auzefiş sağlığı ve güvenliğiTemel Fizik

Temel Fizik 2022-2023 Final Soruları

#1. Elektrik yükleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Negatif yükler pozitif yükleri iter.

#2. I. Skaler bir niceliğin büyüklüğü ve yönü vardır. II. Bir vektörün tanımlanması için bir sayı ve uygun bir birim yeterlidir. III. Bir skalerin tanımlanması için yön bilgisine ihtiyaç duyulur Yukarıdaki önermelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap : B) Yalnız II

#3. Yukarıda verilen sorunun doğru şıkkını işaretleyiniz.

Cevap : D) 0.430

#4. I. Isı bir enerji çeşididir. II. Sıcaklık bir enerji çeşididir. III. Isi termometre ile ölçülür. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap : C) Yalnız I

#5. Yukarıda verilen sorunun doğru şıkkını işaretleyiniz.

Cevap : E) kg m/s²

#6. Dielektrik malzemeler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Boşlukta dielektrik sabitinin değeri 1.5’tir.

#7. Yukarıda verilen sorunun doğru şıkkını işaretleyiniz.

Cevap : A)

#8. Yukarıda verilen sorunun doğru şıkkını işaretleyiniz.

Cevap : D) 0.5

#9. I. Radyoaktif çekirdekler tarafından oluşturulan nükleer tepkimelerle yayılırlar. II. Elektromanyetik dalga spektrumunda en düşük frekans aralığına sahiptirler. III. Metallerden ve beton engellerden geçebilirler. Gama ışınları ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap : C) I ve III

#10. m kütleli bir cisim, kütlesi 200 kg olan 1 kW gücündeki bir asansör ile, 150 saniyede, 50 metre yüksekliğe taşınmaktadır. Buna göre, m kütlesi kaç kg'dır? (g=10 m/s²)

Cevap : A) 100

#11. 1 kWh elektrik enerjisinin bedeli 10 TL ise, çalıştığında 750 W güç harcayan bir televizyon, 150 dakika çalıştırıldığında kaç TL'lik enerji harcar?

Cevap : C) 11,25

#12. Yukarıda verilen sorunun doğru şıkkını işaretleyiniz.

Cevap : E) 3,8

#13. x ekseni boyunca hareket eden bir parçacığın zamana göre hareket denklemi x(t) = -2t³ + 6t² ifadesi ile verilmektedir. Parçacığın t = 3 s'de anlık hızı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) -18 m/s

#14. I. Bir cisim üzerine etki eden yerçekimi kuvveti, ağırlık merkezi olarak adlandırılan tek bir noktaya etki eden bir kuvvet gibi düşünülebilir. II. Birden fazla katı cisimden oluşan bir mekanik sistemde, kütlelerin çekim kuvvetlerinin birbirlerine göre etkisiz olacağı bir denge konumu yoktur. III. Tork skaler bir büyüklüktür. IV. Kuvvetler dönme hareketinde bir değişime sebep olabilir. Yukarıdaki önermelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap : B) I ve IV

#15. Yukarıda verilen sorunun doğru şıkkını işaretleyiniz.

Cevap : C)

2022-2023
ve
2023-2024
Dönemlerinde aynı soru sorulmış, sadece şıkların yerleri değiştirilmiş

#16. Yatay ve sürtünmesi önemsiz düzlemde sırasıyla sabit 2v ve v hızlarıyla hareket eden m1 ve m2 kütleli A ve B cisimlerinin momentumları eşit büyüklüktedir. Buna göre, m1 / m2 oranı kaçtır?

Cevap : E) 1/2

#17. 42 °F sıcaklığındaki bir karışımın sıcaklığı 25 °C artırılırsa son sıcaklık kaç °F olur?

Cevap : A) 119

#18. Ses dalgalarının homojen bir ortamda yayıldığı ve yayılımının tamamen dairesel olduğu kabulleri altında, ..... oluşan ses enerjisi bütün yönlere eşit olarak dağılır. Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) noktasal kaynakta

#19. Bir kondansatörün her bir plakası üzerinde biriken yük miktarı 30 Coulomb ve devreye uygulanan potansiyel fark 80 Volt ise, kondansatör yüklendiğinde enerjisi kaç Joule olur?

Cevap : B) 1200

#20. Spektral çizgi genişlemesi ve dağılım fonksiyonu ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

Cevap : A) Doppler genişlemesi – Lorentz fonksiyonu

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Temel Fizik 2022-2023 Final Soruları

1. Bir kondansatörün her bir plakası üzerinde biriken yük miktarı 30 Coulomb ve devreye uygulanan potansiyel fark 80 Volt ise, kondansatör yüklendiğinde enerjisi kaç Joule olur?

A) 800
B) 1200
C) 2400
D) 1600
E) 2000

Cevap : B) 1200

2. I. Isı bir enerji çeşididir.
II. Sıcaklık bir enerji çeşididir.
III. Isi termometre ile ölçülür.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız III
B) II ve III
C) Yalnız I
D) Yalnız II
E) I ve III

Cevap : C) Yalnız I

3. Dielektrik malzemeler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dielektrik sabiti boyutsuzdur.
B) Boşlukta dielektrik sabitinin değeri 1.5’tir.
C) Dielektrik malzemeler ferromanyetik özelliğe sahiptirler.
D) Dielektrik sabiti kondansatörün sığasını artırır.
E) Dielektrik sabiti pozitif değer alır.

Cevap : B) Boşlukta dielektrik sabitinin değeri 1.5’tir.

4. Ses dalgalarının homojen bir ortamda yayıldığı ve yayılımının tamamen dairesel olduğu kabulleri altında, ….. oluşan ses enerjisi bütün yönlere eşit olarak dağılır.
Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) çizgisel kaynakta
B) alan kaynakta
C) düzlemsel kaynakta
D) noktasal kaynakta
E) ses kaynağında

Cevap : D) noktasal kaynakta

5. x ekseni boyunca hareket eden bir parçacığın zamana göre hareket denklemi x(t) = -2t³ + 6t² ifadesi ile verilmektedir. Parçacığın t = 3 s’de anlık hızı aşağıdakilerden hangisidir?

A) -9 m/s
B) -24 m/s
C) -15 m/s
D) -18 m/s
E) -27 m/s

Cevap : D) -18 m/s

6. Yatay ve sürtünmesi önemsiz düzlemde sırasıyla sabit 2v ve v hızlarıyla hareket eden m1 ve m2 kütleli A ve B cisimlerinin momentumları eşit büyüklüktedir. Buna göre, m1 / m2 oranı kaçtır?

A) 1
B) 3/2
C) 2
D) 1/3
E) 1/2

Cevap : E) 1/2

7. Elektrik yükleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Negatif yükler negatif yükleri iter.
B) Pozitif yükler negatif yükleri çeker.
C) Pozitif yükler pozitif yükleri iter.
D) Negatif yükler pozitif yükleri çeker.
E) Negatif yükler pozitif yükleri iter.

Cevap : E) Negatif yükler pozitif yükleri iter.

8. Temel Fizik 2022-2023 Final Soruları 8. soru-min
Yukarıda verilen sorunun doğru şıkkını işaretleyiniz.

A) 7,2
B) 6,4
C) 4,2
D) 3,2
E) 3,8

Cevap : E) 3,8

9. Temel Fizik 2022-2023 Final Soruları 9. soru-min
Yukarıda verilen sorunun doğru şıkkını işaretleyiniz.

A) m³/kg s
B) m³
C) m³/kg s²
D) kgs/m³
E) kg m/s²

Cevap : E) kg m/s²

10. Temel Fizik 2022-2023 Final Soruları 10. soru-min
Yukarıda verilen sorunun doğru şıkkını işaretleyiniz.

A) 0.2
B) 0.4
C) 2
D) 0.5
E) 5

Cevap : D) 0.5

11. Temel Fizik 2022-2023 Final Soruları 11. soru-min
Yukarıda verilen sorunun doğru şıkkını işaretleyiniz.

A) 0,478
B) 0,388
C) 0,288
D) 0.430
E) 0,308

Cevap : D) 0.430

12. 42 °F sıcaklığındaki bir karışımın sıcaklığı 25 °C artırılırsa son sıcaklık kaç °F olur?

A) 119
B) 120
C) 117
D) 118
E) 116

Cevap : A) 119

13. 1 kWh elektrik enerjisinin bedeli 10 TL ise, çalıştığında 750 W güç harcayan bir televizyon, 150 dakika çalıştırıldığında kaç TL’lik enerji harcar?

A) 11
B) 10,5
C) 11,25
D) 10,75
E) 11,5

Cevap : C) 11,25

14. Temel Fizik 2022-2023 Final Soruları 14. soru-min
Yukarıda verilen sorunun doğru şıkkını işaretleyiniz.

A) Temel Fizik 2022-2023 Final Soruları 14. soru a şıkkı
B) Temel Fizik 2022-2023 Final Soruları 14. soru b şıkkı
C) Temel Fizik 2022-2023 Final Soruları 14. soru c şıkkı
D) Temel Fizik 2022-2023 Final Soruları 14. soru d şıkkı
E) Temel Fizik 2022-2023 Final Soruları 14. soru e şıkkı

Cevap : C)

15. Spektral çizgi genişlemesi ve dağılım fonksiyonu ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Doppler genişlemesi – Lorentz fonksiyonu
B) Saturasyon genişlemesi – Gauss fonksiyonu
C) Doğal çizgi genişlemesi – Lorentz fonksiyonu
D) Çarpışma genişlemesi – Lorentz fonksiyonu
E) Basınç genişlemesi – Lorentz fonksiyonu

Cevap : A) Doppler genişlemesi – Lorentz fonksiyonu

16. I. Radyoaktif çekirdekler tarafından oluşturulan nükleer tepkimelerle yayılırlar.
II. Elektromanyetik dalga spektrumunda en düşük frekans aralığına sahiptirler.
III. Metallerden ve beton engellerden geçebilirler.
Gama ışınları ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) Yalnız II
C) I ve III
D) Yalnız I
E) II ve III

Cevap : C) I ve III

17. I. Bir cisim üzerine etki eden yerçekimi kuvveti, ağırlık merkezi olarak adlandırılan tek bir noktaya etki eden bir kuvvet gibi düşünülebilir.
II. Birden fazla katı cisimden oluşan bir mekanik sistemde, kütlelerin çekim kuvvetlerinin birbirlerine göre etkisiz olacağı bir denge konumu yoktur.
III. Tork skaler bir büyüklüktür.
IV. Kuvvetler dönme hareketinde bir değişime sebep olabilir.
Yukarıdaki önermelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve IV
C) Yalnız I
D) III ve IV
E) I, III ve IV

Cevap : B) I ve IV

18. I. Skaler bir niceliğin büyüklüğü ve yönü vardır.
II. Bir vektörün tanımlanması için bir sayı ve uygun bir birim yeterlidir.
III. Bir skalerin tanımlanması için yön bilgisine ihtiyaç duyulur
Yukarıdaki önermelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I ve II
E) Yalnız I

Cevap : B) Yalnız II

19. Temel Fizik 2022-2023 Final Soruları 19. soru-min
Yukarıda verilen sorunun doğru şıkkını işaretleyiniz.

A) Temel Fizik 2022-2023 Final Soruları 19. soru a şıkkı
B) Temel Fizik 2022-2023 Final Soruları 19. soru b şıkkı
C) Temel Fizik 2022-2023 Final Soruları 19. soru c şıkkı
D) Temel Fizik 2022-2023 Final Soruları 19. soru d şıkkı
E) Temel Fizik 2022-2023 Final Soruları 19. soru e şıkkı

Cevap : A)

20. m kütleli bir cisim, kütlesi 200 kg olan 1 kW gücündeki bir asansör ile, 150 saniyede, 50 metre yüksekliğe taşınmaktadır. Buna göre, m kütlesi kaç kg’dır? (g=10 m/s²)

A) 100
B) 300
C) 200
D) 150
E) 50

Cevap : A) 100

Temel Fizik

Telegram İş sağlığı Ve güvenliği facebook iş sağlığı ve güvenliği
Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans, Makine ve teçhizat 2 2020 final soruları< Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans, Temel Fizik Vize 2021 Deneme Sınavı -4

Temel Fizik 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!