auzefÇocuk GelişimiResimli Çocuk Kitapları

Resimli Çocuk Kitapları 2023-2024 Final Soruları

Resimli Çocuk Kitapları 2023-2024 Dönemi Final Sınav Soruları

#1. Çocuk edebiyatı ürünleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : D) Tekerleme diksiyonu geliştirir.

Çocuk edebiyatı ürünleriyle ilgili doğru ifade “D) Tekerleme diksiyonu geliştirir.” şeklindedir. Tekerlemeler, ritim ve kafiye kullanımıyla çocukların dil becerilerini, özellikle de telaffuz ve anlama yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olur. Bu nedenle, tekerlemeler eğlenceli olmanın yanı sıra eğitici bir değere de sahiptirler ve çocukların diksiyonunu geliştirmede etkili bir araçtır.

#2. Kelimelerin ..... yararlanarak söylenen yarı anlamlı yarı anlamsız sözlere ..... denir. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

Cevap : B) benzerliğinden – tekerleme

#3. “2-3 yaş grubu çocuklar genellikle konuşmaya başladıklarında zaman kullanımını tam yapamazlar. Bu yüzden çocuklara öğretmek için ..... ve ...... oldukça önemlidir.” İfadesindeki boşluklu alanlara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

Cevap : C) öykü, masallar

Bu yaş grubundaki çocuklara öğretimde kullanılan yöntemler, onların dil gelişimini ve hayal gücünü destekleyecek türden olmalıdır. Bu bağlamda, “C) öykü, masallar” seçeneği en uygunudur. Öyküler ve masallar, 2-3 yaş grubundaki çocukların dil becerilerini geliştirmeye yardımcı olurken, aynı zamanda onların zaman kavramını ve olaylar arası ilişkileri anlamalarına yardımcı olacak zengin içerikler sunar.

#4. Çocuk edebiyatı bireyin hangi becerisini geliştirmektedir?

Cevap : B) İletişim

Çocuk edebiyatı, çocukların birçok beceriyi geliştirmesine yardımcı olabilir, ancak en çok B) İletişim becerisini geliştirmektedir. Çocuk edebiyatı, çocuklara yeni kelimeler öğrenme, dil becerilerini geliştirme ve düşüncelerini ifade etme fırsatı sunar. Hikayeler aracılığıyla karakterlerin duygusal deneyimlerini anlama, empati yapma ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirebilirler.

Diğer yandan, çocuk edebiyatı aynı zamanda hayal gücünü, eleştirel düşünme yeteneğini, empatiyi ve kültürel farkındalığı artırabilir. Ancak iletişim becerileri, çocuk edebiyatının en temel ve önemli katkılarından biridir.

#5. Kuklalar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Çocuklar birkaç eklemli ve az sayıda parmak hareketi olan kuklaları daha kolay kullanırlar.

Verilen bilgiler içinde yanlış olan ifade “E) Çocuklar birkaç eklemli ve az sayıda parmak hareketi olan kuklaları daha kolay kullanırlar.” şeklindedir. Bu ifade, kuklalarla ilgili genel bir kabulü yansıtmaz çünkü genellikle daha basit ve az hareketli kuklaların çocuklar tarafından kullanımı daha kolaydır. Kompleks hareketler gerektiren ve çok sayıda eklemi olan kuklaların kullanımı ise daha zor olabilir, bu nedenle bu ifade yanlıştır.


#6. Aşağıdakilerden hangisi kütüphanelerde bulunması gereken fiziksel özelliklerden biri değildir?

Cevap : A) Döner kapı

Döner kapılar genellikle alışveriş merkezleri (AVM) ve ticari binalarda kullanılır ve kütüphaneler için gerekli bir özellik olarak düşünülmez. Kütüphaneler, sessizlik ve okuma alanları gibi farklı ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmıştır ve kullanıcıların huzur içinde çalışabilmesi için uygun bir çevre sağlamayı amaçlar. Bu nedenle, döner kapılar yerine, kütüphanelerde sessizlik ve okuma konforu sağlamak amacıyla daha farklı tasarım özellikleri önceliklidir.

Döner kapılar genellikle AVM’lerde ve ticari binalarda kullanılır çünkü bu tür yerlerde kalabalık ve hızlı giriş-çıkışlar için uygun olabilirler. Kütüphaneler ise daha farklı bir amaca hizmet ederler ve kullanıcıların sessizlik, rahatlık ve bilgiye erişim konularındaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanırlar. Dolayısıyla, döner kapılar kütüphaneler için öncelikli bir fiziksel özellik değildir.

#7. Çizgi romanda balon içinde konuşma, uzak yakın, boyut gibi ..... teknikleri kullanılmıştır. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) sinema

Çizgi romanda kullanılan “balon içinde konuşma, uzak yakın, boyut” gibi teknikler, görsel hikaye anlatımını güçlendirir. Bu tür teknikler, görsel medyada sıkça kullanılan yöntemler olup, çizgi romanın anlatımını zenginleştirir ve okuyucunun hikayeyi daha etkileyici bir şekilde deneyimlemesine olanak tanır. Bu bağlamda, doğru cevap “B) sinema” olacaktır. Sinema teknikleri, çizgi romanlarda kullanılan görsel anlatım yöntemlerine benzer şekilde, hikayeyi görsel olarak canlandırmak için kullanılır.

#8. Okul öncesinde kitaplar -------- olmamalıdır. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) didaktik

Okul öncesinde kitaplar “E) didaktik” olmamalıdır. Bu dönemdeki kitaplar, çocukların ilgisini çekecek ve onları eğlendirecek şekilde tasarlanmalı, aşırı öğretici ve didaktik yaklaşımlardan kaçınılmalıdır. Amacın, çocukların hayal güçlerini ve düşünme becerilerini geliştirmek, onlara okuma alışkanlığı kazandırmak olduğu unutulmamalıdır.

#9. Masallar kaçıncı yüzyılda yazılı hâle gelmiştir?

Cevap : D) 19. yüzyıl

#10. Aşağıdakilerden hangisi resimli öykü kitaplarında temayı değerlendirmek için sorulabilecek sorulardan biri değildir?

Cevap : A) Temalar yetişkinler için uygun mu?


#11. Çocuk kitapları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Her zaman dikdörtgen şekilde olmalıdır.

Çocuk kitapları ile ilgili yanlış ifade “C) Her zaman dikdörtgen şekilde olmalıdır.” şeklindedir. Çocuk kitapları çeşitli şekil ve boyutlarda olabilir; her zaman dikdörtgen şeklinde olmaları gerekmez. Bu, kitapların tasarımında yaratıcılığa ve çeşitliliğe olanak tanır.

#12. Çocuk kitaplarında ------ mükemmel olmamalıdır. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) karakterler

Çocuk kitaplarında “C) karakterler” mükemmel olmamalıdır. Bu yaklaşım, çocukların kusurlarıyla barışık olmayı öğrenmelerine ve gerçek dünyadaki insanların mükemmel olmadığı gerçeğini anlamalarına yardımcı olur. Karakterlerin mükemmellikten uzak olması, çocukların kendileriyle daha kolay özdeşleşmelerine ve hikayelerden alacakları dersleri gerçek hayatlarıyla ilişkilendirmelerine olanak tanır.

#13. Çocuk edebiyatı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : D) Çocuk kitaplarında yaşa uygunluk önemlidir.

Çocuk edebiyatı ile ilgili doğru bilgi “D) Çocuk kitaplarında yaşa uygunluk önemlidir.” şeklindedir. Çocukların gelişim seviyelerine ve yaşlarına uygun kitaplar seçmek, onların hem anlama kapasitelerine uygun olacak hem de ilgilerini çekecek içeriklerle karşılaşmalarını sağlar. Yaşa uygunluk, çocukların okuma motivasyonunu artırır ve öğrenme sürecini destekler.

#14. Aşağıdaki özelliklerden hangisi çocuk kütüphanelerinde çalışan kişilerin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

Cevap : B) Çocuk sahibi olmak

B) Çocuk sahibi olmak

Çocuk kütüphanelerinde çalışan kişilerin sahip olması gereken özellikler arasında çocuk sahibi olmak belirli bir zorunluluk değildir. Ancak diğer seçenekler, çocuklarla etkili iletişim kurma ve onlarla çalışma becerilerini yansıtır.

#15. Okul öncesi dönem çocukları için hazırlanmış elektronik kitaplar ------ resimli, ------ yazılı olmalıdır. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

Cevap : A) çok – az

ukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla “çok – az” getirilmelidir. Doğru cevap A) “çok – az” seçeneğidir.


#16. -----, konuyu belirginleştirir ve konunun daha iyi anlaşılmasını sağlar. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) Resim

Boş bırakılan yere en uygun seçenek “E) Resim”dir. Resimler, bir hikayenin veya metnin konusunu belirginleştirir ve içeriğin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. Görseller, metnin anlamını zenginleştirir ve okuyucunun konuyu görsel olarak kavramasını sağlar.

#17. Resimli öykü kitabında harfler ..... punto olabilir. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) 14-16

Resimli öykü kitabında harflerin punto büyüklüğü konusunda, çocukların okuma kolaylığını sağlamak ve görsel ile metin arasında uyumlu bir denge kurmak önemlidir. Bu bağlamda, doğru cevap “C) 14-16” olacaktır. Bu punto aralığı, çocukların gözlerini yormadan okumalarını sağlayacak ve aynı zamanda metnin görsellerle uyumlu bir şekilde entegre edilmesine olanak tanıyacak ideal bir büyüklüktür.

#18. 0-3 yaş kitapları ek olarak ------- içerebilir. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) oyuncak

0-3 yaş kitapları, çocukların ilgisini çekecek ve onların gelişimine katkı sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu yaş grubundaki kitaplar ek olarak “D) oyuncak” içerebilir. Oyuncaklar, kitapların etkileşimli ve eğlenceli hale gelmesine yardımcı olur, çocukların kitapla olan etkileşimini artırır ve onların dikkatini çeker. Bu tür kitaplar genellikle dokunma, hissetme ve hatta ses çıkarma gibi duyusal özellikler barındıran oyuncaklarla donatılmıştır.

#19. Öykü kartları kullanılarak yapılan öykü anlatımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Çocukların özellikle alıcı dil becerilerini geliştirir.

#20. Fabl, soyut fikirleri ----- hâlde veren kısa öykülerdir. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) somut

Fabl, soyut fikirleri “E) somut” hâlde veren kısa öykülerdir. Bu tür öyküler genellikle hayvan karakterler kullanarak ahlaki dersler verir ve soyut kavramları, anlaşılması daha kolay somut hikayeler aracılığıyla aktarır.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Resimli Çocuk Kitapları 2023-2024 Dönemi Final Sınav Soruları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)

Auzef Çocuk Gelişimi Ön Lisans 2. Sınıf Güz Dönemi Soruları

Resimli Çocuk Kitapları 2023-2024 Dönemi Final Sınav Soruları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)

Auzef Çocuk Gelişimi Ön Lisans 2. Sınıf Güz Dönemi Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)

Auzef Çocuk Gelişimi Ön Lisans 2. Sınıf Güz Dönemi Soruları

Resimli Çocuk Kitapları 2023-2024 Dönemi Final Sınav Soruları

Resimli Çocuk Kitapları 2023-2024 Final Soruları

Bu makale, lolonolo_com tarafından hazırlanmıştır ve açıköğretim ile meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik bir yardımcı kaynak olarak sunulmaktadır. İçeriğimiz, özellikle İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) Çocuk Gelişimi Ön Lisans 2. Sınıf Güz Dönemi sınavlarına odaklanmaktadır ve Resimli Çocuk Kitapları 2023-2024 Dönemi Final Sınavıyla ilgili konuları kapsamaktadır.

Resimli Çocuk Kitaplarının Önemi ve Teknik Özellikleri

Resimli çocuk kitapları, çocukların dil gelişiminde ve hayal gücünün geliştirilmesinde önemli bir role sahiptir. Bu kitaplar, metin ve görsellerin uyumlu bir şekilde birleştiği, çocukların okuma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olan kaynaklardır. Punto büyüklüğü, karakterlerin tasarımı, resimlerin kullanımı ve metnin anlatımı, bu kitapların çocuklara olan etkisini doğrudan etkileyen faktörlerdir.

Punto Büyüklüğü ve Görsel Teknikler

Resimli öykü kitaplarında kullanılan punto büyüklüğü, çocukların okuma becerilerine uygun olmalıdır. Genellikle 14-16 punto arasında bir boyut tercih edilir. Bu, okuyucunun metni rahatça okuyabilmesi ve görsellerle metin arasında uyum sağlaması için önemlidir.

Çizgi romanlarda kullanılan sinema teknikleri gibi görsel anlatım yöntemleri, hikayenin daha etkileyici ve anlaşılır olmasını sağlar. Balon içinde konuşmalar, uzak-yakın çekimler ve boyut kullanımı, metni destekleyen ve okuyucunun hikayeye daha fazla dahil olmasını sağlayan unsurlardır.

Kuklalar ve Karakter Tasarımı

Kuklalar, çocukların yaratıcılığını ve hayal gücünü geliştiren, onlara farklı hikayeler anlatma imkanı sunan eğitici araçlardır. Çubuk kuklalar, parmak kuklalar ve el kuklaları gibi çeşitli türleri vardır. Bu kuklaların tasarımı, çocukların kullanımına uygun olmalı ve onların motor becerilerini desteklemelidir.

Çocuk kitaplarında mükemmel olmayan karakterlerin kullanımı, çocukların kusurlarıyla barışık olmayı öğrenmelerine ve gerçek dünyayı daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Kitapların temaları, çocukların deneyimlerini genişletecek şekilde seçilmelidir ve resimler, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamalıdır.

Tekerlemeler ve Çocuk Edebiyatı

Tekerlemeler, çocukların dil gelişimine katkıda bulunan ve diksiyon becerilerini geliştiren önemli bir araçtır. Çocuk edebiyatı ürünleri, çocukların yaşına ve gelişim seviyesine uygun olmalıdır. Okul öncesi dönemde, kitapların didaktik olmamaları ve çocukların ilgisini çekecek şekilde tasarlanmaları gerekmektedir.

Sonuç

Resimli çocuk kitapları ve çocuk edebiyatının diğer unsurları, çocukların dil, iletişim ve yaratıcılık becerilerinin gelişiminde kritik bir role sahiptir. Bu makalede ele alınan konular, Auzef Çocuk Gelişimi Ön Lisans programındaki öğrencilere, sınavlara hazırlık sürecinde yardımcı olmak amacıyla seçilmiştir. lolonolo_com olarak amacımız, açıköğretim ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek olacak kaynaklar sunmaktır. Bu makale, öğrencilerin sınav sorularını daha iyi anlamalarına ve başarılı bir şekilde çözmelerine yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

@lolonolo_com

Resimli Çocuk Kitapları 2023-2024 Final Soruları

1. Resimli öykü kitabında harfler ….. punto olabilir.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 24-26
B) 20-22
C) 14-16
D) 30-32
E) 10-12

Cevap : C) 14-16

2. Çizgi romanda balon içinde konuşma, uzak yakın, boyut gibi ….. teknikleri kullanılmıştır.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) oyun
B) sinema
C) hareket
D) dans
E) oturma

Cevap : B) sinema

3. Kuklalar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Parmak kuklası, kumaş, kâğıt ya da ince kartondan parmağa geçebilecek şekilde yapılmaktadır.
B) Çubuk kuklalarının yapımı ve oynatımı çocuklar için kolaydır.
C) El kuklaları, bir ele geçirilebilecek şekilde kese kağıdı, çorap gibi çeşitli malzemelerden yapılmaktadır.
D) İpli kuklalarda vücut parçaları iplerle ya da misina gibi dayanaklı bir malzeme ile bağlanarak hareket ettirilmektedir.
E) Çocuklar birkaç eklemli ve az sayıda parmak hareketi olan kuklaları daha kolay kullanırlar.

Cevap : E) Çocuklar birkaç eklemli ve az sayıda parmak hareketi olan kuklaları daha kolay kullanırlar.

4. Çocuk kitaplarında ….. mükemmel olmamalıdır.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) renkler
B) resimlendirme
C) karakterler
D) metin
E) konu

Cevap : C) karakterler

5. ….., konuyu belirginleştirir ve konunun daha iyi anlaşılmasını sağlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kurgu
B) Metin
C) Karakter
D) Başlık
E) Resim

Cevap : E) Resim

6. Çocuk edebiyatı ürünleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tekerlemenin neşeli olması gerekmez.
B) Tekerlemede karışık benzetmeler olabilir.
C) Şiirde mısra uzun olmalıdır.
D) Tekerleme diksiyonu geliştirir.
E) Vezin ritim sağlamaz.

Cevap : D) Tekerleme diksiyonu geliştirir.

7. Çocuk edebiyatı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Çocuklar için kitap seçerken çok satan türleri göz önünde bulundurmak gereklidir.
B) Çocuklara her tür kitaplar okunabilir.
C) Çocuğa uygun kitap seçerken sadece temasına bakmak yeterlidir.
D) Çocuk kitaplarında yaşa uygunluk önemlidir.
E) Çocuk kitaplarında ailenin beğenisi önemlidir.

Cevap : D) Çocuk kitaplarında yaşa uygunluk önemlidir.

8. Okul öncesinde kitaplar ….. olmamalıdır.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) öğretici
B) güldürücü
C) eğlendirici
D) renkli
E) didaktik

Cevap : E) didaktik

9. “2-3 yaş grubu çocuklar genellikle konuşmaya başladıklarında zaman kullanımını tam yapamazlar. Bu yüzden çocuklara öğretmek için ….. ve …… oldukça önemlidir.” İfadesindeki boşluklu alanlara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

A) masal, biyografi
B) bilgilendirici kitaplar, masallar
C) öykü, masallar
D) biyografi, öykü
E) masallar, şiirler

Cevap : C) öykü, masallar

10. 0-3 yaş kitapları ek olarak ….. içerebilir.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) kitap
B) yedek kitap
C) kalem
D) oyuncak
E) sözlük

Cevap : D) oyuncak

11. Çocuk kitapları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kitaplarda 1 forma 16 sayfadır.
B) Bebek kitapları iki kucak genişliğinde olmak zorunda değildir.
C) Her zaman dikdörtgen şekilde olmalıdır.
D) Kitaplar genellikle 16 ya da 32 sayfa olmaktadır.
E) Kitaplar genellikle iki kucak genişliğinde olmalıdır.

Cevap : C) Her zaman dikdörtgen şekilde olmalıdır.

12. Fabl, soyut fikirleri ….. hâlde veren kısa öykülerdir.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) soyut
B) korkunç
C) hayali
D) gerçekçi
E) somut

Cevap : E) somut

13. Aşağıdakilerden hangisi kütüphanelerde bulunması gereken fiziksel özelliklerden biri değildir?

A) Döner kapı
B) Otopark alanı
C) Rampa girişi
D) Bebek arabası park alanı
E) Yangın merdiveni

Cevap : A) Döner kapı

14. Çocuk edebiyatı bireyin hangi becerisini geliştirmektedir?

A) Resim yeteneği
B) İletişim
C) El kullanımı
D) Beden kullanımı
E) Fiziksel esneklik

Cevap : B) İletişim

15. Okul öncesi dönem çocukları için hazırlanmış elektronik kitaplar ….. resimli, ….. yazılı olmalıdır.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) çok – az
B) çok – çok
C) az – az
D) az – çok
E) çeşitli – çok

Cevap : A) çok – az

16. Masallar kaçıncı yüzyılda yazılı hâle gelmiştir?

A) 17. yüzyıl
B) 18. yüzyıl
C) 20. yüzyıl
D) 19. yüzyıl
E) 21. yüzyıl

Cevap : D) 19. yüzyıl

17. Öykü kartları kullanılarak yapılan öykü anlatımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Çocukların özellikle alıcı dil becerilerini geliştirir.
B) Öykü kartlarını sırası ile göstermek önemlidir.
C) Öykü kartları kalın, sert karton gibi bir yüzeye yapıştırılır.
D) Dergilerden veya kitaplardan olayları anlatan kısa bölümler çoğaltılarak öykü kartları hazırlanır.
E) Anlatım sırasında öykü kartları tüm çocukların görebileceği şekilde tutulur.

Cevap : A) Çocukların özellikle alıcı dil becerilerini geliştirir.

18. Aşağıdakilerden hangisi resimli öykü kitaplarında temayı değerlendirmek için sorulabilecek sorulardan biri değildir?

A) Temalar yetişkinler için uygun mu?
B) Temalar açık ve canlı olarak verilmiş mi?
C) Temalar orijinal mi?
D) Fikirler resimlerle süslenmiş mi?
E) Temaların çocukların deneyimlerini genişletecek gücü var mı?

Cevap : A) Temalar yetişkinler için uygun mu?

19. Aşağıdaki özelliklerden hangisi çocuk kütüphanelerinde çalışan kişilerin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Saygılı olmak
B) Çocuk sahibi olmak
C) Çocuklarla iyi anlaşabilmek
D) Sabırlı olmak
E) Güler yüzlü olmak

Cevap : B) Çocuk sahibi olmak

20. Kelimelerin ….. yararlanarak söylenen yarı anlamlı yarı anlamsız sözlere ….. denir.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) aynılığından – aliterasyon
B) benzerliğinden – tekerleme
C) kafiyesinden – şiir
D) farklılığından – tekerleme
E) benzerliğinden – şiir

Cevap : B) benzerliğinden – tekerleme

Resimli Çocuk Kitapları

 

Auzef Çocuk Gelişimi

Resimli Çocuk Kitapları 2023-2024 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!