auzefBilgisayar UygulamalarıSivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Bilgisayar Uygulamaları 2021 Bütünleme Soruları

Bilgisayar Uygulamaları 2021 Bütünleme Soruları

1- Bilgisayarın islevleri ve yetenekleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : Kendiliginden (hiçbir müdahale olmakszin) bilgi ve veri üretme

2- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı tür bir bilgisayarda kullanılan işletim sistemi programıdır?

Cevap : Windows NT

3- MS PowerPoint çalışma sayfasına yeni bir slayt eklemek için kullanılan kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : CTRL+N

4- Birden çok belge ile çalışırken Word’den çıkmadan bir belge kapatabilmek için kullanılabilecek kısa yol tuşları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : CTRL+ W ya da CTRL+F4

5- MS word programında belgenize içindekiler tablosu eklemek için hangi menü kullanılmalıdır?

Cevap : Ekle

6- Fotoğraf ve resimleri görüntülemenize, üzerinde değişiklikler yapmanıza, resim çizmenize, resimler üzerinde çeşitli efektler uygulamanıza izin veren tüm yazılımlara ne ad verilir

Cevap : Grafik yazılımları

7- Bilgisayarda işlemci aşağıdaki donanımların hangisinin üzerine monte edilir ya da takılır?

Cevap : Anakart

8- MS Excel’de Çözücü eklentisinin kullanılacağı amaç hücre için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Amaç hücre hiçbir zaman formül içermemelidir.

9- MS Excel’de kuruluma hazır bir șekilde bekleyen eklentileri aktif (kullanılabilir) hale getirmek için uygulanacak adımlar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Dosya-Dışarı aktar-açılan pencerede ilgili seçenek

10- Word ekranında yazım alanında yanıp sönen, metnin yazılacağı yeri gösteren I biçimindeki dikey çizgiye ne ad verilmektedir?

Cevap : imleç

11- MS Exceľde birden fazla çalışma kitabı ile aynı anda çalışırken çalışma kitapları arasında geçiş yapmak için sırasıyla hangi işlemler yapılmalıdır?

Cevap : Görünüm Menüsü- Pencerelerde Geçis Yap

12- Aşağıdakilerden hangisi MS Excel’de Çözücü Parametreleri penceresinde bulunan çözme yöntemlerinden biridir?

Cevap : Pozitif

13- MS Excel’de herhangi bir grafiğe seri eklemek için hangi düğmeden yararlanılır?

Cevap : Gösterge Girdileri Ekle

14- MS Excel’de satırların ve sütunların kesiştikleri her bir kutuya ne ad verilir?

Cevap : Hücre

15- MS World programında hazırlanan belgelerin dosyaların uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :.docx

16- I- Seçenekler’i, sonra da Eklentiler kategorisini tıklatın.
II- Yönet kutusunda. Excel Eklentileri’ni ve ardından Git’i tıklatın.
III- Dosya sekmesini tıklatın.
IV- Kullanılabilir eklentiler kutusunda, devre dışı bırakmak istediğiniz eklentinin yanındaki onay kutusunun işaretini kaldırın ve tamamı tıklatın.
Bir Ms Excel eklentisini devre dışı bırakmak için izlenilmesi gereken adımlar yukarıda karışık bir şekilde verilmiştir. İlgili adımları doğru sıralama ile veren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : III-II-I-IV

17- Aşağıdakilerden hangisi bir MS Powerpoint menüsü değildir?

Cevap : Postalar

18- Herhangi bir konuyla ilgili birbiriyle ilişkili çok sayıda ve farklı kayıtların tutulduğu bir bilgi havuzu ….. olarak tanımlanabilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Veri

19- Ms Excelde çalışmanın yapıldığı günki tarihi tarih biçiminde veren komut?

Cevap : =ŞİMDİ()

20- MS Excel tablosunda A3 hücresine =ÇARPMA(A2:B1:B2) formulu yazıp ENter tuşuna basarsanız A3 hücresi….?

Cevap : 144

21- Grafiği tıklatın.
ENTER tuşuna basın.
Yeni bir ad yazın.
Düzen sekmesinin özellikler grubunda Grafik Adı metin kutusunu tıklatın.
MS Excel’de oluşturulan bir grafiğin adını değiştirmek için izlenmesi gereken adımlar yukarıda karışık olarak verilmiştir. Grafiğin adını değiştirmek için izlenmesi gereken ilgili adımları doğru sıralama ile veren seçenek asşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : IV-I-II-III

22- Aşağıdakilerden hangisi MS Acsess sayesinde yapabileceğimiz işlemlerden biri değildir?

Cevap : Video içeriği oluşturabiliriz.

23- MS Excel’de =FAIZ_ ORANI(100-200:10000) formülünün ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :100 donem sonra elde edeceginiz 10000TL’nin degerini 200TLye eşitleyen faiz oranını verir

Bilgisayar Uygulamaları

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
telegram - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Bilgisayar Uygulamaları 2021 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!