auzefEgzersiz ve Spor BilimleriRekreasyonSporcu Sağlığı Ve İlkyardım

Sporcu Sağlığı Ve İlkyardım 2023-2024 Final Soruları

Sporcu Sağlığı Ve İlkyardım 2023-2024 Final Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda uzuv ya da bölgedeki kanamayı azaltmak üzere basınç uygulanacak noktalardan (baskı noktası) değildir?

Cevap : A) Baldır

#2. Ön çapraz bağ kopması hangi eklemin yaralanmasıdır?

Cevap : D) Diz

#3. Fiziksel kapasiteyi ve sağlığı geliştirmek amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Cevap : D) Fitnes çalışmaları

#4. Hangisi çıkıklara ilk yardım sırasında yapılmamalıdır?

Cevap : D) Eklemi normal pozisyona getirmek

#5. Buz uygulaması hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Ne kadar fazla yapılırsa o denli iyidir.


#6. Bak-dinle-hisset yöntemi ile ne anlaşılır?

Cevap : E) Kendiliğinden solunum yapıp yapmadığı

#7. Aşağıdakilerden hangisi rutin olarak bütün sporculara en az yıllık olarak yapılması önerilen tetkiklerdendir?

Cevap : A) Kan sayımı

#8. Spor ve sağlık ilişkileriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Yarışmacı sporcularda sporun olumlu etkisi nedeniyle ani ölüm sıklığı toplumun genelinden azdır.

#9. Aşağıdakilerden hangisi aşırı kullanım yaralanması sebebi değildir?

Cevap : C) Akut olarak dokunun dayanamayacağı kuvvete maruz kalması

#10. Koruyucu hekimlik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Röntgen çekilmesi koruyucu hekimlik hizmetidir.


#11. Spor yaralanmasının iyileşmesinde en son faz hangisidir?

Cevap : B) Olgunlaşma fazı

#12. Aşağıdakilerden hangisi çocuklukta okul çağıdır?

Cevap : E) 6-12 yaş

#13. Aşağıdakilerden hangisi antrenmanla geli motorik özelliklerden değildir?

Cevap : B) Mental direnç

#14. Hangisi tedavi amaçlı istisnai kullanım izni verilmesi için değerlendirilen uygunluk şartlarından değildir?

Cevap : C) Maddenin yan etkisinin olması

#15. Aşağıdakilerden hangisi burnu kanayan birine ilk yardım yapılırken uygulanmaz?

Cevap : B) Burun deliklerine tampon yapılır.


#16. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı yapabilir?

Cevap : A) Kan şekerinin düşmesi (hipoglisemi)

#17. Çocuk ve erişkine temel yaşam desteği uygulanmasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Kalp masajı çocuklara tek elle yapılır.

#18. Aşağıdakilerden hangisi spor yaralanmalarında kadın sporcularla erkek sporcular arasında görülen farkların sebeplerinden biri değildir?

Cevap : C) Kadınların boyları daha kısadır.

#19. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de WADA tarafından tanınan, dopingle mücadele yetki ve görevine sahip ulusal bir kurumdur?

Cevap : D) Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu

#20. Aşağıdakilerden hangisi bilinci açık kişide tam hava yolu tıkanması olduğunda akut olarak ortaya çıkan emarelerden biri değildir?

Cevap : E) Göz bebekleri donuklaşır.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Rekreasyon Final Soruları

Auzef Egzersiz ve Spor Bilimleri Final Soruları

Sporcu Sağlığı Ve İlkyardım 2023-2024 Final Soruları

Giriş: Spor Yaralanmaları ve İlkyardımın Önemi

Spor yaparken karşılaşılan yaralanmalar, sporcular için kaçınılmaz bir gerçeklik olabilir. Ancak, doğru bilgi ve hazırlık ile bu yaralanmaların etkileri minimize edilebilir ve hızlı bir iyileşme süreci sağlanabilir. Bu makalede, spor yaralanmaları ve ilkyardımın sporcular için önemi üzerinde durulacak. Ayrıca, cinsiyete özgü yaralanma riskleri, ilkyardım uygulamaları, dopingle mücadele, mental direnç ve genel sağlık yönetimi gibi konular ele alınacak. Bu bilgiler, sporcuların hem sahada hem de saha dışında karşılaşabilecekleri acil durumlara hazırlıklı olmalarına yardımcı olacak.

Sporcuların yaralanma risklerini anlamaları ve bu risklere karşı nasıl önlemler alabilecekleri, performanslarını korumak ve spor kariyerlerini sürdürebilmek için kritik öneme sahiptir.

Spor Yaralanmalarında Cinsiyet Farkları

Kadın ve Erkek Sporcular Arasındaki Yaralanma Riskleri

Spor yaralanmalarında cinsiyet farkları, fizyolojik ve anatomik yapı farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Kadın sporcular, genellikle daha esnek bağlara sahip olmaları ve leğen kemiklerinin daha geniş olması nedeniyle, bazı yaralanma türlerine karşı daha savunmasız olabilirler. Bununla birlikte, erkek sporcuların kas kuvveti ve dayanıklılık kapasiteleri nedeniyle farklı yaralanma riskleri bulunur.

Yaralanma Sebepleri ve Önleme Yöntemleri

Yaralanma sebeplerini anlamak, etkili önleme stratejileri geliştirmek için önemlidir. Sporcuların cinsiyetine göre uygun antrenman programları, beslenme ve kondisyonlama, yaralanma risklerini azaltabilir. Ayrıca, cinsiyete özel koruyucu ekipmanların kullanımı ve antrenman sırasında doğru tekniklerin uygulanması da yaralanmaları önlemede kritik rol oynar.

İlkyardım Uygulamaları

İlkyardımın Temel Prensipleri

İlkyardım, yaralanma veya acil sağlık durumlarında yapılacak ilk müdahaledir ve hayati önem taşır. Sporcular ve antrenörler, temel ilkyardım tekniklerini bilmeli ve uygulayabilmelidir. Bu, yaralanma durumunda acil müdahaleyi, durumu kötüleştirmeden ve daha fazla zarar vermeden yapmak anlamına gelir. Temel ilkyardım bilgisi, yaralıyı güvenli bir yere taşımak, yaralanmanın şiddetini değerlendirmek ve profesyonel tıbbi yardım gelene kadar gerekli önlemleri almak içerir.

İlkyardım Uygulamalarında Yapılması Gerekenler ve Yapılmaması Gerekenler

Örneğin, burnu kanayan bir sporcuya yardım ederken, yaralıyı oturtmak ve başını hafifçe öne eğmek önemlidir; ancak burun deliklerine tampon yapmak önerilmez. Çıkıklar ve tam hava yolu tıkanmalarında da benzer şekilde, doğru ve yanlış müdahaleler vardır. Çıkıklarda, eklemi normal pozisyona getirmeye çalışmak yerine, eklemi hareketsiz hale getirip acil tıbbi yardım çağırmak en doğru yaklaşımdır.

Dopingle Mücadele ve Mental Direnç

Dopingle Mücadelede Yetkili Kurumlar ve Roller

Dopingle mücadele, sporun temiz ve adil kalmasını sağlamak için hayati önem taşır. Türkiye’de bu alanda çalışmalar yürüten en önemli kurum, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu’dur. Bu kurum, WADA (Dünya Dopingle Mücadele Ajansı) tarafından tanınan ve dopingle mücadelede yetki ve görevlere sahip ulusal bir kurumdur. Sporcuların, antrenörlerin ve spor yöneticilerinin, dopingle mücadelenin önemi hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu konuda sorumluluk almaları gerekmektedir.

Antrenmanla Geliştirilemeyen Mental Direnç

Mental direnç, sporcuların zorluklar karşısında gösterdikleri psikolojik dayanıklılığı ifade eder. Bu, genellikle antrenmanla geliştirilemeyen bir özelliktir ve sporcuların kişilik yapılarına ve yaşadıkları deneyimlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Mental direncin geliştirilmesi için psikolojik destek ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak önemlidir. Bu, sporcuların zihinsel sağlıklarını korumalarına ve zorlu rekabet ortamlarında başarılı olmalarına yardımcı olabilir

Genel Sağlık ve Spor Yaralanmaları

Spor ve Sağlık İlişkisi

Spor yapmak, genel sağlığın geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. Düzenli fiziksel aktivite, kalp ve akciğer sağlığını iyileştirir, kas gücünü ve esnekliği artırır, ve genel zindelik seviyesini yükseltir. Bununla birlikte, spor yapmanın getirdiği fiziksel zorluklar nedeniyle, sporcuların sağlık yönetimi ve koruyucu hekimlik uygulamalarına özel dikkat göstermeleri gerekmektedir. Bu, sporcuların uzun süreli sağlıklı ve aktif kalabilmelerini sağlar.

Spor Yaralanmalarının İyileşme Süreçleri

Spor yaralanmaları, genellikle akut faz, inflamasyon fazı, rejenerasyon fazı ve olgunlaşma fazı olmak üzere dört ana evreden geçer. Her bir evre, yaralanmanın ciddiyetine ve yaralanan dokunun türüne bağlı olarak farklı tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını gerektirir. İyileşme sürecinde, uygun dinlenme, beslenme ve fizyoterapi, yaralanmanın etkin bir şekilde iyileşmesini ve sporcunun spora güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlar

Sonuç ve Öneriler

Bu makalede ele alınan konular, sporcuların sağlıklarını korumak ve spor yaralanmalarına karşı hazırlıklı olmak için önemlidir. Sporcuların ve spor bilimi öğrencilerinin, spor yaralanmaları, ilkyardım ve genel sağlık yönetimi konularında bilgi sahibi olmaları, hem kendi sağlıklarını korumak hem de spor kariyerlerini başarılı bir şekilde sürdürmek için kritik öneme sahiptir.

Sporculara, düzenli egzersiz yapmaları, dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmeleri, yeterli hidrasyonu sağlamaları ve düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri önerilir. Ayrıca, yaralanma risklerini azaltmak için uygun ısınma ve soğuma egzersizleri yapmak, doğru ekipmanları kullanmak ve antrenman tekniklerine dikkat etmek önemlidir. İlkyardım bilgisine sahip olmak ve acil durumlarda nasıl müdahale edileceğini bilmek, yaralanmaların etkilerini azaltabilir ve daha hızlı iyileşmeyi sağlayabilir.

Bu makale, lolonolo_com tarafından sunulmuştur. Amacımız, sporcuların ve spor bilimi öğrencilerinin spor yaralanmaları ve sağlık yönetimi konularında bilinçlenmelerini desteklemek ve onlara kariyerlerinde yardımcı olmak için gerekli bilgileri sağlamaktır.

@lolonolo_com

Sporcu Sağlığı Ve İlkyardım 2023-2024 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi spor yaralanmalarında kadın sporcularla erkek sporcular arasında görülen farkların sebeplerinden biri değildir?

A) Kadınların leğen kemikleri daha geniştir.
B) Kadınların kas kuvveti daha azdır.
C) Kadınların boyları daha kısadır.
D) Kadınların bağları daha esnektir.
E) Kadınların beslenmelerinde kalsiyum ve D vitamini eksik kalabilir.

Cevap : C) Kadınların boyları daha kısadır.

2. Aşağıdakilerden hangisi burnu kanayan birine ilk yardım yapılırken uygulanmaz?

A) Yaralı oturtulur.
B) Burun deliklerine tampon yapılır.
C) Uzman bir doktora gitmesi sağlanır.
D) Burun kanatları 5 dakika süre ile sıkılır.
E) Başı hafifçe öne eğilir.

Cevap : B) Burun deliklerine tampon yapılır.

3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de WADA tarafından tanınan, dopingle mücadele yetki ve görevine sahip ulusal bir kurumdur?

A) Türkiye Dopingle Mücadele Kurumu
B) Spor Federasyonları
C) Türkiye Dopingle Mücadele Derneği
D) Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu
E) Türkiye Dopingle Savaş Derneği

Cevap : D) Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu

4. Aşağıdakilerden hangisi antrenmanla geli motorik özelliklerden değildir?

A) Sürat
B) Mental direnç
C) Esneklik
D) Dayanıklılık
E) Kuvvet

Cevap : B) Mental direnç

5. Hangisi çıkıklara ilk yardım sırasında yapılmamalıdır?

A) Yaralıyı güvenli yere almak
B) Eklemin distalinde morarma solukluk olup olmadığını takip etmek
C) Eklemin distalinde nabız kontrolü yapmak
D) Eklemi normal pozisyona getirmek
E) Hareketsizleştirmek üzere aski, tespit vb yapmak

Cevap : D) Eklemi normal pozisyona getirmek

6. Çocuk ve erişkine temel yaşam desteği uygulanmasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuklarda kalp masajı/solunum oranı 30/2 değildir.
B) Kalp masajı çocuklara tek elle yapılır.
C) Çocuklarda kalp masajı dakikada 120 kere yapılmalıdır.
D) Çocuklarda kalp masajı göğüs kafesi aşağıya 3 cm inecek şekilde yapılır.
E) Baş geri çene yukarı pozisyonu verme manevrası çocuklarda yapılmaz.

Cevap : B) Kalp masajı çocuklara tek elle yapılır.

7. Ön çapraz bağ kopması hangi eklemin yaralanmasıdır?

A) El
B) Ayak bileği
C) Dirsek
D) Diz
E) Omuz

Cevap : D) Diz

8. Aşağıdakilerden hangisi bilinci açık kişide tam hava yolu tıkanması olduğunda akut olarak ortaya çıkan emarelerden biri değildir?

A) Rengi morarmıştır.
B) Konuşamaz.
C) Acı çeker, ellerini boynuna götürür.
D) Nefes alamaz.
E) Göz bebekleri donuklaşır.

Cevap : E) Göz bebekleri donuklaşır.

9. Spor yaralanmasının iyileşmesinde en son faz hangisidir?

A) Akut faz
B) Olgunlaşma fazı
C) Enflamasyon fazı
D) Rejenerasyon fazı
E) Dönüş fazı

Cevap : B) Olgunlaşma fazı

10. Koruyucu hekimlik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Röntgen çekilmesi koruyucu hekimlik hizmetidir.
B) Aşılama koruyucu hekimlik hizmetidir.
C) Zayıf kasların kuvvetlendirilmesi koruyucu hekimlik hizmetidir.
D) Hijyen uygulamaları koruyucu hekimlik hizmetidir.
E) Sporcularda postür muayenesi koruyucu hekimlik amaçlıdır.

Cevap : A) Röntgen çekilmesi koruyucu hekimlik hizmetidir.

11. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı yapabilir?

A) Kan şekerinin düşmesi (hipoglisemi)
B) Burun kanaması
C) Kedi-köpek ısırması
D) 1. derece yanık
E) Bilek burkulması

Cevap : A) Kan şekerinin düşmesi (hipoglisemi)

12. Fiziksel kapasiteyi ve sağlığı geliştirmek amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A) Yürüyüş
B) Antrenman
C) Yarışma
D) Fitnes çalışmaları
E) Spor

Cevap : D) Fitnes çalışmaları

13. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda uzuv ya da bölgedeki kanamayı azaltmak üzere basınç uygulanacak noktalardan (baskı noktası) değildir?

A) Baldır
B) Koltuk altı
C) Uyluk
D) Boyun
E) Kasık

Cevap : A) Baldır

14. Hangisi tedavi amaçlı istisnai kullanım izni verilmesi için değerlendirilen uygunluk şartlarından değildir?

A) Maddenin kullanılmasına tıbbi zorunluluk olması
B) Maddenin fizyolojik sınır üzerinde performans artırması
C) Maddenin yan etkisinin olması
D) Tedavi için kullanılması serbest alternatif maddenin var olması
E) Madde ile tedavi gereğinin daha önce izinsiz yasaklı kullanımı sebebiyle olması

Cevap : C) Maddenin yan etkisinin olması

15. Aşağıdakilerden hangisi aşırı kullanım yaralanması sebebi değildir?

A) Yetersiz toparlanma
B) Yetersiz antrenman
C) Akut olarak dokunun dayanamayacağı kuvvete maruz kalması
D) Yanlış antrenman planlaması
E) Antrenman hacminin yüksek olması

Cevap : C) Akut olarak dokunun dayanamayacağı kuvvete maruz kalması

16. Buz uygulaması hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 15-20 dakikayı geçmemelidir.
B) Kompresyon bandajı buzu sarmak amacıyla birlikte uygulanabilir.
C) Ne kadar fazla yapılırsa o denli iyidir.
D) Buz yerine soğuk uygulaması (kriyoterapi) demek uygundur.
E) En kısa sürede başlanmalıdır.

Cevap : C) Ne kadar fazla yapılırsa o denli iyidir.

17. Aşağıdakilerden hangisi çocuklukta okul çağıdır?

A) 4-10 yaş
B) 2-12 yaş
C) 6-10 yaş
D) 4-12 yaş
E) 6-12 yaş

Cevap : E) 6-12 yaş

18. Spor ve sağlık ilişkileriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Egzersiz ve spor genel olarak sağlığı geliştirir, zindeliği artırır, esenliğe katkı yapar.
B) Erkek kadın tüm bireylerde yaş ilerledikçe sporda ani ölüm riski artar.
C) Sporcularda ani ölümün normal popülasyona göre daha sık görüldüğü bildirilmiştir.
D) Sporcularda spor yapmaktan kaynaklanan riskler nedeniyle ani ölüm toplumun diğer kesimlerinden fazla olabilir.
E) Yarışmacı sporcularda sporun olumlu etkisi nedeniyle ani ölüm sıklığı toplumun genelinden azdır.

Cevap : E) Yarışmacı sporcularda sporun olumlu etkisi nedeniyle ani ölüm sıklığı toplumun genelinden azdır.

19. Aşağıdakilerden hangisi rutin olarak bütün sporculara en az yıllık olarak yapılması önerilen tetkiklerdendir?

A) Kan sayımı
B) Karaciğer enzimleri
C) Açlık kan şekeri
D) Kan gazları
E) Kolesterol

Cevap : A) Kan sayımı

20. Bak-dinle-hisset yöntemi ile ne anlaşılır?

A) Sesli uyaranlara cevap verip vermediği
B) Kanaması olup olmadığı
C) Kalbinin atıp atmadığı
D) Şuurunun açık olup olmadığı
E) Kendiliğinden solunum yapıp yapmadığı

Cevap : E) Kendiliğinden solunum yapıp yapmadığı

Sporcu Sağlığı Ve İlkyardım

Sporcu Sağlığı Ve İlkyardım 2023-2024 Final Soruları

Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri, Auzef Sporcu Sağlığı Ve İlkyardım Final Soruları Deneme Sınavı -11 Auzef Rekreasyon Lisans

Sporcu Sağlığı Ve İlkyardım 2023-2024 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!