizyografik bölgelerinden biri değildir?

A) Paris Bölgesi
B) Kuzey Avrupa Ovası
C) Güney Dağlık Bölgesi
D) Kuzeybatı Dağlık (Tepelik) Bölgesi
E) Merkezî Dağlar ve Platolar

Cevap : A) Paris Bölgesi

4. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde karasal iklim görülmez?

A) Macaristan
B) Slovakya
C) Avusturya
D) Çek Cumhuriyeti
E) İngiltere

Cevap : E) İngiltere

5. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Batı Avrupa coğrafî bölgesi içinde ver almaz?

A) Romanya
B) Belçika
C) Hollanda
D) Fransa
E) Almanya

Cevap : A) Romanya

6. Aşağıdakilerden hangisi Birleşik Krallık/ Britanya bölgelerinden biri değildir?

A) İskoçya
B) İngiltere
C) Rhein Rift Vadisi
D) Galler
E) Kuzey İrlanda

Cevap : C) Rhein Rift Vadisi

7. Avrupa’da nüfusun artmasında en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Denizcilik
B) Tarım
C) Sanat faaliyetleri
D) Seracılık
E) Sanayi Devrimi

Cevap : E) Sanayi Devrimi

8. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Doğu Avrupa bölgesi içinde yer almaz?

A) Slovakya
B) Letonya
C) Macaristan
D) Polonya
E) Avusturya

Cevap : E) Avusturya

9. Avrupa’da demir yolları önemli merkezlerin etrafında dairesel bir ağ oluşturarak gelişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu merkezlerden biri değildir?

A) Paris
B) Londra
C) Berlin
D) Viyana
E) Sofya

Cevap : E) Sofya

10. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Avrupa’da 13. yüzyılda ürün artışı sağladığı için benimsenen tarım sistemidir?

A) Damla sulama sistemi
B) Tarla drenajındaki iyileştirmeler
C) Üçlü tarla rotasyon sistemi
D) Yeni alanların tarıma açılması
E) Gübre kullanımı

Cevap : C) Üçlü tarla rotasyon sistemi

11. İtalya’nın en büyük ve en önemli ovası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuna Ovası
B) Po Ovası
C) Eflak Ovası
D) Ren Ovası
E) Sein Ovası

Cevap : B) Po Ovası

12. Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın Kuzey Denizi kenarındaki önemli limanlarından biri değildir?

A) Kiel
B) Bremerhaven
C) Rostock
D) Marsilya
E) Hamburg

Cevap : D) Marsilya

13. Danimarka ekonomisinin temelini oluşturan ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulaşım
B) Turizm
C) Tarım
D) Sanayi
E) Ticaret

Cevap : C) Tarım

14. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Benelüks olarak adlandırılan ülkeler doğru verilmiştir?

A) Hollanda-Letonya-Lüksemburg
B) Litvanya-Lüksemburg -Rusya
C) Lüksemburg -Rusya-Hollanda
D) Hollanda-Belçika-Lüksemburg
E) Belçika-Lüksemburg-Macaristan

Cevap : D) Hollanda-Belçika-Lüksemburg

15. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde turizm daha az gelişmiştir?

A) İngiltere
B) İtalya
C) İspanya
D) Romanya
E) Fransa

Cevap : D) Romanya

16. Aşağıdaki tarımsal ürünlerden hangisi Fransa’da üretilmez?

A) Pirinç
B) Ananas
C) Buğday
D) Patates
E) Zeytin

Cevap : B) Ananas

17. Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın en çok turist gönderdiği ülkelerden biri değildir?

A) Fransa
B) İspanya
C) Türkiye
D) Bulgaristan
E) Yunanistan

Cevap : D) Bulgaristan

18. Aşağıdaki bölgelerden hangisi Avrupa sanayi kuşağı içinde yer almaz?

A) Ruhr
B) Napoli
C) Saksonya
D) Charleroi
E) Silezya

Cevap : B) Napoli

19- İngiltere’nin en önemli turizm merkezi, çeşitli rekreasyon kolaylıkları, eğlence ve kültürel imkânları ile ünlü şehri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Londra
B) Manchester
C) Liverpool
D) Leeds
E) Belfast

Cevap : A) Londra

20. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin kıyıları buzul dönemin ardından buzların erimesiyle oluşan kalın ve yüksek vadi duvarlarıyla çevrili fiyortlardan oluşmaktadır?

A) Fransa
B) Norveç
C) Almanya
D) İsveç
E) Danimarka

Cevap : B) Norveç

Dünya Bölgeleri: Avrupa

Auzef Coğrafya

Dünya Bölgeleri Avrupa 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!