AnatomiauzefTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

Anatomi (TDS) 2023-2024 Final Soruları

Anatomi (TDS) 2023-2024 Final Soruları

#1. Kalın bağırsağın ilk ve en geniş bölümüne ne ad verilir?

Cevap : E) Çekum

#2. “Digestio” ne anlama gelmektedir?

Cevap : B) Sindirim

#3. Aşadakilerden hangisi burunda yer almaz?

Cevap : E) Tunica fibrosa

#4. Meme dokusunu süt yapımı için uyaran hormon aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Prolaktin

#5. Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarından biri değildir?

Cevap : C) Organum salivarias


#6. "Viscerocranium kemikleri ........ anlamına gelmektedir. “ Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) yüz kemikleri

#7. Kalbin kasılması sırasında oluşan kan basıncına ne ad verilir?

Cevap : A) Büyük tansiyon

#8. Beyin, duyu organları, solunum ve sindirim sistemlerinin başlangıç bölümlerini dış etkilere karşı koruyan kemiklere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Baş kemikleri

#9. A. Vertebralis hangi damardan ayrılır?

Cevap : B) a. subclavia

#10. Solunan havanın alt solunum yollarına geçişini ve sesin oluşumunu aşağıdaki organlardan hangisi sağlar?

Cevap : D) Gırtlak


#11. Kadın üreme siteminin iç kısımları ile dış kısımlarını birbirine bağlayan tüp şeklindeki dokuya ne ad verilir?

Cevap : A) Vag(ina

#12. İşitme duyusunun alınması ve düzenlenmesi ile ilgili temel işitme merkezleri beynin hangi lobunda yer alır?

Cevap : C) Lobus temporalis

#13. “Trikü spit kapak” hangi organda yer alır?

Cevap : A) Kalp

#14. Boşaltımda doğrudan görev alan organ aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Böbrekler

#15. Beyin yarım küreleri arasında ara beynin tavanında yer alan bezelye büyüklüğündeki bezene ad verilir?

Cevap : A) Epifiz bezi


#16. Aşağıdakilerden hangisi beyin yarım kürelerinde yer alan önemli oluklardan biridir?

Cevap : D) Sulcus centralis

#17. Kol sinir ağının Latincesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Plexus Brachialis

#18. Sindirim sisteminde, midenin sonundan başlayıp kör bağırsağa kadar uzanan bölüme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) İnce bağırsak

#19. Aşağıdakilerden hangisi kemik oluşumlarından biri değildir?

Cevap : C) Gaster

#20. Alt çene siniri olarak da ifade edilen sinir aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) N. Mandibularis


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Tıbbi Dokümantasyon bölümü Ocak 2024 final sına soruları

Anatomi (TDS) 2023-2024 Final Soruları
Anatomide ve fizyolojide önemli bir yere sahip olan, Ocak 2024 tarihli Anatomi Tıpta Dalı Seçmeleri (TDS) sınavında sorulan konular, insan vücudunun karmaşık yapısını ve işlevlerini anlamak için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Bu makale, sınavda sorulan bazı temel konuları detaylandıracak ve anatomi ile fizyolojinin hayati önemini vurgulayacak.

Sınavda “Digestio”nun anlamı olarak “Sindirim” doğru olarak belirtilmişti. Sindirim, besinlerin vücut tarafından emilebilecek hale getirilmesi sürecidir. İnsan vücudunun enerji ve besin ihtiyacını karşılamak için bu süreç hayati önem taşır.

Sinir sistemi, vücudun en karmaşık sistemlerinden biridir ve “Plexus Brachialis”, kol hareketlerinin kontrolü için önemli bir sinir ağını ifade eder. Sinirler, bedenin çeşitli kısımlarına mesaj göndermek ve almak için kullanılır, bu da motor ve duyu işlevlerinin düzenlenmesinde kritik bir rol oynar.

Dolaşım sisteminde, “a. subclavia” ve “a. vertebralis” gibi arterler, vücudun çeşitli bölgelerine oksijen ve besin taşırken, atık ürünlerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Bu, vücut fonksiyonlarının düzenlenmesi ve sağlığın sürdürülmesi için hayati önem taşır.

Solunum sistemi, oksijenin alınmasını ve karbondioksitin atılmasını sağlar. “Gırtlak”, sesin oluşumunda ve hava yolunun korunmasında önemli bir rol oynar. Bu organlar, hayatta kalma ve iletişim için temel işlevleri yerine getirir.

İskelet sistemi, koruma ve destek sağlar. “Baş kemikleri”, beyin gibi hayati organları korurken, “yüz kemikleri” ise duyu organlarını koruma altına alır. Kemikler, vücut yapısının temelini oluşturur ve hareket kabiliyetimizi destekler.

Endokrin sistem, “Prolaktin” gibi hormonlar aracılığıyla vücut fonksiyonlarını düzenler. Prolaktin, süt üretimi gibi önemli bir işlevi kontrol eder ve bu da türümüzün devamlılığı için önemlidir.

Kadın üreme sisteminde “Vag(ina”, dış dünyayla iç organlar arasında bir bağlantı sağlar ve üreme sağlığı için kritik bir rol oynar. Bu organlar, canlıların çoğalmasını ve türlerin devamını sağlar.

İşitme ve duyu organları, çevremizle etkileşimimizde merkezi bir rol oynar. Örneğin, “Lobus temporalis” işitme ve dil işleme gibi önemli işlevler için beyindeki ana merkezlerden biridir.

Bu sınavda sorulan konular, insan vücudunun karmaşıklığını ve her bir sistemin hayati önemini vurgular. Anatomi ve fizyoloji, hayatın temelini anlamak için zorunlu alanlardır ve bu bilgiler tıp ve sağlık bilimlerindeki uygulamalar için temel teşkil eder.

1. Sindirim Sistemi ve Digestio (Sindirim)

Sindirim süreci, gıdaların vücudumuz tarafından emilime uygun hale getirilmesi sürecidir. Bu süreç, ağızdan başlayarak midede devam eder ve ince bağırsakta son bulur. Sindirim sistemi, hem fiziksel hem de kimyasal süreçlerden oluşur ve vücudun besinleri emmesine olanak tanır.

2. Sinir Sistemi ve Plexus Brachialis
Plexus Brachialis, kol ve omuz bölgesine motor ve duyu sinirleri sağlayan bir ağdır. Sinir sistemi, vücudun farklı kısımları arasında bilgi iletimini sağlayarak, hareket ve duyu algısını kontrol eder.

3. Dolaşım Sistemi ve A. Vertebralis

A. Vertebralis, beyne kan taşıyan önemli bir arterdir ve a. subclavia’dan ayrılır. Dolaşım sistemi, vücudun her yerine oksijen ve besinlerin taşınmasını sağlar ve atık maddelerin uzaklaştırılmasında kritik bir rol oynar.

4. Solunum Sistemi ve Gırtlak

Gırtlak, hem solunan havanın alt solunum yollarına geçişini sağlar hem de ses üretiminde temel bir organdır. Solunum sistemi, vücuda oksijen alınmasını ve karbondioksitin atılmasını sağlar.

5. İskelet Sistemi ve Baş Kemikleri

Baş kemikleri, beyin gibi hayati organları korur ve yüzün yapısını oluşturur. İskelet sistemi, vücuda destek sağlar, organları korur ve hareket etmemize olanak tanır.

6. Duysal Organlar ve Organum Vestibulocochleare

Organum vestibulocochleare, işitme ve denge duyusundan sorumlu organdır. Duysal organlar, çevremizdeki dünyayı algılamamızı sağlar.

@lolonolo_com

Anatomi (TDS) 2023-2024 Final Soruları

1. “Digestio” ne anlama gelmektedir?

A) Boşaltım
B) Sindirim
C) Solunum
D) Dışkılama
E) Emilim

Cevap : B) Sindirim

2. Kol sinir ağının Latincesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Plexus Cervicalis
B) Plexus Brachialis
C) Plexus Sacralis
D) Plexus Pudendalis
E) Plexus Lumbalis

Cevap : B) Plexus Brachialis

3. A. Vertebralis hangi damardan ayrılır?

A) a. radialis
B) a. subclavia
C) aortae
D) a. brachialis
E) a. renalis

Cevap : B) a. subclavia

4. Solunan havanın alt solunum yollarına geçişini ve sesin oluşumunu aşağıdaki organlardan hangisi sağlar?

A) Soluk borusu
B) Yutak
C) Yemek borusu
D) Gırtlak
E) Akciğerler

Cevap : D) Gırtlak

5. Beyin, duyu organları, solunum ve sindirim sistemlerinin başlangıç bölümlerini dış etkilere karşı koruyan kemiklere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kol kemikleri
B) Bacak kemikleri
C) Yüz kemikleri
D) Baş kemikleri
E) Göğüs kemikleri

Cevap : D) Baş kemikleri

6. Aşadakilerden hangisi burunda yer almaz?

A) Kıllar
B) Koku alma hücreleri
C) Kılcal kan damarları
D) Sinirler
E) Tunica fibrosa

Cevap : E) Tunica fibrosa

7. “Viscerocranium kemikleri …….. anlamına gelmektedir. “
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) toraks kafesi kemikleri
B) bacak kemikleri
C) kafa kemikleri
D) yüz kemikleri
E) karın kemikleri

Cevap : D) yüz kemikleri

8. Aşağıdakilerden hangisi beyin yarım kürelerinde yer alan önemli oluklardan biridir?

A) Sulcus metathamicus
B) Sulcus talamicus
C) Sulcus epifis
D) Sulcus centralis
E) Sulcus frontalis

Cevap : D) Sulcus centralis

9. Sindirim sisteminde, midenin sonundan başlayıp kör bağırsağa kadar uzanan bölüme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karaciğer
B) Kalın bağırsak
C) Pankreas
D) Safra kesesi
E) İnce bağırsak

Cevap : E) İnce bağırsak

10. Alt çene siniri olarak da ifade edilen sinir aşağıdakilerden hangisidir?

A) N. Vagus
B) N. Mandibularis
C) N. Oculomotorius
D) N. Trochlearis
E) N. Abducens

Cevap : B) N. Mandibularis

11. Meme dokusunu süt yapımı için uyaran hormon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyüme hormonu
B) Tiroid hormonu
C) Parat hormon
D) Tükürük bezi
E) Prolaktin

Cevap : E) Prolaktin

12. Kadın üreme siteminin iç kısımları ile dış kısımlarını birbirine bağlayan tüp şeklindeki dokuya ne ad verilir?

A) Vag(ina
B) Labia minora pudendi
C) Mons pubis
D) Clitor(i)s
E) Labia majora

Cevap : A) Vag(ina

13. Boşaltımda doğrudan görev alan organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akc
B) Epididim
C) Böbrekler
D) Skrotum
E) Testis

Cevap : C) Böbrekler

14. Kalın bağırsağın ilk ve en geniş bölümüne ne ad verilir?

A) Rektum
B) Anüs
C) Colon
D) Duedonum
E) Çekum

Cevap : E) Çekum

15. Kalbin kasılması sırasında oluşan kan basıncına ne ad verilir?

A) Büyük tansiyon
B) Sistol
C) Nabız
D) Diastol
E) Küçük tansiyon

Cevap : A) Büyük tansiyon

16. Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarından biri değildir?

A) Organum vestibulocochleare
B) Organum olfactus
C) Organum salivarias
D) Organum visus
E) Organum tactus

Cevap : C) Organum salivarias

17. İşitme duyusunun alınması ve düzenlenmesi ile ilgili temel işitme merkezleri beynin hangi lobunda yer alır?

A) Lobus sfenoidalis
B) Lobus frontalis
C) Lobus temporalis
D) Lobus occipitalis
E) Lobus parietalis

Cevap : C) Lobus temporalis

18. Aşağıdakilerden hangisi kemik oluşumlarından biri değildir?

A) Protuberontia
B) Epikondil
C) Gaster
D) Tüberositas
E) Tüberkül

Cevap : C) Gaster

19. “Trikü spit kapak” hangi organda yer alır?

A) Kalp
B) Karaciğer
C) Mide
D) Akciğer
E) Beyin

Cevap : A) Kalp

20. Beyin yarım küreleri arasında ara beynin tavanında yer alan bezelye büyüklüğündeki bezene ad verilir?

A) Epifiz bezi
B) Pankreas
C) Surrenal bez
D) Paratiroid bezi
E) Tiroid

Cevap : A) Epifiz bezi

Anatomi (TDS)

Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik
Telegram Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

Anatomi (TDS) 2023-2024 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!