auzefSağlık Kurumları İşletmeciliğiTıbbi DokümantasyonTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

Tıbbi Dokümantasyon 2023-2024 Final Soruları

Auzef Tıbbi Dokümantasyon 2023-2024 Final Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi gelen evrakların kontrol ve izlenmesi sürecinin aşamalarından değildir?

Cevap : C) Arşivleme

#2. Tıbbi dokümanların bilimsel kurallara uygun olarak toplanması, yeniden düzenlenmesi, saklanması ve gerektiğinde hizmete sunulması ile ilgili işlemlerin tümüne ne ad verilir?

Cevap : B) Tıbbi dokümantasyon

#3. Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyası içinde yer alması gereken formlardan biri değildir?

Cevap : E) Bulaşıcı hastalık bildirim formu

#4. Aşağıdakilerden hangisi hastane bilgi sistemlerinin ilk kurulma amaçlarındandır?

Cevap : B) Doğru faturalama yapabilme

#5. Temel sağlık istatistik modülü (TSİM) dağıtık veri tabanına göre hangi yıl kullanıma girmiştir?

Cevap : A) 1997

#6. Aşağıdakilerden hangisi 15-49 yaş evli kadın bildirim formunu doldurmakla yükümlüdür?

Cevap : B) Ebe/Hemşire

#7. Aşağıdakilerden hangisi her türlü acil vaka ile yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, bünyesinde mevcut uzmanlık dallarıyla ilgili hastaların kabul edildiği en az 50 yataklı sağlık kurumlarıdır?

Cevap : A) Genel hastane

#8. Aşağıdakilerden hangisi hastaneye müracaat eden hastaların dosyasını hazırlayan ve her dosya üzerine kayıt numarasını işleyen kişidir?

Cevap : E) Arşiv memuru

#9. Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyalarında yer alan kimlik bilgileri bölümünü doldurmakla yükümlüdür?

Cevap : B) Tıbbi sekreter

#10. Uluslararası hastalık sınıflandırılmasında kullanılan ICD-10 kaç ciltten oluşmaktadır?

Cevap : A) 3 cilt

#11. Aşağıdakilerden hangisi klinik karar destek sistemlerinin kullanıldığı alanlardan biri değildir?

Cevap : D) Müstehaklık sorgulama

#12. Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde hastaların yatarak tedavi gördükleri yerdir?

Cevap : D) Klinik

“Hastanelerde hastaların yatarak tedavi gördükleri yerlere ‘klinik/servis’ denir.”

#13. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında hasta dosyaları arşivinin oluşturulması için en uygun yerdir?

Cevap : E) Zemin kat

#14. Aşağıdakilerden hangisi e-devletin ana vurgularından biri değildir?

Cevap : C) Uluslararası işbirliğini arttırma

#15. Aşağıdaki kayıtların hangisinde ICD-O kullanılmaktadır?

Cevap : C) Onkoloji

#16. Aşağıdakilerden hangisi önemli sağlık dokümanlarından biri olan Edwin Smith papirüsünün ait olduğu dönemdir?

Cevap : E) Mısırlılar dönemi

#17. Aşağıdakilerden hangisi yataksız sağlık kurumları içinde yer almaz?

Cevap : D) Şehir Hastaneleri

#18. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi arşivler için en uygun örgütlenme şeklidir?

Cevap : A) Merkezsel

#19. Aşağıdakilerden hangisi yerkürenin farklı bölgelerinde yaşayan insan, toplum ve devletler arasındaki iletişim ve etkileşim derecesinin giderek artmasını ifade eden kavramdır?

Cevap : D) Küreselleşme

#20. Üniversite hastanelerinde hasta dosyaları ne kadar süre ile saklanmalıdır?

Cevap : C) 100 yıl

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Tıbbi Dokümantasyon 2023-2024 Final Soruları

Tıbbi Dokümantasyon 2023-2024 Final Soruları

Tıbbi Dokümantasyon: Geçmişten Günümüze Sağlık Sektöründe Bilgi Yönetimi

Tıbbi dokümantasyon, insanlık tarihinin en eski uygulamalarından biri olup, Mısırlılardan bugüne uzanan zengin bir geçmişe sahiptir. Edwin Smith papirüsü, Mısırlıların tıbbi bilgileri kaydetme konusundaki ustalıklarının bir göstergesi olarak kabul edilir. Günümüzde ise bu alan, ICD-10 gibi uluslararası hastalık sınıflandırma sistemleri ve geniş kapsamlı elektronik sağlık kayıtları ile devasa bir evrime uğramıştır.

Tıbbi dokümantasyonun evrimindeki bir diğer önemli adım, 1997 yılında kullanıma giren Temel Sağlık İstatistik Modülü (TSİM) ile atılmıştır. Bu modül, sağlık verilerinin toplanması, işlenmesi ve analiz edilmesi sürecini büyük ölçüde dijitalleştirmiştir. Öte yandan, e-devlet uygulamalarının sağlık sektörüne entegrasyonu, hizmetlerin daha erişilebilir ve verimli hale gelmesine katkıda bulunmuştur. Ancak, bu entegrasyonun odak noktası, uluslararası işbirliğinden ziyade, elektronik iletişim ve bilişim teknolojilerinin etkin kullanımı üzerine kurulmuştur.

Hastane bilgi sistemlerinin ilk kurulma amaçlarından biri olan doğru faturalama, sağlık sektöründe kayıt tutmanın temel gerekliliklerinden biri haline gelmiştir. Bu sistemler, hastaların tedavi süreçlerini izlemek, tıbbi kayıtlarını yönetmek ve hizmetlerin kalitesini artırmak için tasarlanmıştır. Özellikle üniversite hastanelerinde, hasta dosyalarının yüz yıl gibi uzun bir süre saklanması, tıbbi araştırmalar ve uzun vadeli sağlık trendlerinin analizi için hayati önem taşır.

Sağlık sektöründe bilgi yönetimi, yalnızca hastane içinde değil, toplumun geneline yayılmıştır. Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri gibi yataksız sağlık kurumları, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde önemli rol oynar. Bu kurumlar, özellikle evli kadınlar gibi belirli demografik gruplara yönelik hizmetler sunarak, toplum sağlığının genel durumunu iyileştirmeye katkıda bulunur.

Klinik karar destek sistemlerinin kullanımı, tıbbi karar verme sürecini destekleyerek, hastalıkların daha hızlı ve doğru bir şekilde teşhis edilmesine olanak tanır. Bu sistemler, özellikle onkoloji gibi karmaşık ve çok disiplinli alanlarda, hastaların tedavi planlarının optimize edilmesinde kritik bir rol oynar.

Sonuç olarak, tıbbi dokümantasyon ve sağlık bilgi sistemleri, sağlık sektörünün temel taşlarından biri haline gelmiştir. Bu sistemler, hastaların tedavi süreçlerini iyileştirmek, sağlık hizmetlerinin verimliliğini artırmak ve tıbbi araştırmaları desteklemek için vazgeçilmezdir. Küreselleşme ile birlikte, bu teknolojilerin dünya genelinde yaygınlaşması ve gelişmesi, sağlık hizmetlerinin geleceğinde önemli bir rol oynamaya devam edecektir.

@lolonolo_com

Tıbbi Dokümantasyon 2023-2024 Final Soruları

1. Uluslararası hastalık sınıflandırılmasında kullanılan ICD-10 kaç ciltten oluşmaktadır?

A) 3 cilt
B) 12 cilt
C) 4 cilt
D) 8 cilt
E) 6 cilt

Cevap : A) 3 cilt

2. Temel sağlık istatistik modülü (TSİM) dağıtık veri tabanına göre hangi yıl kullanıma girmiştir?

A) 1997
B) 2022
C) 2020
D) 2003
E) 1995

Cevap : A) 1997

3. Aşağıdakilerden hangisi e-devletin ana vurgularından biri değildir?

A) Elektronik ortamda iletişim kurma
B) Kalkınmayı sağlama
C) Uluslararası işbirliğini arttırma
D) Bilişim teknolojilerin kullanma
E) Yeniden yapılanma

Cevap : C) Uluslararası işbirliğini arttırma

4. Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyası içinde yer alması gereken formlardan biri değildir?

A) Derece kağıdı
B) Hasta tabelası
C) Ameliyat kağıdı
D) Çıkış özeti
E) Bulaşıcı hastalık bildirim formu

Cevap : E) Bulaşıcı hastalık bildirim formu

5. Üniversite hastanelerinde hasta dosyaları ne kadar süre ile saklanmalıdır?

A) 15 yıl
B) 5 yıl
C) 100 yıl
D) 20 yıl
E) 10 yıl

Cevap : C) 100 yıl

6. Aşağıdakilerden hangisi her türlü acil vaka ile yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, bünyesinde mevcut uzmanlık dallarıyla ilgili hastaların kabul edildiği en az 50 yataklı sağlık kurumlarıdır?

A) Genel hastane
B) Gün hastanesi
C) Belde hastanesi
D) Eğitim ve araştırma hastanesi
E) Özel dal hastanesi

Cevap : A) Genel hastane

7. Aşağıdakilerden hangisi önemli sağlık dokümanlarından biri olan Edwin Smith papirüsünün ait olduğu dönemdir?

A) Asurlular dönemi
B) Sümerliler dönemi
C) Antik Yunan dönemi
D) Ortaçağ dönemi
E) Mısırlılar dönemi

Cevap : E) Mısırlılar dönemi

8. Aşağıdaki kayıtların hangisinde ICD-O kullanılmaktadır?

A) Veterinerlik
B) ilaç
C) Onkoloji
D) Sindirim sistemi hastalıkları
E) Çocuk hastalıkları

Cevap : C) Onkoloji

9. Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyalarında yer alan kimlik bilgileri bölümünü doldurmakla yükümlüdür?

A) Hemşire
B) Tıbbi sekreter
C) Asistan hekim
D) Uzman hekim
E) Sağlık memuru

Cevap : B) Tıbbi sekreter

10. Aşağıdakilerden hangisi gelen evrakların kontrol ve izlenmesi sürecinin aşamalarından değildir?

A) Evrakı gruplandırma
B) Teslim alma
C) Arşivleme
D) Evrakı açma
E) Kaydetme

Cevap : C) Arşivleme

11. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi arşivler için en uygun örgütlenme şeklidir?

A) Merkezsel
B) Dağınık
C) Matriks
D) Fonksiyonel
E) Karma

Cevap : A) Merkezsel

12. Aşağıdakilerden hangisi klinik karar destek sistemlerinin kullanıldığı alanlardan biri değildir?

A) Tedavi planlama
B) İzlem
C) Görüntü tanıma
D) Müstehaklık sorgulama
E) Tanı desteği

Cevap : D) Müstehaklık sorgulama

13. Aşağıdakilerden hangisi yataksız sağlık kurumları içinde yer almaz?

A) Aile Sağlığı Merkezleri (ASM)
B) Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM)
C) Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)
D) Şehir Hastaneleri
E) Halk Sağlığı Laboratuvarları

Cevap : D) Şehir Hastaneleri

14. Aşağıdakilerden hangisi 15-49 yaş evli kadın bildirim formunu doldurmakla yükümlüdür?

A) Tıbbi sekreter
B) Ebe/Hemşire
C) Başhemşire
D) Asistan hekim
E) Uzman hekim

Cevap : B) Ebe/Hemşire

15. Aşağıdakilerden hangisi hastaneye müracaat eden hastaların dosyasını hazırlayan ve her dosya üzerine kayıt numarasını işleyen kişidir?

A) Hemşire
B) Hekim
C) Kalite koordinatörü
D) Sağlık memuru
E) Arşiv memuru

Cevap : E) Arşiv memuru

16. Aşağıdakilerden hangisi yerkürenin farklı bölgelerinde yaşayan insan, toplum ve devletler arasındaki iletişim ve etkileşim derecesinin giderek artmasını ifade eden kavramdır?

A) Erişim
B) Hakkaniyet
C) Rekabet
D) Küreselleşme
E) Yönetişim

Cevap : D) Küreselleşme

17. Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde hastaların yatarak tedavi gördükleri yerdir?

A) Ameliyathane
B) Poliklinik
C) Koğuş
D) Klinik
E) Hasta kabul

Cevap : D) Klinik

“Hastanelerde hastaların yatarak tedavi gördükleri yerlere ‘klinik/servis’ denir.”

18. Tıbbi dokümanların bilimsel kurallara uygun olarak toplanması, yeniden düzenlenmesi, saklanması ve gerektiğinde hizmete sunulması ile ilgili işlemlerin tümüne ne ad verilir?

A) Bilgi sistemi
B) Tıbbi dokümantasyon
C) Kayıt tutma
D) Rapor süreci
E) Arşiv yönetimi

Cevap : B) Tıbbi dokümantasyon

19. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında hasta dosyaları arşivinin oluşturulması için en uygun yerdir?

A) Bodrum kat
B) Çatı katı
C) Tavan arası
D) Hastane binasının dışı
E) Zemin kat

Cevap : E) Zemin kat

20. Aşağıdakilerden hangisi hastane bilgi sistemlerinin ilk kurulma amaçlarındandır?

A) Bekleme sürelerini azaltabilme
B) Doğru faturalama yapabilme
C) Kimlik doğrulama yapabilme
D) Hızlı teşhis koyabilme
E) Laboratuvar tetkiki isteyebilme

Cevap : B) Doğru faturalama yapabilme

Tıbbi Dokümantasyon

Auzef Tıbbi Dokümantasyon

Tıbbi Dokümantasyon 2023-2024 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!